คำอธิษฐานเพื่อต่อต้านความขัดแย้งของชนเผ่าในไนจีเรีย

 

วันนี้เราจะจัดการกับคะแนนอธิษฐานเพื่อต่อต้านความขัดแย้งของชนเผ่าในไนจีเรีย ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เราได้เห็นความขัดแย้งของชนเผ่าจำนวนมากเกิดขึ้น ประเทศไนจีเรีย. ยิ่งไปกว่านั้นความเป็นชนเผ่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของชาวไนจีเรีย ภาคใต้รู้สึกว่าปัญหาของประเทศมาจากทางเหนือคนเหนือรู้สึกว่าภาคใต้เป็นต้นตอของปัญหาของประเทศ เห็นได้ชัดว่าชนเผ่าต่างๆในไนจีเรียไม่สามารถยืนหยัดซึ่งกันและกันได้

สายใยแห่งความสามัคคีในประเทศนี้แตกสลายและหลายคนเรียกร้องให้แยกจากกันแล้ว การไม่สามารถแยกจากกันได้นำไปสู่ความขัดแย้งของชนเผ่าและสงครามในประเทศทำให้หลายชีวิตเสียชีวิตและทรัพย์สินถูกทำลาย หนังสือของ อาโมส 3: 3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้ไหมเว้นแต่จะตกลงกัน? เป็นไปไม่ได้ที่สองคนจะทำงานร่วมกันเว้นแต่จะตกลงกัน เนื่องจากศัตรูได้สร้างความแตกแยกระหว่างชนเผ่าต่างๆในไนจีเรียได้สำเร็จจึงไม่สามารถหยุดยิงได้ เราจะสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อคืนความเป็นเอกภาพให้กับไนจีเรียมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้การสวดอ้อนวอนจะมุ่งเน้นไปที่ความรัก

เมื่อมีความรักระหว่างชนเผ่าในไนจีเรียจะไม่มีการหลั่งเลือดความอยุติธรรมของชนเผ่าจะสิ้นสุดลง ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ความสามัคคีที่ได้รับผลกระทบในไนจีเรียจะได้รับการฟื้นฟูในนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

คำอธิษฐานเพื่อความรักในหมู่ชนเผ่า

 


 • พระเยซูเจ้าคือตัวแทนแห่งความรัก คนที่สอนให้เรารู้จักรัก เราขอให้คุณสร้างจิตวิญญาณแห่งความรักในจิตใจของคนแต่ละเผ่าในไนจีเรียด้วยความเมตตา เราขอให้คุณมอบพระคุณให้เรารักตัวเองเหมือนที่คุณรักคริสตจักร เราเข้าใจว่าเมื่อมีความรักจะมีความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยพระเยซูเจ้าทรงสอนมนุษย์ให้รักตัวเองเหมือนที่คุณรักคริสตจักร

 • พระคัมภีร์กล่าวว่าความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาสอนให้เรากลัวคุณในนามของพระเยซู สร้างหัวใจใหม่ในตัวเราหัวใจที่เชื่อมั่นในความเป็นชาติมากกว่าชาติพันธุ์ ช่วยให้เราเลิกโกรธสอนให้เรายอมรับการเจรจาต่อรองในนามของพระเยซู

อธิษฐานเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนเผ่า

 

 • พระบิดาข้า แต่พระเจ้าเราขออธิษฐานว่าคุณจะช่วยเราด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระคัมภีร์กล่าวว่าทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันได้เว้นแต่จะเห็นด้วย? พระบิดาเราขอให้คุณฟื้นฟูความสามัคคีที่ศัตรูได้พรากไปจากท่ามกลางเรา เราอธิษฐานว่าคุณจะสอนเราถึงวิธีการอดทนอดกลั้นและเข้าใจซึ่งกันและกัน

 • เราเข้าใจว่าเรามีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามความรักอยู่เหนือทุกสิ่ง เราสวดอ้อนวอนพระเยซูว่าคุณจะสอนเราถึงวิธีรักตัวเองอย่างสุดซึ้ง เราต่อสู้กับวิญญาณแห่งความอดกลั้นทุกอย่างในท่ามกลางเราเราต่อสู้กับวิญญาณแห่งความเข้าใจผิดทุกอย่างในท่ามกลางเราเราทำลายมันด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

 • พระเจ้าพระเยซูเราขอให้คุณให้แต่ละเผ่าเห็นเหตุผลของไนจีเรียหนึ่งคน สอนเราว่าเราอาจรู้ว่าการควบรวมกิจการที่นำเราทั้งหมดมารวมกันนั้นได้รับการจัดการโดยคุณ สอนให้เราโอบกอดไนจีเรียเป็นหนึ่งเดียวสอนให้เราโอบกอดสันติภาพแทนการทำสงครามสอนให้เรายอมรับการสนทนาแทนการนองเลือดในนามของพระเยซู

คำอธิษฐานต่อต้านการนองเลือดในหมู่ชนเผ่า

 

 • พระบิดาเรามาต่อสู้กับปีศาจที่กระหายเลือดทุกตัวที่เข้าสิงผู้ชายจากแต่ละเผ่าของไนจีเรีย เราจับกุมปีศาจทุกตัวที่เกาะกินหัวใจของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เราอธิษฐานว่าการนองเลือดจะหยุดลงท่ามกลางเผ่าต่างๆในนามของพระเยซู

 • พระเจ้าพระเยซูเราอธิษฐานว่าจะไม่มีการฆ่าอีกต่อไปในนามของพระเยซู พระเจ้าจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเราขอให้ไม่มีการฆ่าในนามของพระเยซูอีกต่อไป เราอธิษฐานโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ว่าคุณจะสร้างหัวใจใหม่ในจิตใจของทุกคนในนามของพระเยซู หัวใจที่กลัวคุณและเชื่อฟังคำพูดของคุณเราขอให้คุณมอบสิ่งนั้นให้กับเราในนามของพระเยซู

คำอธิษฐานเพื่อสันติภาพ

 

 • พระคัมภีร์กล่าวว่าสันติสุขของฉันฉันมอบให้คุณไม่ได้เป็นไปตามที่โลกมอบให้ เราขอให้คุณยอมให้ความสงบสุขของคุณครอบครองในไนจีเรีย พระเจ้าปล่อยให้ความสงบสุขปกครองในแต่ละเผ่าขอให้สันติสุขครอบครองในหัวใจของมนุษย์ในนามของพระเยซู

 • เราต่อต้านวิญญาณแห่งความรุนแรงในจิตใจของมนุษย์ทุกคนเราตำหนิมันโดยอำนาจของสวรรค์ เราต่อสู้กับวิญญาณแห่งสงครามและการนองเลือดทุกครั้งปล่อยให้มันสูญเสียอำนาจในนามของพระเยซู เราขอให้เจ้าชายแห่งสวรรค์ขอให้คุณปล่อยให้ความสงบสุขของคุณครอบครองในประเทศของเรา แทนที่จะทำสงครามสอนให้เราเห็นความเข้มแข็งในความหลากหลายของเราในนามของพระเยซู

 

การอธิษฐานเพื่อผู้นำของแต่ละเผ่า

 

 • ในทำนองเดียวกันเราระลึกถึงผู้นำการตัดสินใจของแต่ละเผ่าในคำอธิษฐานของเรา เราขอให้คุณสอนพวกเขาให้สอนเรื่องสันติภาพและความรักในหมู่สาวกของพวกเขา เราต่อต้านวิญญาณแห่งคำฟ้องในใจของพวกเขาในนามของพระเยซู เราขอให้คุณสอนพวกเขาให้รักและโอบกอดชาวไนจีเรียในนามของพระเยซู 

 • ข้า แต่พระเจ้าเราขอให้คุณสร้างความยำเกรงพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา ความยำเกรงพระเจ้าที่จะขัดขวางพวกเขาจากการส่งเสริมความชั่วร้ายในหมู่ประชาชนของพวกเขาซึ่งอาจนำไปสู่สงครามของชนเผ่าเราขอให้คุณสร้างความกลัวในใจของพวกเขาในนามของพระเยซู ข้า แต่พระเจ้าเราต่อต้านวิญญาณแห่งความเห็นแก่ตัวทุกอย่างในใจของพวกเขาเราตำหนิวิญญาณดังกล่าวในนามของพระเยซู เราถูกผูกมัดปีศาจทุกตัวที่ลดระดับความอดทนต่อกันและกันเราขออธิษฐานให้คุณปราบวิญญาณดังกล่าวด้วยพลังของคุณในนามของพระเยซู

 

คำอธิษฐานเพื่อการเติบโตและการพัฒนาของแต่ละเผ่า

 

 • พระบิดาเราขออธิษฐานว่าคุณจะทำให้แต่ละเผ่าพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันในนามของพระเยซู เพื่อจะไม่มีความอิจฉาริษยาในหมู่ชนเผ่าใด ๆ เราสวดอ้อนวอนขอการเติบโตและการพัฒนาของทุกเผ่าในไนจีเรียเราขอให้คุณทำให้เป็นไปได้ในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.