สวดมนต์ทุกวันสำหรับลูก ๆ ของฉัน

วันนี้เราจะจัดการกับการสวดอ้อนวอนทุกวันสำหรับลูก ๆ ของฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าเด็ก ๆ เป็นมรดกของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเป็นของขวัญและพรของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพ่อแม่ของพวกเขา ศัตรูรู้ดีว่าพระเจ้าฝากความสามารถและของขวัญบางอย่างไว้ในชีวิตของเด็ก ๆ เสมอเมื่อพวกเขาเกิดนั่นคือสาเหตุที่ศัตรูตื่นตัวที่จะโจมตีเด็กทุกคน ในฐานะพ่อแม่คุณไม่เพียง แต่เป็นหนี้ของคุณเท่านั้น เด็ก ๆ หน้าที่ในการดูแลโดยการซื้อของให้พวกเขาคุณมักจะเป็นหนี้หน้าที่ในการอธิษฐาน ความสำเร็จของเด็กทุกคนอยู่ในมือของพ่อแม่ของเขา / เธอ เมื่อมีความหละหลวมในสถานที่ของการสวดมนต์สำหรับเด็กศัตรูจะไม่ไกลเกินไปที่จะโจมตี

ขอเอาชีวิตซามูเอลเป็นกรณีศึกษา ก่อนฮันนาห์จะมีซามูเอลเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นหมัน เธอถูกล้อเลียนว่าเป็นหมันและมันทำให้เธอเปลี่ยนใจอย่างหนัก ผลของการอธิษฐานเพื่อให้เกิดผลของครรภ์ฮันนาห์ไม่เคยหยุดอธิษฐานจนกว่าเธอจะได้รับผลจากคำอธิษฐานและรอคอยมานานหลายปี ในขณะเดียวกันก่อนที่ซามูเอลจะเกิดฮันนาห์ได้ทำพันธสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าหากเธอถูกพรากความอับอายและคำตำหนิไปและเธอตั้งครรภ์เด็กจะรับใช้พระเจ้า ฮันนาห์เป็นแม่ที่มีตราไฟโดยทั่วไปที่รู้ว่าลูกที่เธออุ้มคือพันธสัญญาและเธอไม่เคยหยุดสวดอ้อนวอนเพื่อลูกของเธอ ปีศาจสามารถควบคุมชะตากรรมของซามูเอลได้หากฮันนาห์ผ่อนคลายในสถานที่สวดมนต์ ฉันขออธิษฐานโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ว่าศัตรูจะไม่มีอำนาจเหนือลูก ๆ ของคุณ

ลูก ๆ ของเอลีเป็นตัวอย่างที่ดีมากของชะตากรรมที่ถูกบงการพ่อของพวกเขาเป็นปุโรหิต แต่ลูก ๆ ก็พลาด เอลีถูกพรากไปจากหน้าที่ฐานะปุโรหิตจนลืมความเอาใจใส่ที่เขาเป็นหนี้ลูก ๆ มารเข้ามาในชีวิตของพวกเขาและจุดจบของพวกเขาคือประวัติศาสตร์ที่คุ้นเคย น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ตกอยู่คนเดียวพวกเขาลงไปพร้อมกับพ่อของพวกเขาซึ่งเป็นมหาปุโรหิตเอลี นั่นหมายความว่าเมื่อเราล้มเหลวในหน้าที่ในการอธิษฐานเผื่อลูก ๆ ในฐานะพ่อแม่ศัตรูจะโจมตีเราผ่านเด็ก ๆ ที่เราไม่ได้อธิษฐานขอ สำหรับหลาย ๆ คนที่กำลังอ่านคู่มืออธิษฐานนี้ฉันขออธิษฐานว่าศัตรูจะไม่สามารถเข้าถึงชีวิตของลูก ๆ ของคุณในนามของพระเยซู ฉันตอบโต้แผนการและวาระของศัตรูที่เกี่ยวข้องกับลูกของคุณด้วยเลือดของลูกแกะและฉันประกาศว่าคำแนะนำของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวจะมีผลเกี่ยวกับลูก ๆ ของคุณในนามของพระเยซู

จำไว้เสมอว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของลูกอยู่ในมือคุณในฐานะพ่อแม่ เมื่อคุณล้มเหลวในการอธิษฐานศัตรูจะหลอกล่อลูก ๆ ของคุณ ฉันประกาศว่าปีศาจจะไม่จับเหยื่อลูก ๆ ของคุณในนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

พระเจ้าพระเยซูฉันมาก่อนวันนี้เพราะลูก ๆ ที่คุณให้ฉันเนื่องจากพวกเขาจะออกไปในวันนี้ฉันขอภาวนาให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง กล่าวว่าพระเนตรของพระเจ้ามองไปที่คนชอบธรรมเสมอและหูของเขามักจะเอาใจใส่ต่อคำอธิษฐานของพวกเขา ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานว่าดวงตาของคุณจะมองพวกเขาในนามของพระเยซู ฉันประกาศว่ามือของคุณจะปกป้องลูก ๆ ของฉันแม้ว่าพวกเขาจะออกไปในวันนี้ในนามของพระเยซู

เพราะมีเขียนไว้แล้วว่าอย่าให้ใครมารบกวนฉันเพราะฉันถือเครื่องหมายของพระคริสต์ ฉันประกาศว่าเมื่อลูก ๆ ของฉันจะออกเดินทางในวันนี้พวกเขาจะไม่ต้องกังวล ไม่ว่าศัตรูจะมีอำนาจหรือกลุ่มใดก็ตามจะถูกทำลายในนามของพระเยซู คุณได้สัญญาในคำพูดของคุณว่าฉันและลูก ๆ ของฉันเป็นสัญญาณและความประหลาดใจฉันภาวนาว่าคุณจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์อันรุ่งโรจน์ของคุณในชีวิตของลูก ๆ ของฉันในนามของพระเยซู ไม่มีรูปแบบอาวุธสำหรับลูก ๆ ของฉันจะเจริญรุ่งเรืองในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานถึงโชคชะตาของลูก ๆ ของข้าข้าสั่งว่าศัตรูจะไม่มีอำนาจเหนือมันในนามของพระเยซู พระเจ้าผู้ทำนายความชั่วร้ายทุกคนที่ได้เห็นความสดใสของลูก ๆ ของฉันและตัดสินใจที่จะทำให้แสงของพวกเขามืดลงฉันขออธิษฐานว่าคุณจะทำให้ศัตรูไร้ประโยชน์ในนามของพระเยซู พระเจ้าพระเยซูทุกแก๊งค์ชั่วร้ายหรือการประชุมที่ต่อต้านการเติบโตและพัฒนาการของลูก ๆ ของฉันฉันกระจายการชุมนุมดังกล่าวในนามของพระเยซู พระเจ้าลุกขึ้นและปล่อยให้ศัตรูของคุณกระจัดกระจายขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ลูก ๆ ของฉันในการพิพากษาถูกประณามในนามของพระเยซู

นับจากนี้ไปฉันอธิษฐานขอให้ทุกสิ่งที่ลูก ๆ วางมือไปจะประสบความสำเร็จในนามของพระเยซู บรรดาผู้ที่ยังอยู่ในโรงเรียนฉันต้องการความรู้ด้านสติปัญญาและความเข้าใจเพื่อให้พวกเขาใช้ประโยชน์ได้ฉันขออธิษฐานว่าคุณจะมอบสิ่งนี้ให้กับพวกเขาในนามของพระเยซู คุณเป็นผู้สร้างทุกสิ่งผ่านแหล่งที่มาของแสงสว่างและภูมิปัญญาคุณเป็นผู้ก่อตั้งทุกสิ่งฉันประกาศว่าแสงแห่งความเข้าใจของคุณจะส่องสว่างในความมืดมนของความเข้าใจของลูก ๆ คุณจะเปิดหัวของพวกเขาเพื่อดูดซึมเร็วขึ้นใน ชื่อของพระเยซู

ฉันสวดอ้อนวอนให้ลูก ๆ ของฉันที่ได้เข้าสู่กำลังแรงงานแล้วฉันขออธิษฐานให้ทุกสิ่งที่พวกเขาวางมือจะประสบความสำเร็จในนามของพระเยซู ในทุก ๆ ครั้งที่พวกเขาถูกปฏิเสธฉันประกาศว่าความเมตตาของผู้สูงสุดจะไปและประกาศให้พวกเขาประสบความสำเร็จในนามของพระเยซู

พระบิดาเจ้าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับโลกทั้งใบ แต่สูญเสียจิตวิญญาณของเขา พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนวิญญาณที่หายไปได้ ฉันอธิษฐานเผื่อลูก ๆ ของฉันว่าคุณจะมอบพระคุณให้พวกเขายืนอยู่กับคุณจนถึงที่สุดเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะแน่วแน่ต่อหน้าคุณในนามของพระเยซู

บทความก่อนหน้านี้อธิษฐานเพื่อความสำเร็จของลูกสาว
บทความต่อไปคำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยจากการสูบบุหรี่
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.