จุดอธิษฐานเพื่อเอาชนะความโลภ

0
8898

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อเอาชนะความโลภ ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับใหม่ของเว็บสเตอร์ ความโลภหมายถึงความต้องการที่รุนแรงและเห็นแก่ตัวสำหรับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะความมั่งคั่ง อำนาจ และอาหาร ความโลภเป็นนิสัยที่เป็นอันตรายซึ่งต้องถูกทำให้อ่อนลงหากมนุษย์ต้องการบรรลุศักยภาพเต็มที่ เรามาดูเรื่องราวของเอซาวและยาโคบกันอย่างรวดเร็ว ความโลภของเอซาวทำให้เขาต้องเสียตำแหน่งในฐานะผู้สูงอายุเพียงเพราะเขาต้องการจะกินหม้อต้ม

ผลกระทบด้านลบอย่างหนึ่งของความโลภคือมันขัดขวางการบรรลุผลโดยสันติของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า คนโลภจะไม่มีวันมองเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง พวกเขาจะถือว่าคนอื่นยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาเสมอ ความโลภนำไปสู่สงครามได้ดังที่อธิบายไว้ในหนังสือสุภาษิต 28:25 ความโลภทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะเจริญรุ่งเรือง คนที่โลภมากสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องละทิ้งพระเจ้าในกระบวนการนี้ก็ตาม สงสัยเล็กน้อยที่หนังสือลูกา 12:13-15 อธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งใดควรทำเพื่อความโลภ' เราควรระวังและระมัดระวังจากความโลภทุกชนิด 

พระเจ้าเข้าใจว่าคนโลภจะไม่ขอบคุณ แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งของต่างๆ และ พร เขาได้รับแล้ว เขาอยากจะบ่นกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เขายังไม่ได้รับ ในขณะที่สถานการณ์ของเขาดีกว่าคนอื่นมาก ได้รับการทักทายที่ทำให้ซาอูลมองว่าดาวิดเป็นภัยคุกคามแม้จะเป็นกษัตริย์ก็ตาม ความโลภทำให้ผู้ชายลดลง เมื่อถึงจุดหนึ่งกษัตริย์ซาอูลไม่เคยเห็นตัวเองเป็นผู้ปกครองของ Isreal เขาทิ้งหน้าที่บริหารทั้งหมดและมุ่งความสนใจไปที่การกำจัดดาวิดเท่านั้น นี่เป็นเพราะว่าดาวิดประสบความสำเร็จในการฆ่าโกลิอัทและผู้คนต่างยกย่องเขาในเรื่องนั้น กษัตริย์ซาอูลไม่ได้มองว่านี่เป็นปัญหาจนกว่าเขาจะถูกทำลายโดยปีศาจที่เรียกว่าความโลภ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ในทำนองเดียวกัน ยูดาส อิสคาริโอทก็ถูกวิญญาณแห่งความโลภกลืนกิน สิ่งนี้อธิบายว่าทำไมเขาไม่เคยเห็นความผิดในการเปิดเผยว่าพระเยซูเป็นใครเพื่อเงิน ยูดาสไม่ได้สังเกตว่าความอ่อนแอของเขาคือความโลภ จนกระทั่งเขาถูกทำลายโดยความโลภ เราต้องระบุว่าจุดอ่อนประการหนึ่งของเราคือความโลภ ความรู้สึกไม่พอใจในการได้มาซึ่งความมั่งคั่ง อำนาจ และสิ่งอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เมื่อเราระบุสิ่งนี้ว่าเป็นปัญหาของเราแล้ว เราก็อยู่ในเส้นทางที่จะหาทางแก้ไข


เมื่อพบวิธีแก้ปัญหา พลังแห่งการอธิษฐานก็ไม่สามารถเน้นหนักเกินไปได้ ถ้าคุณต้องการที่จะยุติทัศนคติที่ไม่ดีนี้ให้สำเร็จ การอธิษฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เราออกคำสั่งโดยอำนาจแห่งสวรรค์ วิญญาณแห่งความโลภทุกอย่างในชีวิตของคุณถูกไฟของ of พระวิญญาณบริสุทธิ์. ฉันประกาศอิสรภาพของคุณจากวิญญาณชั่วร้ายในนามของพระเยซู

จุดอธิษฐาน:

 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์มาที่พระที่นั่งแห่งพระหรรษทานในวันนี้เพื่อจะได้รับความเมตตาจากมหาปุโรหิตแห่งสวรรค์ ฉันขอให้ด้วยความเมตตาของคุณที่คงอยู่ตลอดไปคุณจะยกโทษให้ฉันในบาปและความชั่วช้าทั้งหมดของฉันในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนว่าโดยอาศัยพระโลหิตที่หลั่งบนไม้กางเขนแห่งคัลวารีคุณจะละเว้นบาปของฉันอย่างสมบูรณ์ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าข้า พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ปิดบังบาปของตนจะไม่จำเริญ แต่ผู้ที่สารภาพบาปจะพบกับความเมตตา ข้าแต่พระเจ้า ชีวิตของข้าพระองค์ถูกครอบงำด้วยวิญญาณแห่งความโลภ ข้าพระองค์ได้ทำสิ่งชั่วร้ายมากมายเพราะความรู้สึกไม่พึงพอใจนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำ ข้าพเจ้ากลับบ่นอย่างขมขื่นในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ ลอร์ดพระเยซูฉันขอให้คุณช่วยด้วยความเมตตาของคุณในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าฉันทำลายปัญหาทุกรูปแบบที่เข้ามาในชีวิตของฉันอันเป็นผลมาจากความโลภฉันยกเลิกปัญหานี้ในนามของพระเยซู ข้าแต่พระเจ้า ในทุกวิถีทางที่ศัตรูทรมานชีวิตข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากความโลภ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทรมานดังกล่าวจะพบกับจุดจบในพระนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ได้ทำลายลูกศรชั่วร้ายทุกลูกที่ส่งเข้ามาในชีวิตเพื่อทำลายการดำรงอยู่ของข้าพระองค์ ทุกวิญญาณแห่งความโลภที่ถูกโยนเข้ามาในชีวิตของฉันเพื่อทำให้ฉันล้มเหลวในจุดประสงค์ฉันทำลายคุณในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าพระเยซู ฉันขอให้ด้วยความเมตตาของพระองค์ พระองค์จะทรงสอนข้าพระองค์ถึงวิธีระบุวิญญาณแห่งความโลภนี้ ฉันขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และพลังของคุณจะบดบังชีวิตของฉันและโดยอาศัยอำนาจของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วิญญาณแห่งความโลภจะไม่มีที่ในชีวิตของฉันอีกต่อไปในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงประทานจิตวิญญาณให้ข้าพระองค์เป็นที่พอใจ ขอทรงประทานพระหรรษทานในความพอใจแก่ข้าพเจ้า ให้พระคุณแก่ฉันในการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณได้ทำด้วยความหวังและความมั่นใจว่าคุณจะยังทำในสิ่งที่ฉันมองหาคุณเสมอในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระเจ้า ในทุกวิถีทางที่ศัตรูต้องการจำกัดความก้าวหน้าในชีวิตของฉันผ่านวิญญาณแห่งความโลภ ฉันอธิษฐานว่าวันนี้คุณจะช่วยฉันให้รอดในพระนามของพระเยซู ฉันปฏิเสธที่จะพลาดสถานที่ของฉันเหมือนเอซาวคิดถึงเขาในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณช่วยฉันดังนั้นฉันจะไม่ถูกวิญญาณแห่งความโลภในนามของพระเยซูกลืนกิน
 • พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นของข้าพเจ้าตามความมั่งคั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ฉันต่อต้านทุกวิญญาณแห่งความสงสัยในใจที่อาจทำให้ฉันไล่ตามสิ่งต่าง ๆ ของชีวิตและละทิ้งการแข่งขันในสวรรค์ในนามของพระเยซู
 • ฉันสวดอ้อนวอนขอให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในชีวิตของฉันพลังของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำลายทุกงานของศัตรูอย่างสมบูรณ์ฉันสวดอ้อนวอนให้เข้ามาในชีวิตของฉันในพระนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อวิญญาณมาเหนือคุณ มันจะเร่งร่างกายที่ตายของคุณ ฉันสวดอ้อนวอนขอให้ร่างกายมรรตัยของฉันถูกปลุกให้เร็วขึ้นโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าข้าขอประกาศว่าความโลภจะไม่ขัดขวางไม่ให้ฉันก้าวหน้าในพระนามของพระเยซู เมื่อฉันก้าวเข้าสู่อาชีพที่กำหนดไว้สำหรับฉัน เมื่อฉันก้าวเข้าสู่โชคชะตา ความโลภจะไม่ทำให้ฉันตกในพระนามของพระเยซู
 • วิญญาณแห่งความโลภทุกดวงที่สาบานว่าจะทำให้ฉันถอยกลับในการแข่งขันและไล่ตามสวรรค์ฉันทำลายคุณในวันนี้ด้วยพลังในนามของพระเยซู พระคัมภีร์บอกว่าให้ผู้ที่คิดว่าเขายืนได้ เว้นแต่เขาจะล้มลง ฉันปฏิเสธที่จะตกในพระนามของพระเยซู
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่ต้องกังวลใจในทุกสิ่ง แต่ในทุกสิ่งผ่านการวิงวอนคำอธิษฐานและการขอบคุณพระเจ้าทำให้คำขอของคุณเป็นที่รู้จักต่อพระเจ้า พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพระองค์ให้เอาชนะอำนาจแห่งความโลภ ฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณที่คุณมอบให้ฉันเพื่อเอาชนะความโลภ ฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณ ด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ถูกกลืนกิน พระองค์เจ้าข้า ขอพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องในพระนามของพระเยซู


 

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้5 วิธีในการเอาชนะความกลัวในฐานะผู้เชื่อ
บทความต่อไปจุดอธิษฐานเพื่องานในฝันของคุณ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.