10 คำอธิษฐานตอนเช้าที่ทรงพลังและยกระดับเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ของคุณ

เมื่อเราเริ่มต้นวันใหม่ การเริ่มต้นใหม่ควรดีที่สุดด้วย คำอธิษฐานและวันขอบคุณพระเจ้า. การไถ่วันของเราด้วยการอธิษฐานและพระวจนะของพระเจ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น มาอภิปรายพระคัมภีร์สิบข้อที่ยกระดับจิตใจและคำอธิษฐานเพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณกัน

ฮีบรู 12:28

ดังนั้น เนื่องจากเราได้รับอาณาจักรที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ ให้เราขอบพระคุณ และจงนมัสการพระเจ้าด้วยความคารวะและยำเกรง เพราะ “พระเจ้าเป็นไฟที่เผาผลาญ” ของเรา

 • พระเยซู ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับวันใหม่
 • พระเจ้าพระเยซู ฉันเกรงใจในความยิ่งใหญ่และความเอื้ออาทรของคุณ ขอบคุณอย่างสูง
 • พระเจ้าพระเยซู ฉันรู้สึกขอบคุณที่คดีของฉันได้รับการคลี่คลายในวันนี้และการเข้ามาและออกไปของฉันในวันนี้ได้รับการตัดสินแล้ว ฉันสวดอ้อนวอนว่าทุกอุปสรรคต่อหน้าฉันในวันนี้จะถูกไฟเผาผลาญในนามของพระเยซู

ฟิลิปปี 4:4-7

ชื่นชมยินดีในพระเจ้าเสมอ ฉันจะพูดอีกครั้ง: ดีใจ! ให้ความอ่อนโยนของคุณเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน พระเจ้าอยู่ใกล้ อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ แต่ในทุกสถานการณ์ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน ด้วยความขอบคุณ จงนำเสนอต่อพระเจ้า และสันติสุขของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของคุณในพระเยซูคริสต์

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
 • พ่อขออวยพรให้อีกครั้ง ความรักมั่นคงของพระองค์มั่นคงและไม่สิ้นสุด
 • ขอบคุณพระเจ้าที่อาหารประจำวันของฉันได้รับการชำระในวันนี้และจิตใจที่วิตกกังวลของฉันได้รับคำสั่งให้สงบสุข
 • ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเพราะสันติสุขของพระเจ้าที่อยู่เหนือความเข้าใจและความเข้าใจของหูหนานได้รับให้ฉัน ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้สูงสุด

จอห์น 14: 27

"สันติภาพฉันปล่อยให้คุณ; ความสงบสุขของฉันฉันให้คุณ เราไม่ได้ให้แก่คุณอย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกกังวลและอย่ากลัวเลย”


 • สันติสุขของพระองค์จะค้ำจุนเราในการเดินทางของเราในวันนี้
 • เวลาที่ท้าทายนี้ข้างหน้าเราจะเอาชนะในนามพระเยซู
 • ขอให้สันติสุขของเขาติดตามเราในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอสันติสุขและคำสัญญาของการเสด็จกลับมาของพระองค์ โปรดทรงรักษาข้าพระองค์ในยามลำบากนี้

สดุดี 21: 11

แม้ว่าพวกเขาคิดร้ายต่อพระองค์ และทรงวางแผน พวกเขาก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ

สดุดี 140: 2

ผู้คิดอุบายชั่วในใจพวกเขา ก่อสงครามขึ้นเรื่อย ๆ

 • ลอร์ดพระเยซูฉันยกเลิกทุกแผนการของมารในการออกนอกบ้านของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดยกเลิกแผนการของมารเพื่อชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู
 • การสมคบคิดทั้งหมดของมารเพื่อก่อปัญหาให้ฉันถูกทำลายในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าทำให้แผนการของคนชั่วไร้ประโยชน์ในนามของพระเยซู
 • ไปกับฉันวันนี้และฟื้นฟูความสงบสุขในความวุ่นวายที่รบกวนธุรกิจและกิจกรรมประจำวันของฉันในชื่อพระเยซู

อิสยาห์ 32: 7

อาวุธของเขาก็ชั่ว เขาคิดอุบายชั่วร้าย เพื่อจะทำลายผู้ที่ทุกข์ใจด้วยการใส่ร้าย แม้ว่าคนขัดสนจะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง

 • พระเจ้าที่ข้าออกไปในวันนี้ ไม่มีอาวุธใดที่ก่อขึ้นกับข้าจะประสบความสำเร็จ
 • ทำลายแผนการของคนชั่วที่จะทรมานฉันในนามของพระเยซู
 • ทำลายแผนการชั่วร้ายของมารสำหรับกิจกรรมประจำวันของฉันลอร์ด
 • เห็นฉันตลอดทั้งวันในชื่อของพระเยซู

แมทธิว 6: 13

และอย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากมารร้าย'

 • พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์เอาชนะความชั่วร้าย
 • ขอทรงเห็นข้าพระองค์ในวันนี้และอย่าทรงนำข้าพระองค์ไปสู่การทดลอง
 • ขอทรงเป็นฝีเท้าและฝีเท้าของข้าพระองค์
 • ขอทรงช่วยให้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม
 • กันฉันจากการสนทนาที่ไม่บริสุทธิ์ในวันนี้
 • ป้องกันฉันจากการรวมตัวกันที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะส่งผลต่อการเดินของฉันต่อหน้าคุณในนามของพระเยซู

ลุค 11: 4

โปรดยกโทษบาปของเรา เพราะเรายกโทษให้ทุกคนที่ทำบาปต่อเรา และนำเราไม่ไปสู่การทดลอง ' ”

 • พระเยซูเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกไปในวันนี้ ขอประทานกำลังที่จะยกโทษให้ผู้ที่ล่วงเกินข้าพเจ้า
 • ช่วยฉันให้เดินผ่านวันนี้เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และนำฉันไปสู่การทดลองในพระนามพระเยซู

อิสยาห์ 58: 11

พระเจ้าจะทรงนำทางคุณเสมอ พระองค์จะทรงสนองความต้องการของคุณในดินแดนที่มีแสงแดดแผดเผาและจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างของคุณ คุณจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนน้ำพุที่น้ำไม่เคยขาด

 • พระเจ้าให้สัญญาของคุณเป็นจริงในชีวิตของฉัน
 • รดน้ำสวนของฉันพระเจ้าพระเยซู
 • ทุกสิ่งที่ฉันวางมือบนจะเจริญรุ่งเรืองในนามของพระเยซู
 • ฉันจะมีผลในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • รดน้ำพระเจ้าของฉันแข็ง อย่าทำให้ฉันเป็นภาชนะเปล่าในนามของพระเยซู
 • เมื่อฉันออกไปวันนี้ทุกคนที่ฉันเจอจะได้รับแรงบันดาลใจในเชิงบวกผ่านฉันในนามของพระเยซู
 • ผู้คนจะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าในชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าให้ชีวิตของฉันเปล่งประกายเพื่อที่ผู้คนจะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าผ่านฉันและถวายเกียรติแด่พระบิดาของฉันซึ่งอยู่ในสวรรค์ ให้แสงของฉันส่องแสงก่อนการสร้างสรรค์ของคุณในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าให้ฉันได้พบกับผู้คนในวันนี้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันและกระตุ้นจิตใจของฉันในนามของพระเยซู

แมทธิว 28vs 18vs 20

พระเยซูเสด็จมาตรัสกับพวกเขาว่า "ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลก เหตุฉะนั้นจงไปสั่งสอนบรรดาประชาชาติ ให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ :สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้บัญชาท่านไว้ และแท้จริงเราอยู่กับท่านเสมอ กระทั่งสิ้นโลก อาเมน

 • ลอร์ดพระเยซูพระคุณและความแข็งแกร่งในการสั่งสอนพระกิตติคุณและบอกผู้คนเกี่ยวกับคุณฉันขอให้คุณมอบมันให้ฉันในนามของพระเยซู
 • ช่วยฉันบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ ช่วยฉันสอนพระคัมภีร์ของคุณอย่างกล้าหาญ
 • ช่วยข้าพเจ้าปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้า
 • พระบิดา ข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์มีกำลังเพื่อข้าพระองค์จะได้สังเกตพระประสงค์ของพระองค์บนแผ่นดินโลก
 • พ่อของฉัน ฉันต้องการพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับคุณอย่างกล้าหาญในขณะที่ฉันไปทำกิจกรรมประจำวัน ได้โปรด พระเจ้าเยซู ฉันขอร้องคุณ โปรดเสริมกำลังฉันด้วยพระเจ้า เร่งจิตวิญญาณของฉันให้เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา ความรู้ และ ความเข้าใจ
 • ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูสำหรับคำตอบคำอธิษฐาน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

1 COMMENT

 1. Nashukuru เสนา Kwa maombi unayo endelea kupost kwani kwaupande bwangu yameniponya, yamenza kubadili mfumo เป็น Maisha Yangu kwani Kila ninapo tumia haya maombi kuomba Napata matokeo makubwa เสนา kutoka Mungu HAKIKA wewe พรรณี nabii maombi Yana nguvu ยา Mungu.Hongera เสนา Mungu akubariki na huduma Yako ikuwe ULIMWENGUNI โกเต้ Naitwa Dominic Michael kutoka แทนซาเนีย แอฟริกาตะวันออก

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.