คำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อความรักที่มั่นคงของพระเจ้า

1
111

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อความรักที่มั่นคงของพระเจ้า

ความกตัญญูกตเวทีเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่ช่วยให้คุณขยายไปสู่ความสูงที่สูงขึ้น เมื่อคุณเป็นคริสเตียนที่มีความกตัญญูกตเวทีและขอบคุณ พลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลังจากสวรรค์จะถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งทำให้สิ่งต่าง ๆ ทำงานให้คุณอย่างที่ควรจะเป็น ทุกครั้งที่คุณมอบน้ำมันสดสำหรับการขอบคุณอย่างแท้จริงสำหรับผลกระทบที่สดใหม่จะมาหาคุณ คุณไม่เคยเหือดแห้งด้วยการขอบพระคุณเสมอ (สดุดี 89:20-24) เมื่อคุณขอบคุณพระเจ้า แสดงว่าคุณสรรเสริญพระนามของพระองค์ สดุดี 50:23 วันขอบคุณพระเจ้ามีพลังที่จะให้กำลังใจผู้เป็นพยานและช่วยสร้างความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้น

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์ที่ควรอ่านเมื่อคุณรู้สึกไม่รัก

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ดาวิดได้รับกำลังใจเมื่อเขาเป็นพยานกับซาอูลว่าเขาต่อสู้กับสิงโตและหมีอย่างไร เขากล่าวว่าโกลิอัทจะไม่มีปัญหา การขอบคุณช่วยให้คุณได้รับพรมากขึ้นเพราะเป็นการกระตุ้นให้พระเจ้าเพิ่มพรของคุณเป็นสองเท่าเพราะพระองค์รู้ว่าคุณจะขอบคุณพระองค์อย่างแน่นอน


วันขอบคุณพระเจ้าทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าอีกครั้ง ประจักษ์พยานมอบหมายให้พระเจ้าทำมากขึ้น มันขับเคลื่อนผู้ให้การขึ้นสู่ที่สูง พลังและความกล้าหาญจะถูกปลดปล่อยเมื่อคุณขอบคุณพระเจ้า การรู้สึกและแสดงความขอบคุณนั้นดีสำหรับเรา เช่นเดียวกับพ่อที่ฉลาด พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณสำหรับของขวัญทั้งหมดที่พระองค์ประทานแก่เรา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของเราที่จะได้รับการเตือนว่าทุกสิ่งที่เรามีเป็นของขวัญจากพระองค์ หากปราศจากความกตัญญู เราก็กลายเป็นคนเนรคุณและเนรคุณ เราเริ่มเชื่อว่าเราได้บรรลุทุกสิ่งด้วยตัวเราเองซึ่งสามารถสร้างความภาคภูมิใจได้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ทำให้หัวใจของเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับผู้ให้ของขวัญที่ดีทั้งหมด การขอบคุณยังทำให้เรานึกถึงสิ่งที่เรามี มนุษย์มักมีความโลภ

เรามักจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราไม่มี การขอบคุณอย่างต่อเนื่องทำให้เรานึกถึงสิ่งที่เรามี เมื่อเราจดจ่อกับพรมากกว่าต้องการ เราก็มีความสุขมากขึ้น เมื่อเราเริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไป มุมมองของเราเปลี่ยนไป เราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากพระพรอันเปี่ยมด้วยเมตตาจากพระเจ้า

บทสวดมนต์

 • พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณที่ไม่ยอมให้ความฝันอันชั่วร้ายที่ข้าพเจ้ามี มาบังเกิดแก่พี่น้องของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงยกย่องในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
 • ขอบคุณพระเยซูสำหรับการยุติลมชั่วร้ายทุกอย่างในครอบครัวของฉันและในชีวิตของฉัน สง่าราศีแด่คุณในนามของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูสำหรับการจัดเตรียมผู้ช่วยแห่งโชคชะตาให้กับครอบครัวของฉันในทุกช่วงการเปลี่ยนภาพในชีวิตของเรา ความรุ่งโรจน์ทั้งหมดเป็นของคุณในนามของพระเยซู
 • พ่อฉันขอขอบคุณที่ไม่อนุญาตให้แผนการของเพื่อนร่วมงานที่ชั่วร้ายของฉันในที่ทำงานเกิดขึ้นในชีวิตของฉันความรุ่งโรจน์ทั้งหมดมีแด่คุณในนามของพระเยซู
 • พ่อฉันขอขอบคุณที่ทำให้ศัตรูทั้งหมดของฉันอับอายขายหน้าในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าฉันขอขอบคุณสำหรับการเช็ดน้ำตาทั้งหมดของฉันและแก้ไขความท้าทายที่ยากลำบากสำหรับฉันขอให้เป็นชื่อของคุณในชื่อของพระเยซู
 • พ่อฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับอนาคตที่ดีที่คุณวางแผนไว้เพื่อครอบครัวของฉัน ถวายเกียรติแด่คุณในนามของพระเยซู
 • พ่อขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวของฉันมีถิ่นที่อยู่ถาวรซึ่งเราสามารถเรียกตัวเองว่าความรุ่งโรจน์ทั้งหมดที่มีต่อคุณในนามของพระเยซู
 • พ่อฉันขอขอบคุณที่ให้ฉันและครอบครัวทุกความปรารถนาในใจของเราตามความประสงค์ของคุณสำหรับชีวิตของเราในนามของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูที่นำความเจ็บป่วย ความอับอาย และความยากจนออกไปจากชีวิตของฉัน สง่าราศีทั้งหมดมีแด่คุณในพระนามของพระเยซู
 • พ่อฉันขอขอบคุณที่ช่วยครอบครัวของฉันให้เอาชนะโรคร้ายแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูที่ให้สันติสุขแก่ฉันแม้ท่ามกลางศัตรู สง่าราศีทั้งหมดมีแด่คุณในพระนามของพระเยซู
 • พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่คุณมอบให้ครอบครัวของฉันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระคริสต์ขอให้เป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ของคุณในชื่อของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูสำหรับความรอดของจิตวิญญาณของเรา สง่าราศีทั้งหมดสำหรับคุณในนามของพระเยซู
 •  สาธุการแด่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสำหรับสิ่งที่คุณได้ทำสำหรับสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณจะทำเพื่อเราจงได้รับการยกย่องในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูที่ยอมรับวันขอบคุณพระเจ้าในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าเราขอขอบคุณสำหรับพระคุณอย่างไม่ลดละของคุณที่มีต่อฉันและครอบครัวขอขอบคุณสำหรับการแสดงความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่แม้จะมีความพยายามของศัตรูของเรา สง่าราศีทั้งหมดเป็นของคุณในนามของพระเยซู
 • พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของคุณที่มีต่อครอบครัวของฉันที่ทำให้เราไม่ตายและความเศร้าโศกฉันให้เกียรติทั้งหมดในพระนามพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟื้นการแต่งงานของข้าพระองค์หลังจากความชั่วร้ายทั้งปวงที่ศัตรูได้รังควานข้าพระองค์ สง่าราศีทั้งหมดเป็นของพระองค์พระบิดา 
 • พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับธุรกิจที่คุณมอบให้ฉันและครอบครัวขอบคุณสำหรับการสอนมือของเราเพื่อสร้างผลกำไรและนำการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาสู่ครอบครัวขอให้มีความสุขในชื่อของคุณในนามของพระเยซู
 • พระบิดา ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับพระองค์ที่มีแผนที่ดีสำหรับฉันและครอบครัว และแน่นอนว่าเราเชื่อว่ามีเพียงคำแนะนำของคุณเท่านั้นที่จะยืนหยัดเพื่อครอบครัวของฉันในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
 • ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ทำลายความคิดของคนชั่วร้ายในชีวิตและครอบครัวของฉัน ขอถวายเกียรติแด่พระองค์ในนามพระเยซูเจ้า
 • ฉันขอบคุณที่ทำให้ศัตรูต้องอับอายในชีวิตของฉันและครอบครัวของฉัน ขอบคุณพระเยซู ขอบคุณพระเยซูที่ทรงสร้างทางให้เราแม้ว่าความหวังทั้งหมดจะสูญเสียไปและโอกาสทั้งหมดเป็นกับเรา ขอให้พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในผู้ทรงอำนาจ ชื่อของพระเยซูคริสต์
 • พ่อฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้รับแต่งตั้งให้มาทางของฉันเพื่อเป็นพรแก่ฉันและครอบครัวของฉันเพื่อความรุ่งโรจน์ต่อคุณในชื่อของพระเยซู
 • พระเยซูเจ้าขอบคุณสำหรับการส่งทูตสวรรค์ของคุณมาดูแลและรักษาฉันในทุกวิถีทางของฉัน
 • พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอวยพระพรจงเป็นชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสำหรับความรักมั่นคงของคุณที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ขอบคุณที่รักฉันมาก
 • ขอบคุณพระเยซูเพราะพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของฉัน
 • ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระสิริที่ทรงเป็นที่ลี้ภัยและป้อมปราการของฉัน พระเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าวางใจ
 • ข้าพเจ้าขออวยพรให้พระองค์เกิดขึ้นและทำให้ศัตรูของข้าพเจ้ากระจัดกระจายไป
 • ขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักษาการออกไปและการเข้ามาของข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและตลอดไป
 • สาธุการแด่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์มาสู่ที่ที่มีวุฒิภาวะและชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • สำหรับการจัดหาความต้องการทั้งหมดของฉันตามความมั่งคั่งของพระองค์ในสง่าราศีผ่านทางพระเยซูคริสต์ ฉันรู้สึกขอบคุณ
 • เพื่อเปลี่ยนความลำบากของฉันไปสู่ชัยชนะ แผลเป็นของฉันเป็นดวงดาว และความเจ็บปวดของฉันที่จะได้รับ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้า
 • ในการทำให้ที่มืดทุกแห่งในชีวิตของฉันได้รับความสว่างจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงสูงส่ง พระเยซูเจ้า
 • ทำให้แน่ใจว่าทุกวิญญาณของการข่มขู่และการกดขี่ในชีวิตของฉัน ประสบความพ่ายแพ้ ขอบคุณพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูที่ขยายขอบเขตทางการเงิน จิตวิญญาณ การสมรส และร่างกายของฉัน
 • พระเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง ขอบพระคุณที่ประทานความครอบครองว่าฝ่าเท้าของข้าพเจ้าจะเหยียบย่ำอยู่ที่ใด 
 • ขอบคุณที่เขาสร้างทางให้ฉัน ในที่ที่ดูเหมือนไม่มีทาง
 • สำหรับการฟังคำพูดของฉันและพิจารณาการถอนหายใจของฉัน ฟังฉันตลอดเวลา สำหรับความเมตตานับไม่ถ้วนของคุณเป็นทรายแห่งท้องทะเล สำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณ พระเยซู ฉันรู้สึกขอบคุณ
 • ขอบคุณพระเยซูที่ทำสิ่งกีดขวางในชีวิตฉันจนกลายเป็นหินเหยียบ
 • ขอบคุณพระเยซูสำหรับความดีงามและความเมตตาของพระองค์ที่ติดตามฉันมาตลอดชีวิต
 • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการโต้เถียงกับผู้ที่ต่อสู้กับฉัน
 • สาธุการแด่ท่านลอร์ดที่โหลดฉันทุกวันด้วยผลประโยชน์ประจำวันอันศักดิ์สิทธิ์

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

1 COMMENT

ปล่อยให้ตอบกลับไปยัง Magaly ยกเลิกการตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.