พระคริสตเจ้าแห่งฤดูกาล – 5 บทเรียนในวันคริสต์มาสนี้

พระคริสต์ทรงเป็นความสุขของฤดูกาล สาเหตุหลักที่เรา ฉลองคริสต์มาส คือการที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของมนุษยชาติ พระองค์ทรงเสียสละพระองค์เองเพื่อเห็นแก่เรา ระหว่างที่รอวันสำคัญนี้ เราต้องเรียนรู้บทเรียนสำคัญบางประการเกี่ยวกับวันอันเป็นมงคลนี้

ด้วยเหตุนี้ เราจะเน้น 5 บทเรียนเพื่อเรียนรู้คริสต์มาสนี้

พระคริสตเจ้าแห่งฤดูกาล – 5 บทเรียนในวันคริสต์มาสนี้

พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในความตายของคนบาป

เอเสเคียล 18:23 ข้าพเจ้ามีความยินดีในความตายของคนชั่วหรือไม่? พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศ ในทางกลับกัน ฉันไม่พอใจที่พวกเขาหันจากวิถีและดำเนินชีวิต?

สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จากการเฉลิมฉลองคริสต์มาสคือพระเจ้าไม่ต้องการให้คนบาปตาย เขาต้องการการกลับใจแทน พระองค์ไม่ทรงเพลิดเพลินเมื่อคนบาปสิ้นพระชนม์ในความบาป พระองค์มีพระทัยประสงค์ให้พวกเขาหันหลังให้จากทางชั่ว นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมพระคริสต์จึงถูกส่งมายังโลก ผู้ชายไม่เคยได้รับการให้อภัยที่แท้จริงก่อนพระคริสต์

ก่อนที่พระคริสต์จะประสูติ ปุโรหิตใช้ลูกแกะเป็นเครื่องบูชาลบบาป ในขณะเดียวกัน เลือดของลูกแกะนั้นไม่เพียงพอต่อการชำระล้างบาปของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ มนุษย์ต้องการเลือดที่แท้จริงมากขึ้น ขณะที่นักบวชยังคงฆ่าแกะที่แท่นบูชาของพระเจ้า แท่นบูชายังคงเป็นที่ที่มีกลิ่นเหม็นและดิน จนกระทั่งพระคริสต์เสด็จมา

เพราะพระเจ้าต้องการวิธีการที่แท้จริงสำหรับการกลับใจและวิธีที่รวดเร็วขึ้นในการช่วยให้มนุษย์รอด นั่นเป็นสาเหตุที่พระคริสต์ถูกส่งมาในโลก พระคัมภีร์ในหนังสือยอห์น 3:16 เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ สิ่งที่มนุษย์ต้องการสำหรับการคืนดีกับพระเจ้าคือการกลับใจอย่างแท้จริง เมื่อมนุษย์กลับใจจากบาปของเขา พระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อที่จะให้อภัย

พระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง

ลูกา 1:35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เพราะฉะนั้น ผู้บริสุทธิ์ที่จะมาบังเกิดจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า

วิธีที่พระคริสต์เสด็จมาบนโลกนี้ช่างน่าอัศจรรย์ การเสด็จมาของพระองค์ท้าทายทฤษฎีธรรมชาติทุกอย่างของมนุษย์ เมื่อพระเจ้าพิสูจน์อีกครั้งว่าพระองค์มีพลังอำนาจที่จะทำทุกสิ่ง แมรี่เป็นเวอร์จิน ซึ่งหมายความว่าเธอไม่เคยอยู่กับผู้ชายคนไหนก่อนการปฏิสนธิ พระเจ้าต้องการให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงมีอานุภาพสูง ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือมารีย์และเธอก็ตั้งครรภ์

พระเจ้ามีพลังอำนาจและพระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่ง ในขณะที่คุณเฉลิมฉลองคริสต์มาสนี้ จำไว้ว่าพระเจ้าทรงพลังและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น แม้ว่าคุณจะได้รับรายงานที่น่ากลัวจากแพทย์ว่าโรคของคุณนั้นรักษาไม่หาย หรือคุณเพิ่งได้รับรายงานว่าคุณไม่สามารถเป็นพ่อหรือแม่ของลูกได้ อย่าให้สิ่งนั้นมารบกวนการฉลองคริสต์มาส ฤดูกาลนี้เป็นการเตือนเราถึงพลังของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มาก่อนเป็นไปได้ต่อพระพักตร์พระเจ้า ให้สิ่งนี้เป็นแรงจูงใจของคุณเพื่อเอาชนะความกลัวที่ศัตรูได้เตรียมการไว้ พระเจ้ามีอำนาจและไม่มีอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้ เยเรมีย์ 32:27 “ดูเถิด เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเนื้อหนังทั้งสิ้น มีอะไรยากเกินไปสำหรับฉันไหม

ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ ถ้าแมรี่สามารถมีลูกได้โดยไม่ต้องพบกับผู้ชาย ความเปลือยเปล่าของคุณก็เป็นปัญหาเล็กน้อยต่อพระพักตร์พระองค์

มีข้อกำหนด

(ลูกา 2:6-7) “เป็นดังนั้น ขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่น วันก็ครบกำหนดเพื่อให้นางคลอดบุตร นางก็ประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะไม่มีที่ว่างในโรงแรม”

คุณไม่สามารถติดอยู่ไม่เคย พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาความต้องการทั้งหมดของฉันตามความมั่งคั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ในช่วงเวลาที่พระคริสต์ทรงถูกปลดปล่อย คนทั้งเมืองถูกยึดครองเนื่องจากการสำรวจสำมะโนประชากร ไม่มีห้องว่างในโรงแรมที่จะวางทารกได้

พระเจ้าจัดเตรียมให้มารีย์และโยเซฟในรางหญ้า พระองค์ทรงทำให้สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยไมตรีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพระราชาที่ทรงประสูติ ซึ่งหมายความว่า ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่สามารถติดอยู่ได้ พระเจ้าจะทรงสร้างหนทางเสมอ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะสร้างทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในถิ่นทุรกันดาร คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดอยู่

จำไว้ว่าคริสต์มาสนี้จะมีอุปทาน จะมีเสบียง คุณไม่สามารถติดอยู่ได้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับความเป็นจริงของการอ้างสิทธิ์นี้

พระเจ้ามีแผนสำหรับผู้ถูกพิพากษา

ยอห์น 1:46 และนาธานาเอลพูดกับเขาว่า "จะมีสิ่งดีอะไรออกมาจากนาซาเร็ธได้หรือ" ฟีลิปบอกเขาว่า "มาดูซิ"

พระคริสต์ทรงเป็นชาวนาซารีน เขามาจากเผ่านาซาเร็ธ จำพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระเจ้าใช้สิ่งโง่เขลาของโลกเพื่อทำให้คนมีปัญญาสับสน พระคริสต์เสด็จมาในช่วงเวลาที่เมืองนาซาเร็ธถูกประณาม ในบรรดาสิบสองเผ่าของ Isreal นาซาเร็ธถูกมองว่าเป็นคนน้อยที่สุดเพราะไม่เคยมีสิ่งดีๆ มาจากที่นั่นมาก่อน

พระเจ้าสร้างพระคริสต์ให้มาจากนาซาเร็ธเพื่อลบล้างคำกล่าวอ้างที่ว่าสามารถมีสิ่งดีๆ มาจากนาซาเร็ธได้ ตอนนี้การอ้างสิทธิ์นั้นล้าสมัยแล้ว เมื่อโลกประณาม พระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธ เขามีแผนสำหรับคุณ พระคัมภีร์บอกว่าฉันรู้แผนที่ฉันมีต่อคุณ มันเป็นแผนของความดีไม่ใช่ความชั่วที่จะให้จุดจบที่คุณคาดหวัง

แม้ว่าคุณจะได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ล้มเหลว แผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณจะยังคงมีอยู่

ความรักของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุด

ยอห์น 3:16 เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

อาจมีคนคิดว่ามันจบลงแล้วสำหรับมนุษย์หลังจากเหตุการณ์ที่สวนเอเดนจบลง แก่นแท้ของการสร้างมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมีไว้สำหรับการสามัคคีธรรม แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อมารถูกครอบงำโดยบาป เพราะความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้า พระองค์จึงส่งพระคริสต์ออกไปเพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของมนุษย์

วิวรณ์ 5:5 แต่มีผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย ดูเถิด ราชสีห์แห่งเผ่ายูดาห์ เชื้อสายของดาวิด มีชัยในการเปิดม้วนหนังสือและสูญเสียตราเจ็ดดวง” ตามนิมิตของยอห์น เขาร้องไห้เมื่อไม่มีใครสมควรที่จะเปิดม้วนหนังสือและสูญเสียตราเจ็ดดวง ลูกแกะของพระเจ้าเท่านั้นที่คู่ควร หมายความว่าพระโลหิตของพระคริสต์คือสิ่งที่โลกต้องการเพื่อการไถ่ โลหิตของพระคริสต์นั้นชอบธรรมยิ่งกว่าโลหิตของอาแบล

เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ พระองค์จึงส่งพระคริสต์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

สรุปได้ว่า ขณะที่เราเฉลิมฉลองคริสต์มาสในส่วนต่างๆ ของโลก มาจดจำบทเรียนเหล่านี้กัน พระคริสต์ทรงเป็นแก่นแท้ของการเฉลิมฉลองของเรา เขาเป็นความสุขของฤดูกาล ในขณะเดียวกันถ้าคุณยังขาด ไอเดียสำหรับเทศกาลคริสต์มาสอ่านบล็อกก่อนหน้าของเราเพื่อดูแนวคิดดีๆ

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.