5 คำอธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อบ้านของคุณ

0
1862

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อบ้านของคุณ เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องมอบครอบครัวของเราให้กับพระเจ้า ผู้ที่สามารถทำทุกสิ่งให้กับเราได้เป็นอย่างดี การอธิษฐานคือ พลัง บ้านของคริสเตียน ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อและผู้ที่มีความเลื่อมใสในครอบครัวเราไม่สามารถที่จะไม่จริงจังกับชีวิตการสวดอ้อนวอนของเราได้นั่นคือคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อพระบิดา

เราทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสถานที่ของการอธิษฐานบางครั้งก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้อธิษฐานเราอธิษฐานขอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งด้วย ความรับผิดชอบของเราในการดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐาน พ่อแม่ควรสวดอ้อนวอนด้วยกันเด็ก ๆ ควรได้รับการสอนวิธีสวดอ้อนวอนโดยการสวดอ้อนวอนกับครอบครัวและโดยการขยายเป็นรายบุคคล

ในส่วนนี้เรากำลังอธิษฐานเพื่อการเติบโตทางวิญญาณการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าและความสงบสุข

บทสวดมนต์

 

 • พระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์ขอขอบคุณสำหรับพลังอันยิ่งใหญ่ของคุณที่มีต่อเราเราเป็นคนของคุณและคุณคือพระเจ้าของเราพระบิดาของเราเรารู้สึกขอบคุณขออวยพรให้พระนามของคุณเป็นพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์
 • พ่อในนามของพระเยซูขอบคุณสำหรับความรักที่มั่นคงและความเมตตาของคุณที่มีต่อเราเราเชิดชูพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเรายกย่องความยิ่งใหญ่ของคุณขอขอบคุณพระผู้ไถ่ในนามของพระเยซู

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

 

คำอธิษฐานแห่งความสมบูรณ์

 

 • ตามพระวจนะของพระเจ้าในอส. 1:3 ซึ่งกล่าวว่า “และเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลของมันตามฤดูกาล ใบของมันจะไม่เหี่ยวแห้ง และสิ่งใดก็ตามที่เขาทำก็จะจำเริญขึ้น” ในพระนามของพระเยซู ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์ในบ้าน สามี ภรรยา และลูกๆ ของข้าพเจ้า ไม่ว่าเราจะวางมือบนสิ่งใด เราจะเจริญรุ่งเรืองในนามของพระเยซู
 • ตามป. 20:4 ที่กล่าวว่า “ขอพระองค์ประทานตามใจปรารถนาของท่าน และทำให้แผนงานทั้งหมดของท่านสำเร็จ” พ่อในนามของพระเยซูฉันมอบบ้านของฉันไว้ในมือที่มีความสามารถของคุณสำหรับทุกโครงการและแผนของเราเราสวดอ้อนวอนเพื่อความสำเร็จเราสวดอ้อนวอนขอให้คุณให้สามีภรรยาและลูก ๆ ของฉันได้รับความปรารถนาจากใจของคุณ จะในนามของพระเยซูคริสต์
 • ตามที่ฟิล 4:19 ซึ่งกล่าวว่า “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงสนองความต้องการทั้งสิ้นของท่านตามความมั่งคั่งอันอุดมของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” พระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทุกความต้องการในบ้านของข้าพเจ้าได้รับการตอบสนอง เรามีทุกอย่างที่เราต้องการ เพื่อดื่มและถวายในพระนามพระเยซู
 • ตาม Psa. 23: 1 กล่าวว่า 'พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของฉัน ฉันจะไม่ต้องการ ' พระบิดาบนสวรรค์คุณเป็นผู้เลี้ยงแกะในบ้านของฉันเราอยู่กับคุณเราหวังและไว้วางใจในตัวคุณว่าคุณจะเป็นผู้จัดหาของเราเมื่อใดก็ตามที่ความต้องการเกิดขึ้นในบ้านของฉันคุณจะทำให้พวกเขาพร้อมใช้งานสำหรับเราในนามของพระเยซูคริสต์

 

 

คำอธิษฐานของการป้องกัน

 

 • ตาม 2 ท ธ . 1: 7 ซึ่งกล่าวว่า 'เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวแก่เรา แต่เป็นพลังและความรักและจิตใจที่ดี ' พ่อในนามของพระเยซูฉันขอสาปแช่งวิญญาณแห่งความกลัวในบ้านของฉันจากรากฉันประกาศิตมือแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณจะอยู่ที่บ้านของฉันและเราอดทนด้วยวิญญาณแห่งจิตใจที่ดีและความรักจากเบื้องบนในนามของ พระเยซูคริสต์.
 • ป.ล. 17: 8 กล่าวว่า 'ขอให้ฉันเป็นเหมือนดวงตาของเธอ ซ่อนฉันไว้ในเงามืดของพระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์ฉันมอบบ้านของฉันไว้ในมือของคุณพระเจ้าฉันขอภาวนาให้คุณรักษาภรรยาสามีของฉันลูก ๆ ของฉันให้ปลอดภัยตลอดวันตลอดคืนเราขออธิษฐานให้คุณ ให้เราอยู่ภายใต้ร่มเงาของปีกของคุณในนามของพระเยซู Chrsit
 • ป. 23:4 พูดว่า 'ถึงแม้ฉันจะเดินไปตามหุบเขาที่มืดมิดที่สุด ฉันจะไม่กลัวอันตรายใด ๆ เพราะคุณอยู่กับฉัน ไม้เท้าและไม้เท้าของท่านก็ปลอบโยนข้าพเจ้า พ่อในนามของพระเยซูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสภาพแวดล้อมของฉันแม้ว่าจะมีความชั่วร้ายในแผ่นดิน ความชั่วร้ายจะไม่เข้ามาใกล้ฉันในนามของพระเยซูเราจะไม่กลัวความชั่วร้ายสำหรับคุณคือร็อดและไม้เท้าของเรา ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • จาก Psa. 91: 1-7 พ่อในนามของพระเยซูภรรยาของฉันอาศัยอยู่ในที่ลับของคุณสามีของฉันอาศัยอยู่ในที่ลับของคุณลูก ๆ ของฉันพักผ่อนในที่ลับของคุณบ้านของฉันได้รับการปกป้องจากบ่วงของไก่และจากโรคระบาดที่ส่งเสียงดัง บ้านของฉันได้รับการปกป้องจากความชั่วร้ายทุกรูปแบบอันตรายทุกรูปแบบอุบัติเหตุทุกรูปแบบเพราะเราอาศัยอยู่ในความปลอดภัยของคุณทุกวันในนามของพระเยซูคริสต์

 

 

คำอธิษฐานแห่งความสงบ

 

 • พ่อในนามของพระเยซูคริสต์ฉันประกาศสันติภาพของพระเจ้าในบ้านของฉันทุกด้านในนามของพระเยซู การแต่งงานของฉันประสบสันติสุขของคุณในนามของพระเยซูคริสต์มารจะไม่มีที่อยู่ในบ้านของฉันในนามของพระเยซูคริสต์
 • คือ. 26:3 กล่าวว่า “ท่านจะรักษาเขาไว้ให้สงบสุขสมบูรณ์ ผู้ซึ่งจิตใจจดจ่ออยู่กับคุณ เพราะเขาวางใจในตัวคุณ”
 • พระบิดาบนสวรรค์ฉันสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าคุณจะรักษาบ้านของฉันให้อยู่ในความสงบสุขสมบูรณ์ขณะที่เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ สันติสุขในทุกด้านในชีวิตของสามีภรรยาลูก ๆ ของฉันและเพื่อการขยายญาติของฉันในนามของพระเยซูคริสต์
 • พงศาวดาร 3: 15 กล่าวว่า 'และให้สันติสุขของพระเจ้าปกครองในจิตใจของคุณ ซึ่งคุณถูกเรียกมาในร่างกายเดียวกัน และขอบคุณ'
 • พระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์สันติสุขและความสงบจากเบื้องบนจะปกครองบ้านของฉันโดยอำนาจของคุณในนามของพระเยซูคริสต์

 

 

อธิษฐานเพื่อการเติบโตทางวิญญาณ

 

 • อีฟ 1:18 กล่าวว่า 'ตาแห่งความเข้าใจของคุณได้รับความสว่างแล้ว เพื่อท่านจะได้รู้ว่าอะไรเป็นความหวังของการทรงเรียกของพระองค์ และความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งมรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนมีมากเพียงใด
 • พระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์ดวงตาของมนุษย์วิญญาณของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างอย่างต่อเนื่องเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นของเราในพระคริสต์เราไม่ได้ถูกโยนไปมาเรารู้ว่ามรดกของเราคืออะไรในพระคริสต์ทุกวันในนามของพระเยซู 
 • ป. 69:9 ที่กล่าวว่า 'เพราะความกระตือรือร้นในบ้านของเจ้าได้กินฉันเสีย และการประณามของผู้ที่เยาะเย้ยเจ้าก็ตกอยู่กับฉัน' พระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์ ขอให้ความกระตือรือร้นของ kingdown ของคุณตกที่บ้านของฉันอย่างหนัก และทำให้เราเป็นเครื่องมือในการขยายอาณาจักรของคุณในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์

 

 

คำอธิษฐานแห่งความก้าวหน้า

 

 • พ่อในนามของพระเยซูฉันประกาศความก้าวหน้าในธุรกิจการส่งเสริมภรรยา / สามีและความก้าวหน้าในชีวิตของลูก ๆ ในนามของพระเยซู
 • ในบ้านของฉันฉันต่อสู้กับความซบเซาทุกรูปแบบที่อาจต้องการฉุดรั้งฉันคู่สมรสและลูก ๆ ของฉันเราเป็นอิสระจากความเมื่อยล้าในพระนามของพระเยซูคริสต์
 • พระบิดาบนสวรรค์ฉันสวดอ้อนวอนขอความโปรดปรานรอบด้านในบ้านเพื่อธุรกิจอาชีพความโปรดปรานในความพยายามทั้งหมดของเราผู้ชายเห็นเราและโปรดปรานเราลูก ๆ ของฉันได้รับความโปรดปรานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • ขอขอบคุณจากสวรรค์เพราะคุณได้ยินเราเสมอขอบคุณสำหรับคำตอบคำอธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู สาธุ

 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.