จุดอธิษฐานเพื่อการปกป้องที่ไม่สิ้นสุด

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่รู้จักการสิ้นสุด พระเมตตาของพระองค์มั่นคง แน่วแน่ และเกิดขึ้นใหม่ทุกเช้า เมื่อเราเดินทางผ่านปี 2022 เราต้องการการปกป้องอย่างไม่สิ้นสุดจากพระเจ้าพระบิดา ด้วยเหตุนี้ เราจะเสนอจุดอธิษฐานเพื่อการปกป้องที่ไม่สิ้นสุด

พื้นที่ การปกป้องของพระเจ้า มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและป้องกันเราจากอันตรายที่ใกล้เข้ามา เราจะเสนอจุดอธิษฐานเพื่อการปกป้องที่ไม่สิ้นสุด 2 เธสะโลนิกา 3:3-5 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงเสริมกำลังท่านและปกป้องท่านจากมารร้าย เรามีความมั่นใจในพระเจ้าที่คุณกำลังทำและจะทำสิ่งที่เราสั่งต่อไป ขอพระเจ้านำหัวใจของคุณไปสู่ความรักของพระเจ้าและความเพียรของพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงเสริมกำลังและปกป้องเราจากความชั่วร้ายตลอดชีวิตของเรา

 • จุดอธิษฐาน
 • พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิต ฉันขอขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมของคุณฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณตลอดชีวิตของฉันขอให้ชื่อของคุณได้รับการยกย่องอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • เพราะมันไม่ได้มีการเขียนอาวุธใด ๆ ปลอมแปลงเพื่อต่อต้านคุณ และคุณจะลบล้างทุกลิ้นที่กล่าวหาคุณ นี่เป็นมรดกของผู้รับใช้ของพระเจ้า และนี่คือการพิสูจน์ยืนยันจากเรา” พระเจ้าประกาศ ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ไม่มีอาวุธใดต่อต้านฉันที่จะรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาวุธทุกชนิดที่ก่อตัวขึ้นเพื่อโจมตีฉันหรือคุกคามความสงบสุขของฉัน สูญเสียพลังของคุณในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้ามีเขียนไว้แล้ว แต่พระเจ้าสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงเสริมกำลังคุณและปกป้องคุณจากมารร้าย เรามีความมั่นใจในพระเจ้าที่คุณกำลังทำและจะทำสิ่งที่เราสั่งต่อไป ขอพระเจ้านำหัวใจของคุณไปสู่ความรักของพระเจ้าและความเพียรของพระคริสต์ ฉันอธิษฐานว่าในปีนี้คุณจะชี้นำฝีเท้าของฉัน สอนทางที่จะไปและนำทางฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้า คำพูดของคุณกล่าวว่าสายพระเนตรของพระเจ้ามองดูคนชอบธรรมเสมอ ฉันสวดอ้อนวอนขอให้ดวงตาของคุณมองมาที่ฉันในปีนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เสมอ ฉันสวดอ้อนวอนขอให้มือของคุณอยู่กับฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์เสมอ 
 • เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าอย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้และอย่าทำอันตรายผู้เผยพระวจนะของเรา ข้าพเจ้ากำชับว่าเมื่อพระเจ้าทรงพระชนม์และวิญญาณของพระองค์ดำรงอยู่ ไม่มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ ปีนี้จะไม่ทำร้ายฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าข้าพเจ้ามีเครื่องหมายของพระคริสต์อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ ปีนี้ฉันจะไม่ลำบากในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าต่อต้านอำนาจหรืออาณาเขตที่อาจต้องการท้าทายการปกป้องคุ้มครองตลอดชีวิตของข้าพเจ้าในปีนี้ ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณทำลายพลังดังกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้า ลูกธนูทุกลูกที่ยิงมาที่ฉัน ฉันสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ให้พวกเขากลับไปที่ค่ายของผู้ส่งในเจ็ดเท่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อครับ ผมจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ ฉันเจิมพื้นดินเพื่อประโยชน์ของฉันปีนี้จะไม่ใช้เลือดของฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ ถนนได้รับการประกาศว่าได้รับพรเพื่อประโยชน์ของฉัน ฉันสั่งว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะอยู่บนถนนทุกสายที่ฉันจะใช้ในปีนี้ พวกเขาจะไม่ใช้เลือดของฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อฉันจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวในพระนามของพระเยซูคริสต์ เมื่อฉันออกไป ฉันสวดอ้อนวอนขอให้โฮสต์แห่งสวรรค์ไปกับฉัน เมื่อฉันกลับมา ฉันกำชับว่าเสาเพลิงจะล้อมฉันไว้ และฉันจะไม่มีใครแตะต้องผู้ลักพาตัวในนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พ่อขอให้ปีนี้วิญญาณของคุณเป็นผู้นำทางของฉัน ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าท่านจะสอนข้าพเจ้าว่าควรไปทางไหน วิญญาณของคุณจะนำทางฉันไปอย่างปลอดภัยในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์เก็บข้าพระองค์ไว้ดังแก้วตาของพระองค์ พระองค์จะทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้เงาปีกของพระองค์ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านปกป้องข้าพเจ้าจากชายหญิงผู้ชั่วร้ายทุกคนที่ออกไปทำลายข้าพเจ้า ฉันขอให้คุณปกป้องฉันจากศัตรูมรรตัยทุกคนที่ติดตามชีวิตฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • พระเจ้าข้าขอให้ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อข้าฆ่าตัวเองด้วยความคิดชั่วร้ายในใจในนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ฉันจะไม่กลัวเพราะเธออยู่กับฉัน ฉันจะไม่หวั่นไหวเพราะเธอคือพระเจ้าของฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายเพราะท่านอยู่กับข้าพเจ้า ไม้เท้าและไม้เท้าของคุณปลอบโยนคุณเตรียมโต๊ะต่อหน้าฉันต่อหน้าศัตรูของฉัน คุณเจิมหัวของฉันด้วยน้ำมันและถ้วยที่ไหลลงมา แท้จริงความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดชีวิต ข้าพเจ้ากำชับว่าส่วนนี้ของพระคัมภีร์จะต้องแสดงให้ประจักษ์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • เพราะเราจะไปกับเจ้าและยกระดับสถานที่อันสูงส่ง ข้าพเจ้ากำชับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไปกับข้าพเจ้าในปีนี้ ข้าพเจ้ากำชับว่าทุกทางหยาบถูกทำให้ตรงในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทุกส่วนที่คดเคี้ยวถูกทำให้ตรงในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ซ่อนตัวอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ฉันได้รับการปกป้องจากความชั่วร้ายทั้งหมดในนามของพระเยซูคริสต์ 
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะประทานพระหรรษทานแก่ข้าพระองค์ที่จะไม่เดินออกจากการคุ้มครองของพระองค์ ฉันสวดอ้อนวอนว่าคุณจะมอบพระคุณให้ฉันอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระคุณของคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์ 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานต่อต้านโรคทางเดินหายใจ
บทความต่อไปจุดอธิษฐานต่อต้านการเจ็บป่วยแปลก ๆ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.