อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์

วันนี้เราจะจัดการกับการอธิษฐานเพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ มีพระพรมากมายของพระเจ้าที่เราถือว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเราจึงสูญเสียจิตสำนึกในการขอบคุณสิ่งเหล่านั้น บ่อยครั้งเราตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องการขอแทนการอธิษฐานมากกว่าการขอบคุณพระเจ้า เพียงเพราะเงินลูกหรืองานที่คุณอธิษฐานว่ายังไม่มาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของคุณหรือพระเจ้าไม่ดีกับคุณ ตราบใดที่คุณยังหายใจเหมือนทุกวิถีทางพระเจ้ายังคงเฝ้ามองคุณและพระองค์จะตอบคุณในเวลาของพระองค์

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งสวยงามในเวลาของพระองค์ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์เอง เขาจะไม่ถูกบังคับให้ทำงานกับเวลาของคุณ ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือฟิลิปปี 4: 6 อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ แต่ในทุกสถานการณ์โดยการอธิษฐานและการร้องขอโดย วันขอบคุณพระเจ้าเสนอคำขอของคุณต่อพระเจ้า เราต้องเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า ถ้าเขาไม่ยอมให้ชีวิตของเราถูกพรากนั่นแสดงว่าเขายังมีแผนสำหรับเราซึ่งเขาจะทำในเวลาของเขาเอง

อากาศที่เราหายใจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะขอบคุณพระเจ้าเมื่อคุณไปเยี่ยมโรงพยาบาลด้วยความซื่อสัตย์และเห็นจำนวนคนที่ใช้ชีวิตด้วยออกซิเจนที่จ่ายแล้วคุณจะรู้ว่าคุณได้รับสิ่งเหล่านี้มาตลอดโดยไม่ขอบคุณ พระเจ้าสำหรับชีวิต. พระคัมภีร์กล่าวว่าความเมตตาของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์ความดีของเขาที่มีต่อเราก็เช่นกัน สำหรับมนุษย์ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวโลกนี้พระเจ้าทรงดีและเมตตาต่อคุณ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนชอบธรรมที่สุดไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้อธิษฐานอย่างแรงกล้าที่สุด เป็นเพียงความเมตตาและความดีของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้คุณมาไกลขนาดนี้ ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า
ในขณะเดียวกันการขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของเขายังปลดล็อคพรมากมายจากพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจเลยที่กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมบนบัลลังก์ในฐานะกษัตริย์แห่งชาติของพระเจ้าอิสเรียล กษัตริย์ดาวิดไม่เคยถือเอาความดีของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของเขา นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของเขา เมื่อเราปลูกฝังนิสัยขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ขอให้ปลดล็อกพรสำหรับเราในนามของพระเยซู

ขอพระเจ้ายอมรับการเสียสละของเราในวันขอบคุณพระเจ้าที่มีต่อพระองค์และตอบคำอธิษฐานเงียบ ๆ ของเราเพื่อให้เราเป็นพยานอย่างมากถึงอำนาจของพระองค์ในนามของพระเยซู ผู้ที่รู้วิธีขอบคุณสำหรับพรเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกอย่างที่ได้รับย่อมรู้วิธีขอบคุณสำหรับพรที่เหลือเชื่อมากขึ้นอย่างแน่นอน หัวใจแห่งความกตัญญูจะได้รับการชดเชยด้วยพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า ฉันภาวนาว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งนี้ในนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

ข้า แต่พระบิดาฉันขอขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมนี้ที่คุณมอบให้ฉันเพื่อให้ฉันได้เห็นวันใหม่ที่สดใสเป็นวันที่มีค่าที่คุณได้ทำ ข้า แต่พระเจ้าข้าขอให้พระนามของเจ้าเป็นที่ยกย่องในนามของพระเยซู ฉันยกย่องคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตเพราะมันทำให้ฉันมีสติว่าคุณยังเฝ้าดูฉันอยู่และคุณจะตอบฉันเมื่อถึงเวลาพระบิดาขอให้คุณได้รับการยกย่องในนามของพระเยซู

ขอบคุณสำหรับพรมากมายที่คุณมอบให้ฉัน พรของพ่อแม่ที่เกรงกลัวพระเจ้าที่ชี้ทางให้ฉันเห็นพระเจ้าฉันขอขอบคุณสำหรับเพื่อนที่ดีและกลุ่มเพื่อนที่ฉันม้วนด้วยที่ช่วยส่งเสริมความรักของพระคริสต์ในใจฉัน ฉันขอบคุณสำหรับพรที่นับได้และฉันขอบคุณสำหรับสิ่งที่นับไม่ได้ ข้า แต่พระบิดาข้าขอขอบคุณสำหรับพรที่มองเห็นได้และข้าขอขอบคุณต่อสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยพระบิดาข้าขออธิษฐานให้พระนามของท่านเป็นที่ยกย่องในนามของพระเยซู

ฉันขอบคุณพระเจ้าพระเยซูสำหรับอากาศที่ฉันหายใจฉันขอขอบคุณสำหรับความดีงามและความซื่อสัตย์ของคุณที่มีต่อชีวิตของฉัน ฉันขอบคุณเพราะคุณไม่ปล่อยให้ฉันมีเหตุผลที่จะใช้ออกซิเจนเป็นเครื่องมือในการหายใจฉันยกย่องชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพราะฉันมีสุขภาพและจิตใจที่ดีฉันขอบคุณเพราะคุณไม่ปล่อยให้ฉันตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ชั่วร้ายใด ๆ ฉันขอบคุณเพราะคุณไม่ยอมให้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคอันตรายฉันขอขอบคุณเพราะคุณไม่ยอมให้ความเชื่อของฉันถูกล่อลวงด้วยความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายพ่อฉันยกย่องความศักดิ์สิทธิ์ของคุณฉันขยายเพราะคุณเป็นพระเจ้าเหนือฉัน ขอให้ชื่อของคุณเป็นที่ยกย่องในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู

พระเจ้าฉันขอขอบคุณสำหรับการปกป้องชีวิตของฉัน ฉันขอบคุณเพราะคุณเป็นผู้ปกป้องชีวิตของฉัน ฉันยกย่องคุณเพราะคุณไม่ปล่อยให้ฉันตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุการลักพาตัวหรือการลอบสังหาร ฉันขยายคุณเพราะมือของคุณปกป้องฉันเสมอ ฉันขอบคุณเพราะคุณแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อชีวิตของฉัน ฉันยังขอบคุณที่ช่วยให้ฉันเอาชนะทุกวิถีทางสู่ความสำเร็จ ฉันขอบคุณเพราะคุณทำลายยักษ์ปีศาจทุกตัวที่ขวางทางฉันจนสำเร็จ ฉันยกย่องชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพราะคุณกำจัดคนชั่วร้าย คุณให้ความยุติธรรมกับคนของคุณ ฉันขยายคุณเพราะความดีทั้งหมดของคุณในชีวิตของฉัน ฉันขยายคุณในนามของพระเยซู

พระบิดาข้าขอขอบคุณสำหรับการปกป้องครอบครัวและเพื่อน ๆ ของข้า ฉันขอบคุณเพราะคุณไม่ปล่อยให้ใครในพวกเขาตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ชั่วร้ายใด ๆ ฉันขยายคุณเพราะความซื่อสัตย์ของคุณ ขอให้พระนามศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นที่ยกย่องในนามของพระเยซู
สาธุ

บทความก่อนหน้านี้สวดมนต์ตอนเช้าเพื่อความมหัศจรรย์ทางการเงิน
บทความต่อไปสวดมนต์ให้ลูกสาวกลับบ้าน
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

3 ความคิดเห็น

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.