คำอธิษฐานเพื่อต่อต้านอาหารชั่วร้าย

 

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อต่อต้านอาหารชั่วร้าย คู่มือการอธิษฐานนี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เราจะมุ่งเน้นไปที่อาหารเป็นพิษที่เรารับประทานเข้าไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งกำลังส่งผลต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่อาหารชั่วร้ายที่เรากินในความฝันซึ่งส่งผลต่อการเติบโตในชีวิตของเรา ในขณะเดียวกันเราจะไม่ลืมที่จะอธิษฐานเพื่อต่อต้านอาหารชั่วร้ายที่ใช้พรากชาติกำเนิดของเราไป 

ขออ้างอิงจากพระคัมภีร์ ปัญหาของเอซาวไม่ได้เริ่มต้นในวันที่ยาโคบรับพรจากปากของอิสอัค เอซาวเริ่มมีปัญหาในวันที่เขารับอาหารชั่วร้ายจากยาโคบเพื่อดับความหิวในขณะที่เขาขายสิทธิการเกิดของเขาในวันนั้น 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ในระดับใหญ่อาหารที่เราบริโภคสามารถกำหนดได้ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิต สำหรับคนที่กินในความฝัน มันเป็นงานของศัตรูที่จะทำร้ายคุณ ฉันให้คำปรึกษาและอธิษฐานเผื่อคนที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงหลังจากกินอาหารในความฝัน ไม่ใช่จนกว่าคุณจะกินอาหารทางกายภาพที่เป็นพิษ คุณสามารถกินอาหารเป็นพิษได้แม้ในขณะนอนหลับ และมีผู้คนที่ชีวิตไม่มั่นคงหลังจากที่พวกเขาบริโภคอาหารที่ชั่วร้าย 


ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเภทใดอำนาจของพระเจ้าจะช่วยคุณในวันนี้ในนามของพระเยซู 

คะแนนอธิษฐาน:

 • ข้า แต่พระบิดาข้าขอขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตที่สวยงามที่ท่านมอบให้ข้าเพื่อเป็นสักขีพยานในวันที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ขอให้ชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องในนามของพระเยซู พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่สามารถทำบาปได้และขอให้พระคุณอุดมสมบูรณ์ ฉันภาวนาว่าในทุก ๆ ทางที่ฉันขาดรัศมีภาพของคุณพระเจ้ายกโทษให้ฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ซ่อนบาปของเขาจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ผู้ที่สารภาพบาปจะพบความสงสาร ฉันอธิษฐานว่าโดยอาศัยเลือดที่หลั่งบนไม้กางเขนแห่งความโกรธาคุณล้างบาปของฉันทั้งหมดในนามของพระเยซู 
 • เมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายทุกเมล็ดที่ปลูกในตัวฉันอันเป็นผลมาจากความบาปในชีวิตของฉันตอนนี้ลุกเป็นไฟในนามของพระเยซู เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าต้นไม้ทุกต้นที่พ่อของฉันไม่ได้ปลูกจะถูกถอนออกไปเมล็ดพันธุ์แห่งความบาปที่ชั่วร้ายในชีวิตของฉันทั้งหมดลุกเป็นไฟในนามของพระเยซู 
 • ข้า แต่พระบิดาข้า แต่พระเจ้าข้าสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์อาหารชั่วร้ายทุกอย่างที่ข้าได้รับในยามหลับซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของข้าในโลกแห่งความเป็นจริงข้าจะทำให้เจ้าเป็นกลางในวันนี้ในนามของพระเยซู อาหารปีศาจทุกอย่างที่ฉันเคยบริโภคในยามหลับซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณของฉันฉันทำให้วันนี้คุณไร้อำนาจโดยอำนาจของสวรรค์ 
 •  ข้า แต่พระเจ้าข้าต่อสู้กับสารพิษทุกชนิดที่ศัตรูป้อนข้าด้วย เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าร่างกายของฉันเป็นวิหารของพระเจ้าอย่าให้ความอ่อนแอใดมาท้าทายมัน สารปีศาจทุกอย่างในร่างกายของฉันซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของฉันฉันทำลายคุณด้วยอำนาจของสวรรค์ 
 • พระบิดาเจ้าข้าอำนาจและแผนการของศัตรูที่ให้อาหารฉันด้วยอาหารชั่วร้ายในความฝันของฉันฉันทำลายกองกำลังดังกล่าวในนามของพระเยซู มือชั่วทุกคนเสิร์ฟอาหารชั่วร้ายให้ฉันในยามหลับฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ปล่อยให้มือนั้นแห้งในวันนี้ในนามของพระเยซู 
 • ฉันต่อต้านอำนาจและอำนาจทุกอย่างให้อาหารฉันด้วยอาหารที่ชั่วร้ายหยุดทำงานในนามของพระเยซู ฉันยกระดับมาตรฐานกับผู้ชายและผู้หญิงที่มีอำนาจทุกคนที่ต่อต้านการเติบโตในชีวิตของฉัน วันนี้ฉันทำลายคุณในนามของพระเยซู ข้า แต่พระเจ้าขอให้ทูตสวรรค์แห่งความตายมาเยี่ยมเยียนยักษ์ทุกตัวที่ทำให้ฉันสบายใจในนามของพระเยซู 
 • พระบิดาเจ้าข้าอาหารชั่วร้ายทุกอย่างที่ฉันได้รับไม่ว่าในยามหลับหรือในทางกายภาพที่ขโมยสิทธิกำเนิดของฉันไปจากฉันฉันก็ต่อต้านอาหารดังกล่าวในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจทุกสิ่งที่ฉันสูญเสียไปเนื่องจากอาหารที่ชั่วร้ายขอให้มือแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืนสิ่งเหล่านี้ให้ฉันในนามของพระเยซู มือนั้นพรากพรของฉันอันเป็นผลมาจากอาหารชั่วร้ายที่ฉันได้รับไปปล่อยให้มือนั้นตายในนามของพระเยซูตอนนี้ 
 • ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ขอยกเว้นตัวเองจากพันธสัญญาชั่วร้ายทุกอย่างที่ข้าได้เข้ามาเนื่องจากอาหารชั่วร้ายที่ข้ากินในความฝัน ฉันทำลายพันธสัญญาดังกล่าวในนามของพระเยซู คุณเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญา ฉันภาวนาว่าคุณจะจดจำพันธสัญญาของคุณตลอดชีวิตของฉัน สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าฉันรู้ความคิดที่ฉันมีต่อคุณ พวกเขาเป็นความคิดที่ดีและไม่ใช่ความชั่วร้ายที่จะทำให้คุณมีจุดจบที่คาดหวัง ฉันต่อต้านพันธสัญญาที่ชั่วร้ายที่มีต่อชีวิตของฉันด้วยเลือดของลูกแกะ
 • ฉันตั้งมาตรฐานใหม่ต่อต้านอำนาจและการปกครองทุกแห่งในที่สูงทำสงครามกับชีวิตของฉันปล่อยให้กองทัพของพระเจ้าทำลายพวกเขาในวันนี้ในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนขอให้อำนาจของพระเจ้าค้นหาทุกส่วนในร่างกายของฉันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็ตามที่มีอาหารชั่วร้ายซ่อนอยู่ขอให้อำนาจของพระเจ้าผลักพวกเขาออกไปในนามของพระเยซู 
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าอธิษฐานขอการรักษาทางจิตวิญญาณ ในทุกวิถีทางที่ฉันได้รับความเสียหายทางวิญญาณเนื่องจากอาหารที่ชั่วร้ายในทุก ๆ ทางที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันได้รับบาดเจ็บฉันอธิษฐานขอให้พระหัตถ์แห่งการรักษาของพระเจ้าผู้ทรงอำนาจสัมผัสสถานที่เหล่านั้นในนามของพระเยซู ฉันอธิษฐานขอให้มีไฟใหม่ในชีวิตจิตวิญญาณของฉันไฟที่ไม่อาจดับลง ฉันประกาศว่าพระเจ้าจะจุดชนวนชีวิตจิตวิญญาณของฉันในนามของพระเยซู 
 • ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ขอให้การรักษาสุขภาพของข้าพระองค์หาย สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าพระคริสต์ทรงรักษาโรคทั้งหมดของฉัน ในทุก ๆ ทางที่ฉันได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากอาหารที่ชั่วร้ายฉันอธิษฐานขอให้หายเร็วในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าเราให้อำนาจแก่เจ้าในการเหยียบย่ำงูและแมงป่องและเอาชนะอำนาจของศัตรูทั้งหมด ไม่มีอะไรจะเป็นอันตรายต่อคุณ ตั้งแต่วันนี้จะไม่มีอะไรทำร้ายฉันอีกในนามของพระเยซู 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อต่อต้านบอสที่ชั่วร้าย
บทความต่อไปอธิษฐานเพื่อความสำเร็จในปี 2021
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นบุรุษแห่งพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และเดินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือ Chat me on WhatsApp And Telegram ที่ +2347032533703 ฉันยังชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมทันที https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.