อธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อสนองความต้องการทั้งหมดของฉัน

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความต้องการทั้งหมดของฉัน ใครไม่มีความต้องการ? ทุกคนทำ. มีความแตกต่างระหว่างความร่ำรวยและพระเจ้าที่จัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความต้องการทั้งหมดของฉัน ใครไม่มีความต้องการ? ทุกคนทำ. มีความแตกต่างระหว่างความร่ำรวยและพระเจ้าที่จัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อพระเจ้าประทานทุกความต้องการของมนุษย์ทุกสิ่งก็จะราบรื่นและง่ายดายสำหรับบุคคลเช่นนี้ กษัตริย์โซโลมอนได้รับพรเกินกว่าที่กำหนดพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าก่อนและหลังเขาจะไม่มีใครที่จะร่ำรวยไปกว่ากษัตริย์โซโลมอน อย่างไรก็ตามถึงแม้โซโลมอนจะร่ำรวย แต่เขาก็ยังไม่จบลงด้วยดีเหมือนกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบิดา

กษัตริย์ดาวิดไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกษัตริย์โซโลมอน แต่เขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยครอบครองบนโลก ความต้องการของดาวิดได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องจากพระเจ้าทั้งความร่ำรวยและความมั่งคั่งรวมถึงความตั้งใจที่จะยอมฟังคำสั่งของพระเจ้าเสมอ กษัตริย์โซโลมอนขาดความตั้งใจที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า โซโลมอนได้รับคำเตือนว่าอย่าแต่งงานจากดินแดนแปลก ๆ แต่ในที่สุดเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงจากดินแดนที่พระเจ้าได้เตือนไม่ให้เขาแต่งงานด้วยและนั่นนำไปสู่การล่มสลายของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ในทางกลับกันดาวิดรู้วิธีที่ดีที่สุดในการกลับไปหาพระเจ้าทุกครั้งที่เขาทำบาปต่อพระเจ้าพระคุณที่จะกลับมาหาพระเจ้าเสมอเป็นสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์โซโลมอนต้องการมากที่สุด หากพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นของบุคคลบุคคลเช่นนี้จะไม่พบว่าต้องการสิ่งใดเลย ฉันประกาศในนามของพระเยซูว่าพระเจ้าจะจัดหาทุกความต้องการของคุณในนามของพระเยซู

เพราะมีเขียนไว้ในหนังสือฟิลิปปี 4:19 แต่พระเจ้าของฉันจะประทานความต้องการทั้งหมดของคุณตามความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของเขาโดยพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะจัดหาทุกความต้องการของเราตามความมั่งคั่งในรัศมีภาพของพระองค์ นั่นหมายความว่าความต้องการของเราจะไม่ได้รับในสัดส่วนที่จิตมรรตัยของเราสามารถตั้งครรภ์ได้ แต่จะได้รับการจัดหาตามความมั่งคั่งแห่งพระสิริของพระเจ้า และคุณจะเห็นด้วยกับฉันว่าไม่มีสิ่งใดเพียงพอเพียงพอเท่ากับพระสิริของพระเจ้า ฉันประกาศโดยอำนาจในนามของพระเยซูขอพระเจ้าประทานความต้องการทั้งหมดของคุณในวันนี้ในนามของพระเยซู ตั้งแต่นี้เป็นต้นมาคุณเสนอคำอำลาที่ขาดและต้องการในนามของพระเยซูฉันสร้างความเป็นศัตรูระหว่างคุณกับความยากจนในนามของพระเยซู

ยังคงพูดถึงความพอเพียงในพระสิริของพระเจ้าทะเลเห็นพระสิริของพระเจ้าในหนังสือสดุดี 114 พระคัมภีร์บันทึกว่าทะเลเห็นพระองค์แล้วหนีไปจอร์แดนถอยกลับภูเขากระโดดเหมือนแกะผู้และเนินเขาเล็ก ๆ เช่น ลูกแกะ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผ่านพระสิริของพระเจ้า ฉันประกาศว่าพระสิริของพระเจ้าจะเพียงพอสำหรับคุณในวันนี้ในนามของพระเยซู ฉันต่อสู้กับอำนาจของการขาดและความต้องการในตัวคุณวิญญาณแห่งความยากจนทั้งหมดพ่ายแพ้ในนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

ข้า แต่พระเจ้าข้าขออธิษฐานในวันนี้ขณะที่ข้ายืนตามคำสัญญาของท่านในหนังสือฟิลิปปี 4:19 ที่กล่าวว่าพระเจ้าจะประทานความต้องการของข้าตามความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์ พระบิดาฉันกุญแจสำคัญในพันธสัญญาในคำนี้ฉันอธิษฐานว่าความต้องการทั้งหมดของฉันจะได้รับการจัดหาในนามของพระเยซู

พระเจ้าพระเยซูคุณเป็นพระเจ้าของความเป็นไปได้ทั้งหมดคุณเป็นพระเจ้าแห่งความพอเพียงฉันขออธิษฐานว่าคุณจะตอบสนองความต้องการทั้งหมดของฉันอย่างเพียงพอตามความร่ำรวยในรัศมีภาพของคุณในนามของพระเยซู ฉันต่อสู้กับวิญญาณแห่งการขาดและความต้องการทุกอย่างพลังแห่งความยากจนทั้งหมดในชีวิตของฉันถูกทำลายโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ฉันประกาศว่าฉันจะไม่ขาดสิ่งที่ดีใด ๆ ฉันอธิษฐานขอให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นสำหรับฉันเมื่อใดและที่ใดที่ฉันต้องการในนามของพระเยซู สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าวิธีการของมนุษย์ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเขาจะทำให้ศัตรูของเขาสงบสุขกับเขา พระบิดาในสวรรค์ฉันอธิษฐานว่าคุณจะทำให้ศัตรูของฉันสงบสุขกับฉันในนามของพระเยซู ชายและหญิงทุกคนที่ต้องการให้ฉันชั่วร้ายฉันขออธิษฐานว่าคุณจะสัมผัสหัวใจของพวกเขาในนามของพระเยซู สิ่งใดที่ปฏิเสธที่จะแตะต้องฉันสวดอ้อนวอนขอให้คุณทำลายพวกเขาด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้า แต่พระบิดาข้าเข้าใจว่าเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าขอและจะมอบให้กับคุณ พระเจ้าฉันขอความคุ้มครองจากคุณมากกว่าฉันและครอบครัวฉันขอให้มือของคุณปกป้องฉันและครอบครัวในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเนตรของพระเจ้ามองคนชอบธรรมเสมอและหูของเขาก็คอยฟังคำอธิษฐานของพวกเขาเสมอ ฉันภาวนาให้ดวงตาของคุณมองมาที่ฉันและจากวันนี้คุณจะนำทางฉันในส่วนที่ถูกต้องเพื่อรับในพระเยซูคนเดียวกัน

พระเจ้าพระเยซูคุณพูดในคำพูดของคุณว่าคุณได้มอบสันติสุขให้กับเราไม่ใช่อย่างที่โลกมอบให้ ฉันต้องการความสงบสุขของคุณในครอบครัวของฉันฉันต้องการความสงบของคุณมากกว่าความสัมพันธ์ของฉัน ฉันยึดมั่นในคำสัญญาของคำพูดของคุณที่ว่าคุณจะจัดหาความต้องการของฉันตามความร่ำรวยในรัศมีภาพของคุณฉันขออธิษฐานว่าคุณจะทำให้ฉันสบายใจในความสัมพันธ์ของฉันในนามของพระเยซู

พระบิดาเจ้าตรัสในคำพูดของคุณหากผู้ใดขาดสติปัญญาให้เขาขอจากพระเจ้าที่ประทานอย่างเสรีโดยปราศจากตำหนิ พระเจ้าพระเยซูในฐานะนักเรียนฉันต้องการสติปัญญาความรู้และความเข้าใจของคุณจากเบื้องบนพระเจ้าประทานให้ฉันในนามของพระเยซู สติปัญญาในการแสดงออกอย่างละเอียดถี่ถ้วนในห้องสอบภูมิปัญญาในการตอบคำถามอย่างถูกต้องและโดยพื้นฐานแล้วฉันขออธิษฐานให้คุณมอบให้ฉันในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานเพื่อความสงบสุขในสุขภาพของข้าข้าสั่งว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะสัมผัสกับทุกสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของฉันในนามของพระเยซู

 

 

บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อการคุ้มครองเทวดาผู้พิทักษ์
บทความต่อไปคำอธิษฐานเงินที่ได้ผลทันที
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

1 COMMENT

  1. ขอขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานในการได้ยินเสียงของพระเจ้า ฉันรู้สึกถึงการประทับของพระเจ้าขณะอธิษฐาน

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.