จุดอธิษฐานเพื่อทำลายแอกของการเป็นทาสและการเป็นทาส

1
14104

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อทำลายแอกของการเป็นทาสและการเป็นทาส

พันธนาการคือเมื่อคริสเตียนหรือผู้เชื่อถูกจับเป็นเชลยโดยกองกำลังชั่วร้ายและถูกกดขี่ว่าพวกเขาไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยเจตจำนงเสรีของตนเองและไม่ก้าวหน้า

กองกำลังชั่วร้ายสามารถจับผู้เชื่อเป็นเชลยและทำให้พวกเขารับใช้พวกเขาโดยขัดต่อเจตจำนงของพวกเขาและยังเป็นทาสของความมืดทางวิญญาณซึ่งพวกเขาบังคับให้ผู้คนรับใช้พวกเขาโดยจับพวกเขาเป็นเชลยโดยไม่มีความหวังในการไถ่ถอน


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

คุณอาจชอบอ่าน: 20 ข้อพระคัมภีร์เพื่อค้นหาความช่วยเหลือในยามจำเป็น

เราได้เห็นแล้วว่าชาวอิสราเอลถูกจับเป็นเชลยภายใต้ชาวอียิปต์อย่างไร แม้ว่าพระเจ้าจะทรงสัญญากับลูก ๆ ของพระองค์ที่จะถูกพาไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง แต่พวกเขาก็ยังถูกชาวอียิปต์ทุบตี ทุบตี และดำเนินคดี เมื่อถูกจับเป็นเชลย การเข้าถึงอิสรภาพหายไป ผู้คนถูกล่ามโซ่และทำสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการทำ จะได้รับการปฏิบัติราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ และบางคนก็ถูกฆ่าตายในกระบวนการนี้

เมื่อลูกหลานของอิสราเอลระลึกถึงพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเขา และพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้า เราก็เห็นว่าพวกเขาเป็นอิสระและโซ่ตรวนของพวกเขาขาด คำพูดที่เรากำลังนำเสนอในเช้าวันนี้คือเราไม่ควรลืมพระเจ้าได้สัญญากับเราว่าจะมีเสรีภาพและพระองค์จะทรงทำให้เราได้รับชัยชนะตลอดเวลาและปลดปล่อยเราจากพันธนาการทั้งหมด 

มาสวดมนต์กันเถอะ สวดมนต์ด้วยศรัทธา และเราอธิษฐานว่าเมื่อถึงเวลาที่เราสวดอ้อนวอนคำพยานของเราจะรอเราอยู่ในพระนามของพระเยซู

จุดอธิษฐาน

 • พ่อขอบคุณสำหรับการปกป้องชีวิตของฉันจนถึงตอนนี้ ขอบคุณที่ชี้แนะและทำให้ฉันปลอดภัยตลอดเวลา
 • ลอร์ดพระเยซูฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันในบาปของฉันและให้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำอธิษฐานของฉันในเช้าวันนี้ในนามของพระเยซู
 •  ลอร์ดพระเยซูฉันขอให้คุณทำลายความเป็นทาสที่ยึดชีวิตและโชคชะตาของฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันสั่งทุกรูปแบบชั่วร้ายของแท่นบูชาชั่วร้ายทุกอันที่จัดลำดับเกี่ยวกับชีวิตของฉันให้ถูกทำลายในพระนามของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูฉันปลดปล่อยตัวเองจากแท่นบูชาที่ชั่วร้ายทุกแห่งที่ถือโชคชะตาและสง่าราศีของฉันเป็นเชลยในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าข้าขอให้แท่นบูชาชั่วร้ายทุกแห่งผูกมัดชะตากรรมของฉันกับพันธสัญญาชั่วร้ายใด ๆ จะถูกทำลายในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • ฉันต่อต้านทุกคำสาปแช่งหยุดสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู
 • ฉันทำลายคนชั่วร้ายทั้งหมดจากฝั่งพ่อของฉันที่ยึดศักดิ์ศรีของฉันไว้เป็นเชลยและหยุดฉันจากการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตในนามของพระเยซู
 • องค์พระเยซูเจ้าทรงทำลายแท่นบูชาที่ชั่วร้ายทั้งหมดที่ยกขึ้นเพราะฉันและสง่าราศีของฉันในนามของพระเยซู
 • พ่อของฉันปกป้องโชคชะตาของฉันในนามของพระเยซูและปลดปล่อยฉันจากมือของกองกำลังชั่วร้ายแห่งความมืดในนามของพระเยซู
 • พ่อฉันทำลายทุกเชื้อสายบรรพบุรุษที่ชั่วร้ายต่อสู้กับโชคชะตาของฉันและชะลอชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู
 • พ่อฉันสวดอ้อนวอนว่าแท่นบูชาที่ชั่วร้ายทุกแท่นผูกฉันไว้กับพันธสัญญาที่ชั่วร้ายของการเป็นทาสถูกไฟไหม้และถูกทำลายในนามของพระเยซู
 • พ่อผู้เป็นทาสของบรรพบุรุษที่ชั่วร้ายทุกคนต่อสู้กับสิ่งดี ๆ ในชีวิตของฉันและชะลอชะตากรรมของฉันกระจายและถูกทำลายด้วยไฟในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูทำลายป้อมปราการทุกแห่งที่ปีศาจมีอยู่ในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • นักบวชชั่วทุกคนที่สัญญาว่าจะไม่ให้ฉันเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ถูกทำลายในพระนามอันล้ำค่าของพระเยซู
 • พระเจ้าไม่ว่าชีวิตของฉันจะอุทิศให้กับความชั่วร้ายฉันจะทำลายมันด้วยเลือดอันล้ำค่าของคุณในนามของพระเยซู
 • ชายชั่วทุกคนที่ได้รับมอบหมายจากบรรพบุรุษของบ้านพ่อและบ้านของแม่ฉันตายด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระเยซู
 •  ลอร์ดพระเยซูทำลายแอกทาสในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูทุกที่ที่ข่าวดีของฉันถูกจับเป็นเชลยปล่อยมันให้ฉันในนามของพระเยซูและพาฉันไปยังดินแดนที่สัญญาไว้ซึ่งคุณเก็บไว้เพื่อฉันในนามของพระเยซู
 •  พระเยซูเจ้าทรงทำให้ฉันหลุดพ้นจากแอกแห่งความเป็นทาส ความมืด การกดขี่ชั่วร้าย ที่มั่นชั่วร้ายในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูพ่อแม่ของฉันทำบาปที่ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของฉันในทางลบและจับฉันไว้เป็นเชลยฉันปลดปล่อยตัวเองจากพวกเขาตอนนี้ในชื่อของพระเยซูเพราะฉันได้รับการไถ่โดยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูฉันปลดปล่อยตัวเองจากบาปทุกอย่างในครอบครัวของฉันในนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าข้า ฉันปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปรุ่นต่อๆ มาที่กักขังฉันไว้และทำหน้าที่เป็นอุปสรรคระหว่างฉันกับเป้าหมายชีวิตของฉันในพระนามของพระเยซู
 •  พระเยซูทรงปลดปล่อยฉันจากแอกของหมู่บ้านของฉันและการกดขี่ชั่วร้ายในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดแท่นบูชาบรรพบุรุษที่ชั่วร้ายทุกแห่งที่ถูกวางไว้เพราะฉันซึ่งตอนนี้กำลังส่งผลกระทบต่อการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของฉันฉันทำลายพวกเขาด้วยพลังของพระเยซูในนามของพระเยซู
 •  พ่อฉันออกคำสั่งและประกาศว่าฉันเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากการเป็นทาสและพันธนาการที่สืบทอดมาจากรากฐานที่ผิดพลาดที่ฉันมาจากในนามของพระเยซู 
 • พ่อขอให้พลังของบรรพบุรุษทุกคนที่ต่อต้านการสมรสของฉันได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและปลดปล่อยฉันในชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • พระบิดาทุกพลังของบรรพบุรุษที่วางไว้เพราะฉันเพื่อหยุดฉันไม่ให้แต่งงานก้าวไปข้างหน้าในชีวิตและรับเกียรติของฉันฉันทำลายพลังของบรรพบุรุษในขณะนี้ด้วยพระนามอันล้ำค่าของพระเยซู
 • ฉันออกคำสั่งและประกาศอิสรภาพในชีวิตของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูฉันสั่งให้ด้วยมืออันทรงพลังของคุณว่าคุณปลดปล่อยฉันจากความชั่วร้ายทุกอย่างในพันธสัญญาของฉันที่บรรพบุรุษของฉันได้ทำไว้ซึ่งขณะนี้ส่งผลต่อการก้าวไปข้างหน้าของฉันในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูโดยคำพูดของคุณหากเสรีภาพฉันประกาศการฟื้นฟูสง่าราศีที่หายไปของฉันให้พบและมอบคืนให้ฉันในนามของพระเยซู
 •  ด้วยอำนาจในพระนามอันล้ำค่าของพระเจ้าฉันจึงได้รับการปลดปล่อยจากเชลยของมารและปล่อยให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในพระนามของพระเยซู
 •  ฉันสั่งการให้สง่าราศีที่ซ่อนเร้นของฉันคืนมาในนามของพระเยซู และต่อจากนี้ไปฉันก็ไม่ใช่ทาสหรือเชลยอีกต่อไปเพราะพระเยซูทรงต่อสู้เพื่อฉัน
 • ฉันประกาศตัวเองว่าเป็นผู้พิชิตต่อจากนี้ไปในนามของพระเยซู
 • ความทุกข์ยากจะไม่เกิดขึ้นอีกในพระนามพระเยซู
 • ขอบคุณพระเจ้าสูงสุดเพราะคุณคือพระเจ้า
 • ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูสำหรับการฟังเสียงร้องของฉันและให้คำพยานของฉันและทำลายที่มั่นของมารในชีวิตของฉันอย่างสมบูรณ์
 •  พระเยซูเจ้าขอบคุณสำหรับการฟื้นฟูสง่าราศีและโชคชะตาของฉัน
 • ฉันรักคุณพระเยซูสำหรับทุกสิ่งที่คุณกำลังจะทำและสำหรับสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อฉัน
 • ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูสำหรับคำตอบคำอธิษฐาน ฮาเลลูยา

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้เหตุใดเราจึงกล่าวอาเมนเมื่อสิ้นสุดการละหมาด
บทความต่อไปคะแนนอธิษฐานเผื่อคนที่สูญเสียแม่ไป
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.