คำอธิษฐานเพื่อต่อต้านความตาย ณ ขอบแห่งความสำเร็จ

0
2035

วันนี้เราจะจัดการกับคะแนนอธิษฐานเพื่อต่อต้านความตายที่ขอบแห่งความสำเร็จ พระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจในหนังสือของ ยอห์น 10:10 (NKJV) โจรไม่ได้มานอกจากขโมยและฆ่าและทำลาย ฉันมาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตและเพื่อให้พวกเขามีชีวิตอีกมากมาย ศัตรูจะไม่มาเว้นแต่จะขโมยฆ่าและทำลาย มีผู้คนมากมายที่ชีวิตของพวกเขาถูกตัดขาดเมื่อพวกเขาใกล้จะประสบความสำเร็จ

ผู้ชายคนนั้นจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตได้อย่างไรเขาจะมุ่งมั่นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อที่เขาจะได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาใกล้จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาทำงานให้มาความตายจะมาหาเขา ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือของ เยเรมีย์ 29:11 เพราะฉันรู้ความคิดที่ฉันคิดต่อคุณพระเจ้าตรัสว่าทรงคิดเรื่องสันติสุขและไม่ใช่ความชั่วร้ายเพื่อให้คุณมีอนาคตและ ความหวัง. ความคิดของพระเจ้าสำหรับเรานั้นดีและไม่ชั่วที่จะทำให้เราสิ้นสุดที่คาดหวัง เป็นปีศาจที่พยายามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเปลี่ยนแปลงมัน

คู่มืออธิษฐานนี้จะต่อต้านแผนการของศัตรูที่จะเอาชีวิตเราเมื่อพวกเขาปิดสู่ความสำเร็จ ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ศัตรูจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของเราในนามของพระเยซู ในทุกวิถีทางที่ศัตรูได้วางแผนที่จะก่อให้เกิดความหายนะในชีวิตของเราฉันทำลายมันด้วยอำนาจของสวรรค์

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

จุดอธิษฐาน

 • พระเยซูฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณที่ได้เห็นวันใหม่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาของคุณในชีวิตของฉัน ฉันขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่คุณได้ทำในชีวิตของฉัน ฉันขอขอบคุณสำหรับแผนการที่ดีทั้งหมดที่คุณมีต่อฉันฉันขอยกย่องคุณลอร์ดพระเยซูขอให้ชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ต่อต้านทุกแผนการและวาระของศัตรูที่จะเอาชีวิตข้า เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าฉันจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่เพื่อประกาศพระวจนะของพระเจ้าในดินแดนของคนเป็น ฉันต่อสู้กับทุกวาระแห่งความตายในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ฉันจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตโดยไม่มีอุปสรรคในนามของพระเยซู สัตว์แปลก ๆ ทุกตัวที่ส่งเข้ามาในชีวิตของฉันจากอาณาจักรแห่งความมืดเพื่อติดตามความก้าวหน้าในชีวิตของฉันขอให้ไฟของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำลายสัตว์ดังกล่าวในนามของพระเยซู
 • พระบิดาเจ้าสุนัขชั่วร้ายทุกตัวที่ถูกส่งเข้ามาในชีวิตของฉันเพื่อกัดกินความก้าวหน้าในชีวิตของฉันจุดไฟในขณะนี้ในนามของพระเยซู ฉันส่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าไปเป็นกลุ่มศัตรูของฉันปล่อยให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำลายพวกเขาในขณะนี้ในนามของพระเยซู
 • ฉันยกเลิกทุกแผนการของศัตรูที่จะฆ่าฉันเมื่อถึงจุดที่ฉันประสบความสำเร็จในชีวิต ฉันต่อต้านพันธสัญญาแห่งความตายในชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู ชายหรือหญิงทุกคนที่พยายามจะส่งความตายมาหาฉันตอนนี้ตกสู่ความตายในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานว่าคุณจะปราบพลังของชายและหญิงที่เข้มแข็งทุกคนในบ้านของพ่อและแม่ของฉันที่ต่อต้านความก้าวหน้าในชีวิตของฉัน ฉันสวดอ้อนวอนขอให้คนเช่นนั้นตายในนามของพระเยซูโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยักษ์ทุกตัวในสายเลือดของฉันฆ่าเด็กที่มีชะตากรรมคุณจะไม่มีฉี่ในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานว่าการคุ้มครองของเจ้าจะอยู่ที่ข้า ฉันภาวนาให้ดวงตาของคุณมองมาที่ฉันในนามของพระเยซู เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าพระเนตรของพระเจ้ามองไปที่คนชอบธรรมเสมอและหูของเขาก็ใส่ใจคำอธิษฐานของพวกเขาเสมอ ฉันขอภาวนาให้ดวงตาแห่งการปกป้องของคุณอยู่ที่ฉันในนามของพระเยซูเสมอ
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าแลกชีวิตของข้าทุกวันด้วยโลหิตอันมีค่าของเจ้า ฉันจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ชั่วร้ายใด ๆ ในนามของพระเยซู เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าจะไม่มีการประดิษฐ์อาวุธใด ๆ ต่อฉัน ฉันประกาศว่าจะไม่มีแผนชั่วร้ายของศัตรูในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู อาวุธทุกชิ้นที่ศัตรูออกแบบมาเพื่อทำร้ายฉันฉันส่งพวกมันกลับไปเจ็ดเท่าในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าขออธิษฐานว่าตลอดชีวิตของข้าคำแนะนำและคำปรึกษาของเจ้าจะดำรงอยู่เพียงอย่างเดียว แผนการทุกอย่างของศัตรูถูกทำลายในขณะนี้ในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขอมอบชีวิตของข้าไว้ในมือของเจ้าข้าขออธิษฐานให้วิญญาณของเจ้านำทางข้า นัยแห่งความชั่วร้ายทุกรูปแบบที่ขอบของความสำเร็จฉันทำลายมันด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความว้าวุ่นใจความเบื่อหน่ายหรือความเหนื่อยยากทุกรูปแบบถูกทำลายโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู
 • พระเยซูเจ้าชีวิตของฉันอยู่ในมือของคุณ ฉันต้องการให้คุณปกป้องมัน ฉันจะไม่ล้มเหลวในจุดประสงค์ในนามของพระเยซู ฉันต่อต้านแผนการของศัตรูทุกอย่างที่จะทำให้ฉันล้มเหลวในจุดมุ่งหมายโดยการฆ่าฉันที่ขอบแห่งความสำเร็จฉันต่อต้านแผนการดังกล่าวโดยอำนาจในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเยซูข้าขออธิษฐานให้คุณอวยพรมือของฉันให้ประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งที่ฉันวางมือจะประสบความสำเร็จในนามของพระเยซู ฉันต่อสู้กับจิตวิญญาณแห่งความล้มเหลวในชีวิตของฉัน ฉันขอให้คุณมอบความคิดที่จะครองโลกให้ฉัน ความคิดที่จะทำให้ฉันห่างไกลจากความยิ่งใหญ่ได้รับการเผยแพร่ให้ฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าพระเยซูฉันขอให้คุณช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จในความพยายามทั้งหมดของฉันในชีวิตในนามของพระเยซู

 


บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อไม่ให้จุดประสงค์ล้มเหลว
บทความต่อไปคำอธิษฐานต่อโชคชะตา
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันบน WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.