จุดอธิษฐานต่อต้านความหายนะของความล้มเหลว

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานต่อต้านภัยพิบัติแห่งความล้มเหลว หายนะของความล้มเหลวหมายถึงฐานที่มั่นของความล้มเหลวหรือ พันธสัญญาแห่งความล้มเหลว ทำงานกับผู้ชายคนหนึ่ง แม้ว่าเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะประสบกับความล้มเหลวในบางช่วงของชีวิต แต่ผู้ชายที่ทำงานภายใต้อิทธิพลของภัยพิบัติแห่งความล้มเหลวจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในทุกช่วงของชีวิต แม้แต่ในสิ่งเล็กน้อยที่สุด หายนะแห่งความล้มเหลวต้องทรมานยาเบสอย่างเลวร้ายในพระคัมภีร์ เขาไม่เคยเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เขาทำเพียงเพราะแม่ของเขาสาปแช่งเขาเนื่องจากสถานการณ์ที่ล้อมรอบการเกิดของเขา

มีผู้เชื่อจำนวนมากในทุกวันนี้ เรายังอยู่ภายใต้ความหายนะนี้ และจนกว่าพวกเขาจะเป็นอิสระจากมัน พวกเขาจะไม่มีวันพบกับการพัฒนาหรือความสำเร็จใดๆ ในชีวิตของพวกเขา ผู้ชายที่อยู่ภายใต้ Scourge นี้คงจะได้ลองทำอะไรหลายๆ อย่าง แต่ก็ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าเขาจะลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด เขาก็ยังล้มเหลวในธุรกิจนั้น นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องเป็นอิสระจากหายนะแห่งความล้มเหลว

วิธีหนึ่งที่คุณจะรู้ว่าคุณอยู่ภายใต้ความหายนะของความล้มเหลวคือคุณไม่เคยประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในชีวิตของคุณ แม้ว่าคุณจะทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ คุณก็ยังทำไม่สำเร็จ สิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นทำและพวกเขากำลังทำได้ดี เมื่อคุณลองทำ เรื่องราวจะเปลี่ยนไป คุณหยุดนิ่งมาหลายปีเนื่องจากความล้มเหลวในชีวิตอย่างต่อเนื่อง หายนะนี้จะขัดขวางการเติบโตและการพัฒนาของคุณ และจะทำให้คุณติดอยู่กับจุดหรือตำแหน่งจนกว่าคุณจะหลุดพ้นจากการยึดครอง วันนี้พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยคุณจากหายนะแห่งความล้มเหลว ปีศาจแห่งความล้มเหลวที่ทรมานชีวิตของคุณ พระเจ้าจะทรงทำให้เกิดการแยกระหว่างคุณสองคนในพระนามของพระเยซูคริสต์

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

จุดอธิษฐาน

  • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ฉันขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณ ฉันขยายคุณสำหรับความเมตตาของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ข้างเราเมื่อมีคนลุกขึ้นต่อสู้เราแล้วพวกเขาจะกลืนเราทั้งเป็นเมื่อความโกรธของพวกเขาได้ก่อขึ้นกับเรา แล้วน้ำก็จะท่วมเรา กระแสน้ำก็จะท่วมจิตวิญญาณเราแล้ว ข้าพเจ้าขอบคุณเพราะท่านเป็นโล่และโล่ห์ของข้าพเจ้า ขอให้ชื่อของท่านเป็นที่ยกย่องในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
  • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาการอภัยบาป ในทุกทางที่ข้าพเจ้าทำบาปและเสื่อมจากพระสิริ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ท่านยกโทษให้ข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ผู้ซ่อนบาปจะไม่เจริญ แต่ผู้ที่สารภาพและละทิ้งจะพบความเมตตา ข้าแต่พระเจ้า บาปทุกประการที่ทำบาปจนถึงภัยพิบัติแห่งความล้มเหลว ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านยกโทษให้ข้าพเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
  • พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าต่อสู้กับภัยพิบัติแห่งความล้มเหลวที่ทรมานชีวิตข้าพเจ้าทุกประการ วันนี้ข้าพเจ้าทำลายมันด้วยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ ตัวแทนแห่งความมืดทุกคนที่นำภัยพิบัติแห่งความล้มเหลวมาสู่ฉัน ฉันประกาศอิสรภาพจากคุณในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันประกาศต่อทุกอำนาจในครัวเรือนและศัตรูที่ทำให้ชีวิตฉันล้มเหลว ฉันเป็นอิสระจากคุณในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า บุตรที่ปล่อยให้เป็นอิสระก็เป็นไทแล้ว ฉันประกาศโดยความเมตตาของพระเจ้า วันนี้ฉันเป็นอิสระในพระเยซูคริสต์ 
  • พ่อ ฉันเปลี่ยนตัวตนของฉันวันนี้ด้วยพลังของคุณ ทุกวิถีทางหรือวิธีการต่างๆ ที่ภัยพิบัติแห่งความล้มเหลวนำมาใช้เพื่อติดตามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอประกาศว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในพระนามของพระเยซูคริสต์ คุณพ่อ ดิฉันเจิมตัวเองด้วยเลือดของลูกแกะ และลบชื่อออกจากรายชื่อคนที่ถูกทรมานจากภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวของความล้มเหลวในพระเยซูคริสต์ 
  • พระเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะอวยพรมือของข้าพเจ้าเพื่อความสำเร็จ และทุกสิ่งที่ฉันวางมือเหล่านี้จะเจริญรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ากำชับว่าตั้งแต่วันนี้จะไม่มีความล้มเหลวอีกต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ รากของความล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตของฉันถูกกำจัดโดยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ต้นไม้ใดๆ ที่บิดาข้าพเจ้าไม่ได้ปลูกจะต้องถูกถอนออก ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ทุกรากของความล้มเหลวถูกทำลายด้วยไฟในวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์ 
  • พ่อขอแยกระหว่างฉันกับหายนะแห่งความล้มเหลว ความชั่วร้ายทุกอย่างที่ศัตรูใช้ต่อต้านฉัน ฉันสั่งให้มีการพลัดพรากระหว่างเราในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พ่อฉันสวดอ้อนวอนขอความเมตตาในทุกช่องโหว่ในชีวิตของฉันที่ศัตรูใช้เพื่อสร้างความหายนะแห่งความล้มเหลวฉันสวดอ้อนวอนว่าความเมตตาของคุณจะช่วยฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
  • พระบิดา พระคัมภีร์กล่าวว่า ประกาศสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะได้รับการสถาปนา ข้าพเจ้าออกกฤษฎีกาโดยอำนาจของสวรรค์ พรและรัศมีภาพของข้าพเจ้าที่ล่าช้าออกไปทั้งหมดในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ในทุกด้านในชีวิตของฉันที่ความสำเร็จถูกแทนที่ด้วยความล้มเหลว ฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าฟื้นฟูในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันเป็นพระเจ้าของเนื้อหนังทั้งหมด มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะทำอย่างนั้นเหรอ? พระองค์เจ้าข้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ ข้าพเจ้าขอบัญชาให้ท่านนำการฟื้นฟูในทุกด้านในชีวิตของข้าพเจ้าที่ความล่าช้า ความซบเซา และความล้มเหลวเข้ามาแทนที่ความสำเร็จในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
  • คุณพ่อ ข้าพเจ้าสั่งให้สลายพลังแห่งความมืดทุกประการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทุกแผนของศัตรูที่จะทำให้ฉันล้มเหลวกระจัดกระจายไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ในวันนี้ ตั้งแต่วันนี้ ทุกสิ่งที่ฉันวางมือจะรุ่งเรือง ฉันจะไม่รู้จักความล้มเหลวอีกต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ 

 


Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานเพื่อให้ผ่านพ้นไม่ได้
บทความต่อไปจุดอธิษฐานต่อต้านภัยพิบัติแห่งความตาย
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.