สวดมนต์ตอนเช้าเพื่อความมหัศจรรย์ทางการเงิน

วันนี้เราจะจัดการกับการสวดมนต์ตอนเช้าเพื่อปาฏิหาริย์ทางการเงิน เหตุใดการแสวงหาพระเจ้าในตอนเช้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ ปาฏิหาริย์ทางการเงิน. เมื่อเราอธิษฐานถึงพระเจ้าในตอนเช้าศรัทธาของเราที่มีต่อพระองค์จะถูกปลุกขึ้นมาใหม่และเราจะเชิญพระองค์เข้าสู่ธุรกิจของวันนี้ เมื่อพระเจ้าได้รับเชิญเราจะเริ่มเห็นการสำแดงพระหัตถ์ของพระองค์ในเรื่องชีวิตของเรา ไม่แปลกใจเลยที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า "ข้า แต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ แต่เนิ่นๆฉันจะไปหาคุณ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาพระเจ้าในตอนเช้าตรู่

สวดมนต์ตอนเช้า สำหรับ Financial Miracle Will เห็นเราคุยกับพระเจ้าว่าเราต้องการให้วันของเราออกแบบทางการเงินอย่างไร มีพรที่แนบมาในแต่ละวันคำอธิษฐานตอนเช้าสำหรับปาฏิหาริย์ทางการเงินจะช่วยให้เราได้รับพรในวันใหม่ ไม่มีสิ่งใดที่อธิษฐานไม่ได้หนี้ที่คุณเป็นหนี้มานานพระเจ้าสามารถชำระได้ในวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือขอปาฏิหาริย์ทางการเงิน คัมภีร์กล่าวว่าจงประกาศสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นจะได้รับการสถาปนา เราต้องเรียนรู้ที่จะออกแบบวันของเราทุกเช้า เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอปาฏิหาริย์ทางการเงินในตอนเช้าก่อนออกไปทำงานมันจะปลดล็อคพรประจำวันสำหรับเรา

ฉันออกคำสั่งโดยผู้มีอำนาจแห่งสวรรค์ในขณะที่คุณเริ่มใช้คู่มือการอธิษฐานนี้ทุกวันก่อนออกเดินทางขอให้พระเจ้าปลดล็อกพรประจำวันให้คุณในนามของพระเยซูต่อไป อำนาจและอำนาจหน้าที่ทุกอย่างที่อาจต้องการยืนขวางทางของคุณอำนาจทุกอย่างที่อาจต้องการทำลายความพยายามของคุณฉันขอภาวนาให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงพวกเขาในนามของพระเยซู ในชีวิตของเราในฐานะผู้เชื่อเราต้องเข้าใจประสิทธิภาพของการสวดมนต์ตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปาฏิหาริย์ทางการเงิน พระคัมภีร์กล่าวว่าเราพบพระเจ้าเมื่อพบพระองค์ เราควรเรียกร้องให้เขาเมื่อเขาอยู่ใกล้

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

จุดอธิษฐาน

ข้า แต่พระเยซูข้าขอขอบคุณที่ประทานพระคุณเพื่อเป็นสักขีพยานในวันอื่นที่คุณได้ทำ ฉันขอบคุณเพราะการช่วยชีวิตฉันเพื่อดูวันนี้หมายความว่าคุณมีแผนสำหรับฉัน ฉันยกย่องชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพราะคุณคือพระเจ้าพระบิดายอมรับวันขอบคุณพระเจ้าของฉันในนามของพระเยซู


ข้า แต่พระเยซูเจ้าขณะที่ฉันจะก้าวออกไปในวันใหม่นี้ฉันขอภาวนาให้พระคุณของคุณไปกับฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่ออิสเรอัลกำลังออกจากอียิปต์บ้านของยาโคบจากผู้คนที่ใช้ภาษาแปลก ๆ ยูดาห์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและอิสเรอัลปกครองของเขาทะเลมองเห็นและหนีไปจอร์แดนถูกขับกลับ ภูเขากระโดดเหมือนแกะและเนินเขาเล็ก ๆ เหมือนลูกแกะ พระเจ้าทะเลเห็นอำนาจของคุณจอร์แดนเห็นสง่าราศีของคุณภูเขาและเนินเขาเล็ก ๆ รู้สึกถึงการมีอยู่ของคุณ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาข้ามไป พระยะโฮวาขณะที่ฉันจะออกไปในวันนี้ฉันประกาศว่าพระสิริของคุณจะไปกับฉันในนามของพระเยซู ทุกรูปแบบของความเป็นไปไม่ได้ยักษ์ทุกอย่างหรือสิ่งที่สะดุดระหว่างทางของฉันที่จะก้าวหน้าในวันนี้ฉันประกาศว่าไฟแห่งความสูงที่สุดมาถึงพวกเขาในนามของพระเยซู

พระเยซูเจ้าได้เขียนไว้ว่าฉันจะได้รับพรเมื่อเข้ามาและได้รับพรเมื่อฉันออกไปข้างนอก ฉันปลดล็อคพรของวันนี้ด้วยพลังของคุณ ฉันประกาศว่าโดยอำนาจของสวรรค์พระพรของวันนี้ได้รับการปลดปล่อยให้ฉันในนามของพระเยซู พระเจ้าพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่าพรของพระเจ้านำมาซึ่งความร่ำรวยโดยไม่ต้องเศร้าโศก ฉันประกาศให้ความมั่งคั่งของคุณเป็นพรในวันนี้ในนามของพระเยซู

พระบิดาในสวรรค์ทุกสิ่งที่ฉันวางมือในวันนี้จะเจริญรุ่งเรือง ฉันประกาศในวันนี้ว่าการเจิมแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาถึงฉัน ทุกสิ่งที่ฉันเคยพยายามในอดีตและประสบกับความล้มเหลวฉันประกาศว่าวันนี้จะเป็นไปได้ในนามของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าหัวใจของมนุษย์และกษัตริย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระองค์ทรงกำกับไว้เหมือนการไหลของน้ำ พระเจ้าขอให้ชายคนหนึ่งอวยพรฉันในวันนี้ วันนี้ให้ความโปรดปรานของคุณไปกับฉันเมื่อผู้ชายเห็นฉันให้พวกเขาอวยพรฉันด้วยความร่ำรวยของพวกเขา

เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า“ ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ทรงเติมผลประโยชน์ให้เราทุกวันพระเจ้าแห่งความรอดของเรา!” ฉันได้รับพรของวันนี้ในนามของพระเยซู ฉันประกาศความก้าวหน้าทางการเงินในวันนี้ ฉันประกาศการอัศจรรย์ทางการเงินในนามของพระเยซู พระเจ้าแม้ฉันไม่เคยคาดหวังพร แต่พ่อก็ทำให้ผู้ชายอวยพรฉัน ฉันปลดล็อกประตูแห่งความมั่งคั่งสำหรับวันนี้ ฉันประกาศว่าทูตสวรรค์ที่ดูแลความมั่งคั่งไปกับฉันในวันนี้ทุกสิ่งที่ฉันวางมือในวันนี้จะเกิดผลในนามของพระเยซู

พระคัมภีร์กล่าวว่าส่งต่อพระเจ้าและอยู่อย่างสันติกับเขา ด้วยวิธีนี้ความเจริญรุ่งเรืองจะมาถึงคุณ” พระเยซูเจ้าขณะที่ฉันจะออกไปในวันนี้ฉันยอมจำนนต่อคุณ ฉันภาวนาว่าคุณจะกำหนดแนวทางของฉัน คุณจะกำหนดเส้นทางของฉัน ฉันสงบสุขกับคุณลอร์ดพระเยซูฉันอธิษฐานว่าคุณจะส่งความเจริญรุ่งเรืองทางของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู พ่อคุณเป็นผู้สร้างทุกสิ่งคุณคือพระเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองฉันออกคำสั่งว่าคุณจะอวยพรฉันอย่างล้นเหลือในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระบิดาขอให้ข้าพระองค์พบกับความเจริญรุ่งเรืองตามที่กำหนดไว้ในวันนี้ คุณบอกว่าความรุ่งโรจน์ของยุคหลังจะเหนือกว่าอดีต ฉันไม่สนใจพรและความเจริญรุ่งเรืองที่คุณให้ฉันเมื่อวานนี้ ฉันกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับคนที่คุณจะมอบให้ฉันในวันนี้ เพราะฉันยืนอยู่บนคำสัญญาของคำพูดของคุณที่ว่าความรุ่งโรจน์ของยุคหลังจะเหนือกว่าอดีตนั่นหมายความว่าฉันจะไม่มีวันรู้ดีกว่าเมื่อวาน ฉันประกาศว่าวันนี้ฉันจะได้รับพรส่วนใหญ่ในนามของพระเยซู ขณะที่ฉันจะเดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืนขอให้บทเพลงสรรเสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของฉัน
สาธุ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2 ความคิดเห็น

  1. PIDO POR FAVOR OREN POR MY MI ESPOSO NELSON GONZALEZ PARA QUE MI DIOS DEL CIELO EN EL NOMBRE DE SU HIJO JESUCRISTO Y SU SANTISIMA MADRE LA VIRGEN MARIA NOS SANE Y LIBERE DE TODO ESPIRITU DE DEUDAS DE สิบโก $86 ล้านเดอเปโซ y cuando pagamos las cuotas nos comen los intereses y no nos queda ya ni para hacer mercado ni suplir nuestras necesidades basicas . Necesito un milagro grande y hermoso de MI SEÑOR DEL CIELO สำหรับ poder pagar todas estas deudas y ser prosperos y bendecidos y nunca mas en la vida tener que pedir prestado

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.