41 คะแนนอธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อชัยชนะ

1
67

วันนี้เราจะจัดการกับ 41 คะแนนอธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อชัยชนะ

ความรู้สึกของ ชัยชนะ เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดที่คริสเตียนจะมีได้ รสชาติของความสำเร็จนั้นดี มนุษย์ทุกคนต้องการประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน วิชาการ ธุรกิจ กิจกรรมประจำวัน พระเจ้าสัญญากับเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ถึงจุดจบที่คาดไม่ถึง สิ่งที่เราต้องทำคือยึดมั่นศรัทธาของเราอย่างแน่นหนาและไม่เคยลืมสถานที่อธิษฐาน

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการฟื้นฟู 

เพราะพระเจ้าตรัสไว้ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 3: 17 เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เจ้าจะไม่เห็นลม และเจ้าจะไม่เห็นฝน ถึงกระนั้นหุบเขานั้นจะเต็มไปด้วยน้ำ เพื่อเจ้าจะดื่ม ทั้งตัวเจ้าและฝูงสัตว์และสัตว์ป่าของเจ้า 18. และนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบชาวโมอับไว้ในมือของเจ้าด้วย 19. และเจ้าจะทำลายเมืองที่มีรั้วรอบขอบชิดทุกเมือง และทุกเมืองที่คัดเลือกแล้ว และจงโค่นต้นไม้ดีทุกต้น และหยุดบ่อน้ำทุกแห่ง และทำลายที่ดินดีๆ ทุกผืนด้วยหิน 20. ครั้นรุ่งเช้าเมื่อมีการถวายธัญญบูชา ดูเถิด มีน้ำมาตามทางเอโดม และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยน้ำ ชัยชนะเป็นของเรา และด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์ เราเป็นมากกว่าผู้พิชิตโดยทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราและมอบวิญญาณแห่งการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมให้เราเรียกพ่อของ ABBA

บทสวดมนต์

 1. ข้าแต่พระเจ้า ทรงลุกขึ้นและทรงสร้างทางให้ฉัน ในพระนามของพระเยซู
 2. อำนาจซาตานทุกอย่างขวางทางไปสู่ความสำเร็จ ล้มลงและตายในพระนามพระเยซู
 3. ผู้แข็งแกร่งที่ชั่วร้ายทุกคนได้รับมอบหมายให้ต่อต้านความก้าวหน้าของฉันตายในนามของพระเยซู
 4. คำสาปแห่งชีวิตที่ยากลำบากทุกประการวางลงบนฉันทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 5. สตรองแมนใช้ดินสาปแช่งฉัน โอ้โลกเปิดและกลืนพวกเขาในนามของพระเยซู
 6. พลังชั่วร้ายของบ้านบรรพบุรุษของฉันโดยใช้โลกเพื่อสาปแช่งฉันโอ้โลกเปิดขึ้นและกลืนพวกเขาในนามของพระเยซู
 7. ทุกงานที่สรุปไว้บนแผ่นดินโลกและในสวรรค์กับดาวของฉันโอ้สวรรค์จงลุกขึ้นและยุติพวกเขาในพระนามของพระเยซู
 8. พลังที่กำหนดว่าดาวของฉันจะไม่ส่องแสง ข้าแต่พระเจ้า ทรงลุกขึ้นด้วยความโกรธของพระองค์และกำจัดมันในพระนามของพระเยซู
 9. มนต์สะกดทุกรูปแบบต่อต้านฉันโดยใช้โลก ยุติเดี๋ยวนี้ ในนามของพระเยซู
 10. โอ้โลกจงกลืนพลังใด ๆ ที่ขอให้คุณกลืนฉันในนามของพระเยซู
 11. การต่อสู้ใด ๆ ที่แก่ชราในชีวิตของฉัน ไฟแห่งพระเจ้า ไล่ตามพวกเขาออกไปจากชีวิตของฉัน ในนามของพระเยซู
 12. ศัตรูของฉันทั้งภายในและภายนอกตายด้วยความอับอายในนามของพระเยซู
 13. พลังใด ๆ ที่ต้องการให้ฉันตายจากความตายของศัตรูตายในนามของพระเยซู
 14. พลังที่ขัดขวางสายฝนแห่งความเมตตาและพรของฉันถูกทำลายในนามของพระเยซู
 15. เมื่อใดก็ตามที่ศัตรูดึงฉันลง ความเมตตาของพระเจ้า ดึงฉันขึ้นในพระนามของพระเยซู
 16. ฉันออกคำสั่งว่ามือของศัตรูจะไม่ชนะชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 17. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นและประทานความฝันเชิงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ในนามของพระเยซู
 18. ตาชั่วร้ายทุกดวงรบกวนชีวิตฉันตาบอดในนามของพระเยซู
 19. ด้วยอำนาจของพระเจ้าฉันดึงฐานที่มั่นทุกแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านความก้าวหน้าของฉันในนามของพระเยซู
 20. ทุกครั้งที่มีปัญหาในชีวิตของฉัน เวลาของคุณหมดลง ตายในพระนามของพระเยซู
 21. คำสาปแห่งความโชคร้ายทุกครั้งออกมากับฉันทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 22. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นและประทานประจักษ์พยานอันดังก้องแก่ข้าพระองค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ในชีวิตของฉัน ในนามของพระเยซู
 23. โลหิตของพระเยซู ลบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับฉันและครอบครัวออกจากคลังข้อมูลของศัตรู ในนามของพระเยซู
 24. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นและทรงสำแดงความลับของชีวิตข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซู
 25. Darkordinances ของชีวิตสั้น ๆ กับฉันถูกไฟไหม้ในนามของพระเยซู
 26. คำสาปทุกอย่างของคุณจะไม่เหนือกว่าชีวิตของฉันทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 27. การสาปแช่งของการทำงานหนักที่ไร้ประโยชน์ในชีวิตของฉันทุกครั้งถูกทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 28. คำสาปของคุณทุกครั้งจะไม่เป็นพยานถึงความดีของลูก ๆ ของคุณในชีวิตของฉันทำลายในนามของพระเยซู
 29. คำสาปของคุณทุกคนจะไม่ได้รับประโยชน์จากลูก ๆ ของคุณที่ต่อต้านฉันทำลายในนามของพระเยซู
 30. พลังใด ๆ ที่ต้องการให้อาหารลูก ๆ ของฉันขมในปากของฉัน ล้มลงและตายในนามของพระเยซู
 31. พันธนาการแห่งทุกข์วิบัติแก่เจ้า ตอนนี้ฉันฝังคุณในนามของพระเยซู
 32. ศัตรูที่ไม่สำนึกผิดในระดับต่อไปของฉันฉันฝังคุณตอนนี้ในนามของพระเยซู
 33. ปัญหาใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวัยชราของฉันตายในนามของพระเยซู
 34. พลังต่อต้านความรุ่งโรจน์ของบ้านพ่อและแม่ของฉันตายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 35. อำนาจใด ๆ ที่ถวายเครื่องบูชาแห่งความตายต่อฉันให้ตายแทนฉันในนามของพระเยซู
 36. ข้าแต่พระเจ้า ทรงลุกขึ้นและทรงเปิดทางให้ฉันด้วยไฟ ในนามของพระเยซู
 37. อำนาจมืดใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามชีวิตของฉันต้องอับอายในนามของพระเยซู
 38. ศัตรูแห่งความรุ่งโรจน์ต่อไปของฉันฉันสั่งให้คุณหมดอายุในนามของพระเยซู
 39. อาณาจักรที่ชั่วร้ายทุกแห่งออกกฎหมายต่อต้านฉันฉันฉีกคุณออกในนามของพระเยซู
 40. การเสียสละใด ๆ ที่เสนอเพื่อกักขังความก้าวหน้าของฉัน สูญเสียพลังของคุณ ในนามของพระเยซู
 41. ขอบคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานของคุณ

1 COMMENT

 1. Grazie ต่อ le preghiere le sorelle Lara Sataniche fanno messe nere …fanno la birra Lara famosissime ..hanno offerto il mondo a Satana siamo in pericolo…da quando ho scoperto le vostre sante preghiere mi sono alzata alzata 32 ogni malattia invalidante ต่อฉัน e famiglia. Grazie Dio onori la vostra vita…aiutatemi che siano distrutte diavoli incarnati viventi .ha non fatto patti per i ขายต่อ e potere , visibilità su facebook , sono disposti a tutto massoni illuministi. สยามโม ตุตติ ใน เปริโคโล.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.