จุดอธิษฐานเพื่อสามีที่เกรงกลัวพระเจ้า

7
10518

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานสำหรับผู้เกรงกลัวพระเจ้า สามี. สถาบันการแต่งงานตามที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คงอยู่ชั่วชีวิต คุณจะเห็นด้วยกับฉันว่าตลอดกาลนานเกินไปที่จะอยู่กับคนผิด ลักษณะหรือสิ่งต่างๆ มากมายที่ผู้หญิงอธิษฐานเผื่อในตัวผู้ชายที่พวกเขาต้องการตั้งหลักแหล่งคือความเกรงกลัวพระเจ้า นี่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเขามีความเกรงกลัวพระเจ้า เขาจะไม่หลงระเริงกับการกระทำที่ชั่วร้ายใดๆ ที่จะทำร้ายครอบครัว

ผู้หญิงทุกคนต้องการผู้ชายที่จะปฏิบัติต่อเธอเหมือนว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลก ผู้ชายที่จะอยู่กับเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผู้ชายที่จะทำหน้าที่เป็นปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะของบ้าน อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มีผู้ชายแบบนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องรู้คือทุกสิ่งในชีวิตคือการเสียสละ อยากได้อะไรแย่ๆ ก็ต้องยอมเสียสละเพื่อตอบแทน คุณคงสนใจที่จะรู้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ต้องการสามีที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ได้รักพระเจ้าด้วยซ้ำ พวกเขาไม่เข้าใจว่าที่ลึกเรียกที่ลึก

ในกรณีส่วนใหญ่ เราดึงดูดผู้คนที่มีคุณลักษณะเกือบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับเรา ก่อนที่เราจะเจาะลึกประเด็นการอธิษฐาน เรามาเน้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้สามีที่เกรงกลัวพระเจ้าในฐานะผู้หญิง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้สามีที่เกรงกลัวพระเจ้า

มอบชีวิตของคุณให้กับพระคริสต์


ขั้นตอนแรกในการมีสามีที่เกรงกลัวพระเจ้าคือการมอบชีวิตของคุณให้กับพระคริสต์ในฐานะผู้หญิง คุณไม่สามารถได้อะไรจากอาณาจักรเมื่อคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของอาณาจักร คุณต้องระบุว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด คุณต้องยอมรับความจริงที่ว่าพระเจ้าส่งพระคริสต์มาเพื่อเผยแพร่ความรอดของมนุษย์ เมื่อรู้สิ่งนี้และยอมรับมันจะทำให้คุณเป็นสมาชิกของอาณาจักร

แล้วเจ้าจะต้องแตกสลาย ละทิ้งวิถีเก่าของเจ้าและยึดติดกับไม้กางเขน

เป็นผู้หญิงที่พระเจ้า

ไม่เพียงพอสำหรับคุณที่จะนั่งอธิษฐานเผื่อสามีที่เกรงกลัวพระเจ้าเมื่อคุณแทบไม่รู้จักพระเจ้าด้วยตัวเอง สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการเป็นสตรีที่เคร่งศาสนาด้วย การเป็นผู้หญิงที่เคร่งศาสนามีมากกว่าการถูกเรียกว่าคริสเตียนเพราะเห็นแก่ชื่อ อุปนิสัย คุณลักษณะ และทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณต้องสื่อถึงพระเยซูคริสต์

จงเป็นผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้า

สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเข้าใจคือเราเป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์แบบของคนที่เราอาศัยอยู่ด้วย เมื่อคุณเกรงกลัวพระเจ้าในฐานะผู้หญิง งานของพระเจ้าได้รับการออกแบบในลักษณะที่คุณจะดึงดูดผู้ชายที่เกือบจะเหมือนคุณเท่านั้น เมื่อคุณมีความสามารถของพระเจ้า คุณจะมีความรู้ในการระบุตัวผู้ชายที่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อคู่ครองเริ่มมา ด้วยสิ่งนี้ คุณจะไม่ชำระน้อยลงเพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระเยซูคริสต์

คะแนนอธิษฐาน:

 • พระบิดา ข้าพระองค์ขอขอบคุณสำหรับวันที่มีความสุขเช่นนี้ ฉันขอบคุณสำหรับพระคุณที่คุณมอบให้ฉันเพื่อดูวันนี้ ฉันขอบคุณที่ให้โอกาสฉันอีกครั้ง โอกาสอื่นที่จะรับใช้คุณมากขึ้น โอกาสอีกครั้งที่จะแก้ไขความผิดของฉัน โอกาสที่จะไล่ตามและรู้จักคุณมากขึ้นพระเจ้า ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนอย่างสูงส่งข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้ว่าพระองค์จะทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยสามีที่ดี ฉันปฏิเสธที่จะชำระให้น้อยลง ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านส่งทางของข้าพเจ้า คนที่ท่านเตรียมมา คนที่ท่านเตรียมให้เป็นปุโรหิตของครอบครัว คนที่จะยืนเฝ้าดูแลครอบครัว ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าท่านจะส่งเขามาทางข้าพเจ้า ในนามของพระเยซู

 • พระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์กล่าว ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา ฉันอธิษฐานเผื่อคนที่ใช่ด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องซึ่งมาจากพระเจ้า ฉันอธิษฐานเผื่อผู้ชายที่จะรู้จักคุณมากกว่าฉัน ผู้ชายที่จะกลัวคุณมากกว่าฉัน ผู้ชายที่จะรับใช้และรักสิ่งที่พระเจ้าดีกว่าฉันอธิษฐานให้คุณส่งเขามาในนามของฉัน พระเยซู.

 • พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ต่อต้านการหลอกลวงทุกรูปแบบ การปลอมแปลงทุกรูปแบบที่ศัตรูได้เตรียมมาทางข้าพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรงเปิดเผยตัวตนของสัตว์หลอกลวงทุกตัวที่ศัตรูอาจส่งทางข้าพเจ้ามาเสียเวลาและแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความทรมานบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าขอให้เขาไม่มีที่ในใจข้าพเจ้า ของพระเยซู

 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงสอนข้าพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ ฉันสวดอ้อนวอนว่าคุณจะชี้นำขั้นตอนของฉันฉันสวดอ้อนวอนขอการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างฉันกับชายคนนั้นฉันขอให้คุณทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างเราในนามของพระเยซู ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะประทานสติปัญญาที่ถูกต้องแก่ข้าพระองค์เพื่อจัดการกับชายที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เพื่อข้าพระองค์ ฉันอธิษฐานว่าคุณจะสอนฉันถึงการตอบสนองที่ถูกต้องฉันขอให้คุณรักษาลิ้นของฉันด้วยความรอบคอบฉันขอให้คุณเติมปากของฉันด้วยปัญญาที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองที่ถูกต้องในนามของ พระเยซู.

 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมสติปัญญาที่ถูกต้องให้แก่ชายผู้เกรงกลัวพระเจ้าผู้นี้ เพื่อเขาจะได้เป็นสามีที่ดีได้ ฉันเอาชนะวิญญาณแห่งความโกรธในตัวเขาฉันตำหนิวิญญาณแห่งความรุนแรงในตัวเขาโดยผู้มีอำนาจในนามของพระเยซู

 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้ว่าพระองค์จะทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยสามีที่ดี ฉันปฏิเสธที่จะชำระให้น้อยลง ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านส่งทางของข้าพเจ้า คนที่ท่านเตรียมมา คนที่ท่านเตรียมให้เป็นปุโรหิตของครอบครัว คนที่จะยืนเฝ้าดูแลครอบครัว ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าท่านจะส่งเขามาทางข้าพเจ้า ในนามของพระเยซู พระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์กล่าว ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา ฉันอธิษฐานเผื่อคนที่ใช่ด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องซึ่งมาจากพระเจ้า ฉันอธิษฐานเผื่อผู้ชายที่จะรู้จักคุณมากกว่าฉัน ผู้ชายที่จะกลัวคุณมากกว่าฉัน ผู้ชายที่จะรับใช้และรักสิ่งที่พระเจ้าดีกว่าฉันอธิษฐานให้คุณส่งเขามาในนามของฉัน พระเยซู.

 • พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ต่อต้านการหลอกลวงทุกรูปแบบ การปลอมแปลงทุกรูปแบบที่ศัตรูได้เตรียมมาทางข้าพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรงเปิดเผยตัวตนของสัตว์หลอกลวงทุกตัวที่ศัตรูอาจส่งทางข้าพเจ้ามาเสียเวลาและแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความทรมานบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าขอให้เขาไม่มีที่ในใจข้าพเจ้า ของพระเยซู

 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงสอนข้าพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ ฉันสวดอ้อนวอนว่าคุณจะชี้นำขั้นตอนของฉันฉันสวดอ้อนวอนขอการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างฉันกับชายคนนั้นฉันขอให้คุณทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างเราในนามของพระเยซู 

 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะประทานสติปัญญาที่ถูกต้องแก่ข้าพระองค์เพื่อจัดการกับชายที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เพื่อข้าพระองค์ ฉันอธิษฐานว่าคุณจะสอนฉันถึงการตอบสนองที่ถูกต้องฉันขอให้คุณรักษาลิ้นของฉันด้วยความรอบคอบฉันขอให้คุณเติมปากของฉันด้วยปัญญาที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองที่ถูกต้องในนามของ พระเยซู.

 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมสติปัญญาที่ถูกต้องให้แก่ชายผู้เกรงกลัวพระเจ้าผู้นี้ เพื่อเขาจะได้เป็นสามีที่ดีได้ ฉันเอาชนะวิญญาณแห่งความโกรธในตัวเขาฉันตำหนิวิญญาณแห่งความรุนแรงในตัวเขาโดยผู้มีอำนาจในนามของพระเยซู

 • พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอตำหนิสามีฝ่ายวิญญาณทุกรูปแบบที่อาจพยายามทรมานชีวิตสมรสของข้าพเจ้า แม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ชายที่ใช่ซึ่งพระองค์กำหนดไว้เพื่อข้าพเจ้า ฉันประณามความชั่วร้ายทุกอย่างที่สามีฝ่ายวิญญาณอาจต้องการใช้เพื่อทำลายการแต่งงานในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้จุดอธิษฐานต่อต้านคำพยากรณ์ที่ชั่วร้าย
บทความต่อไปจุดอธิษฐานเพื่อภรรยาที่เกรงกลัวพระเจ้า
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

7 ความคิดเห็น

  • เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าถ้าผู้ใดจะพูด ให้ผู้นั้นกล่าวเป็นพระวจนะของพระเจ้า ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ทุกสิ่งที่คุณสูญเสียได้รับการฟื้นฟูในนามของพระเยซู

   เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนำเชลยของศิโยนกลับมา เราเป็นเหมือนบรรดาผู้ฝัน ข้าพเจ้าขอประกาศให้ทุกสิ่งที่ท่านได้สูญเสียไปในพระนามของพระเยซูฟื้นฟู คุณจะแบ่งปันประจักษ์พยานของคุณในไม่ช้า

   สาธุ

 1. ขอบคุณพระบิดาในสวรรค์และพระเยซูลูกของคุณ ฉันได้รับทั้งหมดในนามของพระเยซู อาเมน อาเมน! ฉันขอให้พระเจ้าอวยพรฉันด้วยสามีที่นับถือพระเจ้า ฉันเป็นคริสเตียน

 2. โปรดอธิษฐานเผื่อลูกๆ และทุกคนในครอบครัว รวมทั้งพ่อของลูก รอนนี่ โจเซฟ ลูกๆ - ลูกชายของเมนโดซา อเล็กซานเดอร์ เมนโดซา อดัม เมนโดซา การ์เซีย แอนโธนี่ โมราเลส ลิลลี่ เมนโดซา ตัวเอง ลูเวีย คอร์เนลิโอ จากการอ่านใจ ทำให้เกิดความสับสน ฟุ้งซ่าน ไม่ไว้วางใจความคับข้องใจและความโกรธอีกต่อไป ไม่มีความรักที่ผูกมัดครอบครัวกับเราเท่านั้น เพราะผู้หญิงคนหนึ่งแค่ต้องการเติมเต็มความปรารถนาของเธอด้วยมนต์ดำ ฉันควบคุมไม่ได้ เธอยังคงเปลี่ยนพ่อของลูกให้เป็นคนเย็นชา ฟุ้งซ่าน โกรธโดยไม่มีเหตุผล เอาแต่สนใจผู้หญิงคนนี้ทำในสิ่งที่เธอต้องการ เขาลืมครอบครัวของเขาไปแล้ว

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.