คำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย การปลดปล่อยหมายถึงเสรีภาพและอาจหมายถึงการครอบงำด้วย เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหาการปลดปล่อยและการครอบงำ แผนการของพระเจ้ามีไว้สำหรับมนุษย์ที่จะปราบแผ่นดินโลก อย่างไรก็ตามปีศาจมีวิธีการกดขี่มนุษย์

จำเรื่องราวของ Isrealites เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้พวกเขาครอบครองอย่างไรก็ตามพวกเขาหลงทางในอียิปต์ในฐานะทาส ชาวอิสเรอาไลต์เป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้พวกเขารับใช้พระองค์อย่างดี แต่ในดินแดนแปลก ๆ มันยากสำหรับพวกเขาที่จะรับใช้พระเจ้า สำหรับมนุษย์ที่จะรับใช้พระเจ้าได้ดีเขาจะต้องได้รับการปลดปล่อยจากบาปความชั่วช้าและการเป็นทาสของศัตรู

การเป็นทาสของคุณอาจเป็นบาปอาจเป็นความเจ็บป่วยหรือความทรมานของศัตรู แต่ฉันมีข่าวดีสำหรับคุณวันนี้พระเจ้าพร้อมที่จะ ส่งมอบ คุณ. ด้วยกำลังของพระหัตถ์ขวาพระองค์จะทำให้พระพักตร์ของพระองค์ส่องแสงมาที่คุณและคุณจะได้รับการปลดปล่อย การปลดปล่อยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกำลังของมือมนุษย์ของเรา แต่มาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เมื่อใดก็ตามที่เราตกเป็นทาสนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่จะเรียกร้องต่อพระเจ้าเพื่อการปลดปล่อย แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปและการเป็นทาส

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ฉันออกคำสั่งโดยความเมตตาของพระเจ้าเมื่อคุณเริ่มใช้คู่มืออธิษฐานนี้ขอให้คุณได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสทุกรูปแบบในนามของพระเยซู


คะแนนอธิษฐาน:

 • ข้า แต่พระเยซูฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณที่ทำให้ฉันมีค่าควรที่จะเห็นวันที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ฉันขอขอบคุณสำหรับพรและการจัดเตรียมของคุณในชีวิตของฉันขอให้ชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเยซูข้าขออธิษฐานว่าด้วยความเมตตาของคุณคุณจะช่วยฉันจากการเป็นทาสในนามของพระเยซู ในทุกวิถีทางที่ฉันถูกกดขี่ฉันสวดอ้อนวอนขออิสรภาพในนามของพระเยซู พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนมีเสรีภาพ ฉันอธิษฐานขอให้วิญญาณของพระเจ้าสถิตกับฉันในนามของพระเยซู
 • พระบิดาพระเจ้าพระคัมภีร์ทำให้ฉันเข้าใจว่าเราถูกเรียกให้เป็นอิสระ ฉันประกาศอิสรภาพของฉันตั้งแต่วันนี้ด้วยมืออันทรงพลังของคุณ ฉันปฏิเสธที่จะเป็นทาสของบาปอีกต่อไปในนามของพระเยซู
 • ในทุกวิถีทางที่บาปทำให้ฉันไร้ความสามารถฉันขออธิษฐานว่าพลังของคุณจะปลดปล่อยฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันทำลายแอกแห่งความเป็นทาสทุกอย่างในชีวิตของฉันด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์กล่าวว่าโดยการเจิมแอกทุกแอกจะถูกทำลาย แอกแห่งการเป็นทาสทุกครั้งฉันออกคำสั่งโดยการเข้ามาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้แอกดังกล่าวถูกทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวและพวกเขาเอาชนะเขาด้วยเลือดของลูกแกะและโดยคำพยานของพวกเขา ฉันออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจของเลือดที่หลั่งบนไม้กางเขนแห่งความโกรธาขอให้แอกแห่งความเป็นทาสทุกตัวถูกทำลายในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าต่อสู้กับพลังแห่งการกดขี่ทุกอย่างที่อยู่เหนือชีวิตของข้า ยักษ์ทุกรูปแบบที่ขัดขวางฉันล้มตายในนามของพระเยซู เพราะมีการเขียนไว้เพื่ออิสรภาพที่พระคริสต์ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระวันนี้ฉันออกกฤษฎีกาโดยเสรีภาพในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้ามาต่อสู้กับแอกแห่งความบาปทุกอย่างในชีวิตในนามของพระเยซู แอกแห่งความบาปทุกอย่างในชีวิตของฉันถูกทำลายในวันนี้ในนามของพระเยซู แอกแห่งความบาปทุกอย่างที่ศัตรูใส่ไว้กับข้าจงแตกเป็นชิ้น ๆ ในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าออกคำสั่งด้วยความเมตตาของผู้สูงสุดทุกคนที่เป็นทาสของความบาปในชีวิตของฉันทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในวันนี้ในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าทำลายพันธะทุกอย่างที่ผูกมัดข้าด้วยการเป็นทาสด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันขอให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แยกฉันออกจากพันธสัญญาแห่งการเป็นทาสทุกอย่างที่ครอบงำชีวิตฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันอธิษฐานว่าโดยอาศัยอำนาจของเลือดที่หลั่งบนกางเขนแห่งความโกรธาคุณจะทำลายพันธสัญญาการเป็นทาสทั้งหมดในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • พลังแห่งข้อ จำกัด ทุกอย่างในชีวิตของฉันฉันทำลายมันด้วยไฟในนามของพระเยซู พันธนาการของการเป็นทาสทุกอย่างที่บาปโยนฉันเข้าไปจะถูกทำลายด้วยไฟในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าด้วยเหตุผลของพันธสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นผ่านพระโลหิตของพระคริสต์ฉันจึงต่อต้านพันธสัญญาเชิงลบที่ทำงานต่อต้านชีวิตของฉันในนามของพระเยซู
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าพระบุตรได้ปลดปล่อยเป็นอิสระแท้จริง ฉันออกคำสั่งตั้งแต่วันนี้ฉันเริ่มดำเนินชีวิตอย่างอิสระในนามของพระเยซู ตั้งแต่วันนี้ฉันพูดการปลดปล่อยสู่ความเป็นจริงในนามของพระเยซู
 • ฉันสวดอ้อนวอนด้วยความเมตตาของพระเจ้าผู้ใดก็ตามที่คุณเตรียมที่จะช่วยฉันให้พ้นจากการเป็นทาสทางการเงินฉันขออธิษฐานให้คุณเชื่อมโยงฉันกับบุคคลดังกล่าวในนามของ
 • ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์การปลดปล่อยทางการเงินของฉันมาในนามของพระเยซู ฉันปฏิเสธที่จะเป็นทาสของเงินตั้งแต่วันนี้เงินจะตอบฉันในนามของพระเยซู
 • ฉันออกคำสั่งตั้งแต่วันนี้ฉันไม่ได้เป็นทาสของโรคภัยไข้เจ็บในนามของพระเยซูอีกต่อไป ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ฉันเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความเจ็บป่วยในนามของพระเยซู วันนี้ฉันปลดปล่อยจากความเจ็บป่วยในนามของพระเยซู
 • พระเจ้าฉันขอบคุณเพราะฉันไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป ฉันขอบคุณเพราะฉันได้รับการปกครองผ่านพระโลหิตของพระคริสต์ ฉันขอขอบคุณที่การปลดปล่อยของฉันเกิดขึ้นในนามของพระเยซู ฉันขอขยายความให้คุณช่วยฉันจากการเป็นทาสของบาปฉันขอขอบคุณสำหรับการเป็นโล่และดั้งของฉันขอให้ชื่อของคุณได้รับการยกย่องในนามของพระเยซู
 • ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจว่าฉันจะไม่ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไปในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อต่อต้านการต่อสู้ของสามีหลายคน
บทความต่อไปคำอธิษฐานสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ (Ressurection)
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.