คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการถือศีลอดและการอธิษฐาน

0
3556

วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการถือศีลอดและการอธิษฐาน

การถือศีลอดคือการละเว้นจากเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดหรือสิ่งที่คุณติดเมื่อคุณต้องการจดจ่อกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อขอบางสิ่งจากพระองค์หรืออธิษฐานเผื่อสิ่งที่สำคัญมาก

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการถือศีลอดและการอธิษฐาน

เมื่อคุณอดอาหาร มันเหมือนกับการบอกพระเจ้าว่าคุณล้างจิตวิญญาณของคุณให้สะอาดจากสิ่งสกปรกและแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็ง

การอธิษฐานเป็นกุญแจหลักตามที่พระเยซูตรัสในการเทศนาเรื่องหนึ่งของพระองค์ พระเยซูเองเริ่มต้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำขณะอยู่บนโลกด้วยการอธิษฐาน และจบลงด้วยการอธิษฐานเช่นกัน หลังจากถวายตัวกับพระบิดาในสวรรค์แล้ว พระองค์สิ้นพระชนม์

เมื่อคุณอธิษฐานต่อพระเจ้า มันเหมือนกับการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างเคร่งขรึมหรือบางครั้งเป็นการขอบคุณที่ส่งถึงพระเจ้า การถือศีลอดและการอธิษฐานเป็นของคู่กัน ในฐานะคริสเตียน เราอธิษฐานต่อพระเจ้าในหลายๆ สิ่ง เมื่อเรามีปัญหา เราอธิษฐานและอดอาหารเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เมื่อเราป่วย เวลาที่เราทุกข์ เมื่อเรามีความทุกข์ เมื่อเราต้องการสร้างสันติภาพกับผู้สร้างของเรา หรือขอนำเข้าสิ่งที่เราต้องการให้พระเจ้าทำเพื่อเรา

ใน "ดาเนียล 9:3 และฉันตั้งหน้าของฉันต่อพระเจ้าพระเจ้าที่จะแสวงหาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนด้วยการอดอาหารและผ้ากระสอบและขี้เถ้า" เราเห็นว่าดาเนียลทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยความถ่อมตนโดยแสวงหาใบหน้าของเขา เขาได้ให้ ตัวเขาเองทั้งหมดเพื่อพระเจ้าโดยการอดอาหารและไว้ทุกข์ พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่คร่ำครวญจะได้รับพรเพราะพวกเขาจะได้รับการปลอบโยน มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่สนับสนุนการถือศีลอดและการอธิษฐาน และยังแสดงให้เห็นประโยชน์ของการถือศีลอด

ประโยชน์ของการถือศีลอดและการอธิษฐานมีดังนี้

1. มาระโก 8:3

และถ้าฉันส่งพวกเขาไปถือศีลอดที่บ้านของพวกเขาเอง พวกเขาจะหมดหนทาง เพราะพวกเขามาจากที่ไกล

ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างสุดใจ พระเจ้าจะไม่ทำให้คุณกลับไปมือเปล่าหรือทำให้คุณอดอาหารและการอธิษฐานสูญเปล่า พระองค์จะประทานพรให้คุณมากมายอย่างแน่นอน ที่นี่หลังจากที่ผู้คนอดอาหารและอธิษฐานกับพระเยซูแล้วพวกเขาก็หิวโหยและพระเยซูตรัสว่าพระองค์ต้องมองหาอะไรให้พวกเขากินเพื่อละศีลอดเพื่อไม่ให้เป็นลมซึ่งหมายความว่าพระเยซูทรงสนใจลูก ๆ ของพระองค์ เมื่อคุณอดอาหาร คุณสัมผัสถึงพระทัยของพระเจ้าและพบความโปรดปรานจากพระองค์ หลายๆ ด้านที่คุณขอพรจากพระเจ้าจะไม่มีวันมองข้ามพระเจ้า

2. กิจการ 10: 30-31 

“และคอร์เนลิอัสกล่าวว่า “เมื่อสี่วันก่อน ข้าพเจ้าอดอาหารอยู่จนถึงชั่วโมงนี้ และเมื่อถึงเวลาเก้าโมง ข้าพเจ้าได้อธิษฐานในบ้านของข้าพเจ้า และดูเถิด มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าสีสดใสยืนอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้า

และกล่าวว่า คอร์เนลิอัส ได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้ว และบิณฑบาตของเจ้าก็อยู่ในความทรงจำในสายพระเนตรของพระเจ้า” เราเห็นหลักฐานว่าคอร์นีเลียสอธิษฐานต่อพระเจ้าและอดอาหารด้วย และเขาได้รับหมายสำคัญว่าได้ยินคำอธิษฐานของเขาและพระเจ้าแล้ว เพื่อแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการถือศีลอดและการอธิษฐานด้วย หากคุณขอบางสิ่งจากพระเจ้าเป็นเวลานาน คุณลองถามอย่างสุดใจและอุทิศวัน เวลา และเวลาของคุณแด่พระเจ้าแล้วหรือยัง และดูว่าพระองค์จะทรงตอบคุณอย่างไร เพียงแค่พระองค์ได้ปรากฏต่อคอร์เนลิอัสและประทานคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเขา

3. อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 7:5

“อย่าหลอกลวงซึ่งกันและกัน เว้นแต่เป็นการยินยอมชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อพวกเจ้าจะได้ถือศีลอดและละหมาด และกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อซาตานจะล่อใจเจ้าไม่ให้เจ้าไม่อยู่” เราเห็นว่ามันแสดงให้คุณเห็นว่าการอธิษฐานและการถือศีลอดเป็นดาบที่ผู้เชื่อใช้ดาบต่อสู้กับอุบายของมารและชนะ เมื่อคุณอธิษฐานและถือศีลอดเยอะๆ ปาฏิหาริย์ เกิดขึ้นและเช่นเดียวกับที่เราอ่านในข้อที่ว่าเมื่อเราอธิษฐานและถือศีลอด มารจะไม่มีอำนาจเหนือเราและจะไม่สามารถควบคุมเราได้ดังที่เรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราซึ่งจะอยู่ที่นั่นเพื่อต่อสู้กับเรา ต่อสู้และชนะเพื่อให้เราเป็นผู้พิชิตและชัยชนะ

เหตุผลที่การถือศีลอดและการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญ

  • เพื่อรับคำตอบคำอธิษฐานของเรา
  • เรายังสวดอ้อนวอนและอดอาหารเพื่อรับกำลังจากพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับมารและลูกธนูที่ชั่วร้ายทุกลูกที่คนชั่วอาจโยนใส่เรา ดังที่เราเห็นในเอเฟซัส 6:12 “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ต่อสู้กับอำนาจ ผู้ปกครองความมืดของโลกนี้ ต่อสู้กับความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณในที่สูง” เราต้องการฤทธิ์เดชของพระเยซู เพื่อต่อสู้และเอาชนะ ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถเอาชนะได้
  • เมื่อเราสวดอ้อนวอนและโซ่ตรวนขาด เชลยก็เป็นอิสระ คนที่คร่ำครวญเริ่มยิ้มและรับการปลอบโยน เช่น เราเห็นว่าเมื่อเปาโลกับสิลาสอยู่ในคุก พวกเขาอดอาหารและอธิษฐาน และพวกเขาได้รับการปล่อยตัวและเป็นอิสระ

ในพระเยซูทรงเทศนาเรื่องการอดอาหารและการอธิษฐาน พระองค์ตรัสไว้ในหนังสือมัทธิว 6:16

“ยิ่งกว่านั้นเมื่อท่านถือศีลอด อย่าทำหน้าเศร้าเหมือนคนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเขาทำให้ใบหน้าเสียโฉม เพื่อจะได้ปรากฏแก่มนุษย์ให้ถือศีลอด เราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเขามีบำเหน็จของตน”

เราเห็นว่าที่นี่พระคัมภีร์บอกเราแล้วว่าควรอดอาหารและอธิษฐานอย่างไร เมื่อเราถือศีลอดมันควรจะเป็นระหว่างเรากับพระเจ้าและพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าผู้ได้ยินในที่ลับจะตอบแทนคุณอย่างมากในที่สาธารณะและโลกจะเปรมปรีดิ์กับคุณและทุกสิ่งที่คุณร้องทูลต่อพระเจ้าและขอพระเจ้าจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าของเราตรัสและข้าพเจ้าอ้าง “ถ้าลูกๆ ของข้าพเจ้าถ่อมตัวลงเพื่อขอสิ่งที่ต้องการจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทำเพื่อพวกเขา” ในขณะที่คริสเตียนถือศีลอดและอธิษฐานเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตของคริสเตียน การถือศีลอดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคริสเตียนของเรา เนื่องจากจะพาเราไปสู่ระดับต่างๆ ของการเติบโต ทำให้เกิดความเข้าใจ ความเข้าใจ และปัญญา ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของเราในฐานะคริสเตียน

 

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.