ความสำคัญของการอธิษฐานด้วยน้ำและสี่สิบจุดที่สามารถอธิษฐานด้วยน้ำได้

2
110

วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการอธิษฐานด้วยน้ำและจุดอธิษฐานสี่สิบจุดที่สามารถอธิษฐานด้วยน้ำได้

น้ำเป็นรากฐานของแผ่นดิน มีการกล่าวไว้ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 1 ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าลอยอยู่เหนือผืนน้ำ แม้แต่ตอนที่พระเยซูอยู่บนโลก มีหลายครั้งที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ด้วยน้ำ ปาฏิหาริย์ครั้งแรกของเขาคือเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น พระเยซูทรงใช้น้ำเป็นจุดอ้างอิงในการรักษาผู้คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าน้ำมีความสำคัญเพียงใด เมื่อเราเป็นคริสเตียนครั้งแรก เราได้รับบัพติศมาด้วยน้ำเพื่อชำระเราให้สะอาดและชำระเราให้พ้นจากความชั่วช้าและวิถีทางเก่าๆ การอธิษฐานด้วยน้ำมีความสำคัญมากและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเรากับพระเจ้า

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อเกี่ยวกับน้ำและไฟ

ในหัวข้อวันนี้ เราจะมาบอกว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าเราต้องการอธิษฐานด้วยน้ำและให้คะแนนการอธิษฐานด้วย น้ำไม่มี ศัตรู. ทุกคนใช้น้ำ เรารู้ว่าน้ำมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น อาบน้ำ ทำอาหาร ซักผ้า น้ำเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นรากฐานของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้

ทางวิทยาศาสตร์ว่ากันว่าน้ำครอบคลุม 75% ของพื้นผิวโลก การอธิษฐานด้วยน้ำมีความสำคัญดังนั้นในหัวข้อของวันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานที่สามารถอธิษฐานด้วยน้ำได้ ก่อนเข้านอนในตอนกลางคืน ให้ถือแก้วน้ำสะอาดถือไว้ในมือแล้วสำแดงให้ทั่ว (ใบประกาศอยู่ด้านล่าง) หลังจากประกาศให้วางข้างเตียงกับพื้นแล้วนอน

ในตอนเช้าก่อนกิจวัตรประจำวันของคุณ ละหมาดด้วยน้ำสักแก้ว ทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้าตามความประสงค์จากพระองค์ แล้วพระองค์จะประทานให้คุณ หลังจากสวดมนต์แล้วดื่มเล็กน้อยแล้วล้างหน้าด้วยส่วนที่เหลือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเราต้องทำแบบฝึกหัดคำทำนายนี้อย่างจริงจังและเคร่งครัด มาอ่านบทพระคัมภีร์ด้านล่างกัน เอเสเคียล 36:25-38.

จุดอธิษฐาน

 • ขอบคุณพระเยซูที่สร้างน้ำให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์เพราะน้ำไม่มีศัตรู 
 • ขอบคุณพระยาห์เวห์ที่ทรงเป็นแม่น้ำแห่งสายน้ำแห่งชีวิต 
 • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพลังของพระองค์ที่อยู่ในน้ำ 
 • ตามพระวจนะของพระองค์ในเอเสเคียล 36:25 เราจะประพรมน้ำสะอาดบนตัวเจ้า แล้วเจ้าจะสะอาด เราจะชำระเจ้าให้พ้นจากความโสโครกและรูปเคารพทั้งหมดของเจ้า 
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรยน้ำดำรงชีวิตของพระองค์บนชีวิตของข้าพระองค์ 
 • ข้าพเจ้าขอประกาศบนน้ำนี้ให้ได้รับพลังอำนาจและการสถิตอยู่ทางกายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 • ให้น้ำนี้กลายเป็นน้ำแห่งการฟื้นฟู 
 • ฉันชำระน้ำนี้ให้บริสุทธิ์ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 • ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ บดบังร่างของน้ำนี้และแปลงให้เป็นน้ำสร้างสรรค์จากสวรรค์และบำบัดน้ำในนามของพระเยซู 
 • น้ำเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต พระบิดาขณะที่ข้าพระองค์ใช้น้ำนี้ ขอให้น้ำนี้กลายเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์และครอบครัว 
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าให้น้ำดำรงชีวิตไหลผ่านจิตวิญญาณของฉัน พ่อขอให้น้ำดำรงชีวิตของคุณไหลผ่านทุกแผนกในชีวิตและโชคชะตาของฉัน 
 • พระบิดาปล่อยให้วิญญาณของคุณเข้าไปในน้ำนี้และเปลี่ยนให้เป็นพระโลหิตของพระเยซู เมื่อฉันดื่มน้ำนี้ ให้ชำระระบบของฉันจากแหล่งอาหารชั่วร้ายทั้งหมด ในนามของเยชัว 
 • น้ำทำให้ระบบร่างกายดีขึ้น พ่อในขณะที่ฉันดื่มน้ำที่ได้รับพรนี้ขอให้มันฆ่าทุกวัตถุที่เคลื่อนไหวที่จับกุมสุขภาพที่ดีของฉันในนามของเยชัว 
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นและใช้น้ำนี้เพื่อขจัดความอ่อนแอออกจากชีวิตข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู 
 • องค์พระเยซู โปรดใช้น้ำนี้เพื่อไล่ตามผู้ไล่ตามผู้ดื้อรั้นในนามของเยชัว 
 • ข้าแต่พระเจ้า ทรงลุกขึ้นและใช้น้ำนี้ประกาศชัยชนะของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู 
 • ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้น้ำนี้ถูกไฟฟ้าดูดด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของคุณในนามของพระเยซู 
 • พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงแตะน้ำนี้เพื่อขับวิญญาณที่ไม่สะอาดทั้งหมดที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายและสิ่งแวดล้อมของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซู 
 • น้ำทำความสะอาด ชำระล้าง และทำงานอย่างสมบูรณ์แบบกับระบบร่างกายของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงใช้น้ำนี้ชำระความบาป การประณามและความละอายทั้งหมดของฉัน 
 • พระบิดา เมื่อน้ำนี้สัมผัสร่างกายของข้าพระองค์ ขอให้มันหาตำแหน่งที่มีร่องรอยของความทุพพลภาพ ความทุกข์ยาก และเครื่องหมายชั่วร้ายในพระนามของเยชัว 
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้น้ำนี้จับพลังปีศาจทุกอย่างในสภาพแวดล้อมของข้าพระองค์ ในนามของเยชัว 
 • ขณะที่ฉันสวดอ้อนวอนบนผืนน้ำนี้ ขอให้มันนำการปลดปล่อย การฟื้นฟู และเปิดประตูให้ฉันในพระนามของเยชัว 
 • ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สถิตอยู่บนน้ำ ลูกธนูแห่งความตาย ความทุกข์ยาก ความทุพพลภาพ ความคับข้องใจ และความยากจนทุกลูกได้พุ่งเข้าใส่ฉันในเวลานี้เพื่อย้อนกลับมาในพระนามของพระเยซู
 • พระบิดา ขอให้น้ำนี้ทำหน้าที่เป็นยาชำระจากสวรรค์สำหรับความทุกข์ยาก ยาแก้อักเสบสำหรับโรคภัยไข้เจ็บ และพลังแห่งการฟื้นฟูของพระองค์ได้สูญเสียทั้งหมดให้กับศัตรูในพระนามของเยชัว 
 • เยชูวา พระเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงวางพระหัตถ์บนน้ำนี้เพื่อการรักษาให้หาย การเจิมของแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ค้นหาแหล่งน้ำนี้สำหรับคำให้การที่ยิ่งใหญ่กว่า ในนามเยชัว 
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเพิ่มพลังให้น้ำนี้เพื่อหมายสำคัญ การอัศจรรย์และการอัศจรรย์ ในพระนามเยชัว 
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงไหลผ่านน้ำนี้ในพระนามของพระเยซู ให้น้ำนี้ดักจับสิ่งไม่สะอาดในร่างกายเรา ในนามของเยชัว 
 • ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในน้ำ ขอให้ชีวิตในฝันของข้าพเจ้ากลับคืนมาในพระนามของพระเยซู
 • ตั้งแต่วันนี้ น้ำแห่งโชคชะตาของฉันจะไม่ขมขื่นในพระนามของพระเยซู 
 • คนแปลกหน้าที่ชั่วร้ายในร่างกายของฉันถูกไฟจับในนามของเยชัว 
 • คำสาปใด ๆ ในชีวิตของฉันจะถูกล้างออกไปโดยพระโลหิตของเยชูวา 
 • ทุกส่วนของร่างกายของฉันเริ่มทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณสัมผัสกับน้ำนี้ในนามของเยชัว 
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงสูดน้ำนี้ในพระนามของพระเยซู วิญญาณต่างประเทศทุกดวงที่ต่อต้านความปิติยินดีของข้าพระองค์ ถูกไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ละลายในพระนามของพระเยซู 
 • พระโลหิตของพระเยซูตรัสถึงการปลดปล่อย การเยียวยา การทะลุทะลวง และการฟื้นฟูในทุกส่วนของร่างกายและอวัยวะ ศีรษะ หัวใจ สมอง ขา มือ ดวงตา ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ มดลูก ฯลฯ ในนาม 
 • โชคชะตาของฉันปฏิเสธความเจ็บป่วยทางกายและทางวิญญาณ ในนามของเยชัว ฉันได้ยินปฏิเสธฝันร้ายในนามของพระเยซู 
 • พระบิดา ขอให้โลหิตของพระองค์ชำระล้างทุกอำนาจที่อวัยวะของข้าพระองค์เรียกค่าไถ่ในนามของเยชัว น้ำมันแห่งความโปรดปรานที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าจะไม่แห้งในพระนามของพระเยซู 
 • พ่อเมื่อศัตรูเข้ามาเหมือนน้ำท่วมเพื่อโจมตีโดยกฤษฎีกาของพระองค์ให้ยกมาตรฐานต่อต้านพวกเขาในนามของเยชูวา 
 • พลังของพระเจ้าบนน้ำ ปลดปล่อย รักษา และฟื้นฟูฉันในวันนี้ ในนามของพระเยซู 
 • โอ้พระเจ้าจงลุกขึ้นและขอให้ฝนแห่งการรักษา, การป้องกัน, การเก็บรักษา, ความปิติยินดี, ชะโลม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความอุดมสมบูรณ์และความโปรดปรานมาสู่ชีวิตของฉันในนามของ Yeshua Hamashiach 
 • องค์พระเยซูทรงรักษาฉันจากความชั่วช้าและความทุพพลภาพทุกอย่างในขณะที่ฉันอธิษฐานในนามของพระเยซู
 • ขอบคุณพระเยซู

 

บทความก่อนหน้านี้7 เหตุผลสำคัญที่เราต้องอธิษฐาน
บทความต่อไปคำอธิษฐานช่วยกู้วิญญาณของสุนัข 
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

2 ความคิดเห็น

 1. ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานนี้เพื่อต่อต้านการรดที่นอน ฉันแต่งงานแล้วมีลูกสองคนอายุ 40 ปีแล้ว ยังมีชีวิตอยู่ในความอัปยศนี้ และเชื่อว่าหลังจากสวดมนต์คำอธิษฐานเหล่านี้แล้ว พระเจ้าของข้าพระองค์จะทำลายปีศาจที่อยู่ข้างหลังมัน โปรดอธิษฐานเผื่อฉันด้วย

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.