สวดมนต์เพื่อฟังเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน

วันนี้เราจะจัดการกับการอธิษฐานเพื่อให้ได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน หลายคนสงสัยว่าคนของพระเจ้าได้ยินจากพระเจ้าอย่างไร ฉันเคยเห็นคนถามว่าพระเจ้าตรัสกับคุณแบบเดียวกับที่เราพูดกับตัวเองไหม บางคนไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าพวกเขาได้ยินจากพระเจ้า ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่อีกครั้งคุณก็มีลิงค์หรือการเข้าถึงเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน

คู่มือการสวดอ้อนวอนนี้จะช่วยคุณโดยเปิดอวัยวะรับความรู้สึกทางวิญญาณเพื่อระบุเสียงของพระเจ้าและได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจน เป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ระบุได้ว่านั่นคือพระเจ้าที่กำลังพูด ในหนังสือซามูเอลเมื่อพระเจ้ากำลังจะเริ่มสร้างเขาให้เป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลหลายครั้ง ซามูเอลส่งเสียงของพระเจ้า แต่เขาจำไม่ได้ว่านั่นคือพระเจ้าที่กำลังพูดจนกว่าเอลีจะบอกเขา ขอบคุณพระเจ้าที่เขามีเอลีที่เป็นมหาปุโรหิตสอนเขาว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่พูดกับเขา ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ว่าหลังจากทำคู่มือคำอธิษฐานนี้เสร็จแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงการได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนในนามของพระเยซูและพระคุณที่จะรับรู้ว่าเป็นพระเจ้าที่กำลังพูดฉันประกาศว่าพระเจ้าประทานให้ ชื่อของพระเยซู

โมเสสขณะที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารดูแลแกะของเจ ธ โรเขาเห็นพระเจ้าในเตาเผาที่ลุกเป็นไฟในขณะเดียวกันพุ่มไม้ก็ไม่ไหม้แม้ไฟ ความอยากรู้อยากเห็นของเขาทำให้เขาหนักอึ้งเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้กองไฟเพื่อให้ดูดีขึ้นนั่นคือเมื่อเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้คุณยังสามารถได้ยินจากพระเจ้าหากมีเพียงความรู้สึกในการสื่อสารทางวิญญาณของคุณเท่านั้นที่ตื่นตัว ฉันสวดอ้อนวอนว่าด้วยอานิสงส์ของคู่มือการสวดมนต์นี้ประสาทสัมผัสการสื่อสารทางวิญญาณของคุณจะเปิดกว้างในนามของพระเยซู หนังสือสดุดีกล่าวว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสฉันเคยได้ยินสองครั้งว่าอำนาจทั้งหมดเป็นของพระเจ้า ฉันประกาศว่าโดยอำนาจในนามของพระเยซูคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนในนามของพระเยซู

ความบาปในชีวิตของคุณที่ขัดขวางการสื่อสารระหว่างคุณกับพระเจ้าฉันขอภาวนาให้พระเจ้ากำจัดมันไปทันทีในนามของพระเยซู ความจริงก็คือพระเจ้าพูดตลอดเวลาเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะตื่นตัวตลอดเวลา เมื่อบาปเริ่มเข้ามาในชีวิตของซาอูลเขาไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจต่อพระเจ้าได้อีกต่อไปจนกว่าดาวิดจะเล่นพิณเขาจะไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับพระเจ้า ความบาปเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าขจัดบาปและคุณจะได้ยินพระเจ้าพูดกับคุณตลอดเวลา พระวจนะของพระเจ้าได้สัญญากับเราในหนังสือกิจการของอัครสาวกว่าในตอนท้ายเราจะเทวิญญาณของเราลงบนเนื้อหนังทั้งหมดบุตรชายและบุตรสาวของคุณจะพยากรณ์ชายชราของคุณจะฝันถึงความฝันและชายหนุ่มของคุณจะเห็นนิมิต นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าฉันประกาศว่าวิญญาณของพระเจ้าจะมาหาคุณตอนนี้ในนามของพระเยซูและประตูแห่งการเปิดเผยจะเปิดเพื่อประโยชน์ของคุณในนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

พระเจ้าพระเยซูฉันมาต่อหน้าคุณวันนี้เพราะฉันอยากได้ยินเสียงของคุณ ฉันต้องการให้คุณพูดกับฉันเสมอเช่นเดียวกับที่คุณพูดกับศาสดาพยากรณ์ในสมัยก่อนเช่นเดียวกับที่คุณพูดกับลูกชายและลูกสาวของไซอันที่รังเกียจโลกเพื่อติดตามคุณฉันขอภาวนาให้คุณพูดกับฉันอย่างชัดเจนใน ชื่อของพระเยซู

ตอนนี้ฉันปลดล็อกอวัยวะรับสัมผัสทางวิญญาณทุกส่วนในนามของพระเยซู ดวงตาฝ่ายวิญญาณของฉันเปิดขึ้นหูฝ่ายวิญญาณของฉันเปิดในนามของพระเยซู ฉันอธิษฐานว่าวิญญาณของคุณจะมาหาฉันวิญญาณที่จะเร่งร่างกายที่เป็นมรรตัยของฉันวิญญาณของคุณที่คุณได้สัญญากับเราในหนังสือกิจการของอัครสาวกฉันอธิษฐานว่าคุณจะลงมาหาฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู .

ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานว่าเมื่อคุณพูดจะเป็นที่ชัดเจนขอให้พระคุณที่ฉันระบุเสียงของคุณฉันขออธิษฐานให้คุณมอบสิ่งนี้ให้ฉันในนามของพระเยซู พระคุณที่ได้รู้เมื่อคุณพูดพลังที่จะเข้าใจสิ่งที่คุณพูดฉันขออธิษฐานว่าคุณจะมอบสิ่งนี้ให้ฉันในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ต่อสู้กับอำนาจของบาปทุกอย่างในชีวิต ทุกบาปที่จะหยุดการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของฉันกับคุณ บาปทุกอย่างที่จะหยุดฉันไม่ให้ได้ยินเสียงของคุณเห็นได้ชัดว่าฉันภาวนาให้คุณกำจัดมันไปในนามของพระเยซู ข้า แต่พระบิดาข้าอยากได้ยินจากเจ้าเสมอเพราะข้ารู้ว่าเจ้าพูดตลอดเวลา ฉันต้องการให้คุณพูดกับฉันเกี่ยวกับชีวิตโชคชะตาและจุดประสงค์ของฉันพระเจ้าตรัสกับฉันในนามของพระเยซู

ฉันต่อสู้กับอำนาจและอำนาจทุกอย่างรอบตัวฉันที่จะไม่ทำให้ฉันได้ยินจากคุณพลังสิ่งแวดล้อมทุกอย่างฉันทำลายพวกเขาด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณเคยพูดครั้งหนึ่งฉันเคยได้ยินสองครั้งว่ากระดาษทั้งหมดเป็นของคุณ ฉันขออธิษฐานว่าด้วยอำนาจของคุณคุณจะทำลายอำนาจและอุปสรรคทั้งหมดที่หยุดฉันจากการได้ยินเสียงของคุณที่ชัดเจนในนามของพระเยซู

พระเจ้าพระเยซูฉันต้องการให้คุณเทวิญญาณของคุณมาที่ฉัน วิญญาณของคุณที่จะทำให้ฉันมีความตื่นตัวทางจิตใจและจิตวิญญาณฉันขอภาวนาให้คุณมอบสิ่งนี้ให้ฉันในนามของพระเยซู พระเจ้าพระเยซูปลดหูฝ่ายวิญญาณของฉันวันนี้ในนามของพระเยซู

จากนี้ไปฉันจะไม่สับสนเมื่อพระเจ้าตรัสกับฉันในนามของพระเยซู

 

 

บทความก่อนหน้านี้อธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อพูดผ่านฉัน
บทความต่อไปคำอธิษฐานเพื่อการคุ้มครองเทวดาผู้พิทักษ์
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

4 ความคิดเห็น

  1. ขอบคุณมากสำหรับการใช้ประโยชน์จากคำอธิษฐานนี้ กรุณาตรวจสอบคำผิดบางคำ
    ในที่ที่มีอำนาจอ่านกระดาษได้ พระเจ้าอวยพรพันธกิจของคุณ

  2. ถ้าฉันได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ลิ้นของฉันควรขยับราวกับว่าฉันกำลังพูดอยู่จริงหรือ?

  3. ขอบคุณสำหรับแนวทางที่น่ารักนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณอย่างมั่งคั่ง เซอร์ อาเมน

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.