คำอธิษฐานตอนเช้าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ของคุณ

0
37

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานตอนเช้าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ของคุณ

แรงบันดาลใจ สวดมนต์ตอนเช้า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทุ่มเทเวลาและความสนใจของคุณในการแสวงหาแผนการของพระเจ้าสำหรับวันข้างหน้า ไม่ว่าคุณต้องการกำลังใจ ความสงบ ความเข้มแข็ง หรือการพักผ่อน พระเจ้าสามารถพบคุณในวิธีที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันเมื่อคุณมาอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วยใจที่ถ่อมตน แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าทุกเช้าก่อนที่พลังงานและความสนใจของคุณจะถูกดึงโดยงานทั้งหมดที่คุณมี เนื่องจากทุกวันมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์ตอนเช้าที่สร้างแรงบันดาลใจ


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอธิษฐานด้วยศรัทธาจากใจ ยากอบ 5:16 กล่าวไว้อย่างดี “คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีผลมาก” เป็นเรื่องปกติที่เราจะฟุ้งซ่าน หงุดหงิด หรือเร่งรีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า แต่การอธิษฐานถึงพระเจ้าเมื่อตื่นขึ้นทำให้เรามีสันติสุข เข้าใกล้ในแต่ละวันมากขึ้น เราต้านทานการล่อลวงให้ทำบาปมากขึ้นเมื่อเราเริ่มแสวงหาพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าในแต่ละวัน สิ่งที่เราทำในตอนเช้ามีผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติและอารมณ์ของเราตลอดทั้งวัน

การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการอธิษฐานช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาและความสงบในพระคุณของพระเจ้า การสวดอ้อนวอนขอความกตัญญูและความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยให้เรารักษาคุณธรรมในงานประจำวันและปฏิสัมพันธ์ของเรา

บทสวดมนต์

 • ข้าแต่พระเจ้า เมื่อเราลุกขึ้นมาพบกันทุกวันใหม่ โปรดให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ 
 • ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ขอให้เราแผ่ความรัก ความยินดี สันติสุข ความดี และความสัตย์ซื่อ 
 • ขอให้เราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและนมัสการพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำ 
 • ช่วยเราปรารถนาสิ่งเหล่านี้มากกว่าความบาปที่ล่อลวงเรา ขอบคุณที่มาก่อนเราเสมอ ในพระนามพระเยซู อาเมน
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญล้ำค่าแห่งชีวิต
 • ขอบคุณที่ทำให้ฉันมีงานนี้ที่ฉันทำอยู่ ฉันสรรเสริญและเชิดชูคุณสำหรับการจัดเตรียม 
 • ปกป้องฉันและปกป้องฉันด้วยพระโลหิตของพระเยซู 
 • ขอให้ฉันสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานและนายจ้างของฉันได้ดี ขอบคุณที่ได้ยินและตอบฉันในนามของพระเยซู”
 • เติมข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา เพิ่มพลังให้ฉันสำหรับงานของคุณ เพราะคุณรู้ว่ากระดูกเหล่านี้เหนื่อยแค่ไหน 
 • ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นสู่ความอัศจรรย์แห่งความรอดของพระองค์ และปลุกจิตวิญญาณของฉันให้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงของการงานของพระองค์ในชีวิตของฉัน
 • “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าให้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีในวันนี้แก่ท่าน ได้โปรดปัดเป่าความเหน็ดเหนื่อยของฉัน ให้ฉันได้มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • ข้อมูลเชิงลึกจากบัลลังก์ของพระเจ้ามีประโยชน์สำหรับคุณในการตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • ช่วยฉันค้นพบวิธีใหม่ในการเปิดเผยความรักของคุณต่อทุกคนที่ฉันพบ 
 • ทำจิตใจให้แจ่มใสและจดจ่อกับทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้บรรลุ และให้ปัญญาแก่ฉันในการเอาชนะความยากลำบากและหาทางแก้ไข
 • ฉันมองไปที่คุณและเชื่อว่าคุณอยู่กับฉันในวันนี้
 • พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ปลุกข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ ขอบคุณสำหรับความรักและความห่วงใย ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ข้าพระองค์อย่างเสรีในชีวิตนี้
 • เมื่อฉันตั้งใจจะไปทำงานที่คุณให้พรกับมือของฉัน ฉันขอบคุณที่ปกป้องฉันจากทุกสิ่งที่อาจเข้ามา 
 • ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่จะทำให้ข้าพระองค์มีวันนี้ และขอให้ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่ผู้อื่น ในนามของพระเยซู ฉันอธิษฐานและเชื่อ
 • พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระองค์จะประทานแนวทางที่ข้าพเจ้าต้องการเพื่อความสนุกสนานในขณะที่ยังคงจัดตารางการศึกษาที่เหมาะสมและต้องการการพักผ่อน
 • ช่วยให้ฉันรู้ว่าบางครั้งฉันต้อง "โค้งคำนับ" กิจกรรมทางสังคมใด ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของความสำเร็จทางวิชาการ 
 • ปกป้องฉันในขณะที่ฉันขอความช่วยเหลือจากคุณในการจัดตารางเวลาสำหรับทุกสิ่ง ฉันรักพ่อและอธิษฐานในนามของพระเยซู
 • ฉันรู้ว่าเพราะคุณ ฉันจึงเป็นผู้ชนะเหนือการทดลองต่างๆ ในชีวิตในที่สุด ฉันรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถแยกฉันจากความรักที่มั่นคงของคุณ 
 • วันนี้ได้โปรดให้ความรักของเธอกับฉันบ้าง ให้ข้าพเจ้ามีกำลังที่จะอดทนต่อการทดลองนี้
 • โลหิตของพระเยซูช่วยฉันให้พ้นจากบาปของบรรพบุรุษในนามของพระเยซู
 • ความพยายามและเป้าหมายทั้งหมดของคุณในวันนี้จะดำเนินการด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเร็วที่น่าทึ่งและการเร่งความเร็วอันศักดิ์สิทธิ์เป็นของคุณในนามของพระเยซู
 • ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณและครอบครัวทั้งหมดของคุณว่าคุณจะออกไปในความสงบของจิตใจและกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับการประกาศวันที่มีประสิทธิผลในพระนามของพระเยซู
 • แท่นบูชาชั่วร้ายทุกแท่นสร้างขึ้นเพื่อกระจายงานในมือของฉันคุณเป็นคนโกหกถูกไฟไหม้ในนามของพระเยซู
 • พ่อขณะที่ฉันเดินทางในสัปดาห์นี้ดึงวิญญาณของฉันออกจากทุกอาณาเขตของผู้ดื่มเลือดและผู้กินเนื้อในพระนามของพระเยซู
 • คุณแท่นบูชาครอบครัวต่อต้านความก้าวหน้าของฉันลุกไหม้ในนามของพระเยซู
 • พลังมืดพูดคุยถึงวิธีดึงฉันให้ล้มลงก่อนสิ้นเดือนนี้ ฉันจะกระจายการประชุมของคุณด้วยไฟและฟ้าร้อง ในนามของพระเยซู
 • สัปดาห์นี้ข้อมูลทั้งหมดของฉันที่เก็บไว้ในหม้อน้ำคาถากระโดดออกมาด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ต้นไม้ทุกต้นในบ้านพ่อของฉันยืนเป็นแท่นบูชาต่อต้านเราเหี่ยวเฉาและตายในนามของพระเยซู
 • แท่นบูชาต่อต้านความก้าวหน้าทุกแห่งลุกไหม้ในนามของพระเยซู
 • แท่นบูชาแห่งการแต่งงานหรือปัญหาชีวิตสมรสทุกแท่นถูกจุดไฟในนามของพระเยซู
 • ฉันสาปแช่งทุกแท่นบูชาในท้องถิ่นที่ต่อต้านฉันในนามของพระเยซู
 • ไกลเกินกว่าความแข็งแกร่ง ความคิด และความสามารถของคุณ พระเจ้าอาจชดเชยและชดเชยความพยายามของคุณด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทุกสิ่งที่คุณทำในวันนี้และตลอดไป
 • เส้นแบ่งสำหรับคุณในพื้นที่ที่สวยงามในวันนี้เมื่อคุณทำธุรกิจ นโยบายต่างๆ ถูกทำลายเพื่อคุณ และคุณจะได้รับความสะดวกสบายในทุกสิ่งที่คุณทำ 
 • วันของคุณได้รับพรในนามของพระเยซู!
 • ปัญญาของพระเจ้าจะเป็นความมั่นคงและสันติสุขของคุณในขณะที่คุณทำวันนี้ คุณจะหาประโยชน์ในนามของพระเยซู
 • ท่านจะไม่ต้องการหรือขาดสิ่งดีใด ๆ ในวันนี้ ทุกสิ่งที่คุณคาดหวังในวันนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับคุณ 
 • ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดของวันนี้ คุณจะได้รับการยืนยันสำหรับทุกสิ่งที่คุณวางใจในพระเจ้าในนามของพระเยซู
 • แสงของวันใหม่เป็นเครื่องเตือนใจว่ามีความเป็นไปได้ที่สิ่งพิเศษจะเป็นจริงสำหรับคุณและคนที่คุณรัก 
 • ขอให้ความหวังที่จุดประกายในตัวคุณสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตลอดวัน อาเมน
 • ขอบคุณพระเยซูที่ตอบคำอธิษฐานของฉัน

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานต่อต้านการกดขี่ของปีศาจ
บทความต่อไป40 คะแนนอธิษฐานเพื่อเอาชนะความล้มเหลว
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.