10 ข้อพระคัมภีร์เพื่ออธิษฐานเมื่อคุณสับสน

วันนี้เราจะจัดการกับข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อเพื่ออธิษฐานเมื่อคุณสับสน ความสับสนเป็นสภาพจิตใจที่ไม่ดี มันขัดขวางการเดินทางของผู้ชายคนหนึ่งและทำให้เส้นทางสู่ความสำเร็จเป็นเส้นทางที่ยาวนานและน่าเบื่อหน่าย ทิศทางคือกุญแจสำคัญ หากมนุษย์จะมีค่ากับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตและบรรลุจุดประสงค์เขาต้องได้รับการนำทางจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขา เขาต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสต่อครั้ง สิ่งนี้อธิบายว่าเหตุใดจึงสำคัญที่จะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการสังเกตเข้าใจ

เมื่อ ความสับสน คุณยังสามารถบอกความแตกต่างระหว่างเสียงของพระเจ้ากับเสียงของศัตรูได้ คุณจะไม่รู้ว่าวิญญาณของพระเจ้ากำลังนำคุณหรือเมื่อเนื้อหนังของคุณกำลังพูด อาจสับสนว่าจะแต่งงานกับใครงานที่ต้องทำสถานที่อยู่และอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณสับสนให้ใช้ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้เพื่อสวดอ้อนวอน

สุภาษิต 3: 5 -“ จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง”

เมื่อพระเจ้ากำลังให้คำสั่งบางอย่างที่ดูไร้สาระสำหรับคุณเช่นเดียวกับที่พระเจ้าบอกให้อับราฮัมเสียสละลูกคนเดียวของเขา คำสั่งประเภทนี้สามารถสร้างความสับสนในจิตใจของมนุษย์ คุณจะสงสัยว่าเป็นพระเจ้าที่พูดจริง ๆ หรือปีศาจกำลังพยายามเล่นงานคุณอย่างรวดเร็ว สิ่งที่คุณต้องทำคือวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ

ความเข้าใจของมนุษย์เสี่ยงต่อความผิดพลาดและการหลอกลวงจากมารนั่นคือเหตุผลที่เราต้องวางใจในพระเจ้า เมื่อเราตกอยู่ในความสับสนและดูเหมือนว่าหัวของเราจะมองไม่เห็นทางออกอีกต่อไปนั่นคือเวลาที่จะวางใจในพระเจ้า ดาวิดวางใจในพระเจ้านั่นคือสาเหตุที่เขาเผชิญหน้ากับโกลิอัทโดยไม่คำนึงถึงขนาดและประสบการณ์ทางทหาร

นี่คือเพลงสดุดีแห่งการชี้นำ เมื่อเราสับสนว่าจะไปทางไหนนั่นคือเวลาที่ต้องแสวงหาทางจากพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าแสดงให้ฉันเห็นว่าฉันควรจะไปทางไหนฉันขอมอบความไว้วางใจให้กับชีวิตของฉัน เมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระองค์จะทรงชี้ทางให้เราไป วิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างความสับสนเราจะได้รับการนำทางจากพระเจ้า

1 โครินธ์ 14:33 -“ เพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างความสับสน แต่เป็นความสงบสุขเช่นเดียวกับคริสตจักรทั้งหมดของวิสุทธิชน”

รู้สิ่งนี้และรู้จักสันติสุขพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างความสับสน เขาจะไม่ทำให้คุณมีปัญหาที่จะทำให้คุณสับสนกับปัญหาต่างๆ คำแนะนำของพระเจ้าคือความสงบสุขและการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อคุณได้รับคำแนะนำที่ทำให้สับสนจงรู้ไว้ว่าคำแนะนำนั้นไม่เคยมาจากพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระเจ้าเตือนว่าเราควรทดสอบวิญญาณทั้งหมดเพื่อให้รู้จักวิญญาณที่มาจากพระเจ้า

มัทธิว 6:13 และอย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย อาณาจักรและอำนาจและสง่าราศีเป็นของคุณตลอดไป สาธุ.

นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของพระเจ้าตามที่พระคริสต์คิดว่าอัครสาวก นี่คือคำอธิษฐานเพื่อไม่ให้เราถูกนำไปสู่การทดลองที่จะทดสอบศรัทธาของเรา โจเซฟถูกล่อลวงโดยภรรยาของพอร์ติฟาร์เจ้านายของเขา ถ้าเขาตกอยู่ในการทดลองเขาคงพลาดแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขา ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทนต่อการทดลองเช่นนี้ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้เราพ้นจากการล่อลวง

2 ทิโมธี 1: 7 -“ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวให้เรา แต่เป็นพลังและความรักและจิตใจที่ดี”

เพราะเราไม่ได้รับวิญญาณแห่งความกลัว เมื่อคุณกลัวหรือสับสนคำนี้ควรให้ความกล้าหาญและความมั่นใจว่าพระเจ้าประทานวิญญาณแห่งความกลัวให้กับเรา เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์เพื่อใช้ประโยชน์ น่าแปลกใจเล็กน้อยที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่ได้รับวิญญาณแห่งความกลัว วิญญาณของพระคริสต์ทำให้ร่างกายมรรตัยของเราเร่ง

1 ยอห์น 4: 1 -“ ที่รักอย่าเชื่อวิญญาณทุกดวง แต่ทดสอบวิญญาณเพื่อดูว่าพวกเขามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะผู้เผยพระวจนะเท็จหลายคนได้ออกไปในโลกแล้ว”

นี่คือพระวจนะของพระเจ้าสำหรับเรา สำหรับพวกเราหลายคนที่เชื่อในคำพยากรณ์อย่างสูงเราต้องขอวิญญาณแห่งการสังเกตเข้าใจจากพระเจ้า วิญญาณจำนวนมากพูดเหมือนมาจากพระเจ้าต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าและการสังเกตเข้าใจเพื่อระบุสิ่งที่มาจากพระเจ้า กษัตริย์ซาอูลได้พยากรณ์เมื่อเขาเข้าไปอยู่ท่ามกลางศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรก็ตามเมื่อวิญญาณชั่วร้ายมาเหนือเขาพระองค์ก็ทรงพยากรณ์เช่นกัน

มีผู้เผยพระวจนะเท็จหลายคนที่ถูกปีศาจส่งออกมาเพื่อทำให้ผู้คนสับสนผ่านคำทำนายของพวกเขา ทดสอบวิญญาณทั้งหมด

‏‏1 เปโตร 5: 8“ จงตื่นตัวและมีสติสัมปชัญญะ มารศัตรูของคุณเดินด้อม ๆ มองๆเหมือนสิงโตคำรามที่กำลังมองหาใครบางคนที่จะเขมือบ”

พระคัมภีร์เตือนเราให้ตื่นตัวตลอดเวลา ปีศาจเดินไปรอบ ๆ เหมือนสิงโตคำรามที่กำลังมองหาผู้ที่จะเขมือบ เราต้องตั้งมั่นในพระเจ้าและต่อต้านมาร แผนการและวาระการประชุมของศัตรูคือการโยนภัยพิบัติและความสับสนเข้าไปในหมู่มนุษย์ แต่เมื่อเราต่อต้านมารพระคัมภีร์บันทึกว่ามันจะหนีไป

ลูกา 24:38“ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า 'ทำไมคุณถึงทุกข์และทำไมความสงสัยจึงเกิดขึ้นในใจของคุณ? "

จงรู้ไว้เสมอว่าพระคริสต์ทรงเป็นเจ้าแห่งสันติ เขาจะไม่ทำให้เราลำบากในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทำไมคุณถึงทุกข์? ทำไมคุณพยาบาลถึงกลัวและสงสัยในใจ พระคริสต์ทรงเป็นกะลาสีเรือในชีวิตของเราพระองค์จะบังคับเรือของเราให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย

เยเรมีย์ 32:27“ เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของมวลมนุษยชาติ มีอะไรยากเกินไปสำหรับฉันหรือเปล่า”

พระเจ้าตรัสกับศาสดาเยเรมีย์ที่นี่ เขาบอกว่าฉันคือพระเจ้าพระเจ้าของมวลมนุษยชาติ มีอะไรยากเกินไปสำหรับฉันหรือเปล่า? ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าที่จะทำพระองค์สร้างจักรวาลทั้งหมดเขามีกุญแจสำหรับประตูทุกบานและตอบคำถามทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะทำ สถานการณ์ที่สร้างความกลัวและความสับสนในใจของคุณจะคลี่คลายได้หากมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถวางใจในพระองค์ได้

บทความก่อนหน้านี้10 ข้อพระคัมภีร์เพื่ออธิษฐานเมื่อคุณต้องการ
บทความต่อไปคำอธิษฐานเพื่อผลแห่งพระวิญญาณ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.