จุดอธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างแม่กับลูกสาว

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง แม่และลูกสาว. คุณเป็นแม่และคุณก็พบว่าคุณและลูกสาวของคุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีอีกต่อไป เข้ามาที่นี่ มาอธิษฐานด้วยกัน มารรู้ดีว่าการทำลายชีวิตของเด็กผู้หญิงจะง่ายขึ้นเมื่อแม่ไม่สามารถเข้าถึงหรือพูดคุยกับลูกสาวได้อีกต่อไป นั่นเป็นเหตุผลที่ศัตรูมักจะพยายามบิดเบือนความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาวเพียงเพื่อที่เขาจะได้ทำลายชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนั้น

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามารดาใกล้ชิดกับบุตรธิดามากกว่าบิดา อย่างไรก็ตาม เด็กผู้หญิงจะใกล้ชิดแม่มากกว่าเด็กผู้ชาย เพื่อทำลายชีวิตของเด็กผู้หญิงอย่างรวดเร็ว ศัตรูโจมตีความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับแม่ ช่วงเวลาที่เธอไม่สามารถพูดคุยกับแม่ได้อย่างอิสระ แบ่งปันความลับกับแม่ของเธอ หรือขอคำแนะนำจากแม่ของเธอ เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังจะถูกทำลาย นั่นเป็นเหตุผลที่ในฐานะแม่ คุณต้องตระหนักถึงประเภทของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกสาวของคุณ จงละเอียดอ่อนพอที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่ลูกสาวของคุณกำลังจะจากคุณไป หากคุณค้นพบสิ่งนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะตะโกน แต่เป็นเวลาที่จะใช้ปัญญาและยกแท่นอธิษฐานให้ลูกสาวของคุณ

ฉันสวดอ้อนวอนเพื่อคุณวันนี้ ทุกความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวระหว่างคุณกับลูกสาวของคุณได้รับการซ่อมแซมในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าจะทรงสร้างใจใหม่ในลูกสาวของคุณ หัวใจที่จะฟังคำแนะนำจากพระเจ้าจากคุณ ลูกสาวของคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อการแสดงตลกของมารในนามของพระเยซูคริสต์ มาอธิษฐานด้วยกัน

คะแนนอธิษฐาน:

 • พระบิดาเจ้าข้า เราเชิดชูพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เราขอบคุณเพราะคุณคือพระเจ้า เรายกย่องคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย และการปกป้องครอบครัวของฉัน ฉันขอกล่าวว่าขอให้ชื่อของคุณเป็นที่เชิดชูอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอวิงวอนขอการอภัยบาป ข้าพเจ้าได้ทำบาปประการใด ไม่ว่าในกรณีใดที่สมาชิกในครอบครัวของฉันทำบาปและเสื่อมจากรัศมีภาพของคุณ ฉันสวดอ้อนวอนว่าในความเมตตาอันไม่มีขอบเขตของคุณ คุณจะยกโทษให้เราในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเหมือนมารดาเหนือลูกๆ ของข้าพเจ้า เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าลูกๆ ของข้าพเจ้ามีไว้สำหรับหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระหัตถ์คุ้มครองบุตรธิดาของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ ขณะที่พวกเขาจะไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อค้นหาชีวิตที่ดีขึ้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ตาของท่านจับจ้องมาที่พวกเขา ฉันออกคำสั่งโดยความเมตตาของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณที่จะนำทางและหล่อเลี้ยงพวกเขาจะไม่พรากจากพวกเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ฉันสวดอ้อนวอนเพื่อลูกสาวของฉัน ฉันขอให้คุณช่วยชี้แนะความคิดของเธอ ปล่อยให้เธอแสดงออกถึงคุณ ปล่อยให้หัวใจของเธอถูกกลืนกินโดยความคิดของคุณ ฉันสวดอ้อนวอนว่าคุณจะช่วยเธอไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ลูกสาวของข้าพเจ้ามีจิตใจอ่อนโยน ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านเปลี่ยนใจหินเป็นใจเนื้อ มอบหัวใจที่จะให้ความบันเทิงกับคำพูดของคุณอย่างชัดแจ้ง ให้ใจเธออย่างชัดแจ้งที่จะให้คำแนะนำอย่างชัดแจ้งของมารดาแก่เธอในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาที่จะสัมพันธ์กับพระองค์ คำพูดของคุณเตือนเราไม่ให้ยั่วยุลูกหลานของเรา ฉันขอพระคุณเพื่อแสดงความรักแม้ในขณะที่ฉันตำหนิเธอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดประทานพระหรรษทานแก่ข้าพระองค์ในการแสดงออกด้วยความถี่ถ้วนและมีเสน่ห์ ให้พระคุณแก่ฉันที่รู้ว่าเมื่อใดควรกระทำ เมื่อใดควรตอบสนอง และให้ปัญญาที่ปราศจากตำหนิเพื่อทำหน้าที่มารดาของฉันต่อเธอโดยปราศจากอุปสรรคในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้วิญญาณของท่านจะซ่อมแซมทุกความสัมพันธ์ที่แตกสลายระหว่างลูกสาวกับฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าแผนของศัตรูที่จะทำลายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างฉันกับลูกสาวจะเป็นอย่างไร ฉันก็ยกเลิกแผนนั้นวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ฉันทำลายวาระของศัตรูที่มีต่อลูกสาวของฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าศัตรูจะวางแผนรับมือเธออย่างไร ฉันยืนอยู่ในช่องว่างสำหรับเธอในวันนี้ และฉันขอประกาศว่าแผนการของพวกเขาถูกทำลายในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ฉันต่อต้านทุกวิญญาณแห่งการไม่เชื่อฟังในตัวลูกสาวของฉัน วันนี้ฉันขับผีออกในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ วิญญาณแห่งการเชื่อฟังจะมายังลูกสาวของฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อครับ ผมปฏิเสธที่จะยอมให้ลูกสาวของผมถูกทำลายโดยวิญญาณแห่งการไม่เชื่อฟัง ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์คุณวิญญาณแห่งการไม่เชื่อฟังที่ศัตรูส่งมาให้ลูกสาวของฉันออกมาในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ พระวิญญาณของพระเจ้าจะยึดครองชีวิตของลูกสาวของฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า จุดประสงค์ที่ท่านสร้างลูกสาวของข้าพเจ้าจะจัดตั้งขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์ บาปจะไม่กีดกันเธอจากโอกาสในการบรรลุจุดประสงค์ในชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างลูกสาวกับข้าพเจ้า ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอวิญญาณแห่งความเข้าใจ ขอพระหรรษทานเพื่อเข้าใจเธอดีขึ้น พระหรรษทานที่ทนต่อความตะกละของเธอ และปัญญาที่จะประทานพระหรรษทานแก่เธอ คำแนะนำที่ถูกต้องในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้า ฉันขอขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานที่พระองค์ทรงตอบ ฉันขอบคุณเพราะคุณได้แก้ไขความสัมพันธ์ที่แตกหักระหว่างลูกสาวกับฉัน พ่อฉันขยายคุณเพราะคุณจะไม่ปล่อยให้แผนของศัตรูมาเหนือลูกสาวของฉัน ขอให้ชื่อของคุณรุ่งเรืองตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์

 

1 COMMENT

 1. ฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกประเด็นการอธิษฐานที่คุณโพสต์ ฉันมักจะมาสวดมนต์กับพวกเขา พระเจ้าอวยพรคุณและรักษาคุณเป็นศิษยาภิบาล

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.