คำอธิษฐานเพื่อความคิดของพระเจ้าในหัวใจของผู้นำ

0
357

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานจุดอธิษฐานเพื่อความนึกคิดของพระเจ้าในหัวใจของผู้นำ

อธิษฐานเผื่อ ผู้นำ มีความสำคัญมาก พระคัมภีร์ยังสั่งให้เราทำเช่นนี้ มาดูกัน 1 ท ธ . 2: 2“ ดังนั้นก่อนอื่นฉันขอให้มีการร้องวิงวอนการสวดอ้อนวอนการอ้อนวอนและการขอบคุณสำหรับทุกคนเพื่อกษัตริย์และผู้มีอำนาจทั้งหมดเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สงบและเงียบสงบในความเป็นพระเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด”

ดังนั้นเพื่อที่จะมีชีวิตที่สงบและเงียบซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคนเราจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราในขณะที่พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนมากพอเท่าที่พวกเขาพิสูจน์ได้ว่ายากมากและพระคัมภีร์กล่าวว่า เขามีหัวใจของกษัตริย์อยู่ในมือของเขา

ดังนั้นเจ้านายจะเอาหัวใจที่แข็งกร้าวและสอดคล้องกับหัวใจของเนื้อหนังที่เต็มไปด้วยความเมตตา จิตใจที่อ่อนไหวต่อพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ที่ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาจะทำลายฐานที่มั่นทุกรูปแบบทำลายการปรุงแต่งในจิตใจของผู้นำของเรา เรากำลังสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงดูแลสามเท่าในชีวิตของผู้นำของเราให้ยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อไนจีเรีย

เรากำลังสวดอ้อนวอนขอสติปัญญาของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาด้วยเรากำลังอธิษฐานให้พวกเขาเริ่มแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและสะท้อนให้เห็นในการปกครอง

บทสวดมนต์

 • เพลงสดุดี 7:17 กล่าวว่า“ ฉันจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์ ฉันจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าผู้สูงสุด” พระบิดาในนามของพระเยซูเราขอขอบคุณสำหรับชีวิตที่คุณมอบให้กับเราสำหรับอากาศที่เราหายใจเพื่อให้ปากร้องเพลงสรรเสริญของคุณอย่างต่อเนื่องขอพรให้พระนามของคุณเป็นพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์

มาร้องเพลงกันเถอะ
สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อเรา
เรารู้สึกขอบคุณโอ้พระเจ้า
ขอบคุณขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำ

 • พ่อในนามของพระเยซูขอบคุณสำหรับความรักและความเมตตาของคุณในชีวิตของเราครอบครัวของเราในทุกรัฐและในไนจีเรียโดยรวมเราอวยพรชื่อของคุณให้คุณได้รับเกียรติในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาบนสวรรค์ขอขอบคุณสำหรับชีวิตที่เรามีในตัวคุณเรายกย่องชื่อของคุณเพราะคุณคือพระเจ้าของเราเราเป็นคนของคุณในฐานะบุคคลที่เราขอบคุณในฐานะครอบครัวเรารู้สึกขอบคุณมือของคุณโดยรวมขอบคุณ คุณเพราะคุณได้เห็นเราผ่านมาจนถึงตอนนี้ขออวยพรให้พระนามของคุณเป็นพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้าเราขอวิญญาณของคุณในชีวิตของผู้นำของเราเพื่อนำทางการตัดสินใจของพวกเขาตลอดเวลาในนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาเราสวดอ้อนวอนต่อต้านฐานที่มั่นทุกแห่งในจิตใจของผู้นำเราขอประกาศว่าพวกเขาถูกทิ้งในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • เราอธิษฐานจิตวิญญาณวิญญาณที่ประกอบเป็นชีวิตของผู้นำของเรา เราประกาศว่าพวกเขายอมจำนนต่อเจตจำนงของคุณและจุดประสงค์เพื่อชาติในนามของพระเยซูคริสต์
 • เราต่อต้านการดำเนินงานของกามารมณ์ทุกรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับเจตจำนงของคุณที่กำลังปรากฏให้เห็นในชีวิตของผู้นำในไนจีเรียเราประกาศว่าพวกเขาเริ่มปฏิบัติตามความประสงค์ของคุณในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
 • อำนาจของพระเจ้าจะเริ่มท่วมท้นในจิตใจของผู้นำเพื่อต่อต้านแผนการทุกอย่างวาระของปีศาจในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
 • ความปรารถนาที่จะรู้จักคุณมากขึ้นทำตามความประสงค์ของคุณเชื่อฟังคำแนะนำของคุณจะเริ่มทำลายจิตใจของผู้นำของเราทุกวันในนามของพระเยซูคริสต์
 • เอฟ. 4: 23-24 กล่าวว่า“ และได้รับการฟื้นฟูในจิตใจของคุณ และให้คุณสวมชายคนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง”
 • พระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูจิตใจของผู้นำของเราพวกเขาติดตามคุณด้วยความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ในนามของพระเยซู
 • พระบิดาบนสวรรค์เราสวดอ้อนวอนขอให้คุณควบคุมจิตใจของผู้นำของเราอย่างสมบูรณ์ คุณจะทำให้พวกเขามีจิตใจที่รับฟังคุณจิตใจที่กลัวคุณไม่ใช่โดยการทำของมวลชน แต่ด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่ของคุณในนามของพระเยซูคริสต์
 • เราสวดอ้อนวอนขอความสว่างของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสำหรับผู้นำของเราพ่อทำให้ความสว่างของคุณส่องสว่างบนหัวใจของพวกเขาทำให้ความสว่างของคุณส่องสว่างบนจิตใจของพวกเขาเพื่อแก้ไขความคิดที่ผิดพลาดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อในนามของพระเยซูเรายกระดับมาตรฐานต่อต้านทุกสิ่งที่ซาตานยึดถือในชีวิตของพวกเขา คำพูดของคุณบอกว่าเราจะออกกฤษฎีกาสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นจะถูกกำหนดขึ้น เราออกกฤษฎีกาและเราประกาศว่าการถือครองดังกล่าวถูกทำลายในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • เราสวดอ้อนวอนต่อต้านการสำแดงของเนื้อหนังและเราอธิษฐานให้การสำแดงผลแห่งวิญญาณด้วยความรักและความถ่อมใจต่อผู้นำของเราในนามของพระเยซู
 • สติปัญญาของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในชีวิตของพวกเขาในการตัดสินใจอย่างถูกต้องพวกเขาจะไม่ล้มเหลวและพวกเขาจะไม่สะดุดในหน้าที่การบริหารของพวกเขาต่อจากนี้ในนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้าเราขออธิษฐานว่าสิ่งใดที่ไม่พบในตัวคุณที่ถูกประกาศในชีวิตของผู้นำของเราพวกเขาจะถูกยกเลิกแก้ไขและเป็นไปตามเจตจำนงและจุดประสงค์ของคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระเจ้าเราขอให้คุณมอบหัวใจให้ผู้นำของเราที่โหยหาคุณในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาบนสวรรค์เราสวดอ้อนวอนขอให้คุณเปล่งประกายชีวิตของพวกเขาตามพระประสงค์ของคุณสู่สง่าราศีของพระนามของคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • เราต่อสู้กับเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งแยกทุกชนิดการแบ่งแยกที่งอกขึ้นในจิตใจของผู้นำของเราพวกเขาถูกถอนรากถอนโคนจากรากเหง้าในนามของพระเยซู
 • พระบิดาบนสวรรค์เราขอขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบเราขอขอบคุณสำหรับประจักษ์พยานที่เราเห็นจากคำสวดอ้อนวอนของเราเราวางใจให้คุณทำสิ่งเหล่านี้หรือเราเท่านั้นยอมรับการขอบคุณพระเจ้าของเราในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ที่เราได้สวดอ้อนวอน

การโฆษณา

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่