คะแนนอธิษฐานเผื่อคนที่สูญเสียแม่ไป

0
6257

วันนี้เราจะมาจัดการกับจุดอธิษฐานสำหรับคนที่สูญเสียแม่ของพวกเขา ในฐานะคริสเตียนเมื่อเราเศร้าโศก เรามักจะพบการปลอบโยนในการอธิษฐาน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปลอบโยนจากผู้สร้างของเรา เนื่องจากช่วยให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้คนที่เราสูญเสียหรือกำลังเศร้าโศก กล่าวกันว่ามารดาคนหนึ่งเป็นเสาหลักเดียวกัน การเสียเธอไปสามารถนำความเจ็บปวดมาสู่เราอย่างมากมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ ขอแนะนำให้หันไปหาพระเจ้าและขอความช่วยเหลือจากพระองค์

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์ความเห็นอกเห็นใจสำหรับการสูญเสียแม่

ความเศร้าโศกอาจทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังและหมดกำลังใจ แต่การหันไปอ่านข้อพระคัมภีร์และการอธิษฐานช่วยเราได้มาก ขณะสวดอ้อนวอนให้คนตายยังเป็นวิธีการปลอบประโลมชีวิตที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว พระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์จะทรงทำให้แสงสว่างของพระองค์ส่องมาที่เราเสมอและตลอดไป และพระองค์จะไม่มีวันปล่อยให้เราอยู่คนเดียว

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

รวบรวมจุดสวดมนต์สำหรับผู้ที่ไว้ทุกข์แม่และเจ็บปวดอย่างมากซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังและสบายใจ จงวางใจในพระเจ้าและพระองค์จะทรงอยู่ที่นั่นเพื่อคุณเสมอไม่ว่าความเจ็บปวดของคุณจะรุนแรงเพียงใด อธิษฐานคำอธิษฐานเหล่านี้,;


จุดอธิษฐาน

 1. พระเยซูเจ้าขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อมัมมี่เมื่อเธอยังมีชีวิตอยู่
 2. ขอบคุณสำหรับวันที่รุ่งโรจน์และยอดเยี่ยมที่เธอใช้เวลากับคุณในช่วงวันที่เธออยู่ในโลก
 3. ขอบคุณพระเยซูที่แสดงให้เธอเห็นว่าคุณเป็นความจริง ชีวิตและหนทาง และทำให้เธอเชื่อในคำพูดของคุณ
 4. ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในขณะที่พระนางยังมีพระชนม์ชีพอยู่และหลังความตาย
 5. พระเยซูผู้รุ่งโรจน์ เราไม่สามารถขอบคุณได้มากพอสำหรับการเอาชนะความตายเพื่อเราและมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับคุณในสวรรค์ ขอบคุณสำหรับการเอาชนะความตายในนามของแม่ของเราที่เรารู้จักแน่นอนว่าพักอยู่ในเจ้านายของคุณ
 6. พระเจ้าเรารับทราบบาปของเราและวิญญาณที่หลงหายทำบาปเช่นกันโปรดพระเยซูในความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณโปรดให้อภัยเธอในความเมตตาและความเมตตาของคุณ
 7. พระเยซูเจ้า เราขอให้คุณส่องแสงให้กับวิญญาณที่หลงหายในขณะที่พวกเขาเดินทางไปยังอาณาจักรของคุณและชำระจิตวิญญาณของพวกเขาให้บริสุทธิ์
 8. ปลอบโยนสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ ทุกคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งอยู่ในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานมากมาย
 9. ช่วยคนที่รักถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้เข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณพระเจ้าจะทำให้ทางของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองและนำทางพวกเขาตลอดการเดินทางของชีวิต
 10. ให้คนที่รักสงบสุข
 11. พระเจ้าพระเยซูคำพูดของคุณบอกว่าคุณจะปลอบโยนคนที่ไม่สบายและผู้ที่โศกเศร้าโปรดรักษาความเจ็บปวดนี้ในใจของพวกเขาและทำให้พวกเขาพบความสงบสุขและการปลอบโยนในความเจ็บปวดในนามของพระเยซู
 12. พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เหตุฉะนั้นผู้ไถ่ของพระเยโฮวาห์จะกลับมาและร้องเพลงถึงศิโยน และความชื่นบานเป็นนิตย์จะอยู่บนศีรษะของเขา พวกเขาจะได้รับความยินดีและความยินดี และความเศร้าโศกและการไว้ทุกข์จะหนีไป” คุณสัญญาแล้วว่าจะทำให้ความเจ็บปวดนี้หายไป พระเจ้าโปรดทำตามที่คุณสัญญาไว้ในพระนามของพระเยซู
 13. ในคำพูดของคุณอีกครั้งคุณกล่าวว่า "ฉันได้เห็นวิธีการของเขาและจะรักษาเขา: ฉันจะนำเขาด้วยและคืนความสบายใจแก่เขาและผู้ไว้ทุกข์ของเขา" พระเจ้าตรัสว่าเราควรเตือนคุณถึงคำพูดของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่เรา กำลังทำอยู่ ได้โปรดทำตามที่ท่านพูดเกี่ยวกับชีวิตเรา.
 14. เราสวดอ้อนวอนเพื่อวิญญาณที่หลงทางที่คุณช่วยพวกเขาหาทางมาหาคุณและช่วยพวกเขาดื่มไวน์และรับประทานอาหารกับคุณในอาณาจักรของคุณในพระนามของพระเยซู.
 15. เราสวดอ้อนวอนเพื่อดวงวิญญาณ สมาชิกครอบครัว เพื่อนฝูง ที่ผู้หลงทางทิ้งไว้ให้คุณปกป้องพวกเขาต่อไป นำทางพวกเขา ค้นหาเส้นทางของพวกเขา ช่วยพวกเขาให้ดำเนินต่อไปในเส้นทางแห่งความรอดที่คุณวางไว้เพื่อพวกเขาและไม่หลงทาง
 16. ในอิสยาห์ 61 กับ 3 คุณกล่าวในคำพูดของคุณว่า “เพื่อแต่งตั้งผู้ที่โศกเศร้าในศิโยน เพื่อมอบความงามแทนขี้เถ้าแก่พวกเขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ซึ่งเป็นที่ปลูกของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงได้รับสง่าราศี” โปรดประทานพรแก่ใจที่โศกเศร้าและรักษาความเจ็บปวดอันแสนสาหัส สถาปนาเราให้ถูกเรียกว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรม และได้รับพรด้วยความงามดั่งเถ้าถ่านของเรา น้ำมันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับการไว้ทุกข์ และสวมอาภรณ์แห่งการสรรเสริญสำหรับความโศกเศร้าและความเศร้าโศกของเรา
 17. พระเจ้า และอย่าทรงนำสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงซึ่งวิญญาณที่หลงหายทิ้งไว้ในความเจ็บปวด อย่านำพวกเขาไปสู่การล่อลวง สั่งฝีเท้าของพวกเขา เปิดประตูแห่งโอกาสสำหรับพวกเขา นำทางพวกเขาให้เดินตามคำแนะนำของพระเจ้า
 18. พระเยซูเจ้าอย่าให้วิญญาณในยามเช้าอยู่คนเดียว ช่วยพวกเขาให้ผ่านความเจ็บปวดและเห็นว่าคุณอยู่กับพวกเขาในทุกขั้นตอนที่พวกเขาทำ อย่าทำให้พวกเขาหลงทาง องค์พระเยซู
 19. เราสวดอ้อนวอนว่าความทุกข์ยากจะไม่เกิดขึ้นอีกในครอบครัวและจะไม่มีใครตายในครอบครัวก่อนวัยอันควร แต่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเชิดชูและประกาศพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในพระนามของพระเยซู
 20. พระเจ้านำการปลอบโยนที่ดีมาสู่ครอบครัว และช่วยให้พวกเขาลืมความเจ็บปวด และเติมเต็มหัวใจด้วยความสุข ความปิติ ความสมหวัง ความก้าวหน้า
 21. ช่วยครอบครัวที่ถูกทอดทิ้งให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยความทุกข์ทรมานและร้องไห้อีกครั้ง ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณรักแม่ของพวกเขามาก และคุณได้พาเธอไปก่อนวันที่เลวร้ายที่จะดื่มไวน์และรับประทานอาหารกับคุณและทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณ' เสริมกำลังด้านหลังพวกเขาและต่อสู้เพื่อพวกเขาในชื่อพระเยซู
 22. ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นผู้ปลอบโยนที่แท้จริงในชื่อของพระเยซู
 23. พระเจ้าพระเยซูขอบคุณสำหรับคำตอบคำอธิษฐาน เราเชิดชูชื่อจริงของคุณและอวยพรคุณที่ยึดมั่นในคำพูดของคุณเสมอ
 24. เรารับทราบการมีอยู่ของคุณกับคนที่ไม่มีความสุข และอวยพรคุณสำหรับการทำสัญญามากมายกับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้รับความสะดวกสบายในนามของคุณและดำเนินกิจกรรมประจำวันของพวกเขาในพระนามพระเยซูอย่างมีความสุข สาธุ
 25. ขอบคุณพระเยซูสำหรับทุกสิ่งที่คุณเป็น ขอยกย่องในนามของพระเยซู สาธุ
  ขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับคำตอบคำอธิษฐาน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.