จุดอธิษฐานเพื่ออวยพรบ้านใหม่

2
2158

วันนี้เราจะมาจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่ออวยพรขึ้นบ้านใหม่ หนังสือสดุดี 127:1 เว้นแต่พระเจ้าสร้างบ้าน พวกเขาทำงานเปล่าประโยชน์ที่สร้างมันขึ้นมา เว้นแต่พระเจ้าจะทรงรักษาเมือง คนยามตื่นขึ้นแต่ก็เปล่าประโยชน์ มีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่สามารถสร้างบ้านได้ ในขณะเดียวกัน คุณต้องรู้ว่าบ้านในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงบ้านที่ผู้คนอาศัยอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ยังหมายถึง ครอบครัว และเชื้อสาย พระคริสต์ทรงสอนเราให้สวดอ้อนวอนทุกครั้งที่เราเข้าไปในบ้านใหม่ พระเยซูตรัสว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปในบ้านของใครบางคน เราควรกล่าวว่าสันติสุขจงมีแก่บ้านหลังนี้ด้วย มีอยู่ในหนังสือลูกา 10:5 แต่บ้านใดก็ตามที่คุณเข้าไป ให้พูดว่า 'บ้านนี้จงสงบสุข'

อย่างไรก็ตาม เราจะพูดอะไรเมื่อเราก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของเราเป็นครั้งแรก? ที่น่าสนใจคือเรายังกล่าวได้ว่าคำอธิษฐานมีสันติสุขจงมีแด่บ้านหลังนี้ เมื่อเราพูดว่าสันติสุขจงมีแก่บ้านหลังนี้ หมายความว่าเรากำลังเชิญพระเยซูเข้ามาในบ้านของเรา พระคริสต์ทรงถูกมองว่าเป็นเจ้าชายแห่งสันติ เมื่อเรากล่าวถ้อยคำว่า สันติสุขจงมีแก่บ้านหลังนี้ เราเชิญพระเยซูเข้ามาในบ้านโดยตรง อย่างไรก็ตาม คำอธิษฐานเพื่อบ้านใหม่มีมากกว่านั้น ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรของบ้านใหม่ นอกจากนี้ เราสวดอ้อนวอนขอพรจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในบ้าน การคุ้มครองของพระเจ้า และเหนือความรักทั้งหมดของพระเจ้า คำอธิษฐานทั้งหมดนี้ครอบคลุมถึงความสำเร็จในการใช้ชีวิตในบ้านใหม่

คะแนนอธิษฐาน:

 

 • พระเจ้าพระเยซู ฉันขอขอบคุณสำหรับพรของบ้านใหม่ ฉันขยายคุณเพราะสำหรับบทบัญญัติที่คุณทำให้เป็นไปได้ที่เกิดบ้านหลังใหม่นี้ ฉันขอบคุณเพราะคุณคือพระเจ้า ฉันขอขอบคุณที่ไม่ทำให้เราไม่มีที่อยู่อาศัย ฉันขอยกย่องคุณสำหรับที่พักพิงที่สวยงามแห่งนี้ ขอให้ชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในพระนามของพระเยซู
 • พระเจ้าฉันเชิญคุณเข้าสู่บ้านหลังนี้ ฉันสวดอ้อนวอนว่าวิญญาณของคุณจะโดดเด่นในบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนว่าพลังของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะยังคงฉายแสงในบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู ฉันต่อต้านพลังแห่งความมืดทุกอย่างที่อาจคุกคามความสงบสุขของบ้านหลังนี้ ฉันประณามพวกเขาด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • พ่อลอร์ดคุณเป็นเจ้าชายแห่งสันติภาพฉันขอให้คุณมาดูแลบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนขอให้ความสงบสุขของคุณคงอยู่ในบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู ทุกอำนาจและอาณาเขตที่อาจคุกคามที่จะเข้ายึดครองบ้านหลังนี้ฉันสวดอ้อนวอนว่าไฟของพระเจ้าจะทำลายพวกเขาในพระนามของพระเยซู
 • พระเจ้าข้าขอให้คุณวางรั้วไฟไว้รอบบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู มือของการปกป้องของคุณจะอยู่กับทุกคนที่จะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู หนังสือของ งาน 1: 10 คุณไม่ได้สร้างรั้วล้อมรอบเขาและครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือ? พระองค์ได้ทรงอวยพรงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ ให้ฝูงสัตว์และฝูงวัวกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดิน ฉันขอให้คุณใส่รั้วไฟรอบ ๆ บ้านนี้ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าข้ามาต่อต้านความตายและความหายนะมันจะไม่มีอำนาจเหนือบ้านหลังนี้ในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนว่าความตายจะไม่เข้ามาในบ้านนี้ในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่เพื่อประกาศพระราชกิจของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็น ลอร์ดฉันสวดอ้อนวอนขอให้ไม่มีสมาชิกในครอบครัวนี้ตายในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ฉันอธิษฐานว่าพระองค์จะประทานสติปัญญาที่ถูกต้องแก่เราเพื่อยกเว้นตัวเราจากอิทธิพลทุกอย่างที่จะนำความเจ็บปวดและความสิ้นหวังมาสู่บ้านของเราในพระนามของพระเยซู ขอทรงโปรดประทานพระหรรษทานแก่ข้าพเจ้าและสมาชิกทุกคนในครัวเรือนนี้ให้เติบโตในพละกำลังและพลังของพระองค์
 • ฉันต่อต้านความแตกแยกในทุกรูปแบบท่ามกลางพวกเรา พระคัมภีร์กล่าวว่าทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันได้เว้นแต่พวกเขาจะเห็นด้วย? พระเจ้าฉันขอให้คุณช่วยเราสร้างความสามัคคีในหมู่พวกเราในนามของพระเยซู ในทางใดทางหนึ่งศัตรูได้วางแผนที่จะโจมตีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในหมู่พวกเราในฐานะครอบครัวฉันอธิษฐานว่าไฟของพระเจ้าจะทำลายมันในพระนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าข้า พระคริสต์ทรงสอนเราว่าพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรัก ฉันอธิษฐานว่าคุณจะสอนเราถึงวิธีรักตัวเองในทางที่ถูกต้องในนามของพระเยซู ฉันอธิษฐานว่าคุณจะให้พระคุณแก่เราในความรักอย่างต่อเนื่องในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดฉันเจิมทุกอย่างและทุกคนที่ย้ายมากับฉันในบ้านหลังนี้ฉันจะไม่สูญเสียหนึ่งในนั้นในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าปราบผู้แข็งแกร่งทุกคนที่ศัตรูกำหนดให้ขัดขวางเราในบ้านหลังนี้ ฉันตำหนิเขาด้วยอำนาจในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนขอให้ชายผู้แข็งแกร่งคนนั้นสูญเสียพลังของเขาในนามของพระเยซู ทุกการเจรจากับปีศาจที่เกิดขึ้นในบ้านนี้กับพวกเราที่อาศัยอยู่ในนั้นฉันเรียกไฟของพระเจ้ามาที่คุณในวันนี้ในนามของพระเยซู ท่านเจ้าข้า ทุกรากที่ชั่วร้ายที่ปลูกไว้บนพื้นดินของบ้านหลังนี้เพื่อทำให้เกิดความพ่ายแพ้หรือความทุกข์ทรมานจากปีศาจฉันสวดอ้อนวอนขอให้พลังของพระเจ้าถอนรากถอนโคนพวกเขาในวันนี้ในพระนามของพระเยซู ท่านลอร์ดทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ที่จะเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขของครอบครัวและฉันในช่วงเวลานี้ในนามของพระเยซู
 • ท่านผู้อาศัยที่ชั่วร้ายทุกคนที่ศัตรูมอบหมายให้ทำลายความสงบสุขของบ้านหลังนี้ต้องตายในวันนี้ในพระนามของพระเยซู ฉันปิดประตูประตูนี้เพื่อต่อสู้กับผู้อยู่อาศัยที่ชั่วร้ายทุกคนในนามของพระเยซู

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

 


2 ความคิดเห็น

 1. bonsoir homme de Dieu
  moi je suis traore salimata et je suis de la côte d'Ivoire, je suis issu d'une famille musulmane mais je me suis แปลง à la ศาสนา chrétienne mais mon homme est toujours musulman et nous ensemble
  cela fait 6 ans qu il soufre d une plaie incurable et moi aussi il ya des esprits de nuits qui me fatigue nous avons beaucoup tourné et sans rien et j'ai vu vos prières sur la spirituelite qui fi m à ข้อความ ai vraiment besoin de vos prières pour moi et ma famille merci

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.