จุดอธิษฐานอันทรงพลังเพื่อต่อต้านความยากจน Activator 

วันนี้เราจะจัดการกับประเด็นการอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อต่อต้านตัวกระตุ้นความยากจน พระเจ้าเข้าใจว่าเราต้องการการปลอบโยนในระดับหนึ่งเพื่อจะรับใช้พระองค์อย่างดี เราต้องการความมั่งคั่งในระดับมากเพื่อทำหน้าที่ได้ดีในฐานะผู้เชื่อ พระเจ้าทราบสิ่งนี้ว่าเหตุใดพระองค์จึงสัญญาว่าจะจัดหาความต้องการของเราตามความมั่งคั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ มารยังเข้าใจด้วยว่ามนุษย์อ่อนแอเมื่อเขาอยู่ในความยากจน มันง่ายกว่าสำหรับศัตรูที่จะชนะวิญญาณของใครก็ตามที่อยู่ในความยากจน นั่นคือเหตุผลที่เมื่อ กล่าวโทษ เมื่อถึงพระเจ้าเพราะโยบ เขาบอกพระเจ้าว่า โยบซื่อสัตย์เพียงเพราะพระเจ้าอวยพรเขา ศัตรูขอให้พระเจ้านำตราประทับเหนือโยบออกเพื่อให้เขาเสี่ยงต่อการโจมตีของศัตรู

หลังจากที่พระเจ้าถอดตราที่ปิดบังโยบ สิ่งแรกที่ศัตรูทำคือทำให้โยบยากจน ต้องใช้พระคุณเป็นพิเศษและศรัทธาในระดับพิเศษสำหรับผู้ชายที่มีชีวิตอยู่ในความยากจนเพื่อยืนหยัดในศรัทธา นั่นเป็นเหตุผลที่ศัตรูมักโจมตีผู้เชื่อด้วยความยากจน มีผู้เชื่อมากมายอยู่ในความยากจน ศัตรูไม่ต้องการให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจน เขาจึงใช้ประโยชน์จากตัวกระตุ้นความยากจนตลอดชีวิต

วันนี้พระเจ้าจะทรงหยุดการทำงานของผู้กระตุ้นความยากจนทุกคนในชีวิตของเรา ตัวกระตุ้นความยากจนทำลายความพยายามของผู้คน ถ้าคนอื่นทำอะไรสักอย่างแล้วมั่งคั่ง ผู้ชายที่มีตัวกระตุ้นความยากจนจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งนั้น ตัวกระตุ้นความยากจนเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นความล้มเหลวอย่างแท้จริง ไม่ว่าพวกเขาจะมีการศึกษาหรือมีอิทธิพลเพียงใด มีเครื่องหมายทางวิญญาณบนบุคคลใดก็ตาม เครื่องหมายนี้ทำให้ทุกคนที่มีเครื่องหมายนี้ประสบความสำเร็จได้ยาก แต่ฉันออกกฤษฎีกาโดยอำนาจของสวรรค์ ผู้กระตุ้นความยากจนในชีวิตของคุณทุกคนถูกกำจัดออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ในวันนี้

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจในนามของพระเยซูคริสต์การห้ามค้าขายความยากจนในชีวิตของคุณทุกอย่างถูกทำลายในพระนามของพระเยซูคริสต์ มาอธิษฐานด้วยกัน


จุดอธิษฐาน

 • พระบิดา ข้าพระองค์ขอขอบคุณสำหรับพระคุณเหนือชีวิตและครอบครัวของข้าพระองค์ ฉันขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณ เพราะมันเป็นความเมตตาของคุณที่ทำให้ฉันมาไกลขนาดนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่าโดยพระเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่ถูกกลืนกิน ฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณในชีวิตของฉัน ขอชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้ข้าพระองค์เห็นวันใหม่ที่พระองค์สร้าง ข้าพเจ้าขอยกย่องท่าน พระเยซู ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ทูลขอการอภัยบาปในทุกวิถีทางที่ข้าพระองค์ได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระองค์ พระบิดาทรงให้อภัยข้าพระองค์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ บาปทุกอย่างในชีวิตของฉันที่เปิดโอกาสให้ศัตรูทำดาเมจฉันด้วยความยากจนฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ถึงแม้บาปของเราจะเป็นสีแดงอย่างสีแดงเข้ม ก็จะทำให้ขาวยิ่งกว่าหิมะ ถ้าบาปของเราเป็นสีแดงอย่างสีแดงเข้ม ก็จะทำให้ขาวกว่าขนแกะ พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้คุณชำระฉันให้สะอาดล้างฉันแล้วฉันจะขาวกว่าหิมะในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าปลดปล่อยตนเองจากที่มั่นของศัตรูทุกแห่งที่ก่อให้เกิดความยากจนในชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่าลูกชายได้ปลดปล่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง ฉันพูดเสรีภาพของฉันให้เป็นจริงในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระบิดา ข้าพระองค์ได้ชำระล้างทุกเครื่องหมายของความยากจนไว้บนศีรษะในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะข้าพเจ้าถือเครื่องหมายของพระคริสต์ อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า พ่อครับ ทุกเครื่องหมายของความยากจนในชีวิตของผมถูกยกเลิกโดยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระคำกล่าวว่าของประทานที่ดีทุกอย่างมาจากพระเจ้า พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้คุณอวยพรฉันด้วยของกำนัลที่ดีในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันขอให้คุณชโลมมือของฉันด้วยพระคุณแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทุกสิ่งที่ฉันวางมือจากนี้ไปจะเริ่มรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระองค์เจ้าข้า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาความต้องการทั้งหมดของฉันตามความมั่งคั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบิดา ข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอให้พบความต้องการของข้าพระองค์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านอวยพรข้าพเจ้าด้วยของประทานของมนุษย์ซึ่งจะช่วยข้าพเจ้าในเรื่องความต้องการของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อฉันปฏิเสธที่จะมีชีวิตอยู่ในความยากจนต่อไปฉันสั่งว่าวันนี้พระคุณแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาถึงฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ สิ่งใดที่ฉันวางมือไว้ตอนนี้ก็จะเจริญรุ่งเรือง พลังแห่งความล้มเหลวและการปฏิเสธทุกอย่างในชีวิตของฉัน ฉันขอยกเลิกคุณในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้คุณเชื่อมโยงฉันกับผู้ช่วยโชคชะตา ฉันขอให้คุณเชื่อมโยงฉันกับชายและหญิงที่จะยกฉันให้สูงขึ้นในชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าข้า พระคัมภีร์กล่าวว่ากษัตริย์นอนไม่หลับเพราะโมรเดคัย พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้คุณหลับไปจากสายตาผู้ช่วยของฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าจิตใจของมนุษย์และกษัตริย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และพระองค์ทรงกำกับดูแลเหมือนกระแสน้ำ พระเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านใส่มันไว้ในใจมนุษย์เพื่อช่วยข้าพเจ้าในชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าหากวิถีของมนุษย์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า พระองค์จะทรงทำให้เขาได้รับความโปรดปรานในสายตาของมนุษย์ พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้คุณทำให้ผู้ชายโปรดปรานฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้าฉันขอให้คุณยกเลิกผู้กระตุ้นความยากจนทุกคนในชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์ ท่านลอร์ดทุกสัญญาณของความยากจนในชีวิตของฉันฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าจะถูกยกเลิกในพระนามของพระเยซูคริสต์

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2 ความคิดเห็น

 1. สวัสดี ฉันกำลังมองหาคำอธิษฐาน ฉันได้ดูวิดีโอทั้งหมดมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นความฝันที่ฉันประสบ การกิน การไล่ล่า เซ็กส์ในฝัน แม่ที่ตายแล้วมาหาฉันในความฝัน ฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างโจมตีฉัน ตอนนี้ฉันฝันว่าอยู่ที่ชายหาด ไม่มีใครเข้าใจ แต่ฉันเห็นว่าคุณมีแนวโน้มเกี่ยวกับสงครามเหล่านี้ โปรดช่วยด้วย ฉันอยู่ที่ออร์แลนโด ชั้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ 3212458157

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.