คำพยากรณ์ที่ทรงพลังสำหรับช่วงที่สองของปี

3
12971

วันนี้เราจะจัดการกับคำพยากรณ์ที่ทรงพลังสำหรับช่วงที่สองของปี เราเพิ่งเข้าสู่ช่วงที่สองของปี มีพรมากมายแนบมาในแต่ละช่วงของปี จึงมีโทษมากมายและ ความยากลำบาก. เฟสใหม่เพิ่งเริ่มต้น หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้ว เหลือให้เราตัดสินใจว่าเราต้องการให้เฟสที่สองของปีเป็นอย่างไรสำหรับเรา

พระเจ้าประทานอำนาจให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองว่าแต่ละวันจะเป็นอย่างไร พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือโยบ 22:28 ท่านจะประกาศสิ่งหนึ่งด้วย และจะได้รับการสถาปนาไว้สำหรับท่าน แสงสว่างจะส่องส่องทางของเจ้า พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้เราประกาศสิ่งหนึ่งและขอให้เป็นขึ้น ไม่ว่าโลกจะสงบสุขหรือไม่ เศรษฐกิจจะเฟื่องฟูหรือไม่ก็ตาม เรามีอำนาจที่จะสร้างความมั่งคั่งและฟื้นฟูความปกติในประเทศด้วยคำพูดจากปากของเรา

พระเจ้าให้เกียรติถ้อยคำของโยชูวาเมื่อเขาต่อสู้กับกษัตริย์ทั้งห้าอย่างไร โยชูวาสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดที่กิเบโอนและดวงจันทร์ให้หยุดที่ไอยาลอน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยืนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งลูกหลานของ Isreal ล้างแค้นศัตรูของพวกเขา พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าไม่เคยฟังหรือสดับฟังเสียงของมนุษย์เหมือนที่พระองค์ทรงฟังโยชูวา
นอกจากนี้ สำหรับช่วงที่สองของปีนี้ เราจะประกาศคำพยากรณ์ที่ทรงพลัง

คำเผยพระวจนะเป็นการออกเสียงของสิ่งที่จะเกิดขึ้น เราประกาศผ่านปากของเราด้วยศรัทธาว่าพระเจ้าสามารถทำได้และสามารถทำได้อย่างมากมาย สำหรับพวกเราหลายคนที่เริ่มต้นอย่างคร่าวๆ ในปี 2021 นี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งในการเติมเต็มกระบวนการทั้งหมดและจบปีอย่างแข็งแกร่ง ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ทุกสิ่งที่คุณไล่ล่าตั้งแต่ต้นปีและคุณสามารถได้รับพวกเขาจะถูกปล่อยให้คุณอย่างง่ายดายในพระนามของพระเยซู ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการการประกาศที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่สองของปีนี้ ให้เราอธิษฐานร่วมกัน

จุดอธิษฐาน

 • พระบิดาเจ้าข้า ฉันขอขอบคุณที่ประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นพยานอีกเดือนหนึ่งในปี 2021 ฉันขอขอบคุณที่ไว้ชีวิตเพื่อเป็นสักขีพยานในช่วงที่สองของปี พระเจ้าขอให้ชื่อของคุณได้รับการยกย่องในพระนามของพระเยซู ฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณที่ถือว่าฉันมีค่าควรที่จะเป็นมนุษย์ในเวลานี้ ฉันขอขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการหายใจ พระเจ้า ขอพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องในพระนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าข้า ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ พลังทุกอย่างที่หยุดฉันไว้ในช่วงครึ่งปีแรก ฉันออกคำสั่งว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือฉันในนามของพระเยซู ทุกพลังของบรรพบุรุษที่ทำให้ฉันไร้ความสามารถในครึ่งปีแรก คุณถูกทำลายในพระนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอประกาศว่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าไล่ตามตั้งแต่ครึ่งปีแรกจนถึงปัจจุบันและไม่สามารถบรรลุได้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านปลดปล่อยข้าพเจ้าอย่างง่ายดายในพระนามของพระเยซู ฉันขอให้พระหรรษทานของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเปิดประตูทุกบานที่ปิดอยู่ทุกประตูที่ปิดล้อมฉันฉันสั่งให้พลังของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเปิดออกในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่เพื่อประกาศพระวจนะของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็น พ่อลอร์ดฉันสั่งโดยอำนาจแห่งสวรรค์ความตายจะไม่รู้จักที่อยู่อาศัยของฉันในปีนี้ในนามของพระเยซู ฉันยกเลิกทุกวาระแห่งความตายในชีวิตของฉันและของสมาชิกในครอบครัวของฉัน ฉันทำลายพลังแห่งความตายเหนือเราในนามของพระเยซู
 • พระเยซูเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งแก่เรา ฉันออกคำสั่งด้วยอำนาจในนามของพระเยซูฉันได้รับพลังที่จะสร้างความมั่งคั่งในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์พระคุณในการสะสมความมั่งคั่งถูกปลดปล่อยให้ฉันในนามของพระเยซู
 • ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ไถ่วันที่เหลือในปีนี้ด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์ ฉันยกเลิกทุกวาระปีศาจในชีวิตของฉันด้วยอำนาจในนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พรทุกประการที่ติดอยู่ในเฟสใหม่นี้ พระเจ้าฉันสั่งให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเริ่มปลดล็อกพรทุกประการที่ครบกำหนดในช่วงที่สองนี้ในนามของพระเยซู
 • ฉันออกคำสั่งโดยอำนาจของสวรรค์ว่าการคุ้มครองของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะอยู่กับฉันตลอดปีนี้ ฉันยกเว้นตัวเองและครอบครัวจากลูกศรชั่วร้ายทุกอันที่บินไปรอบ ๆ ฉันเปิดใช้งานร่มของพระเจ้าเหนือตัวเองและครอบครัวไม่มีความชั่วร้ายใด ๆ จะเกิดขึ้นกับเราในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าพระเยซู ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงอวยพรข้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จตลอดปีนี้ ฉันกำชับว่าทุกสิ่งที่ฉันวางมือบนนั้นจะเจริญรุ่งเรือง ฉันปฏิเสธที่จะล้มเหลวในทุก ๆ ด้านที่ฉันล้มเหลวฉันสั่งว่าพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะยกฉันขึ้นในนามของพระเยซู
 • ลอร์ดฉันสั่งโดยอำนาจของสวรรค์สำหรับผู้ที่มองหาคุณสำหรับผลของครรภ์ฉันขอให้คุณปล่อยมันให้กับพวกเขาในนามของพระเยซู ฉันขอให้คุณเมตตาคุณเปิดมดลูกของพวกเขาและคุณจะอวยพรพวกเขาด้วยลูกที่ดีในนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสั่งให้ผู้ที่มองหางานที่ดีจากท่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ท่านตอบพวกเขาในนามของพระเยซู แม้ในที่ที่คุณสมบัติของพวกเขาไม่เพียงพอ ฉันขอประกาศว่าพระคุณของคุณจะพูดแทนพวกเขาในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานต่อต้านการสวมหน้ากากในความฝัน
บทความต่อไปจุดอธิษฐานต่อต้านความพยายามฆ่าตัวตาย
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

3 ความคิดเห็น

  • อธิษฐานอย่างแรงกล้าขอให้พันธสัญญาชั่วร้ายที่ทำกับท่านถูกทำลาย พระคริสต์ได้ทรงตั้งพันธสัญญาใหม่ผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งบนไม้กางเขนที่คัลวารี

   ฉันเข้าร่วมด้วยศรัทธาและออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ พันธสัญญาหรือสิ่งกีดขวางของปีศาจในบ้านแม่ของคุณถูกทำลายด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.