5 วิธีค้นหาความดีในทุกสถานการณ์

วันนี้เราจะมาจัดการกับ 5 วิธีค้นหาความดีในทุกสถานการณ์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือของ โรม 8:28 และเรารู้ว่าทุกสิ่งจะเกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า และผู้ที่ได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ บางครั้งชีวิตก็เหวี่ยงหมัดหนักๆ ที่จะทำให้เราหลุดจากเท้า เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันสามารถทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและไม่มีอะไรดีออกมาจากมันได้

มีบางสถานการณ์ที่เราจะค้นพบตัวเองและความคิดเดียวที่จะเข้ามาในหัวก็คือพระเจ้าได้ละทิ้งเรามากแค่ไหน ให้คำนึงถึงชีวิตของพระเยซู ในเวลาที่พระองค์ทรงสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเพื่อการฟื้นฟูและความสมดุลของโลก ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ตรัสถามพระเจ้าว่าทำไมเขาถึงถูกทอดทิ้ง ความเจ็บปวดและความทุกข์ยากทำให้เราตั้งคำถามถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา ความล้มเหลวและความยากจนทำให้เราสงสัยว่าพระสัญญาของพระองค์ยังคงไม่เสียหายหรือพระองค์ได้กลับคืนพระวจนะของพระองค์

เราต้องมองข้ามสถานการณ์ปัจจุบันของเราและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสิริที่ยังไม่เปิดเผย เมื่อชีวิตเหวี่ยงใส่เรา เราไม่ควรปล่อยให้มันทำลายจิตวิญญาณของเรา แม้ว่านี่จะเป็นการกระทำที่ยากมากที่จะปฏิบัติตาม แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ โยบประสบปัญหามากมายในชีวิต เขาเห็นการตายของลูก ๆ ของเขาในวันหนึ่งและทรัพย์สินทั้งหมดของเขาถูกทำลายในอีกวันหนึ่ง แต่โยบยังคงยืนหยัดและไม่ละทิ้งพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อพระเจ้าสำหรับผู้ที่เชื่อ แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของชีวิต คุณกำลังประสบอยู่ มีบางสิ่งที่ดีที่พระเจ้าต้องการนำออกมาจากมัน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ในบล็อกนี้ เราจะมาสอนคุณถึง XNUMX วิธีที่คุณจะเห็นความดีในทุกสถานการณ์ แม้ว่าชีวิตจะเลวร้ายกับคุณ การตอบสนองของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าวิญญาณของคุณจะแตกสลายหรือไม่ เรียนรู้วิธีมองเห็นความดีในทุกสถานการณ์ แล้วพระเจ้าจะทรงพลิกเรื่องราวของคุณ


5 วิธีในการหาสิ่งดีๆ ในทุกสถานการณ์

มาเป็น Do or Die Believer

ดาเนียล 3:18 แต่หากไม่ใช่ ข้าแต่กษัตริย์ ขอทรงทราบว่าเราไม่ปรนนิบัติพระของพระองค์ หรือบูชารูปเคารพทองคำซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น”

คุณอาจพบว่ามันน่าขบขันที่จะพูดทำหรือตายเรื่องเชื่อใช่มันเป็นเรื่องจริง ชาวฮีบรูสามคนในหนังสือดาเนียลเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาวางใจพระเจ้าในความผิด พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้รอด และถึงแม้จะไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาก็ยังไม่ยอมก้มหัวให้กับรูปเคารพทองคำ

เราต้องไปถึงระดับศรัทธานี้ด้วย มันจะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวต่อสถานการณ์ของเราได้ เมื่อเรากลัวภยันตราย มันสามารถทำลายศรัทธาของเราได้ แต่เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าที่เรารับใช้สามารถช่วยให้เรารอดได้ ก็ทำให้เรามีพลังที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคง และแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงช่วยเราให้รอด สถานการณ์นี้ก็จะไม่ทำลายจิตวิญญาณของเรา

เข้าใจว่าแผนของเขาสมบูรณ์แบบ

เยเรมีย์ 29:11 เพราะข้าพเจ้าทราบความคิดซึ่งข้าพเจ้าคิดต่อท่าน พระยาห์เวห์ตรัสว่า ความคิดเรื่องสันติสุขไม่ใช่ความชั่ว เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า

แผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณดีและสมบูรณ์แบบ เข้าใจสิ่งนี้และคุณจะไม่ต้องกังวลในทุกสถานการณ์ ความสามารถที่จะรู้ว่าแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตเรานั้นดีและไม่ชั่วที่จะจุดไฟให้เราและความหวังจะช่วยให้เราต่อสู้กับความรู้สึกแย่ๆ ที่ก่อตัวในใจเรา พระองค์ทรงสัญญากับเราผ่านพระวจนะของพระองค์ว่าแม้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะผ่านไป สัญญาและพันธสัญญาของพระองค์จะไม่เกิดสัมฤทธิผล

การรู้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองข้ามสถานการณ์ปัจจุบัน โยบคงรู้ว่าพระเจ้ามีแผนที่ดีกว่าเสมอโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์อาจเผชิญอยู่ และแผนการของเขาจะปรากฏในเวลาที่เหมาะสมเสมอ

รู้ว่าทุกอย่างได้ผลดี

โรม 8:28 และเรารู้ว่าทุกสิ่งจะเกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า และผู้ที่ได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันได้ดี พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวบางอย่าง หรือสองสามสิ่ง แต่กล่าวทุกอย่าง ทำเครื่องหมายคำว่าทุกอย่าง ปัญหาในปัจจุบันที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึง และพระคัมภีร์ยังทำให้เราเข้าใจในหนังสือโรม 8:18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากในปัจจุบันนี้ไม่คู่ควรกับสง่าราศีที่จะสำแดงในเรา

สถานการณ์ปัจจุบันของคุณไม่มีอะไรเทียบได้กับความชื่นชมยินดีและรัศมีภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น รักษาความสงบและวางใจพระเจ้า

รู้ว่าเป็นเวลาของคุณที่จะถูกทดลอง

ยอห์น 16:33 ข้าพเจ้าได้พูดกับท่านเหล่านี้แล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ เจ้าจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เราชนะโลกแล้ว”

เราต้องรู้อะไรอีก? พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าในชีวิตเราจะเผชิญกับความทุกข์ยาก แต่เราควรจะมีโชคเพราะพระคริสต์ได้พิชิตโลกแล้ว พระเยซูทรงพบ ความยากลำบากพระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดและการล่อลวง แต่ในที่สุด พระองค์ทรงเอาชนะ เราถูกคาดหวังให้ประสบความเจ็บปวดและความทุกข์ ณ จุดหนึ่งในชีวิตเช่นกัน แต่พระคัมภีร์เตือนว่าเราควรจะร่าเริงดีเพราะคริสตาเอาชนะโลกแล้ว

สถานการณ์ปัจจุบันของคุณได้รับการพิชิตโดยพระเยซูคริสต์ แค่ดำเนินชีวิตและชื่นชมยินดีในชัยชนะที่เตรียมไว้ในพระเยซูคริสต์

พระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งสวยงามในเวลาของพระองค์

อิสยาห์ 60:22 ผู้เล็กน้อยจะกลายเป็นพัน และคนเล็กน้อยจะเป็นประชาชาติที่เข้มแข็ง เราคือพระเจ้าจะรีบเร่งให้ทันเวลา”

การรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณจะคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งจะทำให้คุณมีกำลังใจที่จะยิ้มได้แม้ในยามลำบาก เวลาของพระเจ้าแตกต่างจากเวลาของมนุษย์ พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้ทุกอย่างจบลงเมื่อถึงเวลา

รู้ว่าเมื่อถึงเวลา ปัญหาของคุณจะหมดไป และความสุขก็จะล้นออกมา

สรุปว่าตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาอยู่ จงมีกำลังใจที่ดี พระเจ้าจะทรงช่วยกู้คุณเมื่อถึงเวลา อดทนไว้ซักพักแล้วคุณจะยิ้มได้อีกครั้ง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้5 คำอธิษฐานส่งท้ายปีสำหรับทุกคนในครอบครัว
บทความต่อไป10 ข้อพระคัมภีร์ที่บอกเราว่าพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.