จุดอธิษฐานเพื่ออธิษฐานด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่ออธิษฐานด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หมายความว่าผู้เชื่อได้รับความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ถูกมอบตัวให้สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา และทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อความชอบธรรมของเรา การให้เหตุผล หมายถึง ถูกทำให้ถูกต้องด้วย. เนื่องจากความบาปของเรา มนุษย์จึงถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์ มีม่านในพระวิหารซึ่งเป็นห้องชั้นในที่รู้สึกถึงอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแรงกล้า ม่านนั้นเป็นม่านหนาทึบในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งถูกฉีกขาดเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

มัทธิว 27:51 กล่าวว่า ดูเถิด ม่านของพระวิหารขาดออกเป็นสองส่วนจากบนลงล่าง และแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและหินก็แตกออก พระคัมภีร์กล่าวว่า เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ม่านก็ขาดจากบนลงล่าง ถ้าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ได้ฉีกม่าน ม่านนั้นคงถูกฉีกจากด้านล่างขึ้นด้านบนขณะที่แผ่นดินแยกออกจากกัน แต่พระหัตถ์ที่มองไม่เห็นของพระเจ้าเอื้อมมือลงมาและถอดบาเรียนี้ออก ฉีกมันจากบนลงล่าง

บัดนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพระสงฆ์บนแผ่นดินโลกเพื่อขอการอภัยโทษจากเรา ทุกคนอาจเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้าโดยทางโลหิตของพระเยซู หลั่งออกมาเพื่อชดใช้ค่าแรงของบาปของเรา (โรม 6:23) อำนาจการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าได้ประทานพระคุณและอำนาจให้เรามาสู่บัลลังก์แห่งพระคุณอย่างกล้าหาญและขอพระคุณและความเมตตา

พื้นที่ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เป็นการแสดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุด เราจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดในชีวิต พลังของพระเจ้าคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อเอาชนะศัตรู

บทสวดมนต์

 • คนตายที่มัดฉันไว้ ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ ในนามของพระเยซู
 • เสื้อผ้าแห่งความเปลือยเปล่าและความละอายฉันไม่ใช่ผู้สมัครของคุณ ลุกไหม้ในนามของพระเยซู
 • นิ้วของคนชั่วร้ายออกจากร่างกายของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 • คำสาปจากหัวแม่ คำสาปจากหัวพ่อ ฉันไม่ใช่ผู้สมัครของคุณ ตายในพระนามพระเยซู
 • พลังที่ตั้งใจจะทำให้ฉันร้องไห้ เวลาของคุณหมดแล้ว ตายในพระนามของพระเยซู
 • พลังขยายการต่อสู้ของฉัน ตายในพระนามของพระเยซู
 • พลังแห่งการฟื้นคืนชีพของคุณบ่มชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • ลมแห่งการฟื้นคืนชีพพัดกระดูกแห้งของฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันเสียบชีวิตของฉันลงในอำนาจการฟื้นคืนพระชนม์โดยอำนาจในพระโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู
 • ด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนพระชนม์เป็นเวลาของฉันที่จะหัวเราะในนามของพระเยซู
 • เฉพาะเจาะจง: พลังแห่งการฟื้นคืนชีพ ตกอยู่กับฉัน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน อาชีพ ธุรกิจ ฯลฯ) ในนามของพระเยซู
 • พลังแห่งการฟื้นคืนชีพ ตกลงบนหัวของฉัน ในนามของพระเยซู
 • พลังแห่งการฟื้นคืนชีพ ยิงชะตากรรมของฉันไปสู่จุดสูงสุด ในนามของพระเยซู
 • ลูกศรโลงศพทุกอันที่พุ่งเป้ามาที่ฉัน กลับไปหาผู้ส่งของคุณ ในนามของพระเยซู
 • ความดีที่ตายแล้วในชีวิตของฉันมีชีวิตขึ้นมาในนามของพระเยซู
 • ด้วยอำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์เป็นเวลาของฉันที่จะส่องแสงในนามของพระเยซู
 • ลูกศรแห่งความมืดทุกลูกยิงสง่าราศีของฉันตายในนามของพระเยซู
 • ด้วยอำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ ข้าแต่พระเจ้า ทรงลุกขึ้นและขับเคลื่อนข้าพเจ้าไปข้างหน้า ในนามของพระเยซู
 • พลังชั่วร้ายทุกอย่างที่รั้งฉันไว้ เวลาของคุณหมดแล้ว ตายในพระนามของพระเยซู
 • ด้วยอำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์มือของฉันจะไม่ขอร้องมือของฉันจะอวยพรในนามของพระเยซู
 • ทุกพลังที่เยาะเย้ยพลังของพระเจ้าในชีวิตของฉัน คุณรออะไรอยู่? ตายในนามของพระเยซู
 • เสียงแห่งการฟื้นคืนชีพพูดชีวิตเพื่อชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู
 • การสวมหน้ากากแห่งความตายทุกครั้งในสายตระกูลของฉัน DIE ในนามของพระเยซู
 • โอ้เสียงแห่งการฟื้นคืนชีพพูดกับชีวิตในฝันของฉันในนามของพระเยซู
 • กระดูกแห้งทุกอันในชีวิตของฉันอยู่ในหุบเขาแห่งคาถาลุกขึ้นด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • หลุมฝังศพที่ติดอยู่กับเชื้อสายของฉันฟังพระวจนะของพระเจ้าและปลดปล่อยคุณธรรมของฉันในนามของพระเยซู
 • เขาที่บ้านพ่อของฉันได้รับมอบหมายให้ยกขึ้นตายในนามของพระเยซู
 • ทุกความคาดหวังของศัตรูสำหรับชีวิตของฉัน ตาย ในนามของพระเยซู
 • ศัตรูของเพลงใหม่ของฉันคุณคือตัวตลกตายในนามของพระเยซู
 • สง่าราศีของฉันและผู้ยกศีรษะของฉันจงลุกขึ้นแสดงพลังของคุณในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • พ่อของฉันเงยหน้าขึ้นในนามของพระเยซู
 • พลังแห่งการลบล้างคุณตายในนามของพระเยซู
 • วิญญาณแห่งการชักช้ากำหนดชีวิตข้า พอแล้ว ก็เพียงพอแล้ว หมดอายุในนามของพระเยซู
 • ที่มั่นแห่งความล่าช้าในชีวิตของฉันฉันดึงคุณลงมาในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าแห่งเอลียาห์อยู่ที่ไหนจงลุกขึ้นตอบฉันด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • นักฆ่าจอย ผู้บุกเบิก ตายในพระนามพระเยซู
 • การต่อสู้ใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้กลืนฉัน คุณเป็นคนโกหก ตายในนามของพระเยซู
 • ผู้จับกุมโชคชะตา ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ ในนามของพระเยซู!
 • พลังที่ใช้ชั่วโมงของกลางคืนเพื่อกระจายสิ่งที่ฉันรวบรวมในตอนกลางวัน ทุกที่ที่คุณตายในนามของพระเยซู!
 • พลังพูดร่ายมนตร์ ร่ายคาถาเพื่อกักขังชะตากรรมของฉัน ตายในพระนามของพระเยซู
 • ด้วยอำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าฉันจะเอาชนะศัตรูของฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันจะพิชิตศัตรูของฉันและได้รับชัยชนะในนามของพระเยซู ต่อจากนี้ไปชัยชนะเป็นของฉันโดยอำนาจในนามของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานของคุณ

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้สวดมนต์เที่ยงคืนกับศัตรูที่อิจฉา
บทความต่อไปจุดอธิษฐานเพื่อชัยชนะเหนือคำสาปที่ดื้อรั้นในชั่วอายุคน 
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.