จุดอธิษฐานเพื่อการเจิมประตูอันศักดิ์สิทธิ์

0
68

วันนี้เราจะมาพูดถึงจุดอธิษฐานเพื่อการเจิมประตูสวรรค์

การเจิมของพระเจ้าทำลายขอบเขตที่กำหนดไว้ต่อหน้าเราโดยคนชั่วร้าย ศัตรูของบ้านพ่อแม่ของเรา คำสาปรุ่นต่อรุ่น มีพลังในการเจิมของพระเจ้า การเจิมของพระเจ้าทำให้เราแยกจากกันเพื่อ ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการมาเยือนของพระเจ้า. วิวรณ์ 3: 8. ฉันรู้งานของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูไว้ต่อหน้าเจ้า และไม่มีใครปิดมันได้ เพราะเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย และได้รักษาคำพูดของเรา และไม่ได้ปฏิเสธชื่อของเรา

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการฟื้นฟู 

1 โครินธ์ 16:9 ด้วยว่าข้าพเจ้าเปิดประตูใหญ่และบังเกิดผล และมีปฏิปักษ์มากมาย

บทสวดมนต์

 1. ฉันยืนอยู่บนแท่นที่โกรธาและประกาศความก้าวหน้าของฉันในวันนี้ ในนามของพระเยซู
 2. พลังแห่งความมืดทุกประการที่เติมเชื้อเพลิงให้กับปัญหาของฉัน ถูกจับกุม ในนามของพระเยซู
 3. แหล่งที่มาของความล้มเหลวในชีวิตของฉันฉันตัดสินประหารชีวิตคุณในนามของพระเยซู
 4. เจ้าน้ำพุแห่งความเจ็บป่วยในร่างกายของฉันฉันฆ่าคุณในนามของพระเยซู
 5. พลังการบุกรุกทุกอย่างที่คุกคามโชคชะตาของฉัน ให้ตายในพระนามของพระเยซู
 6. พลังฟ้าร้องของพระเจ้าฆ่าความอ่อนแอในร่างกายของฉันในนามของพระเยซู
 7. ให้กระสุนจากสวรรค์ฆ่างูแห่งความตายทุกตัวที่ได้รับมอบหมายจากฉันในนามของพระเยซู
 8. ให้พลังสังหารของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นและฆ่าปัญหาของฉันในนามของพระเยซู
 9. งูทุกตัวที่ศัตรูเจิมฉันตายในนามของพระเยซู
 10. คุณฆ่าคาถาย้อนกลับในนามของพระเยซู
 11. ฉันสั่งทุกฐานที่มั่นของซาตานในร่างกายของฉันให้ตายในนามของพระเยซู
 12. ทุกรากของการถูกจองจำในชีวิตของฉันตายในนามของพระเยซู
 13. แผ่นดินไหวแห่งการปลดปล่อยเริ่มความโกรธของคุณในนามของพระเยซู
 14. ความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าโกรธเพื่อฉันในนามของพระเยซู
 15. ประตูคุกโบราณทุกบานในสายตระกูลของฉันทำลายในนามของพระเยซู
 16. ความเป็นทาสของชุมชนจำกัดเสียงหัวเราะของฉัน ตาย ในนามของพระเยซู
 17. ระเบิดปลดปล่อยประจักษ์ในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 18. โซ่วิญญาณส่วนบุคคลในชีวิตของฉัน ทำลาย ในนามของพระเยซู
 19. ห่วงโซ่จิตวิญญาณของบรรพบุรุษในชีวิตของฉันแตกสลายในนามของพระเยซู
 20. แผ่นดินไหวของการปลดปล่อยของพระเจ้า, แผ่นดินไหวด้วยไฟเพื่อประโยชน์ของฉัน, ในนามของพระเยซู
 21. ข้าแต่พระเจ้า ขอมอบกุญแจเพื่อการปลดปล่อยพื้นฐานในนามของพระเยซูให้ฉัน
 22. ข้า แต่พระเจ้าขอต่ออายุเยาวชนของฉันเหมือน Eagle ในนามของพระเยซู
 23. ทุกชะตากรรมของอีแร้ง อาเจียนการค้นพบของฉัน ในนามของพระเยซู
 24. ทุกวาระของซาตานเพื่อโชคชะตาของฉัน ตาย ในนามของพระเยซู
 25. มรดกเชิงลบตายในนามของพระเยซู
 26. พลังชั่วร้ายทุกอย่างที่ไล่ตามพ่อแม่ของฉัน ปล่อยฉัน ในนามของพระเยซูไฟของพระเจ้าแยกฉันออกจากความมืดที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู
 27. ปล่อยให้ความเชื่อมั่นของคนชั่วร้ายในชีวิตของฉันพังทลายในนามของพระเยซู
 28. ฉันปฏิเสธการจัดเรียงใหม่ของโชคชะตาของฉันในนามของพระเยซู
 29. คุณมีอำนาจของพระเจ้าถอนสวนที่ชั่วร้ายออกจากชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 30. พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณตลอดชีวิตของฉันมันเป็นเพราะความเมตตาของคุณที่ฉันไม่ได้บริโภคขอบคุณพ่อในนามของพระเยซู
 31. ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงจำข้าพระองค์ให้ดีและเปิดหนังสือแห่งการรำลึกถึงข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซู
 32. ฉันยกเลิกและกระจายกิจกรรมปีศาจทุกอย่างในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 33. ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันย้อนกลับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันตั้งแต่แรกเกิด ในนามของพระเยซู
 34. ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ฉันปิดประตูทุกบานที่ปีศาจเข้ามาเพื่อทำร้ายฉันในชีวิตในนามของพระเยซู
 35. ข้า แต่พระเจ้าโปรดฟื้นฟูปีที่สูญเปล่าในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 36. ฉันนำทุกอาณาเขตของศัตรูกลับมาในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 37. ฉันแหกคุกและปลดปล่อยตัวเองจากคุกที่ชั่วร้ายทุกแห่งในนามของพระเยซู
 38. ความทุพพลภาพพื้นฐานในชีวิตของฉันออกจากชีวิตของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 39. ฉันจะครอบครองในฐานะราชาเหนือสถานการณ์ของฉันในนามของพระเยซู
 40. คำสาปของครอบครัวที่ชั่วร้ายทุกคนถูกทำลายในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 41. ช่วยฉันด้วยพระเจ้าจำเสียงของคุณในนามของพระเยซู
 42. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู
 43. ฉันละทิ้งความกังวลทุกอย่างในชีวิตในนามของพระเยซู
 44. ฉันปฏิเสธที่จะพัวพันกับความคิดชั่วร้ายในนามของพระเยซู
 45. สิ่งกีดขวางบนถนนของซาตานทุกอันขัดขวางความก้าวหน้าของฉันกระจัดกระจายในนามของพระเยซู
 46. บรรยากาศทางวิญญาณของฉันส่งความหวาดกลัวไปยังค่ายของศัตรูในนามของพระเยซู
 47. ข้า แต่พระเจ้าโปรดปลดปล่อยฉันจากคำพูดที่ชั่วร้ายและความเงียบชั่วช้าในนามของพระเยซู
 48. พลังเวทย์มนตร์ทุกอย่างที่มอบให้กับชีวิตและการแต่งงานของฉันรับฟ้าร้องและแสงสว่างของพระเจ้าในนามของพระเยซู
 49. ฉันปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู
 50. ฉันปลดปล่อยตัวเองจากปัญหาใด ๆ ที่ย้ายเข้ามาในชีวิตของฉันจากครรภ์ในนามของพระเยซู
 51. ฉันทำลายและหลุดพ้นจากพันธสัญญาชั่วร้ายที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู
 52. ฉันทำลายและหลุดพ้นจากคำสาปชั่วร้ายที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู
 53. ฉันปลดปล่อยตัวเองจากโรคที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู
 54. โลหิตของพระเยซูแก้ไขข้อบกพร่องที่สืบทอดมาในร่างกายของฉันในนามของพระเยซู
 55. ในนามของพระเยซู ฉันทำลายทุกคำสาปแห่งการปฏิเสธจากครรภ์หรือการนอกกฎหมายซึ่งอาจอยู่ในครอบครัวของฉันกลับไปสิบชั่วอายุคนทั้งสองข้างของครอบครัวในนามของพระเยซู
 56. ข้าพเจ้าขอปฏิเสธและสละการบรรพชาทุกประการของ 'ความช้าในความดี ในนามของพระเยซู'
 57. ฉันมีอำนาจเหนือและสั่งการผูกมัดของผู้แข็งแกร่งทุกคนในทุกแผนกในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 58. พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับการเปิดประตูแห่งโอกาสสำหรับฉันที่ไม่ใช่มนุษย์หรือมารสามารถปิดได้ในนามของพระเยซู
 59. ประตูแห่งความก้าวหน้าทางการเงินที่ดีเปิดให้ฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 60. ประตูที่ดีของธุรกิจ / ความก้าวหน้าในอาชีพเปิดให้ฉันในนามของพระเยซู
 61. ประตูแห่งการแต่งงานที่ดีเปิดให้ฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 62. โอ้พระเจ้าลุกขึ้นและสร้างเครือข่ายฉันกับผู้ช่วยชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู
 63. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงมอบอำนาจให้ฉันรับรู้โอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ ในนามของพระเยซู
 64. พระเยซูเจ้าปล่อยให้การเจิมของคุณตั้งฉันไว้เพื่อความยิ่งใหญ่และการยกระดับอันศักดิ์สิทธิ์
 65. ขอบคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานของคุณ

 

 

บทความก่อนหน้านี้41 คะแนนอธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อชัยชนะ
บทความต่อไปจุดอธิษฐานเพื่อแสวงหาพระเจ้า
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.