คำอธิษฐานเงินที่ได้ผลทันที

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานเรื่องเงินที่ได้ผลทันที ใครไม่อยากได้เงิน? แม้แต่ผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดก็ยังออกไปทำงานหาเงินมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าเงินเป็นความจำเป็นที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ ฉันได้อ่านบทความออนไลน์โดยเฉพาะจากคริสเตียนและพวกเขามีความเห็นว่าต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหมด การยืนยันนั้นถูกต้องในระยะหนึ่งของความจริงเท่านั้น แต่ในอีกระยะหนึ่งมันผิด การไม่มีเงินเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดของความชั่วร้ายในหมู่มนุษย์ นั่นคือเหตุผลที่การมีเงินเป็นสิ่งสำคัญ ฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรคุณอย่างล้นเหลือในขณะที่คุณอ่านคู่มือคำอธิษฐานนี้ต่อไป

พระเจ้าเข้าใจดีว่ามนุษย์ต้องการการปลอบโยนระดับหนึ่งเพื่อให้มนุษย์รับใช้เขาได้ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะอวยพรมนุษย์ทุกคนตามนั้น หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 28: 11-12 และพระเยโฮวาห์จะทรงทำให้เจ้าอุดมสมบูรณ์ในสินค้าผลแห่งร่างกายของเจ้าและผลแห่งสัตว์ของเจ้าและในผลแห่งพื้นดินของเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ บรรพบุรุษของคุณจะให้คุณ พระเยโฮวาห์จะทรงเปิดสมบัติอันดีงามของพระองค์ให้แก่เจ้าคือฟ้าสวรรค์เพื่อประทานฝนให้แก่แผ่นดินของเจ้าในฤดูกาลของเขาและเพื่ออวยพรงานทั้งหมดที่ทำด้วยมือของเจ้าและเจ้าจะให้นานาประเทศให้ยืมและเจ้าจะไม่ยืม พระเจ้าทรงสัญญากับเราถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหลือไว้ให้เรากุญแจสำคัญในพันธสัญญานั้น

เมื่อคุณเริ่มใช้คู่มือนี้เพื่อการอธิษฐานขอเงินที่ได้ผลทันทีฉันขออธิษฐานว่าพระเจ้าจะทำให้คุณร่ำรวยในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าเป็นพระเจ้าที่สอนเราถึงวิธีการสร้างความมั่งคั่ง นั่นหมายความว่าเงินเป็นเครื่องใช้ของเราเรามีอำนาจเหนือเงิน หลังจากการสร้างพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายและทำให้เขาปกครองเหนือสิ่งอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นรวมทั้งเงิน แต่ค่อนข้างโชคร้ายที่บางคนถูกควบคุมโดยเงินแทนที่จะเป็นผู้ปกครองเงิน ฉันประกาศว่าพระเจ้าจะยกระดับคุณให้อยู่ในระดับที่พระเจ้าทรงกำหนดให้คุณในนามของพระเยซู คุณจะอยู่เหนือความท้าทายทั้งหมดขึ้นรับตำแหน่งที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับคุณ


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

คนยากจนจะโกรธโดยธรรมชาติเขาจะหดหู่ใจและมี แต่ความชั่วร้าย จำเรื่องราวของโอเบด - เอโดมได้เขาจำได้โดยกษัตริย์ดาวิดเมื่อไม่สามารถนำหีบพันธสัญญาเข้าวังได้เพราะมันได้สังหารเสนาบดีคนหนึ่งของกษัตริย์ แต่ฉันประกาศว่าเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนเรื่องราวของโอเบด - เอโดมฉันออกคำสั่งว่าเรื่องราวของคุณจะเปลี่ยนไปในนามของพระเยซู เงินที่คุณคาดหวังและสิ่งที่คุณไม่คาดหวังจะมอบให้คุณในวันนี้ในนามของพระเยซู ในขณะที่คุณจะก้าวออกไปในวันนี้ขอให้บรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ดูแลความร่ำรวยเริ่มทำงานเพื่อเห็นแก่คุณ

คะแนนอธิษฐาน:

ข้า แต่พระเจ้าข้าขออธิษฐานว่าเมื่อฉันก้าวออกไปวันนี้เงินจะเริ่มตอบฉัน ฉันประกาศว่าในขณะที่คุณทำให้มนุษย์เป็นผู้นำในขณะที่คุณได้กำหนดให้มนุษย์เป็นผู้ปกครองทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นฉันขอให้เงินเริ่มตอบฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู ข้า แต่พระเยซูข้าพระองค์ชำระความเป็นศัตรูระหว่างข้ากับเงินในวันนี้ ทุกการต่อสู้ที่ยาวนานระหว่างเงินและฉันจะหยุดพักในวันนี้ในนามของพระเยซู

พระบิดาเมื่อฉันก้าวออกไปทำงานในวันนี้ฉันออกคำสั่งว่าเงินจะมาในนามของพระเยซู ฉันประกาศว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะสัมผัสหัวใจของทุกคนที่เป็นหนี้ฉันฉันขออธิษฐานว่าหัวใจของพวกเขาจะสัมผัสที่จะจ่ายเงินให้ฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู พรของพระเจ้าทำให้ร่ำรวยและไม่มีความโศกเศร้า ข้า แต่พระเจ้าข้าขออธิษฐานว่าพรของเจ้าจะอยู่บนชีวิตของข้า ฉันปลดล็อกการเข้าถึงความร่ำรวยของชาตินี้ในชาตินี้ในนามของพระเยซู

สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าจงดูคนที่ขยันขันแข็งในการงานของเขาเขาจะยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ไม่ใช่แค่ผู้ชาย พระเจ้าฉันประกาศว่าคุณจะประกาศให้โลกรู้ผ่านผลงานของฉันในนามของพระเยซู ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์เมื่อใดก็ตามที่ฉันเคาะประตูจะเปิดให้ฉันในนามของพระเยซู เมื่อฉันต้องการเงินมันจะมาในนามของพระเยซู

พระเจ้าคำพูดของคุณบอกว่าคุณสอนมือของเราให้ร่ำรวยพ่อฉันอธิษฐานว่าคุณจะสอนวิธีหาเงินในนามของพระเยซูให้มือฉัน ฉันเข้าใจว่าความดีทุกอย่างมาจากคุณฉันภาวนาว่าคุณจะให้ความคิดกับฉันว่าตอนนี้โลกต้องการในนามของพระเยซู ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะร่ำรวยในนามของพระเยซูได้ไม่ยาก

เอ๋ยเงินเอ๋ยจงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าจงประกาศสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นจะได้รับการสถาปนาขึ้นฉันขออธิษฐานว่าคุณจะตอบฉันในนามของพระเยซูเสมอ ข้า แต่พระเจ้าฉันทำลายกำแพงทุกอย่างที่ขัดขวางฉันจากการสร้างความมั่งคั่งฉันประกาศว่าอุปสรรคดังกล่าวถูกทำลายในนามของพระเยซู การสะดุดทุกครั้งที่ขัดขวางไม่ให้เงินมาหาฉันฉันทำลายบล็อกดังกล่าวด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์

นับจากนี้ไปฉันประกาศว่าทุกสิ่งที่ฉันวางมือจะต้องเป็นเงินจำนวนมหาศาลในนามของพระเยซู ไม่ว่าสิ่งใดที่ฉันดิ้นรนมาระยะหนึ่งฉันได้รับการเข้าถึงความสะดวกสบายเหนือสิ่งนั้นในนามของพระเยซูในขณะนี้ ฉันประกาศด้วยความเมตตาของผู้สูงสุดว่าธุรกิจทั้งหมดของฉันได้รับการสัมผัสของพระเจ้าในนามของพระเยซู นับจากนี้พวกเขาจะเริ่มให้เงินมหาศาลในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

7 ความคิดเห็น

 1. ฉันได้พูดคำอธิษฐานเพื่อเงินมาหาฉันในนามของพระเยซู ตอนนี้ฉันจะรอคำตอบคำอธิษฐานของฉัน รอคอยที่จะรายงานการสรรเสริญในนามของพระเยซู

 2. Kailangan mo ba ng agarang pautang sa 2%? อุปัง บายารัน อัง อิยอง มก. บายาริน? กุ้ง อู มากิปัก-อุกนายัน ซา อามิน งายน สา: dakany.endre(a)gmail.com

 3. Ponuka pôžičiek bez strachu, bez starostí a úplne bezpečne. …

  Som fyzická osoba zo Slovenska, เศรษฐศาสตร์, nie zahraničný podvodník. Ponúkam vám možnosť získať pôžičku pre každú serióznu osobu, ktorá mi dokáže splatiť. ปกติแล้ว v núdzi alebo máte ปัญหา s peniazmi, môžem vám poskytnúť čiastku 1 000 až 900 000 eur so sadzbou 2%, krátkodobé a dlhodobé pôžičky, mojes jnovedénky. แอค ถึง nemyslíš vážne, nezostaň.Kontaktujte ma na mojej emailovej adrese a ja vám pošlem podrobnejšie podmienky:olgaelena0001@gmail.com
  Prajeme veľa úspechov a krásny deň.

  Potrebujete zvýšiť finančnú pomoc (peňažnú pôžičku)?
  เจอ zadarmo !

  Ponúkame všetky druhy pôžičiek, ako sú osobné pôžičky, podnikateľské pôžičky, projektové pôžičky, pôžičky na bývanie a pôžičky na autá. V prípade záujmu nás kontaktujte (olgaelena0001@gmail.com) ก่อน podrobnosti.

 4. Ar mhaith leat airgead a fháil ar iasacht? má tá Déan teagmháil linn inniu trí ríomhphost: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Tairiscint Iasachta Práinne.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.