สวดมนต์ขอร้องสำหรับผู้เฒ่าโบสถ์

0
18642
www

วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการอธิษฐานวิงวอนสำหรับผู้อาวุโสในโบสถ์ พระเยซูบอกสาวกของพระองค์โดยใช้อัครสาวกเปโตรเป็นจุดอ้างอิงว่าบนศิลาของเขาเราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูนรกจะไม่มีชัยเหนือมัน ผู้อาวุโสของคริสตจักรคือไหล่ที่ภาระของคริสตจักรวางอยู่และพระคริสต์ไม่เคยสัญญาว่าประตูนรกจะไม่ลุกขึ้นสู้กับศาสนจักรเขาเพียงสัญญาว่าจะไม่มีชัยเหนือคริสตจักร ดังนั้นหากผู้อาวุโสของคริสตจักรเป็นรากฐานของคริสตจักรก็ควรจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาหากเราไม่ต้องการให้ประตูนรกมีชัยเหนือคริสตจักร
กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง
ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราพูดคำอธิษฐานเพื่อผู้ปกครองคริสตจักร? ประการแรกเป็นเพราะพระเจ้าทรงบัญชาว่าเราควรสวดอ้อนวอนให้ผู้นำของเราและคุณจะเห็นด้วยกับฉันว่าผู้อาวุโสในโบสถ์เป็นผู้นำที่ดูแลกิจการของคริสตจักร นอกจากนี้เราต้องยกแท่นบูชาสำหรับผู้อาวุโสในโบสถ์เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร หากคริสตจักรควรล้มเหลวนั่นหมายความว่าเราล้มเหลวเพราะเราเป็นหนี้หน้าที่ของคริสตจักร

ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องยกแท่นบูชาสวดอ้อนวอนสำหรับผู้อาวุโสในโบสถ์เพื่อให้คริสตจักรเติบโตทางร่างกายและจิตวิญญาณ ในที่ใกล้เคียงที่สุดขอให้เราพยายามพูดคำอธิษฐานต่อไปนี้เพื่อช่วยผู้นำคริสตจักรของเราเอาชนะการล่อลวงของศัตรูทุกครั้ง
กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

บทสวดมนต์

ท่านพระเยซูท่านเป็นผู้นำของคริสตจักรแห่งสวรรค์เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติเราขอให้ท่านนำทางและเลี้ยงดูผู้นำของคริสตจักรทางโลกท่านจะสอนวิธีการของพวกเขาและท่านจะช่วยให้พวกเขาแสวงหาท่านเสมอ ช่วงเวลาแห่งความต้องการ


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

ข้า แต่พระเจ้าท่านเป็นผู้ริเริ่มคริสตจักรวิญญาณที่แท้จริงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ที่นำทางคริสตจักรเราขอให้ท่านวางตำแหน่งของผู้อาวุโสทุกคนในคริสตจักรในเส้นทางที่ถูกต้อง แม้เมื่อความยากลำบากและความท้าทายของโลกมาพบกับพวกเขาให้พวกเขาได้รับพระคุณเพื่อแสวงหาคำแนะนำของคุณ เราต่อสู้กับวิญญาณที่ไม่เท่าเทียมกันทุกครั้งที่ศัตรูอาจต้องการที่จะเข้ามาในท่ามกลางพวกเขา เราอธิษฐานว่าคุณจะทำลายมันโดยอำนาจในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ขอให้พวกท่านมองการณ์ไกลฝ่ายวิญญาณสำหรับพวกเขาเสมอเพื่อให้พวกเขาได้รับพระคุณอย่างไม่เคยละทางจากความชอบธรรมในพระนามของพระเยซู

ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ฉันขออธิษฐานให้คุณมอบวิญญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอดทนแก่ผู้อาวุโสของคริสตจักรและพระคุณสำหรับพวกเขาที่จะไม่คิดถึงพวกเขาในเรื่องที่สูงส่งกว่าคนอื่นผมขออธิษฐานให้คุณในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์และพลังอำนาจสำหรับทุกคนในคริสตจักรพลังที่จะเอาชนะพวกเขาที่คุกคามชีวิตที่ศัตรูอาจต้องการต่อต้านพวกเขาฉันขออธิษฐานให้คุณเสริมกำลังพวกเขาในนามของพระเยซู

ฉันอธิษฐานให้คุณจะให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาคัมภีร์บอกว่าถ้าพลังที่ทำให้พระเยซูคริสต์แห่งนาซาเร็ ธ ฟื้นขึ้นมาจากความตายที่อาศัยอยู่ในคุณมันจะเร่งร่างกายมนุษย์ของคุณพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้พวกเขาแข็งแรง เช่นเดียวกับเยาวชนฉันขออธิษฐานให้สวรรค์ปลดปล่อยมันในนามของพระเยซู

ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นที่เข้าใจกันว่าพวกเขาจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปพวกเขาจะถูกเรียกว่าบ้านสักวันหนึ่งข้า แต่พระเจ้าข้าขอให้พระคุณของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและยอมปล่อยให้พวกเขาในนามของพระเยซู

ท่านอย่าให้พวกเขากลายเป็นภาชนะแห่งความอับอายขายหน้าในนามของพระเยซู เป็นเกียรติสำหรับคนที่ไม่เคยพบพระเจ้ามาก่อนกว่าเขาจะถูกเผาเพื่อคริสร์มาก่อน แต่เสียมันไปทีหลังพระคุณสำหรับพวกเขาที่จะดำเนินไปจนถึงที่สุดฉันขออธิษฐานให้คุณมอบให้ในนามของ พระเยซู

ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเหมือนอย่างที่บางคนหล่อเลี้ยงพวกเขาให้เป็นคนของพระเจ้าฉันขออธิษฐานในเส้นเลือดเดียวกันคุณจะให้พวกเขาได้รับพระคุณในการฝึกฝนชายหนุ่มและหญิงให้เป็นนายพลของพระเจ้าในนามของพระเยซู

ลอร์ดพระเยซูฉันออกคำสั่งว่าในช่วงเวลาของพวกเขาอาณาจักรจะลดจำนวนลงในชื่อของพระเยซู พระเจ้าให้ความคิดที่ถูกต้องแก่พวกเขาสำหรับการแก้ปัญหาที่นำไปสู่ปัญหาใด ๆ และมอบให้พวกเขาในนามของพระเยซู

ฉันขออธิษฐานให้คริสตจักรจะไม่ล้มเหลวในหน้าที่ของตนในนามของพระเยซู ฉันสวดภาวนาว่าคุณจะให้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณแก่ผู้อาวุโสในคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรยังคงมีความเกี่ยวข้องในนามของพระเยซู

ฉันประกาศแก่พวกผู้ใหญ่ทุกคนในคริสตจักรความแข็งแกร่งฝ่ายวิญญาณยืนหยัดอย่างมั่นคงและทำสิ่งที่ถูกต้องพลังที่จะสนับสนุนพวกเขาและช่วยพวกเขาไม่ให้ก้มหัวให้กดดันฉันขออธิษฐานให้คุณมอบมันในนามของพระเยซู .

ข้า แต่พระเยซูเจ้าเราเข้าใจว่าบ้านที่แตกแยกกันเองจะไม่ยืนอยู่เจ้าเป็นเจ้าแห่งสันติภาพฉันขออธิษฐานให้คุณให้สันติสุขปกครองในบรรดาผู้ใหญ่ในคริสตจักรในนามของพระเยซู พระคุณสำหรับพวกเขาที่จะยอมทนต่อพวกเขาเองพระองค์ประทานมันในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์เข้าใจว่าการมองเห็นนั้นเป็นระดับสูงสุดของความแข็งแกร่งและความมั่นคงเมื่อวิสัยทัศน์นั้นชัดเจนสำหรับทุกคนจะไม่มีความหย่อนคล้อยในหมู่ผู้เฒ่าท่านจะสวดภาวนาให้ผู้อาวุโสทุกคนในคริสตจักรเห็น ในนามของพระเยซู

ขอพระคุณให้พวกเขาดำเนินการตามนิมิตนั้นฉันขออธิษฐานให้คุณมอบให้พวกเขาในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการศึกษา
บทความต่อไปคำอธิษฐานของมิราเคิลที่จะแต่งงานในไม่ช้า
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.