คะแนนการอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อการปกป้องครอบครัว

1
1681

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อปกป้องครอบครัว ครอบครัวคือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยกำเนิดหรือโดยการแต่งงาน ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมและจิตวิญญาณที่ออกแบบโดยพระเจ้าเพื่อสอนผู้คนถึงวิถีของพระเจ้า หนึ่งในสถาบันที่ศัตรูมักจะจู่โจมอย่างรวดเร็วเสมอคือครอบครัว เมื่อครอบครัวอยู่ในความสับสนวุ่นวาย จะไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์หลักของการดำรงอยู่ได้

ส่วนใหญ่ การโจมตีของศัตรูมักจะเน้นไปที่เด็กและทารกของครอบครัวที่ยังคงพึ่งพาคำอธิษฐานของพ่อแม่เป็นหลักเพื่อความอยู่รอด พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือสดุดี 127:3-5 ดูเถิด เด็ก ๆ เป็นมรดกจากพระเจ้า ผลแห่งครรภ์เป็นบำเหน็จ เหมือนลูกธนูที่อยู่ในมือของนักรบเป็นลูกหลานของคนๆ หนึ่ง ความสุขมีแก่ผู้ที่กรอกลูกธนูของเขาด้วยมัน! เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาพูดกับศัตรูของเขาที่ประตูเมือง มารเข้าใจว่าเด็ก ๆ เป็นมรดกของพระเจ้าว่าทำไมเขาถึงโจมตีครอบครัวส่วนใหญ่ผ่านทางเด็ก

บางครั้งอาจเป็นการจู่โจมชีวิตของคนหาเลี้ยงครอบครัวที่เป็นพ่อ อาจเป็นแผนยุติการดำรงชีวิตเพื่อโยนครอบครัวเข้าสู่ความยากจน หรืออาจเป็นแผนปลิดชีวิตแม่บ้านซึ่งเป็นหญิงประจำบ้านก็ได้ ไม่ว่าศัตรูจะวางแผนครอบครัวของคุณอย่างไร ฉันจะยกเลิกด้วยอำนาจในนามของพระเยซู ฉันขอโดยอำนาจของสวรรค์ว่าคำแนะนำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะยืนเหนือครอบครัวของคุณในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

คะแนนอธิษฐาน:

 • พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือสดุดี 91:1-16 พระองค์ผู้ทรงสถิตในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะประทับอยู่ใต้ร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าและป้อมปราการของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าวางใจ ฉันซ่อนครอบครัวของฉันไว้ใต้สถานที่ลับที่สูงที่สุดในวันนี้ในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งว่าจะไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของฉันในนามของพระเยซู
 • พระองค์เจ้าข้า เพราะมีบันทึกไว้ในหนังสืออิสยาห์ 41:10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับพระองค์ อย่าท้อถอย เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังคุณ ฉันจะช่วยคุณ ฉันจะชูคุณด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา ฉันขอให้คุณอยู่กับครอบครัวของฉันต่อไปในนามของพระเยซู สายตาของพระเจ้ามองดูคนชอบธรรมเสมอ ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าดวงตาของคุณจะมองมาที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันเสมอ และคุณจะกันเราให้พ้นจากความชั่วร้ายในนามของพระเยซู
 • ฉันต่อสู้กับความชั่วร้ายทุกอย่างที่ก่อตัวขึ้นกับฉันและสมาชิกในครอบครัวของฉัน พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสืออิสยาห์ 54:17
 • ไม่มีอาวุธใดที่ทำขึ้นเพื่อต่อต้านเจ้า และเจ้าจะต้องแปลงลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเจ้าในการพิพากษา นี่เป็นมรดกของผู้รับใช้ของพระเจ้าและการพิสูจน์แก้ตัวของพวกเขาจากเรา พระเจ้าประกาศ ฉันทำลายความชั่วร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ด้วยไฟแห่งวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

 • ฉันสวดอ้อนวอนขอให้พลังของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพช่วยครอบครัวของฉันจากทุกแผนการของศัตรู พระองค์จะทรงนำเราทุกคนไปสู่ความปลอดภัยด้วยกำลังของพระหัตถ์ขวาของพระองค์ในพระนามของพระเยซู ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าคุ้มครองสมาชิกทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าต่อไป และป้องกันเราทุกคนให้พ้นจากความชั่วร้ายในพระนาม
 • พระเจ้าข้า เพราะมีเขียนไว้ว่า หนึ่งพันอาจล้มลงที่ด้านข้างของคุณและหนึ่งหมื่นที่มือขวาของคุณ แต่มันจะไม่เข้ามาใกล้คุณ ท่านสัญญาว่าเราจะมองเห็นและเห็นบำเหน็จของคนชั่วด้วยตาของเรา แต่จะไม่มีใครมาใกล้เราหรือเข้าใกล้ที่อาศัยของเรา ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นกับลูก ๆ ของฉันในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์จะไม่มีอันตรายใด ๆ กับคู่สมรสของฉันในนามของพระเยซู
 • คุณสัญญาในคำพูดของคุณว่า ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าคุ้มครองเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา พระเจ้าลูก ๆ ของฉันคู่สมรสของฉันและฉันเกิดจากพระเจ้าฉันสวดอ้อนวอนขอให้การปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนในนามของพระเยซู การเข้ามาของเราได้รับพร การออกมาของเราได้รับพรในพระนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนขอให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าดูแลชีวิตของเราพวกเขาจะปกป้องเราต่อไปในทางของเราในนามของพระเยซู
 • พระยาห์เวห์ มีบันทึกไว้ในพระวจนะของพระองค์แล้ว แต่พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “แม้เชลยของผู้มีกำลังก็จะต้องเอาไป และเหยื่อของคนน่ากลัวก็ถูกช่วยให้รอด เพราะเราจะต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้กับเจ้า และจะช่วยลูก ๆ ของคุณให้รอด ฉันสวดอ้อนวอนขอให้การแก้แค้นของพระเจ้าอยู่กับผู้ที่แสวงหาความชั่วร้ายต่อครอบครัวของฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันตั้งพระเจ้าไว้ที่มือขวาของสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันเราจะไม่หวั่นไหวในพระนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นกับเราในนามของพระเยซู ทุกแผนของศัตรูที่จะจบชีวิตของคู่สมรสของฉันถูกทำลายในนามของพระเยซู ทุกแผนการของศัตรูที่จะทำร้ายเด็ก ๆ ถูกทำลายโดยอำนาจของสวรรค์
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าข้าพเจ้าถือเครื่องหมายของพระคริสต์อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า ฉันสวดอ้อนวอนด้วยอำนาจของสวรรค์ฉันจะไม่ลำบากในพระนามของพระเยซู สมาชิกในครอบครัวของฉันจะไม่มีใครเดือดร้อนในนามของพระเยซู เคยวางแผนศัตรูเพื่อทำให้ฉันทำงานหนักเพื่อลูก ๆ ของฉันฉันทำลายแผนดังกล่าวในนามของพระเยซู
 • วันนี้ฉันขอสารภาพว่าครอบครัวของฉันและฉันมีไว้สำหรับหมายสำคัญและปาฏิหาริย์ ดังนั้นมันจะเป็นในนามของพระเยซู

 


1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.