จุดอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติในปี พ.ศ. 2022

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติใน 2022 ปี. ความก้าวหน้าบางอย่างขัดขวางความเข้าใจตามธรรมชาติของมนุษย์ เราเคยถูกดูหมิ่นสองสามครั้ง เราถูกเยาะเย้ย และดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆ เลวร้ายลงเรื่อยๆ เราพยายามอย่างหนักเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ แต่ความพยายามทั้งหมดของเรากลับพิสูจน์ได้ว่าล้มเหลว นั่นคือเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อโอเบดเอโดมในพระคัมภีร์ 2 ซามูเอล 6:11 หีบของพระเจ้ายังคงอยู่ในบ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่โอเบดเอโดมและทุกคนในครัวเรือนของเขา

หีบพันธสัญญาได้อยู่ห่างจากดินแดนอิสเรียลมาหลายปีแล้ว ในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด พระองค์ทรงจัดเรียงหลังจากการกลับมาของหีบซึ่งหมายถึงการประทับของพระเจ้า เมื่อพวกเขาไปที่นาวา ผู้คนก็เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ จนกระทั่งเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น 2 ซามูเอล 6:6-7 และเมื่อพวกเขามาถึงลานนวดข้าวของนาคอน อุสซาห์ก็ยื่นมือไปที่หีบของพระเจ้าและจับมันไว้ เพราะวัวตัวนั้นสะดุด และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออุสซาห์ และพระเจ้าก็ทรงประหารเขาที่นั่นเพราะความผิดของเขา และเขาได้สิ้นชีวิตที่นั่นข้างหีบของพระเจ้า

เมื่อดาวิดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็มีพระทัยหนักหนา เขาสำนึกผิดในหัวใจของเขาเกี่ยวกับการนำหีบไปยังพระราชวัง เขาถามว่าพวกเขาจะเก็บหีบพันธสัญญาได้ที่ไหนและมีการกล่าวถึงบ้านของโอเบดเอโดม ในเวลานั้นโอเบดเอโดมเป็นคนอนาถา เขาอยู่อย่างยากจนข้นแค้น แต่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าภายในสามเดือน หีบพันธสัญญาไปถึงบ้านของเขา โอเบดเอโดมได้รับพรอย่างมาก นี่คือความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องการในปีนี้ ว่าหีบเดียวกันที่นำไปสู่ความตายของชายคนหนึ่งกลายเป็นความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติของชายอีกคนหนึ่งได้อย่างไร

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้า โดยผ่านความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้า เมื่อมันมาถึงความเพียรและความทุกข์ยากจะหมดไป มันทำลายระเบียบการตามธรรมชาติของมนุษย์ ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ การดิ้นรนและความยากลำบากทุกอย่างในชีวิตของคุณถูกยกเลิกในพระนามของพระเยซูคริสต์ ในทุกด้านของชีวิตที่คุณต้องการความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติ ฉันสั่งให้สวรรค์ปลดปล่อยให้คุณในพระนามของพระเยซูคริสต์


จุดอธิษฐาน

 • พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้เห็นวันใหม่ ฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณที่คงอยู่ตลอดไป ฉันขอขอบคุณสำหรับการปกป้องของคุณเหนือฉันและครอบครัว ขอให้ชื่อของคุณเป็นที่เชิดชูอย่างสูงในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อฉันสวดอ้อนวอนเพื่อความโปรดปรานของคุณในทุกส่วนในชีวิตของฉันขอให้ความโปรดปรานของคุณพูดเพื่อฉันในนามของพระเยซูคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า ความเมตตาของพระองค์ที่ขจัดความทุกข์ยากในชีวิตของมนุษย์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เริ่มพูดแทนข้าพเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอพระหรรษทานของพระองค์ที่จะเปลี่ยนความทุกข์ยากเป็นความยินดี ซึ่งจะทำให้เรื่องยากๆ ง่ายขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ฉันสวดอ้อนวอนขอพระหรรษทานนั้นมาถึงฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอให้พระองค์ประทานพระหรรษทานแห่งการยกเว้นแก่ข้าพระองค์ สิ่งที่ส่งผลร้ายต่อผู้อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อฉันมากในปีนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เปิดประตูในทุกส่วนของชีวิตข้าพเจ้า ทุกประตูที่ปิดไว้กับฉันฉันขอสั่งให้ความเมตตาของพระเจ้าเริ่มเปิดพวกเขาในช่วงเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อฉันสวดอ้อนวอนขอพรที่จะประกาศให้โลกรู้แม้ในสถานที่ที่ฉันถูกเยาะเย้ยและปฏิเสธฉันสวดอ้อนวอนว่าพรของคุณจะประกาศฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าแต่พระเจ้า เช่นเดียวกับที่คุณเปลี่ยนเรื่องราวของโอเบด-เอโดมในสามเดือน ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าคุณจะพลิกเรื่องราวของฉันในปีนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเนื้อหนังทั้งสิ้น และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ ฉันสวดอ้อนวอนขอให้งานของฉันก้าวหน้าเหนือธรรมชาติ ขอพระเจ้าเปิดประตูให้ฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระองค์เจ้าข้า ในทุกด้านของงานที่ฉันคาดหวังความก้าวหน้า ข้าพระองค์ประกาศโดยอำนาจของสวรรค์ว่าพระองค์จะทรงเปิดประตูให้ข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระหัตถ์ของพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของมนุษย์ได้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าวันนี้ท่านจะพบข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงเหนือธรรมชาติ พ่อฉันปฏิเสธที่จะยอมรับรายงานของผู้ประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสุขภาพของฉัน ฉันกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้และจะทำเกี่ยวกับสุขภาพของฉัน ฉันสวดอ้อนวอนขอให้มีความก้าวหน้าในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าแต่พระเจ้า ทุกประตูที่ฉันเคาะเมื่อปีที่แล้วโดยไม่มีคำตอบ ฉันสั่งให้คำตอบเริ่มมาในช่วงเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อ ฉันครอบครองกุญแจเพื่อความก้าวหน้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เจ้าชายแห่งเปอร์เซียทุกคนที่ยืนหยัดขัดขวางประจักษ์พยานของข้าพเจ้า ล้มลงและสิ้นพระชนม์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ท่านเจ้าข้า พลังปีศาจทุกอย่างที่อาจต้องการขัดต่อความก้าวหน้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสั่งให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงท่านในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ ให้ไฟของพระเจ้าลงมาและเผาผลาญปีศาจทุกตัวที่ต่อต้านการพัฒนาของฉันในปีนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ข้าพเจ้าเผยพระวจนะ เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างหนึ่งแล้วเหตุการณ์นั้นก็บังเกิดขึ้น ข้าพเจ้ามีคำสั่งว่าความก้าวหน้าของข้าพเจ้าจะไม่หยุดยั้งในปีนี้ ข้าพเจ้าพยากรณ์ว่าความก้าวหน้าของข้าพเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางในปีนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • ทุกอำนาจที่จำกัด หมดอำนาจฉันในวันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันได้รับพระคุณของความเร็วและทิศทางในนามของพระเยซู ฉันได้รับพระคุณเหนือธรรมชาติสำหรับทิศทางในปีนี้ ปีนี้ฉันจะไม่ทำงานในเนื้อหนังในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้าข้าสั่งว่าเหตุการณ์ที่จะนำฉันไปสู่ความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติของฉันเริ่มเกิดขึ้นในขณะนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานสำหรับไตรมาสแรกของปี 2022
บทความต่อไปคะแนนอธิษฐานเพื่อความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

3 ความคิดเห็น

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.