จุดอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของหนี้ Deb

1
8705

วันนี้เราจะจัดการกับคะแนนการอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นหนี้ มีคนจำนวนมากที่ชีวิตถูกรบกวนโดยความยากจนทำให้พวกเขาตกเป็นทาสของหนี้ ความละอายและการประณามนั้นมากเกินไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะรับพวกเขาได้ พระวิญญาณของพระเจ้าตั้งไว้เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้คน พระเจ้าต้องการปลดปล่อยผู้คนจาก โพสต์ ของหนี้และให้อำนาจทางการเงินแก่พวกเขา

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานความต้องการทั้งหมดของฉันตามความมั่งคั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ นี่หมายความว่าแผนของพระผู้เป็นเจ้าคือการจัดหาให้ทุกความต้องการของเรา เมื่อความต้องการของเราหมดไป ความยากจนก็จะไม่เข้ามาใกล้ เมื่อมารต้องการกักขังชายคนหนึ่ง วิธีหนึ่งที่เขาบรรลุสิ่งนี้ได้คือการโยนบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นทาสของหนี้ เมื่อชายคนหนึ่งตกเป็นทาสของหนี้ ชีวิตจะเลวร้ายมากสำหรับผู้ชายเช่นนี้ พระคัมภีร์ในหนังสือสุภาษิต 22:7 คนรวยปกครองคนจน และคนยืมก็เป็นทาสของผู้ให้ยืม” ลูกหนี้เป็นทาสของผู้กู้

พระเจ้าไม่ต้องการให้คนของพระองค์เป็นทาสใครหรือรัฐบาล ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระเจ้าส่งพระคริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่คัลวารีเพื่อที่มนุษย์จะรอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป สิ่งนี้อธิบายไว้ในหนังสือโรม 6:23 เพราะค่าจ้างของความบาปคือ ความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” นั่นคือวิธีเดียวกันกับที่พระเจ้าต้องการปลดปล่อยผู้คนจากการเป็นทาสของหนี้ ฉันออกกฤษฎีกาโดยอำนาจของสวรรค์ หนี้ทุกอย่างถูกทำลายในพระนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

 • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตข้าพระองค์ ฉันขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณฉันขอบคุณสำหรับความโปรดปรานของคุณฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำโดยเฉพาะสำหรับของขวัญแห่งชีวิตที่คุณให้ฉันได้เห็นวันใหม่พระเจ้าขอให้ชื่อของคุณสูงส่งในนามของ พระเยซู.
 • พระเจ้าพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่สามารถอยู่ในบาปและขอพระหรรษทานนั้นอย่างบริบูรณ์ ฉันอธิษฐานว่าคุณจะยกโทษให้ฉันในบาปของฉันในนามของพระเยซู ในทางใดที่ฉันทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของคุณฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ปิดบังบาปของตนจะพินาศ แต่ผู้ที่สารภาพจะพบความเมตตา ฉันสารภาพบาปต่อหน้าคุณฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันในนามของพระเยซู
 • อย่างไรก็ตาม ความบาปทำให้ฉันเป็นทาสของบาป ฉันอธิษฐานที่ยกโทษให้ฉันในพระนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนขอให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปพระเจ้าช่วยฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • หนี้ทุกผลในชีวิตของฉัน ลุกเป็นไฟในวันนี้ในนามของพระเยซู ฉันออกกฤษฎีกาโดยอำนาจของสวรรค์ผลไม้ปีศาจทุกอันที่พระเจ้าได้ปลูกไว้ซึ่งทำให้ชีวิตของฉันเป็นหนี้ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจในนามของพระเยซูผลไม้ดังกล่าวควรแห้งในพระนามของพระเยซูในวันนี้
 • ท่านลอร์ดพลังของบรรพบุรุษทุกคนในเชื้อสายของฉันที่ทำให้คนจำนวนมากเป็นหนี้ในเชื้อสายของฉันฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์สูญเสียอำนาจของคุณเหนือฉันในนามของพระเยซู ฉันทำให้เกิดการแยกจากกันระหว่างฉันกับพลังของบรรพบุรุษทั้งหมดที่โยนผู้คนให้เป็นทาสของหนี้ในเชื้อสายของฉันในนามของพระเยซู
 • หนี้ทุกกองที่ศัตรูตั้งโปรแกรมไว้เพื่อโยนชีวิตของฉันไปสู่ความยากจนฉันขอสั่งให้คุณจุดไฟในนามของพระเยซู พระเจ้าจะทรงจัดหาทุกความต้องการของข้าพเจ้าตามความมั่งคั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ากำชับว่ามีการจัดเตรียมในพระนามของพระเยซู
 • หนี้ทุกรูปแบบที่ครอบงำชีวิตของฉันในปัจจุบันคุณถูกยกเลิกโดยเลือดของลูกแกะในนามของพระเยซู เพราะพระคริสต์ทรงชำระหนี้ของข้าพเจ้าด้วยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนที่คัลวารี ฉันป้อนพันธสัญญานี้ในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ หนี้ของฉันถูกยกเลิกในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าฉันสวดอ้อนวอนขอการจัดเตรียมในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกิดขึ้นกับฉันในที่ที่ฉันคาดหวังน้อยที่สุดในนามของพระเยซู หนี้สินทางวัตถุทุกรูปแบบในชีวิตของฉัน ฉันสวดอ้อนวอนว่าการจัดเตรียมมาหาฉันในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดพระเยซูฉันละทิ้งพันธมิตรที่มีอยู่ระหว่างฉันกับการเป็นทาสของหนี้ในวันนี้ในนามของพระเยซู เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ข้าพเจ้าถือเครื่องหมายของพระคริสต์ อย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ฉันเป็นอิสระจากการเป็นทาสของหนี้ในนามของพระเยซู ตั้งแต่วันนี้ฉันทำลายพันธสัญญาหรือการเชื่อมต่อระหว่างฉันกับการเป็นหนี้ในนามของพระเยซู
 • ท่านลอร์ดฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ลูกศรทุกลูกที่ถูกยิงเข้ามาในชีวิตของฉันเพื่อกักขังชีวิตทางการเงินของฉันฉันสั่งว่าลูกศรดังกล่าวสูญเสียพลังในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีอาวุธใดต่อต้านฉันจะประสบความสำเร็จ ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ ลูกศรทุกลูกที่ยึดชีวิตทางการเงินของฉันไว้เป็นเชลย ทำให้ฉันเป็นทาสของหนี้ ฉันประกาศอิสรภาพของฉันในนามของพระเยซู
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าลูกชายได้ปลดปล่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์การเป็นทาสของหนี้ทุกอย่างพังทลายในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู ฉันเป็นอิสระจากการเป็นทาสของหนี้ในนามของพระเยซู ฉันประกาศอิสรภาพของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู ตั้งแต่วันนี้ฉันพูดเสรีภาพทางการเงินในความเป็นจริงในชีวิตของฉันโดยอำนาจในพระนามของพระเยซู การเงินของฉันที่พลังของศัตรูลดลง ได้รับชีวิตในวันนี้ในนามของพระเยซู ด้วยอำนาจที่ทำให้พระคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ ระดมการเงินของฉันในนามของพระเยซู

บทความก่อนหน้านี้10 คะแนนอธิษฐานเพื่อต่อต้านความซบเซา
บทความต่อไปคำอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อรักษามะเร็ง
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.