คำอธิษฐานช่วยกู้จากพันธนาการแห่งความทุพพลภาพ

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานช่วยกู้จากการเป็นทาสของความทุพพลภาพ มีพลังและอาณาเขตที่ขังชายคนหนึ่งไว้เป็นทาสแห่งความทุพพลภาพ ความอ่อนแออาจเป็นอะไรก็ได้ อาจเป็นความเจ็บป่วย ความเจ็บป่วย ความแห้งแล้ง ความล้มเหลว ความยากจน และอื่นๆ พลังเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ชายจะไม่หลุดพ้นจากการเป็นทาส พวกเขาป้องกันไม่ให้ความช่วยเหลือมา พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยว่าผู้คนจำนวนมากกำลังทุกข์ทรมานจากปีศาจตัวนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐาน นั่นเป็นสาเหตุที่ดูเหมือนว่าความช่วยเหลือไม่มาแม้จะมีความพยายามทั้งหมด

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของบางคน? เมื่อคุณพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อออกจากสถานการณ์แต่ความพยายามทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้ผล คุณจะทำอย่างไร พันธนาการแห่งความทุพพลภาพทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ชายจะไม่เป็นอิสระ และสิ่งนี้จะทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ตราบนานเท่านานจนพันธนาการสิ้นไป พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะปลดปล่อยผู้คนจากผ้าพันแผลแห่งความทุพพลภาพ ไม่ว่าพลังอำนาจใดจะรั้งคุณไว้ในพันธนาการแห่งความทุพพลภาพ พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันออกกฤษฎีกาโดยอำนาจแห่งสวรรค์ พลังแห่งความมืดทุกประการที่กักขังคุณไว้ในพันธนาการแห่งความทุพพลภาพ ฉันประกาศอิสรภาพของคุณในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์

มาสวดมนต์กันเถอะ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

จุดอธิษฐาน

 • พ่อขอบคุณสำหรับวันที่สวยงามอีกวันหนึ่งที่คุณได้ทำ ฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาและความโปรดปรานของคุณตลอดชีวิตของฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าโดยพระเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่ถูกกลืนกิน ฉันขยายคุณสำหรับความสง่างามของคุณเหนือชีวิตและครอบครัวของฉัน ฉันขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณได้ทำ ฉันขอบคุณในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณจะทำ ขอชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระบิดาเจ้าข้า พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตในบาปต่อไปและขอพระคุณอย่างอุดมได้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอการอภัยบาป ในทุกทางที่ข้าพระองค์ได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ยกโทษให้ข้าพระองค์ ฉันขอให้ล้างฉันให้สะอาด ฉันจะสะอาด ล้างฉันและฉันจะขาวกว่าหิมะ โดยอาศัยพระโลหิตที่หลั่งบนไม้กางเขนบนหัวไม้กางเขน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้บาปของข้าพเจ้าถูกชำระล้างในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจของสวรรค์ทุกพลังของศัตรูที่ต้องการกักขังฉันไว้ในความเป็นทาสของความทุพพลภาพพ่อฉันสั่งว่าพลังดังกล่าวสูญเสียความสามารถของพวกเขาในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อพูดเสรีภาพและการครอบงำในชีวิตของฉัน ฉันยึดอำนาจจากพันธนาการแห่งความทุพพลภาพในขณะที่ฉันดื่มด่ำกับความสบายในอิสรภาพของฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระบิดา พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงส่งพระวจนะของพระองค์ออกไป และมันก็รักษาโรคของพวกเขาได้ ความทุพพลภาพทุกอย่างในชีวิตของฉัน ฉันสั่งการรักษาในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันประกาศโดยอำนาจของสวรรค์ วันนี้ฉันเป็นอิสระในนามของพระเยซูคริสต์ 
 • วันนี้ฉันต่อสู้กับเจ้าชายแห่งเปอร์เซียทุกคนที่ต่อต้านเสรีภาพของฉัน ฉันสั่งให้พระพิโรธของพระเจ้ามาสู่เจ้าชายแห่งเปอร์เซียในนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อ ป้อมปราการทุกแห่งของการเจ็บป่วยในชีวิตของฉัน ฉันทำลายมันลงในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันประกาศโดยอำนาจแห่งสวรรค์ เจริโคแห่งปัญหาทุกแห่ง ภูเขาแห่งปัญหาทุกลูกในชีวิตของฉัน ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ วันนี้จะถูกทำลายในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ทุกพลังที่วางแผนจะยืดอายุความทุพพลภาพของฉัน ฉันสาปแช่งพลังดังกล่าวในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ คุณอ่อนแอของการไม่มีบุตรฉันทำลายคุณในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ไม่มีหญิงหมันในอิสเรียล เพราะพระเจ้าได้ทรงทำให้พวกเขามีลูกดก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยพระเมตตาของพระเจ้า พันธสัญญาแห่งความอุดมสมบูรณ์มาถึงชีวิตข้าพเจ้าวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันออกกฤษฎีกาโดยอำนาจของสวรรค์ ปีศาจทุกตัวที่ทำลายความพยายามของฉันที่จะมีลูกในชีวิต ล้มลงและตายในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกขังอยู่ในความยากจน พระเจ้า ข้าพเจ้าขอประกาศอิสรภาพสู่ความเป็นจริงในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ตามพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาที่ลูกชายได้ปล่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้คุณปล่อยฉันวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้าข้า คำสาปทุกชั่วอายุในสายเลือดของข้าพเจ้ากักขังผู้คนไว้เป็นทาสของความทุพพลภาพ ทำให้ดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานอีกต่อไป ข้าพเจ้าสั่งว่าพันธสัญญาดังกล่าวถูกทำลายในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • โดยอาศัยอำนาจตามพันธสัญญาใหม่ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์ ข้าพเจ้าต่อสู้กับพันธสัญญาชั่วร้ายทุกประการที่กักขังผู้คนไว้เป็นทาสแห่งความทุพพลภาพในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าปลดปล่อยตนเองและสมาชิกในครอบครัวจากพันธสัญญาดังกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ฉันต่อต้านพันธสัญญาแห่งความล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่วันนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่าพันธสัญญาแห่งความสำเร็จเริ่มทำงานในชีวิตข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทุกสิ่งที่ฉันวางมือตั้งแต่วันนี้จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าของฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจะไม่ถูกเรียกว่าไร้ผู้คนอีกต่อไป ข้าพเจ้าจะไม่ถูกปฏิเสธอีกต่อไป ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระหรรษทานแห่งการยอมรับมาถึงข้าพเจ้า ทุกที่ที่ฉันไปจากวันนี้ ฉันจะได้รับการยอมรับในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ฉันเปิดตัวเองเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระคุณใหม่ ฉันเปิดตัวตัวเองในอาณาจักรแห่งการเริ่มต้นใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ฉันเริ่มทำงานอย่างอิสระ วันนี้ฉันทำงานอย่างมีอำนาจเหนือกว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบคำอธิษฐาน ขอบคุณเพราะคุณคือพระเจ้า ฉันขยายคุณเพราะคุณตอบคำอธิษฐานของฉัน ฉันยกย่องคุณเพราะฉันได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งความทุพพลภาพแล้ว ขอให้ชื่อของคุณรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซูคริสต์

 


Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.