อธิษฐานขอความช่วยเหลือด้วยข้อพระคัมภีร์

2
2747

วันนี้เราจะพูดถึงการอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ ช่วยด้วย เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องการเพื่อความเป็นเลิศในชีวิต พระเจ้าได้สร้างมนุษย์และประจำการให้เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหลายครั้งบางคนต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ เราได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับความช่วยเหลือและการสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือหลายชุด แต่วันนี้เราถูกนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าให้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน เราจะสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ คุณอาจสงสัยว่าทำไมข้อพระคัมภีร์จึงมีความสำคัญในบริบทนี้

พระคัมภีร์กำหนดพระวจนะของพระเจ้าให้มนุษย์และพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าให้เกียรติคำพูดของเขามากกว่าชื่อของเขา ไม่น่าแปลกใจเล็กน้อยที่พระคัมภีร์ไบเบิลระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแม้แต่สวรรค์และโลกก็ผ่านไปไม่ได้จากพระวจนะของพระเจ้าก็จะดำเนินไปโดยไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ส่งไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ในขณะที่เราอธิษฐานขอความช่วยเหลือไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ที่เราพบว่าตัวเองเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อพระองค์ด้วย อาจจำได้ว่าเมื่อปีศาจมาหาพระคริสต์เพื่อล่อลวงเขาพระเยซูไม่ได้เพิ่งเริ่มอธิษฐานพระคริสต์ใช้พระวจนะ

ดังนั้นเราจะไม่ทำผิดพลาดถ้าเราพูดว่า พระวจนะของพระเจ้า เป็นเหมือนกระสุนที่ทำให้ปืนของเราซึ่งการอธิษฐานเป็นอันตรายต่อศัตรูมาก เมื่อปีศาจมาโกรธเราและเราอ้างพระคัมภีร์ที่เขียนไว้เสียงของพระเจ้าทรงพลังเสียงของพระเจ้าเต็มไปด้วยความสง่าผ่าเผยเสียงของเปลวไฟที่แบ่งออกเสียงของ อยู่ในน้ำมากมาย แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาของเราได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็ทำให้เรามีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและพิชิตมัน พระวจนะของพระเจ้าทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้ายังคงอยู่กับเราเพราะพระองค์ทรงสัญญากับเราผ่านคำพูดของเขา
ในบทความนี้เราจะให้คำอธิษฐานสั้น ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือตามที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำด้วยข้อพระคัมภีร์

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

จุดอธิษฐาน:

 • พระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าทรงสถิตด้วยดังนั้นฉันไม่ควรกลัวหรือกลัวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน ฉันประกาศให้คุณทราบถึงปีศาจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและฉันเอาชนะความกลัวและความทรมานของคุณได้เพราะพระเจ้าได้สัญญาว่าจะช่วยฉัน ฉันได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์และโลกดังนั้นปีศาจจึงอยู่ข้างหลังฉันก่อนที่คุณจะเผชิญกับความกริ้วของพระเจ้า ฉันประกาศว่าปีศาจออกไปจากทางของฉันในนามของพระเยซู
  อิสยาห์ 41:10 - อย่ากลัวเลย สำหรับฉัน [am] กับเจ้า: อย่าท้อถอย; เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า: เราจะเสริมสร้างเจ้า เออฉันจะช่วยเจ้า; แท้จริงแล้วเราจะสนับสนุนเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา
 • ข้า แต่พระเจ้าคุณได้สัญญากับฉันในหนังสืออพยพว่าคุณจะต่อสู้เพื่อฉันและฉันจะรักษาความสงบของฉันไว้จนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นกับศัตรูของฉัน ข้า แต่พระบิดาข้าสั่งว่าเจ้าจะช่วยข้าในนามของพระเยซู ฉันยืนอยู่บนพันธสัญญาหากคำพูดของคุณที่ว่าคุณจะต่อสู้เพื่อฉันฉันประกาศให้ปีศาจรู้ว่าแสงสว่างมาถึงเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าฉันจะต่อสู้เพื่อคุณฉันประกาศชัยชนะเหนือปัญหาของฉันในนามของพระเยซู
  อพยพ 14:14 - พระเจ้าจะต่อสู้เพื่อคุณและคุณจะสงบสุข
 • พระเยซูเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าฉันควรวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของฉันและพระองค์จะชี้นำทางของฉัน ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าพระองค์วางใจในพระองค์อย่าให้ข้าต้องอับอาย ขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ฉันถูกทำลายด้วยไฟ ข้า แต่พระเยซูเจ้าข้าขออธิษฐานว่าเจ้าจะช่วยและช่วยข้าให้พ้นจากศัตรูของข้า อย่าให้พวกเขามีอำนาจเหนืออย่าให้ศัตรูของฉันมีชัยเหนือฉันจงลุกขึ้นพระเยซูเจ้าและมอบชัยชนะให้ฉันเพราะฉันวางใจในตัวคุณและความหวังของฉันเกาะอยู่บนไม้กางเขนที่โกรธาขอทรงช่วยฉันด้วยพระเจ้าพระเยซู
  สุภาษิต 3: 5-7 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง ในทุกวิถีทางของคุณยอมรับเขาและเขาจะกำหนดเส้นทางของคุณ อย่าฉลาดตามสายตาของตนเองจงยำเกรงพระเจ้าและละทิ้งความชั่วร้าย
 • พระบิดาพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าสำหรับเราไม่มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกอ่อนแอของเรา พระเจ้าพระเยซูฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณในบาปของเราขอประทานสติปัญญาของคุณเพื่อเอาชนะบาปและความชั่วช้าในนามของพระเยซู ฉันเข้ามาในบัลลังก์แห่งความสง่างามเพื่อฉันจะได้รับความเมตตา ฉันอธิษฐานว่าคุณจะให้ฉันมีชัยชนะเหนือความบาปในนามของพระเยซู ฉันขอพระคุณที่จะตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมในนามของพระเยซู
  ฮีบรู 4:16 เหตุฉะนั้นให้เราเข้ามาในพระที่นั่งแห่งพระคุณอย่างกล้าหาญเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบกับพระคุณเพื่อช่วยในยามจำเป็น
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าฉันจะเงยหน้าขึ้นมองเนินเขาที่ซึ่งความช่วยเหลือของฉันจะมาจากความช่วยเหลือของฉันจะมาจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าและดิน พระเยซูเจ้าพระคัมภีร์ทำให้ฉันเข้าใจว่าเมื่อฉันร้องทูลพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยฉัน ฉันภาวนาว่าคุณจะช่วยฉันจากความทุกข์ของฉันคุณหลีกทางให้ฉันในที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีทาง ฉันภาวนาว่าคุณจะส่งความสะดวกสบายมาให้ฉันเมื่อฉันต้องการคุณบอกฉันในคำพูดของคุณว่าในชีวิตเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก แต่เราควรจะมีความเชื่อที่ดีเพราะเราได้พิชิตแล้ว ฉันอธิษฐานว่าคุณจะช่วยฉันเอาชนะปัญหาในนามของพระเยซู
  สดุดี 107: 28-30 แล้วพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าในความทุกข์ยากของพวกเขาและพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยาก เขาทำให้พายุสงบเพื่อให้คลื่นนิ่ง แล้วพวกเขาดีใจไหมเพราะพวกเขาเงียบ ดังนั้นเขาจึงนำพวกเขาไปยังที่หลบภัยที่พวกเขาต้องการ

 


2 ความคิดเห็น

 1. ขอขอบคุณศิษยาภิบาลสำหรับคำแนะนำของคุณอาจพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพอาจอวยพรคุณและประทานสติปัญญาให้กับคุณมากขึ้นในขณะที่คุณปฏิบัติต่อเราต่อไป

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.