จุดอธิษฐานต่อต้านการใช้แรงงานหนัก

วันนี้เราจะจัดการกับประเด็นคำอธิษฐานต่อต้านการเป็นทาสของการทำงานหนัก การทำงานหนักไม่เท่ากับความสำเร็จ นี่เป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าต้องการเพียงความพากเพียรในการทำงานซึ่งถือได้ว่าเป็นงานหนัก แต่การทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จ มันเป็นปีศาจของ ความเป็นทาส ออกแบบโดยศัตรูเพื่อให้คนส่วนใหญ่ยากจนโดยเฉพาะผู้ศรัทธา เมื่อชายคนหนึ่งถูกกักขังอยู่ในความตรากตรำแห่งงานหนัก บุคคลเช่นนั้นจะตรากตรำทำงานหามรุ่งหามค่ำแต่ก็ไม่มีอะไรจะสำแดงให้เห็นได้ ไม่สำคัญหรอกว่าพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่กับตัวบุคคลหรือไม่ มันจะทำลายความพยายามทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว

ปีศาจตนนี้ทรมานยาโคบเป็นเวลานาน แม้ว่ายาโคบจะมีพันธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเขา ปีศาจตัวนี้เกือบทำให้เขาไร้ประโยชน์ เขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็น จนกว่าปีศาจนี้จะพ่ายแพ้ ไม่มีอะไรดีออกมาจากการต่อสู้ของบุคคลดังกล่าว เนื่อง​จาก​คน​มาก​มาย​ถูก​ขัง​ไว้​ใน​งาน​หนัก ข้าพเจ้า​ขอ​นำ​ข่าว​ดี​มา​ให้​ท่าน​ทราบ​ใน​ทุก​วัน​นี้ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปลดปล่อยผู้คนของพระองค์จากการเป็นทาสของแรงงาน มีพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ผู้คนที่ขจัดการดิ้นรนต่อสู้ พระคุณนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการนี้

เป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ยาโคบ หลังจากที่เขาได้พบกับพระเจ้า เขาไม่ได้ดิ้นรนมากเหมือนที่เคยทำ แต่ตอนนี้เขาได้ผลที่จะแสดงออกมาแล้ว ข้าพเจ้าออกกฤษฎีกาโดยอำนาจของสวรรค์ พระคุณของพระเจ้าผู้ขจัดความทุกข์ยากได้ปลดปล่อยชีวิตของท่านในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทาสของการเป็นทาสทุกครั้งที่ศัตรูโยนคุณเข้ามาฉันสั่งให้มือของพระเจ้าปลดปล่อยคุณจากมันในขณะนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ หากคุณพบว่าสิ่งที่คุณทำคือการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ก็ยังมีความสำเร็จเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่จะแสดงให้เห็น เรามาอธิษฐานร่วมกัน พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยคุณในวันนี้และพระองค์จะทรงทำให้ทางของคุณรุ่งเรือง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

คะแนนอธิษฐาน:

 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ฉันยกย่องคุณสำหรับความสง่างามและความโปรดปรานของคุณตลอดชีวิตของฉัน ฉันขอบคุณสำหรับการปกป้องของคุณที่ทำให้ฉันมาไกลขนาดนี้ ขอชื่อของคุณเป็นที่เชิดชูอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า วันนี้ข้าพระองค์มาเฝ้าพระองค์เพื่อขอการอภัยบาป ในทุกวิถีทางที่ฉันทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของคุณ ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณยกโทษให้ฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุผลของโลหิตที่หลั่งบนไม้กางเขนแห่งคัลวารี ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ท่านล้างบาปของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบิดา ข้าพเจ้าต่อสู้กับสายโซ่แห่งพันธนาการที่ศัตรูใช้ตรึงข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าสั่งว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทำลายโซ่ตรวนดังกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าแอกทุกอันจะถูกทำลายโดยการเจิม พระบิดา ข้าพระองค์สวดอ้อนวอนว่าด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจิมชีวิตข้าพระองค์ แอกทุกคู่จะถูกทำลายในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยการเจิมความโปรดปราน ความโปรดปรานของพระเจ้าที่จะขจัดการทำงานหนักฉันขอให้คุณอวยพรฉันในวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าหากวิถีของมนุษย์จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย พระองค์จะทรงทำให้เขาได้รับความโปรดปรานในสายตาของมนุษย์ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอโปรดประทานความโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ในสายตามนุษย์ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแห่งการเป็นทาส เพราะพระคริสต์ได้ทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะว่าผู้ที่ถูกแขวนอยู่บนต้นไม้ต้องสาปแช่ง ฉันประกาศโดยอาศัยอำนาจแห่งพันธสัญญานี้ ฉันปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทุกอย่างในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันประกาศอิสรภาพในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนตั้งแต่วันนี้ความพยายามของข้าพเจ้าจะไม่สูญเปล่าอีกต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันประกาศโดยความเมตตาของพระเจ้า ความพยายามของฉันจะได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันต่อต้านทุกอำนาจที่ทำลายความพยายามของมนุษย์ ฉันออกกฤษฎีกาโดยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ อำนาจดังกล่าวถูกทำให้ไร้ประโยชน์เหนือฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ประทานพรของประทานแก่ข้าพระองค์ คนที่จะช่วยให้ฉันกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ผู้ช่วยแห่งโชคชะตาชายหญิงที่จะช่วยให้ฉันก้าวไปข้างหน้าในชีวิตและบรรลุจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของฉันฉันสวดอ้อนวอนให้คุณส่งพวกเขามาทางของฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ปีศาจทุกตัวในบ้านพ่อของฉันแบกรับความรับผิดชอบในการทำลายความพยายามของมนุษย์ วันนี้ฉันทำให้คุณเป็นง่อยในพระนามของพระเยซูคริสต์ ตัวแทนแห่งความล้มเหลวของซาตานทุกคนที่ทำงานตลอดชีวิตของฉันฉันไล่คุณออกในนามของพระเยซูคริสต์
 • เพราะเป็นอย่างนี้เองที่พระบุตรได้ปลดปล่อยแล้วย่อมเป็นไทแน่นอน ฉันเป็นอิสระจากปีศาจที่เสียเวลาทุกครั้ง ฉันได้รับอิสรภาพจากพลังของศัตรูเพื่อหันเหความสนใจของผู้คนที่ขอบของความสำเร็จ ฉันออกกฤษฎีกาว่าอำนาจของพระเจ้าขจัดอำนาจดังกล่าวในชีวิตของฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ทุกเครื่องหมายในชีวิตของฉันที่ทำให้ฉันตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับพลังของศัตรู ด้วยเหตุผลของเลือดของคุณบนไม้กางเขนของ Calvary ขอให้เครื่องหมายดังกล่าวถูกลบออกในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานพลังให้เราสร้างความมั่งคั่ง พระบิดา ข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอให้ข้าพระองค์มีพลังสร้างความมั่งคั่งอย่างง่ายดายในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้า ฉันขอขอบคุณสำหรับการตอบคำอธิษฐานของฉัน ฉันขยายคุณที่ไม่ทอดทิ้งฉัน ขอให้ชื่อของคุณเป็นที่เชิดชูอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์

 


Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานต่อต้านพลังที่ยืดอายุความทุพพลภาพ
บทความต่อไปคำอธิษฐานช่วยกู้ต่อความไร้อำนาจฝ่ายวิญญาณ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.