จุดอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับสัญญาว่าจะส่งมายังเราก่อนที่พระเยซูจะเสด็จจากโลกไป พระเยซูบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้พวกเขาอยู่คนเดียวแต่พระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำทางและปกป้องพวกเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกว่าผู้ปลอบโยน ครู ผู้เบิกทาง เป็นต้น การ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​ช่วย​เรา​ทุก​อย่าง​ถ้า​พยายาม​และ​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​เรา​หลง​ทาง. ในกิจการ 1vs8 แต่ท่านจะได้รับอำนาจหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านจะเป็นพยานแก่เราทั้งในเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียและในสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในความทุพพลภาพของเรา ดังนั้นภายใต้การนำทางฝ่ายวิญญาณและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะสามารถดำเนินตามเส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับเรา เมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็สำแดงและรับพลังด้วย กิจการ 10: 37 ข้าพเจ้าพูดคำนั้นซึ่งได้รับการตีพิมพ์ทั่วแคว้นยูเดียและเริ่มต้นจากกาลิลีหลังจากบัพติศมาซึ่งยอห์นประกาศ 38. วิธีที่พระเจ้าเจิมพระเยซูแห่งนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธิ์อำนาจ ผู้ทรงไปทำความดีและรักษาทุกสิ่งที่ถูกกดขี่จากมาร เพราะพระเจ้าสถิตกับเขา เมื่อเราได้รับอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็ได้แสดงของประทานบางอย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่น ปัญญา ความเข้าใจ คำแนะนำ ความแข็งแกร่ง ความรู้ ความนับถือ และความเกรงกลัวพระเจ้า

เส้นทางที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการใช้ศรัทธาในพระคริสต์สู่การกลับใจ เราสามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อรับผลของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ชาวคริสต์มีความเข้าใจและทำการอัศจรรย์มากมายและหลายคนได้รับประจักษ์พยาน

สรรเสริญและนมัสการ

บทสวดมนต์ 

 • ปัญหาที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมชีวิตของฉัน หายไปในพระนามของพระเยซู
 • เมื่อศัตรูเรียกชื่อฉัน ดาวของฉันจะไม่ปรากฏในพันธสัญญาในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ทรงทำให้สับสนทุกความสับสนที่ได้รับมอบหมายให้ข้า ในนามของพระเยซู
 • ความก้าวหน้าของฉันในห้องของศัตรูออกมาด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • การต่อสู้กลางปี ​​ฉันไม่ใช่ผู้สมัครของคุณ ตายในพระนามของพระเยซู
 • ฉันกระโดดข้ามหลุมศพที่เตรียมไว้สำหรับฉันในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า โปรดเจิมขาของฉันให้เป็นการเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนเรื่องราวของฉันในนามของพระเยซู
 • ปี 2022 ฟังพระวจนะของพระเจ้าคุณจะไม่กลืนพรของฉันในนามของพระเยซู
 • งูมรณะในร่างกายของฉันถูกไฟไหม้ในนามของพระเยซู
 • ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเยี่ยมชมบ้านของฉันดึงกำแพงทุกด้านที่พระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นในนามของพระเยซู
 • ประตูดีๆ ที่ไม่เคยเปิดให้เรามาก่อน เอฟาทาห์! ในนามของพระเยซู
 • เจ้าของภาระชั่วร้ายแบกภาระของคุณด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • พลังแห่งความทุกข์ทุกอย่างที่ทำงานในครอบครัวของฉันตายในพระนามของพระเยซู
 • ผู้เฒ่าที่ชั่วร้ายเรียกชื่อฉัน หุบปาก ตายในพระนามของพระเยซู
 • พระเจ้าแห่งเอลียาห์อยู่ที่ไหน ให้ฉันอยู่ในซองไฟของคุณในนามของพระเยซู
 • คาถาที่บินอยู่รอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบดบังชีวิตของฉัน ในนามของพระเยซู
 • พลังของพระเจ้าห่อหุ้มชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าของเอลียาห์อยู่ที่ไหน ลุกขึ้น หันข้าพเจ้าให้ยิงในพระนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ทรงทำให้ข้าเสียเปล่าๆ ในนามของพระเยซู 
 • อาหารทุกอย่างที่ฉันกิน ขายให้ฉันเป็นเชลย โลหิตของพระเยซู ทำลายมันในพระนามของพระเยซู
 • พลังลากพรของฉันกลับไปที่พันธสัญญาของพวกเขา ตายในพระนามของพระเยซู
 • ความทุกข์ยากและความยากลำบาก การวิ่งตามครอบครัวของฉัน เวลาของคุณหมดแล้ว ตายในพระนามของพระเยซู
 • นิ้วคาถาวางอยู่บนร่างกายของฉันจุดไฟในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงมอบศัตรูให้ศัตรูในนามของพระเยซู
 • ผู้แลกเปลี่ยนโชคชะตา ชีวิตของฉันไม่ใช่ผู้สมัครของคุณ ตายในพระนามของพระเยซู
 • พลังที่แสวงหาเลือดของฉัน ดื่มเลือดของคุณเองและตายในพระนามของพระเยซู
 • ฉันยิงลูกศรแห่งความตายและนรกทุกลูกในนามของพระเยซู
 • การต่อสู้ที่ได้รับมอบหมายให้เสียเวลาชีวิตของฉัน ตายในพระนามของพระเยซู
 • อำนาจที่จะแนะนำชะตากรรมของฉันให้กับผู้ทำลายล้างในนามของพระเยซู
 • พลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้กระจัดกระจายการเดินทางในชีวิตของฉัน ข้าแต่พระเจ้า เกิดขึ้น ฆ่าพวกเขาตอนนี้ในพระนามของพระเยซู
 • ลูกธนูแห่งการแท้งบุตรปาฏิหาริย์ ฉันไม่ใช่ผู้สมัครของคุณ ย้อนกลับมาในนามของพระเยซู
 • อำนาจขอร้องหมอแม่มด ขอพลังทางทะเลต่อชีวิตของฉัน ตายในพระนามของพระเยซู
 • พลังฆ่าสัตว์เพื่อฆ่าฉัน เวลาของคุณหมดแล้ว ตายในพระนามของพระเยซู
 • การต่อสู้กลางปี ​​คุณจะไม่พบฉันและครอบครัว ดังนั้น ตายในพระนามของพระเยซู 
 • ใครก็ตามที่สาปแช่งฉันโดยใช้ชื่อแม่ของฉัน หุบปากและตายในพระนามของพระเยซู
 • ใครก็ตามที่สาปแช่งฉันโดยใช้ชื่อบิดาของฉัน หุบปากและตายในนามของพระเยซู
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกำลังฉันและทำให้เส้นตกอยู่ในที่ที่น่ารื่นรมย์สำหรับฉัน
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชำระข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุพพลภาพและทรงกระทำทางคดเคี้ยวให้ตรงไปจากนี้ไป
 • ต่อจากนี้ไปฉันจะสำแดงผลและของประทานแห่งวิญญาณ
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำลังแก่ข้าพเจ้า ขอทรงประทานความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • ให้ฉันเข้าใจคำพูดของคุณมากขึ้นและช่วยฉันเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านความช่วยเหลือความกล้าหาญและความมั่นใจที่มาจากพลังแห่งการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • ขอบคุณพระเยซูที่ตอบคำอธิษฐานของฉัน

 

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.