ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเข้าใจ

1
15575

วันนี้เราจะสำรวจข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเข้าใจ ความเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องและพื้นฐาน มีผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นที่จะอ่านสิ่งต่าง ๆ ความเข้าใจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราจะไม่ทำผิดพลาดหากเราระบุอย่างชัดเจนว่าความเข้าใจเป็นของกำนัลจากพระเจ้า

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

เราได้รวบรวมรายการของข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเข้าใจมันจะทำให้เราเข้าใจถึงความเข้าใจที่เป็นและวิธีที่เราจะได้รับ อย่างไรก็ตามอัครสาวกสิบสองคนทำงานร่วมกับพระเยซูตลอดช่วงเวลาพักแรมบนโลกนี้มีเพียงอัครสาวกเปโตรเท่านั้นที่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นใคร สงสัยเล็กน้อยเมื่อพระเยซูถามสาวกของพวกเขาว่าพวกเขาคิดว่าเขาเป็นเพียงปีเตอร์สามารถให้คำตอบที่เป็นรูปธรรมกล่าวว่าคุณคือพระเยซูเป็นบุตรของผู้สูงสุด สิ่งนี้อธิบายว่าไม่ใช่ทุกคนที่อ่านจะเข้าใจนั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์ตักเตือนว่าในทุกสิ่งที่เราทำเราควรเข้าใจ
มาแนะนำข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเข้าใจอย่างรวดเร็วเพื่อความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อนี้

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

ข้อพระคัมภีร์

สุภาษิต 17:27 ผู้ที่มีความรู้ก็ห้ามถ้อยคำของเขาและคนที่มีความเข้าใจก็เป็นวิญญาณที่ยอดเยี่ยม

สุภาษิต 17:28 แม้คนเขลาเมื่อเขานิ่งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาดคนที่หุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจ

สุภาษิต 18: 2 คนโง่ไม่มีความยินดีในความเข้าใจ แต่จิตใจของเขาจะค้นพบตัวเอง

สุภาษิต 19: 8 บุคคลที่ได้ปัญญาก็รักจิตใจตนเองผู้ที่รักษาความเข้าใจจะพบความดี

สุภาษิต 19:25 จงโจมตีคนที่มักเยาะเย้ยและคนเขลาก็ระวังเสียและตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู้

สุภาษิต 20: 5 คำปรึกษาในใจของคนเหมือนน้ำลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาได้

สุภาษิต 21:16 คนที่หลงทางจากความเข้าใจจะยังคงอยู่ในที่ชุมนุมของคนตาย

สุภาษิต 21:30 ไม่มีปัญญาหรือความเข้าใจหรือคำแนะนำใด ๆ ต่อพระเยโฮวาห์

สุภาษิต 23:23 จงซื้อความจริงและอย่าขาย ด้วยปัญญาคำสั่งสอนและความเข้าใจ

สุภาษิต 24: 3 โดยอาศัยสติปัญญาคือบ้านที่สร้าง และโดยการทำความเข้าใจ

สุภาษิต 24:30 ฉันไปที่ไร่นาของคนเกียจคร้านและตามสวนองุ่นของคนที่ไร้ความเข้าใจ

สุภาษิต 28: 2 เพราะการละเมิดของแผ่นดินนั้นมีเจ้านายอยู่ด้วย แต่ด้วยความเข้าใจและความรู้สภาพของแผ่นดินก็จะยืดเยื้อ

สุภาษิต 28:11 คนมั่งคั่งมีสติปัญญาในความเข้าใจของตนเอง แต่คนจนที่มีความเข้าใจก็รู้จักเขาอย่างแจ่มแจ้ง

สุภาษิต 28:16 เจ้านายที่ต้องการความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุร้าย แต่บุคคลที่เกลียดความโลภย่อมยืดปีเดือนของเขาออกไป

สุภาษิต 30: 2 แน่นอนว่าฉันเป็นคนโหดร้ายยิ่งกว่าผู้ชายคนใดและไม่มีความเข้าใจในมนุษย์

ปัญญาจารย์ 9:11 ข้าพเจ้ากลับมาและเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ว่าการแข่งขันไม่ได้รวดเร็วนักหรือการสู้รบต่อผู้แข็งแกร่งไม่ได้มีอาหารสำหรับผู้มีปัญญาหรือผู้มีปัญญา แต่ยังไม่เป็นที่โปรดปรานของมนุษย์ ทักษะ; แต่เวลาและโอกาสเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งหมด

อิสยาห์ 11: 2 และวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะพักอยู่บนเขาวิญญาณแห่งสติปัญญาและความเข้าใจวิญญาณแห่งการปรึกษาและอานุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเยโฮวาห์

อิสยาห์ 11: 3 และจะทำให้เขาเข้าใจอย่างรวดเร็วในความยำเกรงพระเยโฮวาห์และเขาจะไม่พิพากษาตามสายตาของตาเขาและไม่ติเตียนหลังจากที่ได้ยินหูของเขา

อิสยาห์ 27:11 เมื่อกิ่งของมันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็จะแตกออกผู้หญิงจะมาและตั้งไว้บนไฟเพราะมันเป็นชนชาติที่ไร้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างมันจะไม่เห็นด้วยกับเขา ที่ก่อตัวขึ้นพวกเขาจะไม่แสดงความโปรดปราน

อิสยาห์ 29:14 เพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะกระทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางชนชาตินี้ต่อไปเป็นงานมหัศจรรย์และน่าประหลาดใจเพราะปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศและความเข้าใจของคนที่ฉลาดของเขาจะถูกซ่อนไว้

อิสยาห์ 29:16 แน่นอนว่าการพลิกคว่ำของคุณจะถือว่าเป็นเหมือนดินปั้นของช่างหม้อเพราะงานจะกล่าวถึงผู้ที่สร้างมันว่าเขาไม่ได้สร้างฉันไว้หรือ หรือสิ่งที่กรอบจะพูดถึงเขาที่ล้อมกรอบไว้เขาไม่เข้าใจ?

อิสยาห์ 29:24 ผู้ที่ทำผิดพลาดก็จะได้รับความเข้าใจและผู้ที่บ่นจะเรียนรู้หลักคำสอน

อิสยาห์ 40:14 เขาได้ให้คำปรึกษากับใครและใครเล่าให้เขาฟังและสอนเขาในเส้นทางแห่งความยุติธรรมและสอนความรู้แก่เขาและบอกเขาถึงแนวทางแห่งความเข้าใจ

อิสยาห์ 40:28 เจ้าไม่รู้หรือ เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์พระเยโฮวาห์ผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่หวั่นไหวและไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่มีการค้นหาความเข้าใจของเขา

อิสยาห์ 44:19 และไม่มีผู้ใดพิจารณาจิตใจของเขาไม่มีความรู้และความเข้าใจที่จะพูดว่า "ข้าได้เผามันเสียส่วนหนึ่งในกองไฟ แท้จริงแล้วข้าพระองค์ยังอบอาหารบนถ่านเหล่านั้น ฉันมีเนื้อย่างและกินแล้วฉันจะทำให้สิ่งที่เหลืออยู่เป็นที่น่ารังเกียจได้ไหม? ฉันจะล้มลงกับต้นไม้หรือไม่?

เยเรมีย์ 3:15 และเราจะให้เจ้าเป็นศิษยาภิบาลตามใจของเราซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจ

เยเรมีย์ 4:22 เพราะประชาชนของเราโง่เขลาเขาไม่รู้จักเรา พวกเขาเป็นเด็กที่ไร้ความรู้สึกและพวกเขาไม่มีความเข้าใจพวกเขาฉลาดที่จะทำความชั่ว แต่พวกเขาไม่มีความรู้

เยเรมีย์ 5:21 โอผู้ที่โง่เขลาเอ๋ยขอฟังข้อนี้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งมีตาและมองไม่เห็น; ซึ่งมีหูและไม่ได้ยิน

เยเรมีย์ 51:15 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาโลกด้วยสติปัญญาของเขาและทรงกางสวรรค์ออกจากความเข้าใจของเขา

เอเสเคียล 28: 4 ด้วยสติปัญญาของเจ้าและด้วยความเข้าใจของเจ้าเจ้าได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเจ้าได้เอาทองคำและเงินมาเป็นสมบัติของเจ้าแล้ว

ดาเนียล 1: 4 เด็ก ๆ ที่ไม่มีตำหนิ แต่เป็นที่ชื่นชอบและเก่งในภูมิปัญญาทุกอย่างมีไหวพริบในความรู้และความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเด็กเหล่านี้มีความสามารถในการยืนหยัดอยู่ในวังของกษัตริย์และพวกเขาจะสอนใคร การเรียนรู้และลิ้นของชาวเคลเดีย

ดาเนียล 1:17 สำหรับเด็กทั้งสี่นี้พระเจ้าให้ความรู้และทักษะแก่พวกเขาในการเรียนรู้และปัญญาทั้งหมดและดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทั้งหมด

ดาเนียล 1:20 ในเรื่องของสติปัญญาและความเข้าใจทุกเรื่องที่กษัตริย์ทรงไต่ถามพวกเขาเขาพบว่าพวกเขาดีกว่านักมายากลและโหราศาสตร์ที่อยู่ในอาณาจักรทั้งหมดของเขาถึงสิบเท่า

ดาเนียล 2:21 และพระองค์ทรงเปลี่ยนเวลาและฤดูกาลพระองค์ทรงถอดกษัตริย์และทรงตั้งกษัตริย์ขึ้นพระองค์ทรงประทานสติปัญญาแก่ปราชญ์และความรู้แก่ผู้รู้ที่เข้าใจ

แดเนียล 4:34 ต่อมาในวันสิ้นวันนี้เนบูคัดเนสซาร์เงยหน้าขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์และความเข้าใจของเราก็กลับมาหาเราและฉันก็อวยพรผู้สูงที่สุดและสรรเสริญและยกย่องผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์ การปกครองและอาณาจักรของเขามาจากรุ่นสู่รุ่น:

ดาเนียล 5:11 มีชายคนหนึ่งในอาณาจักรของท่านมีวิญญาณของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย และในสมัยของพ่อของเจ้าความสว่างความเข้าใจและสติปัญญาก็เหมือนเขามีสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในตัวเขา ผู้ซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาของเจ้ากษัตริย์ข้าพระองค์กล่าวว่าเจ้าเป็นเจ้านายของนักเล่นโหราศาสตร์หมอดูและคนเคลเดีย

ดาเนียล 5:12 เพราะว่ามีวิญญาณดีเลิศมีความรู้และความเข้าใจแปลความฝันและสำนึกในความยากลำบากและการละลายความสงสัยได้พบในดาเนียลผู้ซึ่งกษัตริย์ชื่อเบลเทชัสซาร์ตอนนี้ขอให้ดาเนียลเป็น เรียกแล้วเขาจะแสดงการตีความ

แดเนียล 5:14 ข้าได้ยินเรื่องของเจ้าด้วยว่าวิญญาณของเหล่าเทพเจ้าอยู่ในเจ้าและความสว่างความเข้าใจและสติปัญญาอันยอดเยี่ยมนั้นมีอยู่ในเจ้า

แดเนียล 8:23 และในเวลาต่อมาในอาณาจักรของพวกเขาเมื่อผู้ละเมิดถูกทำลายจนครบจะต้องมีกษัตริย์ที่มีหน้าตาดุร้ายและมีความเข้าใจประโยคที่มืดมนขึ้นมา

แดเนียล 9:22 แล้วเขาก็เล่าเรื่องให้ฉันฟังและพูดคุยกับฉันและบอกว่า "ดาเนียลเอ๋ยตอนนี้ฉันออกมาแล้วเพื่อให้ทักษะและความเข้าใจแก่เจ้า"

Daniel 10: 1 ในปีที่สามแห่งไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียมีการเปิดเผยสิ่งหนึ่งแก่ดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ สิ่งนั้นเป็นความจริง แต่เวลาที่กำหนดไว้นั้นยาวนานและเขาเข้าใจสิ่งนั้นและมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์

ดาเนียล 11:35 และบางคนในพวกเขาที่มีความเข้าใจจะตกเพื่อทดลองเขาและจะชำระให้บริสุทธิ์และจะทำให้เขาขาวไปจนถึงวาระสุดท้ายเพราะยังไม่ครบกำหนด

โฮเชยา 13: 2 บัดนี้เขาทำบาปมากขึ้นเรื่อย ๆ และสร้างรูปเคารพหล่อด้วยเงินและรูปเคารพตามความเข้าใจของตัวเองฝีมือช่างฝีมือทั้งหมดพูดถึงพวกเขาว่า "ให้คนที่เสียสละจุบ น่อง

มัทธิว 15:16 และพระเยซูตรัสว่า "พวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ

มาระโก 7:18 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า ท่านทั้งหลายอย่ารับรู้ว่าสิ่งใด ๆ จากภายนอกโดยไม่ต้องใส่ในคนนั้นจะทำให้เขาเป็นมลทินไม่ได้

มาระโก 12:33 และจะรักเขาด้วยสุดจิตสุดใจความเข้าใจและสุดจิตสุดฤทธิ์แรงและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมากกว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชา

ลูกา 1: 3 เช่นกันข้าพเจ้ารู้สึกดีเหมือนกันที่ได้มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกนั้น

ลูกา 2:47 ทุกคนที่ได้ยินเขาประหลาดใจในความเข้าใจและคำตอบของเขา

ลูกา 24:45 จากนั้นเขาเปิดความเข้าใจของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะเข้าใจพระคัมภีร์

ชาวโรมัน 1:31 หากปราศจากความเข้าใจผู้ทำพันธสัญญาโดยปราศจากความรักตามธรรมชาติ

1 โครินธ์ 1:19 เพราะมีคำเขียนไว้ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของผู้มีปัญญาและจะไม่เข้าใจความเข้าใจของคนที่มีปัญญา

1 โครินธ์ 14:14 เพราะว่าถ้าฉันอธิษฐานเป็นภาษาแปลก ๆ จิตวิญญาณของฉันก็อธิษฐาน แต่ความเข้าใจของฉันก็ไร้ผล

1 โครินธ์ 14:15 ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร ฉันจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและฉันจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย: ฉันจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและฉันจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย

1 โครินธ์ 14:19 แต่ในคริสตจักรฉันพูดค่อนข้างห้าคำด้วยความเข้าใจของฉันเพื่อฉันจะได้สอนคนอื่นด้วยเสียงของฉันมากกว่าหนึ่งหมื่นคำในภาษาที่ไม่รู้จัก

1 โครินธ์ 14:20 พี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กที่มีความเข้าใจแม้ว่าท่านจะเป็นเด็ก แต่ก็มี แต่ความเข้าใจเท่านั้น

เอเฟซัส 1:18 ดวงตาแห่งความเข้าใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรคือความหวังในการทรงเรียกของเขาและความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีแห่งการสืบทอดของพระองค์ในวิสุทธิชน

เอเฟซัส 4:18 การที่ความเข้าใจคลี่คลายลงเขาก็เป็นคนแปลกแยกไปจากชีวิตของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวเพราะเห็นแก่ใจของเขา

เอเฟซัส 5:17 เหตุฉะนั้นท่านอย่าโฉดเขลา แต่จงเข้าใจความประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฟิลิปปี 4: 7 และสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะรักษาจิตใจและความคิดของคุณไว้ในพระเยซูคริสต์

โคโลสี 1: 9 เพราะเหตุนี้เราจึงได้นับจากวันที่เราได้ยินเช่นกันอย่าหยุดที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านและปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งหมด

โคโลสี 2: 2 เพื่อให้จิตใจของพวกเขาจะปลอบประโลมด้วยความรักและความมั่งคั่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจในความเข้าใจเพื่อการรับรู้ความลึกลับของพระเจ้าและของพระบิดาและของพระคริสต์;

1 ทิโมธี 1: 7 ปรารถนาที่จะเป็นครูสอนกฎหมาย เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดหรือที่พวกเขายืนยัน

2 ทิโมธี 2: 7 พิจารณาสิ่งที่ฉันพูด และองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความเข้าใจแก่เจ้าในทุกสิ่ง

1 ยอห์น 5:20 และเรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาและประทานความเข้าใจแก่เราเพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์ที่จริงและเราอยู่ในพระองค์ผู้นั้นจริงแม้ในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ นี่คือพระเจ้าเที่ยงแท้และชีวิตนิรันดร์

วิวรณ์ 13:18 นี่คือสติปัญญา ให้คนที่มีความเข้าใจนับจำนวนสัตว์เดียรัจฉานเพราะมันเป็นจำนวนมนุษย์ และจำนวนของเขาคือหกร้อยหกสิบหกและหก

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

1 COMMENT

  1. เคะ คะเคา ไน วอ อิ เคเอีย ʻatikala e hoʻomaikaʻi aku iā Dr.Sago no kahi pela kilokilo mana. ʻO Ani koʻu inoa, no Serbia Dr.Sago wau i kōkua hou iaʻu e hoʻihoʻi mai i kahi ipo aloha i haʻalele iaʻu no kekahi wahine ʻē aʻe no ke kumu ʻole i nā makahiki. เขา 8 Ma Hope o ka ʻike ʻana i kahi leka uila mai Jenna mai ka US e pili ana i ke kōkua ʻana o Dr.Sago iā ia e hui hou i kāna เพศชาย ua hoʻoholo pū wau e huli iā kua no ke ʻ อะทู โกโฮ อะกา เอ โลอานา ฮู กะทู เมอา อะโลฮะ อะ เม กา เฮาโญลี. ฉัน koʻu pūʻiwa nui loa, ua hoʻi kaʻu mea aloha i ka home ma kona mau kuli e ʻike i kahi i loko o kona puʻuwai e kala aku iā ia, ua kūʻihoi hoi hoi uu i no ke kala ʻana ae ʻae wau iā ia Ua nele loa wau i ka hōʻike a ʻaʻole ʻike i ka nui e hōʻike aku ai i koʻu mahalo iā ʻoe และ Dr.Sago เขา akua ʻoe i hoʻouna ʻia e hoʻihoʻi ฉัน kahi pilina haki, ai kēia manawa he wahine hauʻoli wau. kāna mau kikoʻī pili; Spellspecialistcaster937@gmail.com

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.