บทสวดมนต์ตอนเช้า

0
45

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานตอนเช้าของศาสดา

เกี่ยวกับการพยากรณ์ การอธิษฐานคือการอธิษฐานกับพระคัมภีร์ด้วยศรัทธาภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าตรัสว่า “เพราะว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่เจ้า ซึ่งปฏิปักษ์ของพวกเจ้าทุกคนจะไม่สามารถต้านทานหรือต่อต้านได้ - ลูกา 21:15 กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าตรัสว่า ฉันจะให้ปืนที่บรรจุกระสุนอยู่ข้างในแก่คุณ

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

สุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น” ลิ้นของมนุษย์เป็นฐานยิงที่สำคัญของอาวุธสงครามของพระเจ้า ''และพระองค์ทรงทำให้ปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคม…” อิสยาห์ 49:2 ปากเป็นอาวุธที่น่าเกรงขาม

“และเราได้ใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเจ้า และเราได้คลุมเจ้าไว้ในร่มเงามือของเรา เพื่อเราจะปลูกฟ้าสวรรค์และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ไซอัน เจ้าเป็นผู้คนของเรา” –อิสยาห์ 51:16

การอธิษฐานในตอนเช้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจดจ่อกับเวลาและความสนใจของคุณในการแสวงหาแผนการของพระเจ้าสำหรับวันข้างหน้า ไม่ว่าคุณต้องการกำลังใจ ความสงบ ความเข้มแข็ง หรือการพักผ่อน พระเจ้าสามารถพบคุณในวิธีที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันเมื่อคุณมาอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วยใจที่นอบน้อมถ่อมตน แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าทุกเช้าก่อนที่พลังงานและความสนใจของคุณจะถูกดึงโดยงานทั้งหมดที่คุณมี

ความสำคัญของการสวดมนต์ตอนเช้า

 • เพื่อแสวงหาการทรงสถิตและการนำทางของพระเจ้าสำหรับวันนั้น
 • เพื่อขอพระเจ้าให้ผ่านพ้นวันไปกับเรา
 • เพื่อขอให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาทั้งหมดของพระองค์สำหรับเราในวันนั้น
 • ให้พรพระเจ้าสำหรับวันใหม่
 • เพื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราตลอดวัน
 • เพื่อพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระเจ้าและมีความกล้าหาญ
 • เพื่อปกป้องเราจากความชั่วร้ายของวัน

ข้าพเจ้าขอให้ท่านพยากรณ์ทุกอย่างที่ท่านต้องการเห็นในชีวิตของท่านตามพระคัมภีร์

วิวรณ์ 1: 18,

เราคือผู้ที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว และดูเถิด ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เป็นนิตย์ อาเมน และมีกุญแจแห่งนรกและความตาย

บทสวดมนต์

 • ฉันสั่งลมสภาพอากาศของวันนี้เพื่อฉันในนามของพระเยซู 
 • ให้สายฝนแห่งความเมตตาและการปกป้องของคุณตกลงมาสู่ชีวิตของฉันในนามของพระเยซู 
 • ดวงอาทิตย์จะไม่ตีฉันในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนในนามของพระเยซู 
 • ฉันสั่งความโชคร้ายความเศร้าโศกและความสูญเสียที่จะจากฉันไปอย่างสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “อย่าให้อาณาเขต อำนาจ ผู้ปกครองความมืด ความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณมารบกวนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีเครื่องหมายของลูกแกะของพระเจ้าอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า” ในนามของพระเยซู
 •  ฉันดึงพลังงานเชิงลบทุกอย่างที่วางแผนไว้เพื่อต่อต้านชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • ฉันรื้อถอนพลังใด ๆ ที่เปล่งคาถาเพื่อยึดวันนี้ในนามของพระเยซู 
 •  ฉันทำให้คาถาดังกล่าวเป็นโมฆะและคำอธิษฐานของซาตานต่อฉันและครอบครัวในนามของพระเยซู 
 •  ฉันดึงวันนี้ออกจากมือของพวกเขาในนามของพระเยซู 
 • ให้ทุกการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับฉันได้รับชัยชนะในความโปรดปรานของทูตสวรรค์ที่ถ่ายทอดพรของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 •  โอ้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว นำความทุกข์ของคุณกลับไปยังผู้ส่งของคุณและปลดปล่อยพวกเขาในนามของพระเยซู 
 • โอ้พระเจ้า; ลุกขึ้นและถอนรากถอนโคนทุกสิ่งที่ต่อต้านฉันในนามของพระเยซู 
 • ให้คนชั่วหลุดพ้นจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกในนามของพระเยซู 
 • โอ้ดวงอาทิตย์; ในขณะที่คุณออกมาให้ถอนความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันในนามของพระเยซู 
 •  ฉันตั้งโปรแกรมให้พรแก่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวสำหรับชีวิตของฉันในวันนี้ ในนามของพระเยซู 
 •  โอ้ดวงอาทิตย์; ยกเลิกโปรแกรมชั่วร้ายทุกวันที่ต่อต้านฉันในนามของพระเยซู 
 • โอ้ดวงอาทิตย์; ทรมานศัตรูทุกคนในอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู 
 • บรรดาผู้ที่ค้างคืนดึงฉันลงมาโอดวงอาทิตย์โยนพวกเขาทิ้งไปในนามของพระเยซู 
 • องค์ประกอบ O; คุณจะไม่ทำร้ายฉันในนามของพระเยซู 
 • พระเจ้าที่รักปกป้องพรของฉันในวันนี้เพื่อไม่ให้ใครขโมยไปจากชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 •  ฉันสร้างพลังของพระเจ้าเหนือสวรรค์ในนามของพระเยซู 
 • โอ้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ต่อสู้กับฐานที่มั่นของคาถาที่กำหนดเป้าหมายกับฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • .O สวรรค์ทรมานศัตรูที่ไม่สำนึกผิดทุกคนที่ยอมจำนนในนามของพระเยซู 
 • โอ้สวรรค์ต่อสู้กับฐานที่มั่นของคาถาในนามของพระเยซู 
 • แท่นบูชาที่ชั่วร้ายทุกแห่งในสวรรค์ฉันโยนคุณลงในนามของพระเยซู 
 • หม้อน้ำทุกใบในดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ แตกสลายในพระนามของพระเยซู 
 • รูปแบบชั่วร้ายทุกอย่างในสวรรค์ถูกทำลายในนามของพระเยซู 
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นและทำลายแท่นบูชาบนดาวทุกดวงในนามของพระเยซู 
 • ฉันทำลายทุกการเชื่อมต่อของซาตานระหว่างสวรรค์และสถานที่เกิดของฉันในนามของพระเยซู 
 • ความชั่วร้ายทางวิญญาณทุกอย่างในสวรรค์ที่จะเสริมกำลังให้กับฉันและชะตากรรมของฉันในวันนี้ถูกทำให้อับอายด้วยโลหิตของพระเยซู
 • พลังแปลก ๆ ที่ล้อมรอบกุญแจแห่งความยิ่งใหญ่ของฉันกับสัตว์ในความฝันกระจายด้วยไฟในนามของพระเยซู 
 • ทุกฝันร้ายที่ปิดประตูดี ลุกเป็นไฟ ในนามของพระเยซู
 • ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เผาผลาญศัตรูทั้งหมดของความก้าวหน้าในนามของพระเยซู 
 • กุญแจของบรรพบุรุษทุกคนที่ต่อต้านโชคชะตาของฉันจะถูกเผาเป็นเถ้าถ่านและทำลายบุคลิกภาพที่ชั่วร้ายที่รับผิดชอบในนามของพระเยซู 
 • ให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าลุกขึ้นและล็อคด้วยโซ่ตรวนด้วยโซ่ตรวนทุกพลังชั่วร้ายที่คอยติดตามแผนงานแต่งงานของฉันกลับไปข้างหลังในนามของพระเยซู 
 • ทุกพลังที่ใช้ฉันและรูปคู่ของฉัน ขัดต่อความสมบูรณ์แบบในการสมรสและการเฉลิมฉลอง ล้มลงและตายในพระนามของพระเยซู 
 •  ฉันลบชื่อและคู่ชีวิตของฉันออกจากหนังสือความล้มเหลวในการสมรสในนามของพระเยซู 
 •  ฉันปลดปล่อยการแต่งงานของฉันจากอิทธิพล การควบคุม และการครอบงำของความชั่วร้ายในครอบครัว ในนามของพระเยซู 
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาจะรวมตัวกันอย่างแน่นอน แต่เท่าที่หลายคนต้องการรวมตัวกันเพื่อเตรียมงานแต่งงานของฉันกระจายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซูที่ตอบคำอธิษฐานของฉัน

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้40 คะแนนอธิษฐานเพื่อเอาชนะความล้มเหลว
บทความต่อไปจุดอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.