คำอธิษฐานเพื่อการคุ้มครองบ้านและครอบครัว

วันนี้เราจะพูดถึงคำอธิษฐานเพื่อการปกป้องบ้านและครอบครัวจนกว่าผู้ชายจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างบ้านกับบ้านบุคคลเช่นนี้อาจไม่ทราบถึงสาระสำคัญของครอบครัว ครอบครัว เป็นสถาบันโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นโดยพระเจ้า ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 2: 4 พระคัมภีร์กล่าวว่าด้วยเหตุนี้ชายคนหนึ่งจะจากพ่อและแม่ไปอยู่กับภรรยาของเขาและทั้งสองจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน นั่นเป็นคำที่จำเป็นต้องมีการแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัว มีพันธสัญญาที่มาพร้อมกับทุกสหภาพที่ครอบครัวต้องอยู่ร่วมกัน

ผู้ชายอาจมีบ้าน แต่จนกว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกับผู้หญิงของเขาและพวกเขาจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันบ้านนั้นจะกลายเป็นบ้านที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ชั่วคราว เนื่องจากความโน้มเอียงทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับครอบครัวจึงเป็นตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมด้วย พระเจ้าทรงจัดเตรียมพันธกิจของการแต่งงานโดยเจตนาเพื่อให้แน่ใจว่ามีสถาบันที่ดูแลเด็กทุกคนที่เกิดมา เมื่อครอบครัวอยู่ด้วยกันมีเพียงเล็กน้อยที่ไม่สามารถบรรลุได้ น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ปีศาจมักจะทำสงครามที่ขมขื่นกับครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องกล่าวคำอธิษฐานเพื่อการปกป้องบ้านและครอบครัวเพื่อไม่ให้ปีศาจเข้ามาในครอบครัว เมื่อมีความหละหลวมในสถานที่แห่งการอธิษฐานมารจะไม่อยู่ไกลจากที่จะโจมตี ปีศาจอาจตัดสินใจรับคนหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อทำลายชีวิตการอธิษฐานของครอบครัว

ครอบครัวต้องตื่นตัวทางวิญญาณทุกคนที่จะต่อต้านปีศาจ บางครั้งปีศาจอาจนำรูปแบบของความแตกแยกในครอบครัวและเมื่อครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันมีสิ่งเล็กน้อยที่จะทำได้ในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ ปีศาจเข้าใจว่ามีอำนาจในการจับมือระหว่างการอธิษฐาน นั่นคือเหตุผลที่ครอบครัวเป็นกระทรวงแรกที่อยู่ภายใต้การโจมตีของปีศาจ ฉันภาวนาว่าด้วยความเมตตาของพระเจ้าปีศาจจะไม่หาทางเข้าบ้านของคุณในนามของพระเยซู ฉันปิดผนึกทุกทางเข้าที่ศัตรูอาจใช้เพื่อเข้าถึงบ้านของคุณในนามของพระเยซู

เมื่อครอบครัวถูกทำลายภารกิจก็สำเร็จ ไม่มีพันธกิจใดที่จะเลี้ยงดูเด็กใหม่ทุกคนในทางที่ถูกต้องซึ่งพระเจ้าทรงยอมรับ ชะตากรรมมากมายถูกทำลายเพราะศัตรูเข้ามาในครอบครัว หลายคนล้มเหลวด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการที่จะล้มเหลว แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่มีข้อมูลสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งก็คือครอบครัว ฉันออกคำสั่งโดยความเมตตาของผู้สูงสุดปีศาจจะไม่พบทางเข้าบ้านของคุณในนามของพระเยซู ขณะที่คุณศึกษาบทความอธิษฐานขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

ผู้ทรงอำนาจอยู่ในบ้านและครอบครัวของคุณในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าปีศาจไม่ได้มาเว้นแต่จะขโมยฆ่าและทำลายขอให้ปีศาจไม่มีทางเข้ามาในครอบครัวของคุณในนามของพระเยซู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณฝึกฝนบทความอธิษฐานนี้ด้วยความพากเพียรและแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ขอพระเจ้าเสริมสร้างบ้านและครอบครัวของเราจากความชั่วร้ายของปีศาจในนามของพระเยซู

คะแนนอธิษฐาน:

ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้ามาก่อนเจ้าเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวของข้า เช่นเดียวกับที่คุณทำให้ครอบครัวเป็นพันธกิจแรกที่ทำให้เราอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมฉันภาวนาว่าครอบครัวจะไม่พลาดเหตุผลที่แท้จริงในการก่อตั้งในนามของพระเยซู ฉันสวดอ้อนวอนขอความคุ้มครองจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพต่อบ้านและครอบครัวของฉัน ฉันสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉัน ฉันประกาศว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจะอยู่เหนือพวกเขาทุกคนในนามของพระเยซู ฉันขอภาวนาอย่าให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ พวกเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความตาย พวกเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือลักพาตัวในนามของพระเยซู

ฉันขอภาวนาให้คุณชำระหัวใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันให้บริสุทธิ์ ฉันต่อสู้กับความชั่วร้ายทุกอย่างในใจของพวกเขา ฉันอธิษฐานว่าคุณจะครอบงำจิตใจของพวกเขาและความคิดที่มาจากแม่น้ำในใจของพวกเขาจะบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู ฉันอธิษฐานว่าด้วยความเมตตาของคุณคุณจะไม่ยอมให้ศัตรูเข้าถึงหัวใจของพวกเขาปีศาจจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเขาในนามของพระเยซู คำพูดของคุณบอกว่าคุณจะแบกเราไว้ในมือของคุณเพื่อไม่ให้เท้าของเราร้อนกับหิน ฉันอธิษฐานว่าคุณจะอุ้มสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันไว้ในมือของคุณเพื่อที่เราจะไม่กระแทกหินแห่งชีวิตในนามของพระเยซู

ฉันสวดอ้อนวอนต่อครอบครัวและทุกคนในนั้นขอให้คุณนำทางเราเมื่อเราเดินทางผ่านชีวิต พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาคันและไม้เท้าของคุณปลอบโยนฉัน เจ้าเตรียมโต๊ะต่อหน้าข้าต่อหน้าศัตรูของข้าและเจ้าเอาน้ำมันเจิมศีรษะข้า ฉันอธิษฐานว่าคุณจะปลอบโยนเราในนามของพระเยซู ฉันประกาศโดยความเมตตาของผู้สูงสุดว่าวิญญาณของคุณจะเดินทางไปกับเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานว่าสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันที่ป่วยหรือหนักบันไดฉันขออธิษฐานให้มือแห่งการรักษาของคุณมาถึงพวกเขาในวันนี้ในนามของพระเยซู สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าคุณได้รับความอ่อนแอทั้งหมดของเราและคุณได้รักษาโรคทั้งหมดของเราแล้วข้า แต่พระเจ้าข้าออกคำสั่งว่าคุณจะรักษาคนป่วยทุกคนในครอบครัวของฉันในนามของพระเยซู

พระเจ้าพระเยซูแก่นแท้ของการเดินทางในชีวิตของเราในฐานะครอบครัวคือการปกครองร่วมกับคุณในรัศมีภาพนิรันดร์ ฉันอธิษฐานว่าเมื่อเราเข้าใกล้ชีวิตในแต่ละวันแตกต่างกันในฐานะครอบครัวคุณจะมอบพระคุณทั้งหมดให้เราอยู่เสมอเพื่อตื่นตัวและสำนึกถึงบ้านบนสวรรค์ของเราในนามของพระเยซู เพราะมีเขียนไว้ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับโลกทั้งใบและสูญเสียจิตวิญญาณของเขา เราไม่ต้องการสูญเสียจิตวิญญาณของเราในฐานะบ้านและครอบครัวพระเจ้าช่วยให้เรากลับบ้านอย่างปลอดภัยในนามของพระเยซู

2 ความคิดเห็น

  1. โปรดช่วยฉันอธิษฐานเผื่อภรรยาที่รักของฉันที่เธอไม่สบาย ฉันต้องการให้พ่อผู้ทรงฤทธานุภาพเพิ่มพลังแห่งการรักษาให้กับร่างกายของเธอเพื่อที่เธอจะได้รับการเยียวยารักษาในพระนามของพระเยซู เราขออธิษฐาน อาเมน

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.