จุดอธิษฐานเพื่อทำลายที่มาของความมืด

วันนี้เราจะมาจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อทำลายที่มาของ ความมืด. ปฐมกาล 1:2 บัดนี้แผ่นดินโลกไม่มีรูปร่างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่เหนือน้ำ ไม่สามารถดำเนินการได้ในที่ที่มืดมิด นั่นเป็นสาเหตุที่สิ่งแรกที่พระเจ้าทำคือสั่งการให้แสงสว่างดำรงอยู่ หากปราศจากแสงสว่าง ก็ไม่มีอะไรที่พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถทำได้

มีผู้เชื่อมากมายที่ชีวิตถูกความมืดมิดปกคลุม ทำให้พวกเขาเติบโตในชีวิตได้ยากยิ่ง คุณได้ไปสัมภาษณ์แม้หลังจากที่คุณทำได้ดีมากในการคัดกรอง พวกเขายังคงมีงานออกไปให้คนอื่นคิดว่าเป็นคุณ เมื่อความมืดมิดรายล้อมชายคนหนึ่ง มันซ่อนตัวเขาจากผู้ช่วยแห่งโชคชะตา บุรุษที่พระเจ้าเตรียมจะช่วยโชคชะตาของคุณไม่อาจมองเห็นคุณได้เนื่องจากความมืดมิดที่ปกคลุมคุณไว้ และจนกว่าความมืดมิดนั้นจะหายไป ไม่มีสิ่งใดที่เป็นบวกเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้

แสงสว่างของพระเจ้าต้องเล็ดลอดออกมาจากแหล่งกำเนิดของความมืดเพื่อทำลายมันให้สิ้นซาก ทางเข้าของแสงทำให้มองเห็นได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า ยอห์น 1:5 และความสว่างส่องในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจไม่ แม้ว่าความมืดอาจมีพลัง แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งแสงได้ เมื่อแสงสว่างเริ่มเข้มข้น ความมืดก็ไม่สามารถเข้าใจได้ ข้าพเจ้าพูดในฐานะคำพยากรณ์ของพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุของความมืดในชีวิตของคุณ ข้าพเจ้ากำชับว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะไปที่แหล่งกำเนิดและทำลายมันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์

มาสวดมนต์กันเถอะ

จุดอธิษฐาน

 • พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณ ฉันขอขอบคุณสำหรับการปกป้องของคุณ ขอชื่อของคุณเป็นที่เชิดชูอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อฉันสวดอ้อนวอนขอให้พลังของพระเจ้าเข้าไปในแหล่งกำเนิดของความมืดในชีวิตของฉันและทำลายมันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดา บรรดาเมฆแห่งความมืดที่ปกคลุมข้าพระองค์ไว้จากผู้ช่วยแห่งโชคชะตา ข้าพระองค์สั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าวันนี้เมฆดังกล่าวถูกยกขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้า ทุกรากแห่งความมืดในชีวิตของข้าพระองค์ ลุกไหม้ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าตรัสว่าให้มีความสว่างและมีความสว่าง ฉันสั่งความมืดในชีวิตของฉัน ให้ความสว่างของพระเจ้าส่องสว่างช่วงเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • และแสงสว่างส่องในความมืดและความมืดไม่สามารถเข้าใจได้ ข้าพเจ้าประกาศโดยความเมตตาของพระเจ้า ความสว่างของพระเจ้าจะส่องมาที่ความมืดในชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อฉันสวดอ้อนวอนให้แยกจากสวรรค์ระหว่างฉันกับความมืดในพระนามของพระเยซูคริสต์ ใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตฉันซึ่งกำลังลากเมฆแห่งความมืดหนาทึบมาสู่ฉัน ข้าพเจ้าขอประกาศว่าการแยกจากสวรรค์ระหว่างเราในช่วงเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงส่งพระวจนะของพระองค์ออกไป และมันก็รักษาโรคของพวกเขาได้ พ่อฉันสวดอ้อนวอนว่าคุณจะส่งคำของคุณออกมาในขณะนี้และคุณจะนำความมืดทุกรูปแบบออกจากชีวิตของฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้าตรัสว่าขอให้มีแสงสว่าง เรากำหนดความสว่างบนเมฆที่มืดมิดเหนือชีวิตของฉัน เมฆแห่งความมืดทุกก้อนที่ทำให้ฉันทำงานเหมือนสิงโต แต่กินเหมือนมด ฉันออกคำสั่งให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านำคุณออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อจ๋า ทุกส่วนที่ซ่อนเร้นในชีวิตของฉันที่ศัตรูใช้เป็นที่หลบภัยเพื่อกระทำความชั่ว ฉันสั่งให้พลังของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะเข้ามาในสถานที่ดังกล่าวและขจัดความมืดในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้าพระเยซู ได้เขียนไว้ว่า พระคำให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และชีวิตของพระองค์นำความสว่างมาสู่ทุกคน แสงสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดก็ไม่สามารถดับมันได้ ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณพูดคำแห่งความสว่างในสถานการณ์ชีวิตของฉันในช่วงเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • คำว่าพระเจ้าเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดในพระองค์เลย พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ คำว่าเธอคือแสงสว่างที่ไร้ความมืด ฉันสวดอ้อนวอนขอให้วิญญาณบริสุทธิ์และพลังของคุณจะเข้ามาในชีวิตฉันอย่างเต็มที่เพื่อทำลายรากแห่งความมืดวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ด้วยเหตุนี้พระบุตรของพระเจ้าจึงได้ปรากฏเพื่อพระองค์จะทรงทำลายงานของมาร พระเยซูเจ้ามาเพื่อทำลายงานทั้งหมดของมารตลอดชีวิตของฉัน ฉันขอสั่งให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดา ทุกรากแห่งความมืดในงานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอให้มีความสว่างในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทุกรากของความมืดส่งผลต่อสุขภาพของฉัน ฉันออกคำสั่งให้ความสว่างของพระเจ้าทำลายความมืดดังกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทุกรากแห่งความมืดปกคลุมครอบครัวของฉัน ฉันขอให้มีแสงสว่างในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ตั้งแต่วันนี้ ฉันออกกฤษฎีกาว่าชีวิตของฉันจะไม่สบายต่ออำนาจชั่วร้ายใด ๆ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ความมืดจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตฉันอีกต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอประกาศว่ามีการฟื้นฟูความดีทุกประการที่อำนาจแห่งความมืดได้พรากไปจากชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันออกกฤษฎีกาว่ารัศมีภาพที่หายไปทุกอย่างได้รับการฟื้นฟูโดยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อ ฉันได้รับพลังที่จะเอาชนะการงานทุกอย่างของศัตรูตลอดชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์ พลังของศัตรูทุกอย่างพ่ายแพ้ต่อชีวิตฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในอิสรภาพจากอำนาจแห่งความมืดในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันเริ่มทำงานในแสงสว่างของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่วันนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าจะปรากฏแก่ผู้ช่วยแห่งโชคชะตาทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์

บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานต่อต้านการเจ็บป่วยแปลก ๆ
บทความต่อไปจุดอธิษฐานเพื่อบรรลุบันไดแห่งความสำเร็จ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.