คำอธิษฐานตามพันธสัญญาเพื่อความโปรดปราน

1
330

 

วันนี้เราจะจัดการกับคำสวดอ้อนวอนในพันธสัญญาเพื่อความโปรดปราน ความโปรดปรานของพระเจ้ายุติการทำงานในชีวิตของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าความโปรดปรานเป็นพร ความเมตตา การเลื่อนตำแหน่ง หรือการยอมรับที่ไม่สมควร ปัจจัยหนึ่งที่แยกมนุษย์ออกจากกันคือความโปรดปรานของพระเจ้า เมื่อความโปรดปรานเริ่มพูดในชีวิตของมนุษย์ เขาทำงานด้วยความเร็วและทิศทาง มีการเร่งความเร็วทางวิญญาณในระดับหนึ่งซึ่งใช้ได้กับผู้ชายที่เป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก

นอกจากนี้ เมื่อพระเจ้าโปรดปรานมนุษย์ ความเมตตาก็พูดแทนบุคคลดังกล่าว นั่นคือเรื่องราวของราชินีเอสเธอร์ เธอช่วยชาติโดยความโปรดปรานของพระเจ้า เอสเธอร์ไม่ได้รับเชิญให้เข้าไปในราชสำนัก และเป็นการกระทำที่น่าชิงชังซึ่งมีผลถึงตายสำหรับผู้ที่เข้ามาในราชสำนักโดยไม่ได้รับเชิญจากกษัตริย์ เนื่องจากประชาชนของเธอกำลังจะถูกทำลาย เอสเธอร์จึงเข้าไปในราชสำนักโดยไม่ได้รับเชิญ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเป็นการตัดสิน เธอได้รับการสนับสนุนและกษัตริย์ก็ฟังเธอ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

จำได้ว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือของ สุภาษิต 16:7 เมื่อวิถีของมนุษย์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า พระองค์ทรงกระทำให้ศัตรูของเขาอยู่อย่างสันติกับเขา เราทุกคนต้องการ ความโปรดปรานของพระเจ้า ในชีวิตเรา. การต่อสู้ที่คุณต่อสู้ด้วย ปัญหาและความทุกข์ยากที่คุณเผชิญในตอนนี้และในที่ทำงาน ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขเมื่อความโปรดปรานของพระเจ้าเปิดใช้งานในชีวิตของคุณ สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมการสวดอ้อนวอนในพันธสัญญาเพื่อความโปรดปรานจึงสำคัญมากสำหรับทุกคน

คำอธิษฐานแห่งความโปรดปรานในพันธสัญญาหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเราจะสวดอ้อนวอนเพื่อให้พันธสัญญาของพระเจ้าเกิดความโปรดปรานผ่านพระวจนะของพระองค์ มีหลายแห่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะโปรดปรานเรา เราจะทำข้อตกลงนั้นผ่านการสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้ากำชับโดยความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า คุณจะได้รับความโปรดปรานในนามของพระเยซู

จุดอธิษฐาน

 • พระเจ้าฉันขอบคุณวันที่สวยงามเช่นนี้ ฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณและการปกป้องตลอดชีวิตของฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าโดยความเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่ถูกเผาผลาญ ฉันขอบคุณเพราะคุณเป็นโล่และโล่ของฉันขอให้ชื่อของคุณเป็นที่เชิดชูในนามของพระเยซู 
 • พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณเพราะพระองค์จะทรงโปรดปรานข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพเจ้ายกย่องท่านเพราะท่านจะทำให้แม้แต่ศัตรูของข้าพเจ้าอยู่อย่างสันติกับข้าพเจ้า ฉันยกย่องคุณเพราะความลำบากและความลำบากจะถูกลบออกจากชีวิตของฉันในวันนี้ขอให้คุณได้รับเกียรติอย่างสูงในพระนามของพระเยซู 
 • ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม พระองค์ทรงห้อมล้อมพวกเขาด้วยความโปรดปรานเหมือนเป็นโล่ คุณสัญญาว่าจะล้อมรอบฉันด้วยความโปรดปรานของคุณฉันเปิดใช้งานคำสัญญานี้ตลอดชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • ข้าแต่พระเจ้า ขอความโปรดปรานของพระองค์จงมีแด่ข้าพระองค์ ทุกที่ที่ฉันหันไปตั้งแต่วันนี้ให้ความโปรดปรานของคุณเริ่มพูดแทนฉันในนามของพระเยซู ในทุกที่ที่ฉันถูกปฏิเสธ ทุกสถานที่ดี ๆ ที่ฉันถูกเยาะเย้ย ฉันขอบัญชาให้คุณเริ่มพูดแทนฉันในพระนามของพระเยซู 
 • พระเจ้าประตูแห่งพรทุกบานที่ปิดไว้กับฉันทำให้ฉันทำงานเหมือนช้างที่มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยฉันขอความกรุณาแทนที่การต่อสู้ของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • พระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะพระพิโรธของพระองค์คงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์คงอยู่ชั่วชีวิต การร้องไห้อาจคงอยู่ชั่วข้ามคืน แต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้า พระเจ้าน้ำตาของฉันได้สิ้นสุดลงแล้ว ความเจ็บปวดและการประณามของฉันสิ้นสุดลงในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • พ่อเอ๋ย มีเขียนไว้ว่า เพราะพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระเจ้าประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์ไม่ทรงหวงของดีจากบรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ ข้าพเจ้าขออธิษฐานขอให้ไม่มีสิ่งดีใด ๆ ขวางกั้นจากข้าพเจ้า ฉันสวดอ้อนวอนขอให้ความโปรดปรานของพระเจ้าเริ่มปลดปล่อยพรทุกประการที่ถูกล็อคไว้ ความก้าวหน้าทุกอย่างที่ครอบคลุมในนามของพระเยซู 
 • พระคัมภีร์กล่าวว่า ขอความโปรดปรานของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราตกอยู่กับเรา สถาปนางานแห่งมือของเรา—ใช่แล้ว สถาปนาการงานด้วยมือของเรา พระเจ้า การงานของข้าพระองค์ยกขึ้นโดยความโปรดปรานของพระเจ้า ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ธุรกิจของฉันได้รับความเร็วเหนือธรรมชาติในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งว่าความโปรดปรานของพระเจ้าจะยกระดับธุรกิจของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอให้ท่านจำข้าพเจ้าไว้เมื่อท่านแสดงความโปรดปรานต่อประชาชนของท่าน ฉันปฏิเสธที่จะอยู่ต่อไปในความทุกข์ยาก ฉันปฏิเสธที่จะอยู่ในความเจ็บปวดต่อไปฉันสั่งว่าความโปรดปรานของพระเจ้าแยกฉันออกจากความยากลำบากในนามของพระเยซู 
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์สวดอ้อนวอนว่าพระองค์จะทรงทำให้ผู้ชายชอบข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่เอสเธอร์กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ฉันขอให้คุณโปรดปรานจะปลูกความรักของฉันไว้ในใจของผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยโชคชะตาของฉันในนามของพระเยซู 
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณแสดงความโปรดปรานต่อคนถ่อมตัว พ่อฉันอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหน้าคุณในวันนี้เพื่อที่ฉันจะได้รับความโปรดปรานในสายตาของคุณฉันสวดอ้อนวอนขอให้คุณพบฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • พระเจ้า เช่นเดียวกับที่คุณโปรดปรานดาเนียลทำให้เขาดีกว่าเพื่อนของเขา ฉันสวดอ้อนวอนว่าความโปรดปรานของคุณจะทำให้ฉันดีกว่าคู่แข่งทั้งหมดในนามของพระเยซู ข้าแต่พระเจ้า เหนือธุรกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระคุณโดดเด่นท่ามกลางคนมากมาย พระคุณที่จะประกาศให้โลกรู้ฉันขอให้คุณมอบให้ฉันในนามของพระเยซู 
 • พระเจ้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะไม่มีทางทำอะไรได้เลย ไม่มีอะไรดีเกินกว่าที่ฉันจะทำได้เพราะฉันรับใช้คุณ คุณเป็นพระเจ้าของเนื้อหนังทั้งหมดและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ พ่อตั้งแต่วันนี้ด้วยความโปรดปรานของคุณไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะทำในนามของพระเยซู 

 


บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานเพื่อสิ่งที่ดีในเดือนตุลาคม 2021
บทความต่อไปคำอธิษฐานแห่งพันธสัญญาเพื่อความก้าวหน้า
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันบน WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.