จุดอธิษฐานเพื่อฟื้นฟูโชคชะตาที่สาบสูญ

วันนี้เราจะมาจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อ การบูรณะ แห่งโชคชะตาที่สาบสูญ

ศัตรูมาเพื่อขโมย ฆ่า และทำลาย แต่ลูกของพระเจ้าที่เป็นลูกของความสว่างจะไม่ยอมให้พวกเขา เพราะเรามีพระเจ้าที่ไม่เคยล้มเหลวและทรงอานุภาพ พระเจ้าอวยพรมนุษย์ในวันที่เขาถูกสร้างขึ้นและมอบอำนาจให้เขาในการปกครอง ครอบครอง และทวีคูณ มนุษย์ได้รับพรจากพระเจ้าในหลาย ๆ ด้าน แต่ความบาปได้แยกมนุษย์ออกจากพระพรของพระเจ้า หลายคนสูญเสียพระสิริและพระพรที่พระเจ้าประทานให้เพราะบาปและการไม่เชื่อฟัง

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการฟื้นฟู

พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีโอกาสมากมาย นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งลูกชายที่รักของพระองค์มาตายเพื่อบาปของเรา กลับใจก่อนที่จะอธิษฐานภาวนานี้ ยอมรับพระเจ้าเป็นผู้กอบกู้ส่วนตัวและความหวังแห่งสง่าราศีของคุณและสำหรับผู้เชื่อขอให้พระเจ้าเมตตาเพื่อรับปาฏิหาริย์ของคุณก่อนที่คุณจะเสร็จสิ้นการอธิษฐานตามจุดอธิษฐาน มีอำนาจในพระนามของพระเยซู พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งบนไม้กางเขนแห่งคัลวารีมีพลังแห่งการฟื้นฟูและการรักษา

สง่าราศีที่สูญหายทั้งหมดของคุณจะได้รับการฟื้นฟูโดยฤทธิ์เดชในพระโลหิตของพระเยซู ยาเบสร้องทูลต่อพระเจ้าและสูญเสียพระสิริกลับคืนมา ซาอูลได้เป็นกษัตริย์ โยบได้รับพรกลับคืนมาในหลายเท่า พระเจ้าแห่งการฟื้นฟูจึงยังมีชีวิตอยู่ และทรงอวยพรผู้ถูกสาปและถูกลืม อย่าลืมว่าพระคริสต์ทรงอยู่ในความหวังอันรุ่งโรจน์ของเรา

ลูกา 4: 18 พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามารักษาคนอกหัก เพื่อประกาศการช่วยกู้ให้เชลย และทรงทำให้คนตาบอดกลับมองเห็น เพื่อปลดปล่อยผู้ที่ฟกช้ำ 19. เพื่อเทศนาปีอันเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บทสวดมนต์

 • (วางมือขวาของคุณบนหัวของคุณ)L กระเป๋าเดินทางแห่งความมืดบนหัวของฉัน ย้อนกลับมาในนามของพระเยซู
 • โลหิตของพระเยซูเกิดขึ้น ปกป้องชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • โลหิตของพระเยซู ขุดลึกลงไปในรากฐานของฉัน และทำให้ฉันหายดีในพระนามของพระเยซู
 • ปัญหาเกี่ยวกับรากที่ดื้อรั้นในชีวิตของฉันแห้งในพระนามของพระเยซู
 • ปลอมตัวเป็นศัตรู ฟังพระวจนะของพระเจ้า ทำลายตัวเองในพระนามของพระเยซู
 • งูและแมงป่องโหมกระหน่ำในรากฐานของฉัน คุณเป็นคนโกหก ตายในพระนามของพระเยซู
 • อำนาจที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ฉันเป็นเครื่องสังเวย คุณเป็นคนโกหก ตายในพระนามของพระเยซู
 • ฉันทำลายข้อตกลงที่ไม่ได้สติกับศัตรูในนามของพระเยซู!
 • พลังมืดของคนที่ฉ้อฉลและริษยาเหนือชีวิตของฉัน ตายในพระนามของพระเยซู
 • ทะเลแดงทุกแห่งที่คุกคามความก้าวหน้าของฉัน หลีกทางให้ในพระนามของพระเยซู
 • อำนาจตามล่าหาชีวิตฉัน คุณเป็นคนโกหก ตายในพระนามของพระเยซู
 • ด้วยพระโลหิตของพระเยซู ประตูแห่งความโปรดปรานของฉัน เปิดออกในพระนามของพระเยซู
 • ความเจ็บป่วยเหี่ยวเฉาจากร่างกายของฉันในนามของพระเยซู
 • ทุกงานที่ได้รับมอบหมายจากดวงดาวในชีวิตของฉัน ตายในพระนามของพระเยซู!
 • ฉันปล่อยดาวของฉันจากพลังเครื่องรางทุกอย่างในนามของพระเยซู
 • พลังที่ลากความก้าวหน้าของฉันไปบนพื้น คุณเป็นคนโกหก ตายในพระนามของพระเยซู!
 • พรทั้งหมดของฉันจัดขึ้นในพันธสัญญาออกมาด้วยไฟในนามของพระเยซู!
 • ศัตรูที่มาตอนฉันหลับ เวลาของคุณหมดแล้ว ตายในพระนามพระเยซู!
 • ลูกธนูยิงมาทำให้ฉันอับอาย ย้อนกลับมาในนามของพระเยซู
 • พลังแห่งปิสกาห์แห่งบ้านบิดาข้า สิ้นพระชนม์ในพระนามพระเยซู!
 • ไฟแดงซาตานหยุดความก้าวหน้าของฉันจุดไฟในนามของพระเยซู!
 • ฉันได้รับการปลดปล่อยจากทุกวิญญาณของ Pisgah ในนามของพระเยซู!
 • ปาฏิหาริย์ที่รอดำเนินการทั้งหมดของฉัน ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า ประจักษ์ในพระนามของพระเยซู
 • โจรแห่งโชคชะตา ผู้ทำลายโชคชะตา ฉันไม่ใช่ผู้สมัครของคุณ ตายในพระนามของพระเยซู
 • ทุกเสียงร้องของการลดตำแหน่งต่อโชคชะตาของฉัน คุณเป็นคนโกหก ตายในพระนามของพระเยซู
 • พลังที่ต่อพันธสัญญาชั่วร้ายกับฉัน เวลาของคุณหมดแล้ว ตายในพระนามของพระเยซู
 • พลังใด ๆ ที่อยากให้ฉันตาย ตายแทนฉันในพระนามของพระเยซู!
 • พระเจ้าของเอลียาห์อยู่ที่ไหน? ลุกขึ้นและให้เรื่องราวของฉันเปลี่ยนไปในพระนามของพระเยซู
 • ด้วยไฟด้วยกำลังขอให้ส่วนของฉันได้รับการฟื้นฟูในนามของพระเยซู
 • ด้วยอำนาจที่ทำลายเมืองเจริโค ข้าแต่พระเจ้าได้ทรงลุกขึ้นและปล่อยให้ปัญหาของข้าพระองค์ตายไปในพระนามของพระเยซู
 • เดือนนี้ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอาเจียนความก้าวหน้าของฉันในนามของพระเยซู
 • (พูดถึงชื่อของคุณ) ศีรษะของคุณจะถูกยกขึ้นเหนือศัตรูรอบตัวคุณในนามของพระเยซู
 • ขาของฉันพาฉันไปยังสถานที่แห่งความก้าวหน้าในนามของพระเยซู
 • โลหิตของพระเยซู เคลือบชีวิตของฉันในนามของพระเยซู!
 • เดือนนี้เจ้าของภาระชั่วร้ายทุกคนแบกภาระของคุณด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ให้ศักยภาพและของกำนัลที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดที่จะทำให้ฉันยิ่งใหญ่ ถูกขโมยไปจากฉัน ได้รับการฟื้นฟู 100 เท่า ในนามของพระเยซู 
 • ฉันสั่งกองกำลังที่ไม่รู้จักชั่วร้ายทั้งหมดที่จัดระเบียบชีวิตของฉันให้กระจัดกระจายในนามของพระเยซู! 
 • พลังที่ปฏิเสธปาฏิหาริย์อันเนื่องมาจากฉันรับหินแห่งไฟในนามของพระเยซู 
 • ฉันผูกมัดและขับไล่ผู้แข็งแกร่งทุกคนในชีวิต ครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมของฉันที่ไม่ยอมปล่อยพร ความก้าวหน้า ปาฏิหาริย์ในนามของพระเยซู 
 • ฉันดึงกลับจากมือของศัตรูจากการครอบครองของฉันที่ฉันใส่ผิดที่โดยไม่รู้ตัวในนามของพระเยซู 
 • ฉันได้รับการเจิมแห่งการฟื้นฟูในนามของพระเยซู 
 • ฉันสั่งความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันโดยอำนาจคาถาใด ๆ ที่จะซ่อมแซมในนามของพระเยซู 
 •  คุณธรรมของฉันถูกขโมยและซ่อนอยู่ใต้น้ำ ตอนนี้ฉันกู้คืนคุณด้วยไฟในนามของพระเยซู! 
 • คุณธรรมของฉัน ถูกขโมยและซ่อนอยู่ใต้และเหนือโลก ตอนนี้ฉันกู้คืนคุณด้วยไฟในพระนามของพระเยซู! 
 • พระเจ้าโปรดฟื้นฟูความพยายามที่สูญเปล่าเงินสุขภาพความแข็งแกร่งและพรในนามของพระเยซู 
 • พลังชั่วร้ายทุกอย่างที่ระงับคำอธิษฐานของฉันหรือคำตอบคำอธิษฐานของฉันฉันสั่งให้คุณถูกผูกมัดในนามของพระเยซู 
 • ฉันไล่ตามฉันแซงและฉันฟื้นด้วยไฟทุกปีที่ตั๊กแตนกินในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู! 
 • การฟื้นตัวทั้งหมดของฉันจะไม่ถูกขัดขวางอีกต่อไป ตอนนี้ฉันออกจากงานซบเซาในนามของพระเยซู 
 • วิญญาณแห่งความสูญเปล่า คุณไม่สามารถขโมยการครอบครองและการกู้คืนการสมรสของฉันได้ ดังนั้น ฉันจึงสั่งให้คุณตาย ในนามของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูสำหรับคำตอบคำอธิษฐาน

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.