คำอธิษฐานเพื่อความสุข

0
12922

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อความสุข เพื่อให้เข้าใจความหมายของความสุขเราจะดูที่ความสุขก่อน

ความหมายของความสุข:

ความรู้สึกมีความสุขหรือร่าเริงอย่างสุดขีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือคาดหวังในสิ่งที่ดี ความสุขคืออารมณ์ที่สัมผัสกับความรู้สึกตั้งแต่ความพึงพอใจและความพึงพอใจจนถึงความสุขและความสุข

มาดูความปิติ

ปีติเป็นความสุขที่ฝังรากลึกซึ่งได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้มาจากพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่า 'ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าคือกำลังของฉัน' ตามบริบทของภาษาอังกฤษความสุขถูกอธิบายว่าเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ แต่ในอาณาจักรความสุขนั้นเป็นมากกว่าความรู้สึกมันเป็นวิถีชีวิต

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

หากความสุขถูกมองว่าเป็นความรู้สึกเพียงอย่างเดียวเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะมีความสุขในช่วงเวลานี้และเสียใจในช่วงเวลาต่อไป ไม่แน่นอนในฐานะผู้เชื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตของเราเช่นนั้น


วิถีชีวิตของอาณาจักรปฏิเสธสิ่งนั้นของโลกตามหลักการของราชอาณาจักรคุณจะสนุกสนานกับความท้าทายใด ๆ ที่คุณเผชิญแม้ว่าสิ่งนี้จะดูโง่เขลาสำหรับโลก แต่พวกเขาก็จะเรียกชื่อคุณอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นคุณชื่นชมยินดีเมื่อเผชิญกับ การพิจารณาคดีแทนคุณที่จะเศร้าโศกและสิ้นหวัง

ผู้เชื่อต้องทำงานด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยสายตา (2 คร 5; 7) ซึ่งอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าเหตุใดเราจึงควรมีความสุขแม้ว่าต้องเผชิญกับวิถีทางก็ตาม การทำงานโดยความเชื่อหมายความว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูอยู่ในเรือกับเราเพื่อให้พายุสงบ (มาระโก 4: 35-41) การเดินโดยความเชื่อหมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อคนที่รักพระเจ้า . (รม 8:28)

โดยทั่วไปทุกวันนี้พวกเราจำนวนมากเข้าใจผิดว่ามีความสุขเพราะความสุขและในทางกลับกัน เท่าที่สามารถใช้แทนกันได้มีความแตกต่างระหว่างกัน

บางส่วนมีคำอธิบายด้านล่าง

ความสุขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ในขณะที่ความสุขไม่ได้เป็น

ความสุขนั้นไม่แน่นอน บางสิ่งบางอย่างทำให้คนมีความสุขเช่นภรรยา / สามีของคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้คุณคุณได้รับสัญญาคุณสอบชิงทุนคุณเพิ่งได้รถคุณกำลังจะไปร่วมงานแต่งงานหรือตั้งชื่อเป็นต้นความสุขทั้งหมดที่ มาพร้อมกับสิ่งนี้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้น / เกิดขึ้น แต่ความสุขอยู่ภายในและไม่ได้อิงตามเหตุการณ์

ความสุขจะจางหายไปเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก ดูคร่ำครวญ 3:17 '"จิตวิญญาณของฉันสูญเสียความสงบ ฉันลืมไปแล้วว่าความสุขคืออะไร”

ความสุขชั่วขณะหนึ่งความสุขเป็นนิรันดร์

ความสุขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ / เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น / เหตุผลที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงชั่วคราวและตามอาณาจักรสิ่งชั่วคราวจะไม่มีวันสุดท้าย เมื่อใครบางคนประหลาดใจกับของขวัญรถยนต์เงินและอื่น ๆ ความสุขจะอยู่ชั่วขณะประมาณสองถึงสามสัปดาห์หลังจากนั้นความสุขก็ลดลงหรือหมดไปโดยสิ้นเชิง

ความสุขเป็นสิ่งถาวรความสุขเป็นนิรันดร์ พี่น้องทั้งหลายอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่ได้รับในคริสตจักรของมาซิโดเนียในการทดสอบความทุกข์ยากอย่างหนักความสุขอันล้นเหลือและความยากจนอย่างสุดขีดของพวกเขาได้เอ่อล้นออกมาด้วยความเอื้ออาทรมากมายในส่วนของพวกเขา (2 โครินธ์ 8: 1-2)

ความสุขอยู่ท่ามกลางผลของวิญญาณ (กท 5: 22-23)

แต่ผลของพระวิญญาณคือความรักความสุขความสงบความยาวนานความเมตตาความดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนการควบคุมตนเอง ต่อต้านเช่นนี้ไม่มีกฎหมาย
ความชื่นชมยินดีมีอยู่ในฐานะหนึ่งในผลของวิญญาณที่เหมาะสำหรับผู้เชื่อที่จะครอบครอง สาระสำคัญของความสุขในชีวิตของคนเราไม่สามารถเน้นย้ำได้

ผู้คนให้ความสุขพระเจ้าประทานความสุข

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าประทานสันติสุขและความสุขแก่เรา มนุษย์ไม่สามารถให้ความสุขและความยินดีอย่างล้นเหลือพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ความยินดีและพบความสุขนิรันดร์ในพระองค์ เพลงหนึ่งกล่าวว่า 'ฉันมีความสุขเหมือนแม่น้ำความสุขเหมือนแม่น้ำความสุขเหมือนแม่น้ำในจิตวิญญาณของฉัน'

ความสุขตัดผ่านจิตวิญญาณวิญญาณและร่างกายของคุณ ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าคือความเข้มแข็งของฉัน (น ธ 8:10) ความแตกต่างอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงความสุขภายในความสุขเป็นภายนอก

ความสุขอยู่ในระยะยาวความสุขระยะสั้น

คำอธิษฐานเพื่อความสุข

 • พ่อขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแสดงความยินดีนี้ขอให้คุณยกย่องในนามของพระเยซู
 • ยิ่งกว่าการบรรยายนี้สอนฉันถึงความหมายของความสุขด้วยตัวคุณเองในนามของพระเยซู
 • สัมผัสหัวใจของฉันด้วยความสุขของคุณในนามของพระเยซู
 • ช่วยฉันให้มีความสุขเป็นหนึ่งในผลของวิญญาณในนามของพระเยซู
 • ทำให้ฉันได้ยินความสุขและความยินดีในนามของพระเยซู
 • ความสุขฝังรากลึกในพระเจ้าพ่อช่วยให้ฉันพบคุณเพราะเมื่อฉันพบคุณฉันก็พบความสุขเช่นกัน
 • ยากอบ 1: 2-3 2 ขอให้พิจารณาถึงความสุขอันบริสุทธิ์พี่น้องทุกครั้งที่คุณเผชิญการทดลองหลายอย่างเพราะคุณรู้ว่าการทดสอบศรัทธาของคุณก่อให้เกิดการถนอม พ่อช่วยให้ฉันมีความสุขแม้เผชิญกับการทดลองและความทุกข์ยาก
 • ขอพระคุณที่ได้วางใจคุณในความยากลำบากสำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางไฟพระองค์จะอยู่กับเรา ..
 • พระเจ้าของฉันขอทรงคืนความปิติยินดีในความรอดของฉันและฟื้นฟูจิตวิญญาณของคุณภายในตัวฉัน
 • ปฐ 10:28 'ความหวังของคนชอบธรรมคือความชื่นชมยินดี แต่ความหวังของคนชั่วร้ายก็ไร้ผล'
  พ่อปล่อยให้ทุกสิ่งที่ฉันวางมือส่งผลให้มีความสุขในนามของพระเยซู
 • Rom 15: 13 ขอให้พระเจ้าแห่งความหวังเติมเต็มคุณด้วยความสุขและสันติสุขเมื่อคุณวางใจในพระองค์เพื่อที่คุณจะมีความหวังมากล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  พ่อเติมเต็มฉันด้วยความสุขและสันติที่ฉันจะล้นด้วยความหวังในนามของพระเยซู
 • ช่วยให้ความสุขของฉันสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์
 • อิสยาห์ 12: 6 "ชาวไซอันจงโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างยิ่งใหญ่"
  เพลงแห่งความสุขจะไม่สิ้นสุดจากปากของฉันในนามของพระเยซู
  อิสยาห์ 35:10“ และคนเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงช่วยกู้จะกลับมา พวกเขาจะเข้าสู่ไซอันด้วยการร้องเพลง ความสุขชั่วนิรันดร์จะสวมศีรษะของพวกเขา ความยินดีและความยินดีจะเข้าครอบงำพวกเขาและความเศร้าโศกและการถอนหายใจจะหายไป”
 • ฉันประกาศส่วนนี้ของฉันในนามของพระเยซู
  ขอบคุณพระเยซูสำหรับคำตอบที่ได้รับคำตอบ
  ฉันอธิษฐานในนามแห่งความสุขของพระเยซู สาธุ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทความต่อไปคำอธิษฐานเพื่อเดินในความรัก
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.