คำอธิษฐานสำหรับบางสิ่งที่คุณรู้สึกผิด

วันนี้เราจะอธิษฐานเพื่อต่อต้านบางสิ่งที่คุณรู้สึกผิด ความรู้สึกผิดเป็นกลุ่มอาการร้ายแรงที่สามารถขับไล่มนุษย์ออกไปจากพระเจ้าได้ ดูเรื่องราวของยูดาสอิสคาริโอทที่มอบพระคริสต์ให้กับผู้โจมตีด้วยเงิน เขารู้สึกผิดมากจนลงเอยด้วยการฆ่าตัวตาย

บางครั้งเราทำบางสิ่งที่อาจทำร้ายเราในภายหลัง เราเหลือทางเลือกที่จะกลับใจอย่างแท้จริงและเอาชนะความผิดของเราหรือเรายอมให้มันทำลายเรา อัครสาวกเปโตรก่ออาชญากรรมเกือบเช่นเดียวกับยูดาสอิสคาริโอท อย่างไรก็ตามเขาสามารถเอาชนะความรู้สึกผิดนั้นได้โดยไปหาพระเจ้าและแสวงหา การให้อภัย. พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าในวันเพ็นเทคอสต์อัครสาวกเปโตรได้เทศนากับผู้คนหลายพันคนและพวกเขามอบชีวิตให้กับพระคริสต์ เปโตรสามารถทำเช่นนี้ได้เพราะเขาเอาชนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ในทำนองเดียวกันในชีวิตของเราปีศาจพยายามที่จะพรากเราไปจากพระเจ้าโดยปล่อยให้เรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราเคยทำในอดีต มันทำให้เราลืมไปว่าพระคัมภีร์ระบุว่าผู้ที่อยู่ในพระคริสต์เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่และสิ่งเก่า ๆ ได้ล่วงลับไปแล้ว เรายังคงรู้สึกถึงความสกปรกและความรู้สึกผิดต่อวิถีทางที่ไม่ดีของเราและช้า ๆ เราก็แยกทางกับพระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าพอ ในขณะเดียวกันสคริปต์ดังกล่าวในหนังสือของ ฮีบรู 4:15 เพราะว่าเราไม่มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่อยู่ในทุกจุดที่ถูกล่อลวงเหมือนเรา แต่ก็ไม่มีบาป. พระคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราที่สัมผัสได้ถึงความอ่อนแอและความรู้สึกผิดของเรา เราสามารถไปหาพระคริสต์ได้อย่างกล้าหาญทุกครั้งที่เรารู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยทำในอดีต

วิธีเอาชนะความรู้สึกผิด

มีหลายวิธีในการเอาชนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี อย่างไรก็ตามเราจะเน้นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เราคิดว่าสำคัญมาก

Geniune กลับใจ

ก้าวแรกของเราสู่การมีใจที่ใสสะอาดคือการกลับใจ เป็นไปได้ที่จะมีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อและลักษณะนิสัยในชีวิตคริสเตียนของเรา แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะพาเราไปจากพระคริสต์ ยูดาสอิสคาริโอตมีปัญหาเกี่ยวกับตัวละคร เขาให้สิทธิเงินเหนือสิ่งอื่นใด อัครสาวกเปโตรมีคำถามเกี่ยวกับศรัทธานั่นคือสาเหตุที่เขาทนไม่ได้เมื่อถูกถามว่าเขาเป็นผู้ดูแลคนหนึ่งของพระคริสต์หรือไม่

ถึงกระนั้นเปโตรก็สามารถกลับใจได้ จำข้อพระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือของ 2 โครินธ์ 5:17 ดังนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นคือสิ่งสร้างใหม่ สิ่งเก่า ๆ ได้ล่วงลับไปแล้ว ดูเถิดทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ เมื่อเรามอบชีวิตของเราให้กับพระคริสต์เราได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ สิ่งต่างๆไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เราเคยทำในอดีตผ่านไปแล้วและบทใหม่ได้ถูกเปิดขึ้น ดังนั้นวิธีแรกในการขจัดความรู้สึกผิดคือการกลับใจ

ขอการให้อภัย

บาปใหญ่กั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เมื่อบาปเข้ามาสิ่งต่อไปที่มารทำคือใช้ความผิดของบาปนั้นกับเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดี วิธีเดียวที่เราจะแก้ไขความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในสถานการณ์นี้ได้คือการขอการให้อภัยจากพระเจ้า ในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการให้อภัยของเราไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการกลับใจเนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไขความสัมพันธ์ที่แตกร้าวของเรากับพระผู้เป็นเจ้า

โปรดจำไว้ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนบาปตาย แต่กลับใจโดยทางพระเยซูคริสต์ ให้ปีศาจรู้ว่าคุณได้กลับใจและสิ่งเก่า ๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

คะแนนอธิษฐาน:

  • พระเยซูฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณสำหรับพระคุณที่ได้รู้จักคุณ ฉันขอขอบคุณสำหรับพระคุณที่ได้รับการเรียกเข้าสู่แสงสว่างที่น่าอัศจรรย์ของคุณขอให้ชื่อของคุณได้รับการยกย่องในนามของพระเยซู
  • ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขอมอบชีวิตและความเป็นอยู่ในความดูแลของท่าน ฉันละทิ้งวิถีทางเดิม ๆ ทั้งหมดและยอมจำนนต่ออำนาจและคำแนะนำของคุณอย่างเต็มที่ ฉันเชื่อว่าคุณเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่มาพรากความเจ็บปวดของมนุษย์ไป ฉันเชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตายไปแล้วและตั้งมั่นเพื่อที่จะได้รับบาปของฉันไป
  • พระเยซูฉันสวดอ้อนวอนขอการอภัยบาปและความชั่วช้าของฉัน ฉันได้ทำบาปและทำความชั่วร้ายต่อคุณและคุณเพียงผู้เดียว คำพูดของคุณบอกว่าแม้ว่าบาปของฉันจะเป็นสีแดงเหมือนสีแดงเข้ม แต่ก็จะขาวขึ้นกว่าหิมะฉันขออธิษฐานให้คุณล้างฉันให้สะอาดจากบาปของฉันในนามของพระเยซู
  • พระคัมภีร์กล่าวว่าการเสียสละของพระเจ้าเป็นวิญญาณที่แตกสลายหัวใจที่แตกสลายและสำนึกผิดคุณจะไม่ดูหมิ่น พ่อโปรดในความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณล้างบาปของฉันในนามของพระเยซู
  • ฉันภาวนาให้คุณสร้างหัวใจที่ใสสะอาดในตัวฉัน ขอมอบหัวใจที่ปราศจากบาป ขอพระคุณที่จะหลีกหนีจากบาปและความชั่วช้าทุกรูปแบบในนามของพระเยซู
  • ข้า แต่พระเจ้าข้าขออธิษฐานว่าคุณจะนำหัวใจของฉันต่อสู้กับกลวิธีของปีศาจ ความผิดและความเจ็บปวดทุกรูปแบบของสิ่งที่ฉันเคยทำในอดีตถูกพรากไปในนามของพระเยซู
  • พระเจ้าพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าหากผู้ใดอยู่ในพระคริสต์สิ่งเก่า ๆ ก็ล่วงลับไปแล้วและทุกสิ่งก็กลายเป็นของใหม่ ฉันภาวนาว่าคุณจะมอบพระคุณให้ฉันได้มีสติว่าฉันไม่ได้เป็นตัวเก่าอีกต่อไป ฉันภาวนาว่าคุณจะให้ความรู้แก่ฉันเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่ปีศาจพยายามดึงฉันไปจากคุณโดยทำให้ฉันรู้สึกผิด
  • ข้า แต่พระเจ้าข้าขออธิษฐานให้เจ้าค้นหาชีวิตของข้าและผ่านไป กำจัดความชั่วร้ายทุกรูปแบบในตัวฉัน กำจัดการแก้แค้นและคำตำหนิทุกรูปแบบในใจของฉันในนามของพระเยซู
  • พระเยซูขอให้ฉันมั่นใจเสมอว่าฉันเป็นของคุณและสิ่งเก่า ๆ ได้ล่วงลับไปแล้ว
  • ข้า แต่พระเจ้าฉันขออธิษฐานว่าคุณจะยกโทษบาปและความชั่วช้าทั้งหมดของฉันให้ฉันและฉันอธิษฐานขอพระคุณที่จะไม่กลับไปทำบาปอีกในนามของพระเยซู

บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2021
บทความต่อไปคำอธิษฐานเพื่อปรับปรุงชีวิตการอธิษฐานของคุณ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.