จุดอธิษฐานเพื่อชัยชนะเหนือคำสาปที่ดื้อรั้นในชั่วอายุคน 

วันนี้เราจะจัดการกับคะแนนการอธิษฐานเพื่อชัยชนะเหนือคำสาปที่ดื้อรั้น

และเขาเดินผ่านหน้าโมเสส ประกาศว่า "พระเจ้า พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงกริ้วช้า อุดมด้วยความรักและความสัตย์ซื่อ ทรงรักคนเป็นพันๆ และทรงอภัยบาป การกบฏและบาป" กระนั้นพระองค์ไม่ทรงปล่อยผู้กระทำผิดไว้โดยไม่มีโทษ พระองค์ทรงลงโทษเด็กและลูก ๆ ของพวกเขาเพราะบาปของพ่อแม่จนถึงรุ่นที่สามและสี่'” (อพยพ 34:6-7) คำสาปตามวัยคือพฤติกรรมที่เรายอมรับเพราะสภาพแวดล้อมที่เราถูกเลี้ยงดูมา

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์ต่อต้านคำสาป

การเสพติดและการใช้ในทางที่ผิดสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรา แต่ท้ายที่สุด เราทุกคนมีทางเลือกที่จะสลัดโซ่ตรวนเหล่านั้นและน้อมรับอิสรภาพในพระคริสต์ จอห์น ไพเพอร์อธิบายว่า "ความบาปของพ่อถูกลงโทษในลูกด้วยการเป็นบาปของลูก" จอห์น ไพเพอร์อธิบาย "ความเกลียดชังพระเจ้าเป็นศูนย์รวมของปัญหาของบิดา" ผลที่ตามมาของการทำบาปซ้ำๆ พระเจ้าได้ประกาศแก่โมเสสในข้อข้างต้น พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ผู้กระทำผิดไม่ได้รับโทษ

เหตุใดพระองค์จึงทรงต้องการให้บุตรธิดาของพระองค์ดำเนินต่อในนิสัยที่น่าสังเวชซึ่งจะไม่ทำให้พวกเขามีความสุขหรือความพึงพอใจที่แท้จริง พระเจ้ารักโลกมาก พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาช่วยเรา (โยฮัน 3:16) พระองค์​ทรง​กริ้ว​ช้า ทรง​ดี​เสมอ​ไป และ​พระองค์​ทรง​เตรียม​ทาง​ให้​เรา​เลิก​คำ​สาป​แช่ง​ของ​บาป​ที่​เรา​ทั้ง​ปวง​เกิด​มา​ภาย​ใต้. โรม 8 ต่อ 2 เพราะโดยทางพระเยซูคริสต์ กฎของพระวิญญาณผู้ทรงให้ชีวิตได้ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย คำสาปยังเป็นคาถาเวทย์มนตร์หรือคำชั่วร้ายที่วางไว้บนผู้ที่มีเจตนาทำร้าย ดังนั้นคำสาปอาจปรากฏออกมาในรูปของความยากจน ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือความตาย ต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่ผู้คนสาปแช่งเพื่อนมนุษย์

ประการแรก มีไว้เพื่อการแก้แค้น ตัวอย่างเช่น คนที่ผิดหวังกับคู่หมั้น/คู่หมั้นของเขาสามารถแก้แค้นด้วยการประกาศคำสาปว่าจะไม่มีเสียงร้องของทารกในบ้านของคนที่ทำให้เขา/เธอผิดหวัง โดยไม่รู้ถึงคนที่ถูกสาป เขา / เธอสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ต้องมีลูกเพราะคำสาปแช่งเขา มีการสาปแช่งเพื่อก่อให้เกิดหรือทำลายล้างอีกครั้ง ในกรณีนี้ คำสาปมีไว้เพื่อก่อให้เกิดอันตรายและเพื่อการแก้แค้นเท่านั้น

บทสวดมนต์

 • พ่อของฉัน!! พลังใด ๆ จากบ้านพ่อ / แม่ของฉันที่สาบานว่าฉันจะไม่ข้ามขีด จำกัด ใด ๆ คุณไม่ใช่ผู้สร้างของฉันจะรออะไรอยู่ ตาย!
 • พ่อของฉัน!! คำสาปจากบ้านพ่อ / แม่ของฉันที่ทำให้ผู้ชายต้องทนทุกข์ทรมานหรือดิ้นรนในชีวิต โอ คำสาปในนามของพระเยซู ทำลาย!
 • พ่อของฉัน!! คำสาปของคุณทุกครั้งจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของฉันในนามของพระเยซูทำลาย!
 • ทุกๆ การห้ามส่งสินค้าของบรรพบุรุษ ในชีวิตครอบครัวและการเงินของฉันได้รับการยกขึ้นในนามของพระเยซู
 • พ่อของฉัน!! โซ่ซาตานทุกเส้นดึงฉันกลับมาในชีวิต โอ โซ่ชั่วร้าย เจ้าจะรออะไร ทำลาย
 • พันธสัญญาใด ๆ ที่ทำกับฉันและครอบครัวของฉันถูกทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • คำสาปใด ๆ จากน้ำบนดินและที่สูงที่ปรากฏในชีวิตและครอบครัวของฉันตอนนี้ด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • พลังใด ๆ ที่กล่าวคำอธิษฐานของฉันจะไม่ได้รับคำตอบตายตอนนี้ด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ฉันปฏิเสธที่จะดื่มจากน้ำพุแห่งความเศร้าโศกในนามของพระเยซู
 • ฉันมีอำนาจเหนือคำสาปทุกคำที่ประกาศต่อชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • ปีศาจที่ติดอยู่กับคำสาปใด ๆ ออกไปจากฉันตอนนี้ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • คำสาปทุกคำที่ต่อต้านฉันเปลี่ยนเป็นพรในนามของพระเยซู
 • เจ้าของภาระชั่วร้ายทุกคนในชีวิตของฉันแบกภาระของคุณตอนนี้ในนามของพระเยซู
 • จับหัวของคุณด้วยมือทั้งสองของคุณและอธิษฐานอย่างดุเดือดมาก “ ฉันปล่อยหัวของฉันจากพันธสัญญาชั่วร้ายทุกประการในนามของพระเยซู
 • ยังคงจับหัวของคุณด้วยมือทั้งสองของคุณ สมมติว่าฉันรื้อฐานที่มั่นของพันธสัญญาชั่วร้ายทุกแห่งในชีวิตและครอบครัวของฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันผูกมัดอาณาเขตทั้งหมด, พลังทั้งหมด, ผู้ปกครองทั้งหมดของความมืดในโลกนี้, ความชั่วร้ายทางวิญญาณทั้งหมดในสถานที่สูงที่ทำงานต่อต้านฉันและครอบครัวในนามของพระเยซู
 • ฉันทำลายคำสาปแช่งแห่งความเย่อหยิ่งราคะการบิดเบือนการกบฏคาถารูปเคารพความยากจนการปฏิเสธความกลัวความสับสนการเสพติดความตายและการทำลายล้างที่ทำงานกับฉันด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ฉันสั่งวิญญาณบรรพบุรุษและรุ่นทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตของฉันในระหว่างการปฏิสนธิ ในครรภ์ ในช่องคลอด และผ่านทางสายสะดือที่ไม่เปิดเผยให้ออกมาจากฉันตอนนี้ในพระนามของพระเยซู
 • ฉันสั่งวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของความสามัคคี, รูปเคารพ, การปลอมตัว, คาถา, ศาสนาเท็จ, การมีภรรยาหลายคน, ตัณหาและการบิดเบือนให้ออกมาจากชีวิตของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 • ฉันสั่งวิญญาณแห่งราคะ การปฏิเสธ ความกลัว ความเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ โรคภัย ความโกรธ ความเกลียดชัง ความสับสน ความล้มเหลว และความยากจน ให้ออกมาจากชีวิตของฉันตอนนี้ในพระนามของพระเยซู
 • ฉันผูกมัดและตำหนิวิญญาณที่คุ้นเคยและผู้นำทางวิญญาณในชีวิตของฉันจากบรรพบุรุษของฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันทำลายคำสาปแห่งความเจ็บป่วยและโรคภัยและสั่งการเจ็บป่วยที่สืบทอดมาทั้งหมดให้ออกจากร่างกายของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 • โอ้พระเจ้าของเอลียาห์ให้ฉันเดินในอิสรภาพของคุณในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงฟื้นคืนชีวิตที่สูญเปล่าของฉันด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • คำให้การของฉันประจักษ์ด้วยไฟตอนนี้ในนามของพระเยซู
 • ทุกคาถาสาปแช่งชีวิตของฉัน ทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ผู้ปกครองทุกคนสาปแช่งชีวิตของฉันทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • คำสาปที่ดื้อรั้นทุกอย่างที่ปฏิเสธที่จะทำลายโดยพระโลหิตของพระเยซูทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ปีศาจใดที่สนับสนุนคำสาปในชีวิตของฉัน ตายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • โอ้พระเจ้าลุกขึ้นและช่วยฉันให้พ้นจากคำสาปทุกอย่างที่ทำกับชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • พระบิดาบนสวรรค์ฉันขอขอบคุณสำหรับการตอบคำอธิษฐานของฉันในนามของพระเยซู

 

1 COMMENT

 1. คำอธิษฐานที่จำเป็นในสถานการณ์ที่ฉันเกิดและถูกพาเข้าไปในบ้านที่ชั่วร้ายมากบ้านที่มีคาถาและการฆาตกรรมและผู้คนถูกฝังอยู่ใต้นั้นอาณาเขตของปีศาจฉันเติบโตขึ้นมาในนั้นกลายเป็นมลพิษและแม่ของฉัน อาจเป็นพ่อ แต่พ่อเลี้ยงเล่นกับกระดาน ouji และถามคำถามเกี่ยวกับฉัน อาจมีสองกระดาน ฉันมีของประทานฝ่ายวิญญาณ นี่คือหายนะของการโจมตีที่ไม่สิ้นสุด ฉันถูกจองจำในแบบที่ไม่มีใครเชื่อ มีการโจมตีครั้งใหญ่ที่ความเจ็บปวดในหัวของฉันถูกยิงลงมากระทบหัวใจของฉัน มันยังคงอยู่ที่นั่น ฆ่าพลังงานของฉัน บ้านหลังนี้ยังติดแม่น้ำในเขตน้ำท่วมที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้ซึ่งต้นไม้ถูกแกะสลักด้วยปิรามิดที่มีตาอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉันไม่มีเงินและไม่มีการเคลื่อนไหว แม่มดโจมตีคนประหลาดอย่างต่อเนื่องเมื่อฉันสวดอ้อนวอน พวกเขากรีดร้องและโจมตีด้วยพลังงานที่ระบายออก พลังงานที่เป็นพิษ การจู่โจมอย่างกะทันหันครั้งใหญ่ และความฝันอันน่าสยดสยอง ฉันเป็นคริสเตียน ฉันเชื่อในพระเจ้าและพระเยซู ความเชื่อนี้สร้างความโกรธเคืองและทำให้หลายคนสับสนในครอบครัวของฉัน แม้ว่าตอนนี้ฉันจะแก่กว่าและหลายคนก็หายไปแล้ว ฉันแค่เชื่อว่าพระเจ้าจะชนะและเคลียร์สิ่งนี้ ฉันเชื่อว่าต้องมีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของฉัน ฉันกำลังช่วยคนมากมายด้วยการดึงความสนใจทั้งหมดนี้หรือไม่ (ฉันแทบไม่ติดต่อกับใครเลย ผู้คนมักใช้ต่อต้านฉัน เวทมนตร์คาถาและ ปีศาจเคลื่อนตัวผ่านและใช้พวกมันเพื่อโจมตีฉัน ฉันถูกโจมตีขณะไปที่ร้านค้า ) ฉันคืนทุกอย่างในชื่อพระเยซูเจ็ดเท่า ฉันได้ยินพวกเขากรีดร้อง บางครั้งฉันเห็นพวกเขาในสายตาอื่น ล้มลงด้วยความเจ็บปวด ฯลฯ สองสามปี ที่ผ่านมาหลังจากสวดมนต์ฉันเห็นไฟสีขาวกำลังลุกโชน (57c) อยู่เหนือฉัน สดุดี 57 บ้านหลังนี้ปลอดจากปีศาจและวิญญาณแล้ว พื้นที่ทั้งหมดได้รับการเจิมเพื่อถวายพระเจ้า ปกคลุมไปด้วยโลหิตของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่การโจมตียังคงดำเนินต่อไป ฉันเชื่อว่าฉันมีรากฐานที่ยุ่งเหยิง ทั้งแม่และพ่อ แต่เนื่องจากกระดานอุยจา พ่อเลี้ยง และความชั่วร้ายที่น่ากลัวทั้งหมดที่อยู่ในบ้านและทรัพย์สินนี้ สิ่งต่าง ๆ ที่เกินกว่ารากฐานปกติจึงผูกติดอยู่กับฉันและดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น มีบางอย่างติดอยู่ที่ด้านข้างของหัวใจ ฉันต้องการการไล่ผี คนภายนอกทั้งกลุ่มเพื่อช่วยในเรื่องนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.